Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A public-private partnership hazai tapasztalatai és jövője

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A public-private partnership hazai tapasztalatai és jövője"— Előadás másolata:

1 A PPP és a magyar önkormányzati rendszer Halász Anita tudományos munkatárs ICEG Európai Központ
A public-private partnership hazai tapasztalatai és jövője ICEG EC – MKT, Győr, január 20.

2 Bevezetés PPP: a magán- és az állami szféra együttműködése a kockázatok megosztásával, olyan közös cél érdekében, amelyet hagyományosan az állam végez. A szerződések meghatározott időtartamra szólnak. A PPP céljai: a feladatellátás hatékonyságának és minőségének javítása, hatékony finanszírozási és kockázat-megosztási struktúra kialakítása; a közszféra és a fogyasz-tók érdekeinek egyidejű figyelembe vétele mellett. PPP a csatlakozó országok önkormányzatai számára: fő cél a forrásbevonás az infrastrukturális beruházásokba, és a szolgáltatások modernizációja. Hangsúlyosak a szociá-lis szempontok. A hatékonyság feltételezett növekedése já-rulékos haszon. Mind a szociális, mind a hatékonysági szempontok megvalósulása a szerződési és a szabályozási gyakorlaton múlik.

3 Az önkormányzati feladatok és a PPP
A magyar önkormányzati rendszer jellemzői: önkormány-zatok száma, átlagos nagysága, feladatköreik, forrásaik, támoga-tásaik A közüzemi és a kommunális szolgáltatásokról lesz szó (víz, csatorna, távfűtés, helyi közutak, helyi tömegközlekedés, szemétszállítás, köztisztaság) Az átalakulás utáni időszak fő jellemzői: az államháztartás és a tulajdonviszonyok átalakulása, decentralizáció, az infrastrukturális viszonyok fejlettsége, a csatlakozás követelményei Átalakulás a közüzemi és kommunális szolgáltatásokban: a korábbi feladatellátó szervezetek vertikális és/vagy horizontális feldarabolása, racionalizálása, a központi állami tulajdon decentralizálása, majd részleges privatizációja. A privatizáció formái, az önkormányzati tulajdonrész jellemzői. A piaci körülmények, és a szabályozás kialakítása.

4 Háttér (1.): PPP típusok és jellemzőik
A PPP fajtái: Közösségi szolgáltatás Szolgáltatási szerződés, technikai támogatási szerződés Alvállalkozói szerződés Menedzsment-szerződés Lízing BOT (build-operate-transfer) és koncesszió BOO (build-own-operate) Magántulajdonba adás A magánszektor szolgáltat Összehasonlítási szempontok: - beruházási felelősség, jogi tulajdon, szerződési időtartam, szabályozási vonzatok

5 Háttér (2.): A választás szempontjai
A közszféra számára a PPP haszna: technikai és menedzsment tudás, hatékonyságnövekedés, magán beruházási források bevonása, kisebb közösségi forrásigény, rugalmasabb és fogyasztó-orientáltabb szolgáltatás-ellátás A magánszektor elvárásai: a befektetések megtérülése a szerződéses időszakon belül, stabil szabályozói környezet, stabil kockázat-megosztási viszonyok – azaz egy jól kialakított szerződés Hogyan érvényesülnek a szempontok a különböző sémákban, különböző feltételek esetén, eltérő szolgáltatásokban?

6 A PPP megvalósításának lépései (1.)
Az adott feladat közgazdasági jellemzőinek meghatározása (elhelyezkedés a köz- és a magánjószágok közötti skálán, monopólium mértéke, verseny lehetősége, méretgazdaságosság, fix költségek szerepe, feladatok összevonásának lehetősége) Választás a PPP-lehetőségek közül Partner kiválasztása: pályáztatás. Költségek figyelembe vétele a résztvevők számának és a vizsgált szempontok meghatározásában. Előminősítés. Döntési módszerek, tárgyalásos eljárások, aukciók. A nyertes átkának és a résztvevők összejátszásának a kizárása.

7 A PPP megvalósításának lépései (2.)
Szerződéskötés - Kockázatmegosztás (A lehetséges kockázatok: piaci, finanszírozási, árfolyam, teljesítmény, természeti erőforrás, működési, fenntartási, technológiai, etc.) - Teljesítmény meghatározása, megfelelő ösztönzési rend- szer kialakítása, önkormányzat befolyásának meghatározása - Ármeghatározás, költségmegosztás - Minőségi mutatók - Rászorulók támogatásának kezelése - Újratárgyalás lehetősége - További szempontok: szerződésmódosítás, szerződés- bontás, békéltetés körülményei Szabályozási háttér kialakítása és működtetése (árszabályozás, szociális szempontok érvényesítése) Ellenőrzési rendszer kialakítása és működtetése

8 A magyar szabályozási háttér…
- Közbeszerzési törvény (1995. XL., CXXIX.) Koncessziós törvény (1991. XVI.), és versenyszabályozás (pályáztatás, szerződéskötés) Költségvetési és ágazati szabályozások Szervezeti formák Ármeghatározás Önkormányzati társulási lehetőségek Az önkormányzati tulajdon és a hitelfelvétel szabályozása Tőkeberuházások finanszírozása Fogyasztók védelme Egyéb: engedélyeztetés, tervezés Uniós szabályozások hatása

9 …és alkalmazásának tapasztalatai (1.)
Kevés PPP, főleg szolgáltatási szerződések. Néhány innovatív kezdeményezés. Fő intézményi formák a szolgáltatásban, PPP fő területei Átláthatóság? (ármeghatározás módszerei, közbeszerzés alkalmazásának tapasztalatai) Alkalmazott árszabályozási módszerek, hatósági árak, használói díjak, szociális szempontok érvényesítése, hátralékok Érdekkonfliktusok: önkormányzat, mint tulajdonos, mint szabályozó, mint a közösségi érdekek letéteményese Társulások és a kis önkormányzatok érdekérvényesítési lehetőségei, kis önkormányzatok, méretgazdaságosság PPP és beruházások A PPP kereskedelmi kockázatot is jelent az önkormányzat számára: megfelelő kockázatmegosztás és vagyoni felelősségvállalás szükséges Alternatív szolgáltatásszervezés, mint adóelkerülési megoldás (áfa-visszaigénylés, kereszttámogatások, egyéb adózási feltételek) A végső szolgáltatási felelősség mindig az önkormányzaté!

10 Az alkalmazás tapasztalatai (2
Az alkalmazás tapasztalatai (2.) – a szerződéskötési és szabályozási módszerek Megfelelő szabályozási háttér Szabályozási tapasztalatok és kapacitások hiánya Esetenként: szerződések teljes hiánya, közvetlen önkormányzati irányítás Nem alkalmazott hosszú távú (pl. BOT) szerződések Félelem a nem megfelelő privát feladatellátás következményeitől (magánmonopóliumok, szociális szempontok érvényesítésének nehézsége) –máshol a hasznok túlértékelése, kockázatok és szabályozói kihívások alulbecslése Ha a szerződésben meg is jelennek, nem megfelelően alkalmazott teljesítménymérési és ellenőrzési módszerek A magánberuházás rendszerint magántulajdonba adással jár Hiányzó igény, szándék

11 Néhány adat az alternatív szolgáltatási formák elterjedtségéről (1.)
Önkormányzati szilárd hulladék kezelés, vízszolgáltatás: - Tulajdoni formák a víz- és szennyvíz-szolgáltatásban: Költségvetési intézmény Önkormányzati vállalkozás Magánvállal-kozó Egyéb 38% 44% 11% 7% Tulajdonos Szolgáltató egyedüli tulajdonosa Szolgáltató többségi tulajdonosa Önkormányzat 79% 71% Állam 8% 12% Magánvállalkozás 6%

12 Néhány adat az alternatív szolgáltatási formák elterjedtségéről (2.)
Tulajdoni formák a szilárd hulladék-gazdálkodásban Forrás: Horváth – Péteri [2001] Tulajdonos Szolgáltató egyedüli tulajdonosa Szolgáltató többségi tulajdonosa Önkormányzat 89% 85% Állam 2% 3% Magánvállalkozás 0% 4% Magánszemély 8%

13 Kérdések a jelenlegi helyzetben
Hogyan működnek az eddig létrejött PPP-kapcsolatok? Elérik céljaikat? Szükséges-e az önkormányzati szférában a PPP alkalmazásának további ösztönzése? Ha igen, milyen módon? Szükséges a részletesebb szabályozás? Vagy inkább szélesebb körű oktatásra van szükség? Az önkormányzati rendszer helyzete és a PPP lehetőségei közti kapcsolat

14 Az önkormányzati PPP várható jövője
EU-források hatása Az infrastrukturális beruházások mellett szélesebb körben változatosabb formájú szolgáltatás-ellátási megoldások jöhetnek létre PPP-megoldások a közüzemi és kommunális szolgáltatások körén kívül, az egészségügyben, és esetleg az oktatásban A mindehhez szükséges kormányzati lépések Az önkormányzati PPP elterjedésének hatásai

15 Felhasznált források Baar, Kenneth K. [2001]: Open Competition, Transparency, and Impartiality in Local Government Contracting Out of Public Services. In: Péteri – Horváth [2001] Davey, K. – Péteri, G. [1998]: Local Government Finances: Options for reform. Local Government Know-How Program, Nagykovácsi. Guislain, P. – Kerf, M. [1995]: Concessions – the way to privatize infrastructure sector monopolies. World Bank, Public Policy for the Provate Sector, No. 59. Halász, A. [2003]: A magyar önkormányzati rendszer a fiskális föderalizmus szemszögéből. Horváth, Tamás M. - Péteri, Gábor [2001]: Regulation and Competition in Local Utilities Sector in CEE. In: Péteri – Horváth [2001] Horváth, Tamás M. – Kristóf, Zoltán – Valentinyi, Pál [2001]: Hungary – Country Report. In: Péteri – Horváth [2001] Klein, M. [1998]: Bidding for Concessions: The Impact of Contract Design. World Bank, Public Policy for the Provate Sector, No. 198. Kopányi, M. – El Daher, S. – Wetzel, D. – Noel, M. – Papp, A. [2000]: Hungary – Modernizing the subnational governmental system. World Bank Discussion Paper, No. 417. Péteri, Gábor – Horváth, Tamás M. (eds) [2001]: Navigation to the Market. Regulation and Competition in Local Utilities in Central and Eastern Europe. OSI/LGI Budapest. Szalai, Ákos [1999]: Alternative Service Delivery. Providing Options for Hungarian Municipalities. CUI/CIDA Background Research Paper.


Letölteni ppt "A public-private partnership hazai tapasztalatai és jövője"

Hasonló előadás


Google Hirdetések