Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megtévesztés felismerése és legyőzése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megtévesztés felismerése és legyőzése"— Előadás másolata:

1 A megtévesztés felismerése és legyőzése

2 1. Cica a tükörben kép üzenete
Mi jut eszünkbe erről a képről? Pozitív, vagy negatív szemléletet tükröz? Ha magunkat helyettesítjük be a képen látható szituációba, akkor annak életünkre nézve pozitív, vagy negatív hatása lesz? Miben és miért? stb… 1. Cica a tükörben kép üzenete

3 Én kép Zsolt 139:1-4; Zsolt 139:23-24 Közismert én Vak én Rejtett én
Ismeretlen én Én kép Zsolt 139:1-4; Zsolt 139:23-24

4 Megtévestés: G4105 πλανάω (planaó) : 1) eltévelyít, félrevezet, letérít; 2) becsap; passzív alak: 3) bolyong, kóborol; 4) eltéved, letéved; ingadozik Máté 24:24 Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék - ha lehet - a választottakat is. 2. A megtévesztés

5 Máté 18:12 Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltéved közülük egy, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyekben, és nem megy-e el megkeresni az eltévedtet? Máté 18:13 Ha azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a kilencvenkilencnek, amelyik nem tévedt el. 2. A megtévesztés

6 Máté 22:29 Jézus így válaszolt nekik: "Tévelyegtek, mivel nem ismeritek sem az Írásokat, sem az Isten hatalmát. 2. A megtévesztés

7 Máté 24:4 Jézus így válaszolt nekik: "Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!
Máté 24:5 Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! - és sokakat megtévesztenek. Máté 24:11 Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. 2. A megtévesztés

8 1Kor 6:9 Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, 1Kor 6:10 sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. 2. A megtévesztés

9 1Kor 15:33 Ne tévelyegjetek: "A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság!"
2. A megtévesztés

10 Gal 6:7 Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni
Gal 6:7 Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: Gal 6:8 mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. 2. A megtévesztés

11 2Tim 3:13 A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. 2Tim 3:14 De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, 1Ján 3:7 Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket: aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. 2. A megtévesztés

12 Jel 2:20 De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálványáldozati húst egyenek; 2. A megtévesztés

13 Tit 3:3 (-8) Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. 1Pét 2:25 Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. 2. A megtévesztés

14 Zsid 3:10 Ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam: Tévelygő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utaimat. 2. A megtévesztés

15 Zsid 5:2 Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévelygőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel. 2. A megtévesztés

16 2. A megtévesztés Jak 1:16 Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim:
Jak 1:17 minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. 2. A megtévesztés

17 Jak 5:19 Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti valaki,
Jak 5:20 tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévelygés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. 2. A megtévesztés

18 2Pét 2:14 Szemük parázna vággyal van tele, és telhetetlenek a bűnben, elcsábítják az állhatatlan lelkeket, szívük gyakorlott a kapzsiságban, átok gyermekei. 2Pét 2:15 Ezek elhagyták az egyenes utat, eltévelyedtek, és követték Bálámnak, Beór fiának útját, aki a gonoszság bérét szerette, 1Ján 2:19 Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. 2. A megtévesztés

19 1Ján 1:8 Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. 2. A megtévesztés

20 „A megtéretlen, újjá nem született ember nem képes nem vétkezni
„A megtéretlen, újjá nem született ember nem képes nem vétkezni. A megtért, újjászületett ember képes nem vétkezni. A Mennybe jutott ember már nem tud vétkezni.” Augustinus (Ágoston ) (Kr.u ) 2. A megtévesztés

21 Jel 12:9 És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. 2. A megtévesztés

22 Jel 13:13 Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből a földre, az emberek szeme láttára;
Jel 13:14 és megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket képes megtenni a fenevad nevében; és azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek bálványképet a fenevad tiszteletére, akin a kard által ejtett seb van, de életre kelt. 2. A megtévesztés

23 Jel 19:20 de foglyul esett a fenevad és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő nevében, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták az ő képmását: élve vettetett mind a kettő a kénnel égő tűz tavába. 2. A megtévesztés

24 Jel 20:2 Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a Sátán, megkötözte ezer esztendőre,
Jel 20:3 levetette a mélységbe, bezárta, és pecsétet tett rá, hogy meg ne tévessze többé a népeket, amíg el nem telik az ezer esztendő: azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre. 2. A megtévesztés

25 Jel 20:7 Amikor pedig eltelik az ezer esztendő, a Sátán elbocsáttatik börtönéből,
Jel 20:8 és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot és Magógot is; hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye. 2. A megtévesztés

26 Jel 5:9 És amikor feltörte az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igéjéért öltek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet megtartottak. Jel 12:11 Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig. 3. Győzelem!

27 4. Összegzés Önbecsapás Igézés, varázslás Hazugság IGAZSÁG=Ige=JK
Megtartott bizonyságtétel nem csupán elmondott Tisztában lenni ki vagyok Krisztus nélkül és ki Ővele Emberektől való félelem, sumákolás Vélemény alkotás a másik emberről A látszatot fenntartani 4. Összegzés


Letölteni ppt "A megtévesztés felismerése és legyőzése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések