Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kontextuális családterápia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kontextuális családterápia"— Előadás másolata:

1 Kontextuális családterápia
A kontextus fogalma magába foglal minden következményt, ami az egyik emberről a másikra, az adott nemzedékről a következőre vándorol. Az a dinamikus és etikai összekapcsolódás – a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában – mely olyan emberek között létezik, akiknek a léte egymás számára jelentőséggel bír.

2 Böszörményi-Nagy Iván
Böszörményi-Nagy Iván (Budapest, május 19., – Philadelphia, január 28.) magyar-amerikai pszichiáter, a kontextuális családterápia egyik alapítója. Katolikus családba született három generáció magas rangú bírók örökségével. Ez a háttér adta meg kisgyermek korától a személyek közti igazságérzés fontosságát. Középiskolai tanulmányait Budapesten végezte majd orvostudományi képesítést szerzett a Pázmány Péter Tudományegyetemen. Pszichiáter szakorvosi tanulmányait ismét Budapesten végezte. Böszörményi-Nagy a Budapesti Egyetem bentlakó pszichiátereként határozta el, hogy vegyészeti tanulmányokat folytat az egyetemen ( ). Eközben lelkesen tanulmányozta a skizofrénia egzisztenciális és pszichológiai dinamikáját. Ebben Gyárfás Kálmán, volt segítségére aki később Chicagóban Virginia Satír tanácsadója lett. Böszörményi-Nagy Iván a politikai változásoknak köszönhetően elhagyta Magyarországot 1948-ban.

3 Útkeresés: egyéni terápiától a családterápiáig
Két évig Ausztriában, mint idegorvos és pszichiáter dolgozott, majd 1950-ben az Egyesült Államokba kivándorolt. Kezdetben az Illinois Egyetemen a pszichózisban szenvedő betegek enzim sajátosságait vizsgálta. 1955-ben már a mélylélektani és a közeli kapcsolatok összefüggéseinek vizsgálatára összpontosít. Ehhez egyrészt Martin Buber írásai - az emberi élet kapcsolatokon alapuló egzisztenciális magyarázata, másrészt Ronald Fairbairn írásai hatottak rá, aki a pszichoanalízis tárgykapcsolati iskoláját képviselte. 1957-ben Pennsylvaniában felállított egy kutatással és terápiával foglalkozó tanszéket az egyetemen. A Család- Pszichiátriai Tanszék 1980 –ig működött, ahol oktató és kutatómunkát végeztek. Maxwell Jones hatására az osztályon heti rendszerességgel találkozott a stáb, a páciensek és rokonaik. 1958-ban már gyakran kezeltek pszichózisban szenvedő betegeket családtagjaikkal együtt, hamarosan abbamaradtak az egyéni terápiás ülések. A hatvanas évek közepére a tanszék oktatási intézménnyé alakult.

4 Kontextuális terápia A család nézőpontjából közelítettek a skizofréniához, majd később minden egyéb pszichiátriai jellegű problémához. Böszörményi- Nagy Iván az első igazán integratív családterápia módszer kifejlesztésével járult hozzá a családterápiás módszerekhez. Ez a modell összehozta a tárgykapcsolat-elméletet, a rendszerelméletet, és az egzisztenciális filozófiát. Ezekhez kapcsolta hozzá az etikai perspektívát – hűség, lojalitás, transzgenerációs adósságok és jogosultságok, valamint a családtagok kapcsolatának igazságossága. Böszörményi- Nagy kezdetben Geraldine Spark-kal együtt dolgozta ki a családon belüli láthatatlan lojalitás elméletét. Számos olyan terápiás technikát javasoltak amelyeknek lényege, a családban felgyülemlett „kötelezettségek” és „adósságok” feltárása és feloldása. Új fogalmakat vezettek be, mint a családi küldetés és a családi lojalitás. 1978-tól Böszörményi- Nagy Iván a modellt Kontextuális családterápiának, később Kontextuális terápiának nevezte.

5 Újra itthon….. Annak ellenére, hogy Böszörményi- Nagy Iván menekült a kommunista rendszertől 1948-ban, szülőföldje mindig a szívében maradt, és az 1989-es rendszerváltás után, többször meglátogatta Magyarországot. Mindamellett hogy az élete utolsó tíz éve alatt Parkinson-kórban szenvedett és tolószékkel közlekedett, több családterápiás konferencián vett részt mint fővendég. A professzort közelgő 80. születésnapja alkalmából 2000-ben a Magyar Köztársaság Elnöke, Göncz Árpád, Köztársasági Aranyéremmel tüntette ki január 28-án philadelphiai otthonában hunyt el.

6 Aeneas mítosz Az összeomlás szélén a lángokban álló Trójából az egyik legnagyobb trójai hős Aeneas feleségével és fiával menekül, de idős apját Anchisest is a vállán cipeli. Az istenek által megnyomorított és megvakított Anchises egyébként is terhet jelent. Aeneas mégis magával viszi, vele van amikor megalakítja a Római Birodalmat.

7 Cselekvésre irányuló terápia
A családtagok kapcsolatkészségének fejlesztése, illetve az adok-kapok viszony és az érzelmi főkönyv új egyensúlyának megtalálása. A terapeuták abban segítenek, hogy a felek újratárgyalják az egymásnak ellentmondó követelésekkel, melyek némelyike generációkon keresztül a mélyben szunnyadt. Az erőforrásokra alapozott terápia nem áll meg az érzelmek kifejezésénél és átdolgozásánál, hiszen a kölcsönös igazságosság és elkötelezettség a lényeg, ami cselekedetekben nyilvánul meg.

8 Kontextuális terápia lényege
A kontextuális terápia alapvető tétele olyan egyszerűnek látszik, mint maga a lét: kölcsönösen igazságos, hiteles, egymásért felelősséget vállaló kapcsolataink biztosítják egészséges fejlődésünket, személyes jólétünket és közösségeink túlélését. Amikor azonban ezt a kézzelfogható elvet Böszörményi az aktuális kapcsolati elemekre, a magatartás motivációjának értelmezésére alkalmazza, komplikáltnak tűnő fogalmak sokaságával találkozunk

9 Főkönyv Az előző nemzedékben megbomlott egyensúlyt a következőkben próbáljuk meg helyreállítani, arra törekszünk, hogy jobb szülőkké váljunk.

10 Kapcsolati etika Társas lények vagyunk, egymásra vagyunk utalva. Ebből következik, hogy magának a létnek az a mandátuma, hogy igazságosság , kölcsönös megbízhatóság és egymásért való kölcsönös felelősségvállalás jellemezze kapcsolatainkat. Minden tünet, pszichológiai rendellenesség kapcsolati zavar, társadalmi probléma esetében megtalálható a kapcsolati etika sérülése ill. mellőzése. A kapcsolati etika az a kontextus melynek keretében a kontextuális családteraputák felmérik pácienseik családjaik jólétét, terápiás munkájukat erre alapozzák.

11 Intergenerációs kapcsolatok
A szülők és a gyermekek közötti aszimmetrikus kapcsolati kontextus, amely pusztán a megszületés révén jön létre. A szülők kezdettől fogva kötelesek gyermekeikről gondoskodni a gyerekek - nek pedig lassan bontakozik ki a kötelessége,hogy cserébe mind az előző, mind a következő generációval törődjenek.

12 Házasság , partnerkapcsolat és lojalitás
Egy férfi a felesége egyetértésével elutasította eredeti családját, és a felesége szüleit fogadta el sajátjául. Az édesanyja halála után fél évvel fellépő házassági problémáik olyan messzire vezettek, hogy nem volt hajlandó meglátogatni felesége szüleit.

13 Szülő és gyerek közötti lojalitás
Olyan előnyben részesített elkötelezettség egy kapcsolathoz, mely a megszolgált érdemből születő lekötelezettségen alapul.

14 Az inceszt és a lojalitás
A gyerek akkor is lojális akar maradni a szüleihez, ha kihasználják és bántalmazzák. A bizalom erőforrásai lassan elapadnak, az inceszt kapcsolatok esetében a családtörténet gyakran szégyenteljes és titkokkal teli.

15 Örökbefogadás és lojalitás
Egy 40 éves férfi nevelőszülei halála után ezt mondta: 18 éves korom óta vártam arra, hogy elkezdhessem ezt a kutatást. Korábban nem tehettem, hiszen nagy fájdalmat okoztam volna a nevelőszüleimnek. Nem tudtak volna megbirkózni vele. Minek ez fiam, mi vagyunk a szüleid! - mondták volna.

16 Hasított lojalitás Az a gyermek, akit folyamatosan arra kényszerítenek, hogy döntőbíró legyen kölcsönösen bizalmatlan szülei konfliktusában, végül mindkét szülőjébe vetett bizalmát elveszíti.

17 Láthatatlan lojalitás
A múltnak való adósság törlesztés, amely indirekt, akaratlan módon, saját magunk vagy mások felé irányuló destruktivitásban nyilvánul meg, patogén tényező.

18 Torzult (túlzott) lojalitás
Ahhoz, hogy az ember feladja az eredeti család kötelékeinek kizárólagosságát, és képes legyen elköteleződni horizontális kapcsolataiban, alapvető bizalomra van szüksége, amelyből új jogok, elvárások és kötelezettségek formálódhatnak, azaz megváltozik a lojalitásainak hálózata.

19 Jogosultság A szelfben felhalmozódó kapcsolati hitelt, kreditet jelenti, ami a másoknak szentelt, általuk kiérdemelt figyelemért jár cserébe. Fontos szerepet játszik az aszimmetrikus (szülő-gyerek) kapcsolatok méltányos egyensúlyának keresésekor.

20 Elkötelezettség Egy személy belsőleg korlátozott abban, hogy a másik személy igazolható elvárásait (jogosultságait) saját kötelmeként fogadja el.

21 Baranyainé Molnár Hajnalka
Köszönjük a figyelmet! Baranyainé Molnár Hajnalka Szabóné Ludasi Éva Oláh Edit


Letölteni ppt "Kontextuális családterápia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések