Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarországi tapasztalatok a közelmúltban és javaslatok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarországi tapasztalatok a közelmúltban és javaslatok"— Előadás másolata:

1 Magyarországi tapasztalatok a közelmúltban és javaslatok
Hogyan mozdíthatjuk elő a határmenti, a transznacionális és az interregionális együttműködést Európában? Magyarországi tapasztalatok a közelmúltban és javaslatok 2009. március17. Felföldi Zoltán Ügyvezető HBF Hungaricum Kft.

2 A határon átnyúló együtműködések fajtái
Határmenti együttműködés: két, vagy több ország határmenti – egymással szomszédos területei közötti együttműködés. A különböző országokban fekvő területek földrajzilag egybefüggőek, egymással határosak. Transznacionális együttműködés: meghatározott nagyrégiókon belüli országok, területek közötti együttműködés (pl. Közép-Európa, Dél-Kelet-Európa) Interregionális együttműködés: az Európai Unió bármely két területe közötti együttműködés, a területeknek az Unión belüli és egymáshoz képesti elhelyezkedésétől függetlenül.

3 A határon átnyúló együttműködések támogatása az EU-ban
A határokon átnyúló – határmenti, transznacionális és interregionális kapcsolatok fejlesztésére az Európai Unió forrásokat biztosít. 2000 (2004) – 2006: Interreg 2007 – 2013: Európai Területi Együttműködés (ETE)

4 Források nagysága A határon átnyúló kapcsolatokat támogató közösségi források nagysága: 2000 – 2006: Strukturális alapok és kohéziós alap: 213 mrd € (195 mrd € + 18 mrd €) Interreg: 4,875 mrd € (2,29%) Interreg III/A (határmenti): 3,3 mrd € (67,69%, 1,55%) Interreg III/B (transznacionális): 1,3 mrd € (26,67%, 0,61%) Interreg III/C (interregionális): 275 mo € (5,64%, 0,13%) 2007 – 2013: Strukturális alapok és kohéziós alap: 308 mrd € Európai Területi Együttműködés: 7,75 mrd € (2,52 %) Határmenti programok: 5,57 mrd € (71,87%, 1,81%) Transznacionális programok: 1,58 mrd € (20,39%, 0,51%) Interregionális együttműködések: 392 mo € (5,06%, 0,13%)

5 Fókusz: Kárpát-medence
A Kárpát-medencei gazdasági együttműködés szempontjából elvileg a transznacionális és az interregionális programok is szóba jöhetnek, de: Ezekre csekély a forrás A transznacionális és az interregionális programok inkább nagyobb területre/több régióra terjednek ki. Ebben magyarországi és Kárpát-medencei régiók is részt vehetnek, de nem ez a fő fókusz. A Kárpát medencei gazdasági együttműködés szempontjából igazán releváns: határmenti együttműködési programok. Ezért a továbbiakban erre koncentrálunk.

6 Határmenti programok jogosult területei Magyarországon és a Kárpát-medencében
4 megye kivételével (Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Veszprém) minden megye Szerbia: Vajdaság (Dél-Bánát és Szerémség csak kapcsolódó területként) Horvátország: A magyar határ és a Dráva közötti területek Szlavónia (Száváig) Szlovénia: É-Ny-Szlovénia Mura és a magyar határ közötti terület Dráva mente (kapcsolódó terület) Ausztria: Burgenland Bécs környéke (déli rész) Alsó Ausztria déli területei (kapcsolódó terület) Kelet-Stájerország (Kapcsolódó terület) Szlovákia: Észak-nyugat Szlovákia kivételével az egész ország (igaz, egy része a magyar-szlovák-ukrán-román négyoldalú program keretében) Nagyszombat megye Pozsony megye Nyitra megye Besztercebánya megye Kassa megye(HU-SK és HUSKROUA is) Eperjes megye (HUSKROUA) Ukrajna (a magyar-szlovák-ukrán-román négyoldalú program keretében) : Kárpátalja A Kárpátokon túl Ivano-Frankivszki és Csernovici megye, utóbbi csak kapcsolódó területként Románia: Szatmár megye Biharmegye Arad megye Temes megye Máramaros megye (a magyar-szlovák-ukrán-román négyoldalú program keretében) Szucsava megye (a magyar-szlovák-ukrán-román négyoldalú program keretében) – kapcsolódó terület

7 Határmenti programok jogosult területei Magyarországon és a Kárpát-medencében
Elvileg a határmenti együttműködésekre jogosult területek jó keretet adhatnak az együttműködésre és a Kárpát-medencei gazdasági kapcsolatok élénkítésére: A kárpát-medence jelentős területeire kiterjed (kivéve É-Ny Szlovákia és Erdély) Nagyon kevés a kárpát-medencén kívüli terület, azok is főleg ún. kapcsolódó területek, korlátozott forráshoz jutási lehetőséggel. DE!!!

8 Források a határmenti programokra
HU-SK-RO-UA (ENPI): 68,6 mo € HU-RO: 211 mo € (248 mo €) HU-SK: 176 mo € HU-HR: : 19,3 mo € (24,3 mo €) : cc 45,1 mo € (56,7 mo €) HU-SRB: : 18,5 mo € (21,7 mo €) : cc 43,2 mo € (50,63 mo €) AT-HU: 82,3 mo € (100,9 mo €) SLO-HU: 29,3 mo € (35,9 mo €) Mo rendelkezésére álló összes uniós forrás : 22,4 Mrd € Uniós forrás határmenti együttműködésre összesen : 655,5 mo € (2,9%)

9 Tapasztalatok A tapasztalatok forrása: Phare CBC programok
os Interreg programok tapasztalatai ETE első két éve EU-szint: Kevés forrás Nem biztos, hogy jó a jelenlegi területi jogosultsági meghatározás. Egy határszakasz mentén található valamennyi NUTS III. szintű terület jogosult egyazon program keretében. Tagállami szint: A pályázati felhívások nagy csúszással jelennek meg (HU-SK, HU-RO végén, HU-SRB a mai napig nem jelent meg). Ugyanez volt a helyzet az Interreg III/A programban. Magyarország: nyílt pályázat mánia. A forrásokért gyakran állami szervek jelentkeznek, az állam saját magát pályáztatja. Bonyolult pályázati mechanizmus. A szereplők sokszor határon belüli projekteket akarnak végrehajtani, a határmentiség csak ürügy, a határon átnyúló hatás csak papíron létezik.

10 Javaslatok EU-szint: A határmenti együttműködésre fordítható uniós források növelése (strukturális alapokon belül, más források rovására). Ez a következő költségvetési időszak tárgyalásaira magyar pozíció is lehet. Jogosultsági területek újragondolása. Határmenti sáv automatikus jogosultsága helyett a természetes – természetföldrajzilag és gazdaságilag hagyományosan egybefüggő – régiók kialakítására való kötelezés, jogosultság ezen régiókon belül legyen. Gyakorlatilag az EGTC-k továbbfejlesztése, határmenti fejlesztési régiók alakításának kötelezővé tétele. Egy határszakaszon több régió. Kárpát-medence, Teleki Pál Uniós forrásallokáció ezen fejlesztésirégiókra legyen. Az allokált uniós források egy részét minden egyes régióban kötelezően a régió összetartozását erősítő kiemelt projektekre kelljen elkölteni (út- és hídépítés, határátkelők nyitása, fejlesztése, közösen ellátható feladatok ellátása, etc.), más részét regionális szereplők (önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek határon átnyúló programjaira kelleje szétosztani. Tagállami szint Nyílt pályázatok mellett másfajta forrásallokációs mechanizmus bevezetése (pl. helyi érdekegyeztetés, kiemelt projektek). Állami szervezetek projektjei ne versenyezzenek, ezeket kiemelt projektekként valósítsák meg. A pályázás és végrehajtás radikális egyszerűsítése. Valódi határon átnyúló projektek.

11 Köszönöm a figyelmet! Felföldi Zoltán Ügyvezető HBF Hungaricum Kft.

12 Elérhetőségeink HBF Hungaricum Kft. Cím: 6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/a
Tel: (76) Fax: (76) Web: Innov Hungaricum Kft. Cím: 6724 Szeged, Pulcz u. 46. II. 206. Tel/fax: (62) Tel: (20) Web: HDI Consulting Kft. Cím: 1088 Budapest, Puskin u. 12. Tel/fax: (1) Web:


Letölteni ppt "Magyarországi tapasztalatok a közelmúltban és javaslatok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések