Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KOMLÓSKA, 2014. május 28. Vidékfejlesztés és falvaink: Felzárkózás? Leszakadás? Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense (Forrás:NAKVI)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KOMLÓSKA, 2014. május 28. Vidékfejlesztés és falvaink: Felzárkózás? Leszakadás? Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense (Forrás:NAKVI)"— Előadás másolata:

1 KOMLÓSKA, május 28. Vidékfejlesztés és falvaink: Felzárkózás? Leszakadás? Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense (Forrás:NAKVI)

2 Az MNVH célja, feladatai
Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba szervezése, így az érintett kormányzati, önkormányzati és civil közreműködő, gazdálkodó és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, információs és együttműködési hálózatba szervezése, tevékenységének összehangolása. Feladatai: A politikai -, a szakmai- és a civil szféra közötti információáramlás megszervezése A vidékfejlesztéshez kapcsolódó jelentős témák, problémák folyamatos felvetése, vizsgálata, A jövőbeli vidékprogramokkal kapcsolatos véleményezés, tanácsadás, állásfoglalás A legjobb gyakorlatok terjesztése Az MNVH-hoz regisztrált tagok szakmai összefogásának, párbeszédének elősegítése

3

4

5

6

7 Projektötleti témákról bővebben 1.
A benyújtás előfeltétele: előzetes nyilvántartásba vétel, melyre minden hónap első teljes hetében van lehetőség elektronikus formában a honlapon. Projektötleti témák: LEADER Helyi Akciócsoportok nemzetközi együttműködését elősegítő vagy előkészítő látogatásra Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos országos térségi és helyi fórumok,események szervezése Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos ismeretátadás szervezésére Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos módszertani és gyakorlati tanulmányok készítésére Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakmai kiadványok szerkesztésére, készítésére, sokszorosítására és terjesztésére

8 További információk

9 Város-Vidék/Vidék-Város kapcsolatok B.A.-Z. megyében
358 település (29 város, 329 község), 658 eFő 10 LHH-s kistérség (itt él a lakosság 40%-a), 3 hátrányos helyzetű kistérség és csak a miskolci, illetve a tiszaújvárosi nem minősül hátrányosnak A megyében a hagyományos város-vidék kapcsolatok csoportosítása az alábbi szempontok szerint értelmezhető elsődlegesen: - kereskedelmi (piacok, stb.) - intézményi (oktatási, hatósági, egészségügyi, kulturális stb.) - közlekedési - foglalkoztatási (munkahely, munkaerő). Alá-fölérendeltségi helyzet A megyére jellemző az aprófalvak sokasága (144 település lakossága nem éri el az 500 főt). Ezek „emberléptékű” települések ahol mindenki ismer mindenkit, ezért lehetőségük lenne arra, hogy társadalmi-gazdasági folyamatok innovációs terepei legyenek, ha létezik a „hely szelleme”, aki irányítja a folyamatokat. „Betelepülők” igényei határozzák meg a település jövőjét!

10 Város-Vidék/Vidék-Város kapcsolatok B.A.-Z. megyében
Az átalakuló vidék-város kapcsolat a vidéki területeken jelentkező városi nyomásként is értelmezhető, ami a beépített terület és a lakosságszám növekedését, az állandóan (beköltözők) vagy átmenetileg (turisták) jelen lévő új szereplők megjelenését, valamint a helyi gazdasági tevékenységek diverzifikálódását és új gazdasági tevékenységek megerősödését jelenti. Ahhoz, hogy a hagyományos és hibás szemléletmód változzon, szükség lenne arra, hogy a tervezés teret engedjen azoknak is, akiknek talán nem szakmájuk a tervezés, de lokálpatriótaként szívesen megpróbálnának valamit jobban csinálni. A jövő csak is az együttműködés lehet a kapcsolatokban, melynek területei a jelenlegieken túl az alábbiak lehetnek: - a helyi termékek, termelői piacok - idegenforgalom, a közös, egymásra építő turisztikai attrakciók (pl.: kerékpár utak és a zöld út program ötvözése, termálfürdőkhöz kötődő falusi szálláshelyfejlesztések stb.) - a partnerség a megújuló energiaforrások felhasználása területén (pl.: beszállítás a kapcsolt energiatermelésű gázmotoros fűtőműveket kiváltó a biomassza erőművekbe, melyekkel a távfűtés ellátása lehet kedvezőbb stb.)

11 Vidékfejlesztési Program
Prioritások kutatás, fejlesztés, innováció, képzés, szaktanácsadás az agrárgazdaság életképességének és versenyképességének fokozása élelmiszerláncok szervezése, termék feldolgozás ökoszisztémák állapotának helyreállítása, biológiai sokféleség, tájak állapotának megőrzése erőforrás-hatékonyság előmozdítása, megújuló energia, éghajlatváltozás hatásainak csökkentése társadalmi befogadás előmozdítása, szegénység csökkentése, gazdasági fejlődés a vidéki területeken Támogatási tengelyek I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása II. tengely - A környezet és a vidék fejlesztése III. tengely - A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása IV. tengely – LEADER

12 Vidékfejlesztési Program Tervezett forrásarányok (1.191.470 mFt)
Vidékfejlesztési Program prioritásai Tervezett forrásarány (OP-n belül) 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben 4,06% 2. A mezőgazdasági üzemek életképességének javítása és a versenyképesség fokozása valamennyi régióban és a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében, valamint az innovatív gazdálkodási technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás előmozdítása 7,98% 3. Az élelmiszerlánc szervezésének – többek között a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának, az állatjólétnek és a mezőgazdaság terén alkalmazott kockázatkezelésnek – az előmozdítása 17,5% 4. A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása 25,76% 5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban 19,17% 6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben 18,04%

13 6. prioritás

14 6. Prioritás intézkedései
20. cikk: Alapvető szolgáltatások és falvak megújítása a vidéki térségekben A vidéki térségekben található települések és falvak, valamint az általuk biztosított alapvető szolgáltatások fejlesztésére, valamint a Natura 2000 területek és egyéb, magas természeti értéket képviselő területek védelmére és kezelésére vonatkozó tervek kidolgozása és naprakésszé tétele. Beruházások a kisméretű infrastruktúra valamennyi típusának létrehozása, fejlesztése vagy bővítése terén, beleértve a megújuló energiával és az energia megtakarítással kapcsolatos beruházásokat. A vidéki népesség számára nyújtott helyi alapvető – többek között szabadidős és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos – szolgáltatások és a kapcsolódó infrastruktúra létrehozására, fejlesztésére vagy bővítésére irányuló beruházások. A falvak kulturális és természeti örökségének, a vidéki tájaknak és a nagy természeti értékű területeknek a megőrzésével, helyreállításával és korszerűsítésével – az ezekhez kapcsolódó társadalmi-gazdasági szempontokat, valamint a környezettudatosságot célzó intézkedéseket is beleértve – kapcsolatos tanulmányok és beruházások.

15 6. Prioritás 20.2 Kisméretű infrastruktúra létrehozása
Helyi közösségi energiaigény fedezését (közösségi szolgáltatást végző épület energiaellátása) szolgáló, megújuló energiaforrásokat hasznosító beruházások 100 KW névleges energiatermelő teljesítményig. A közösségi infrastruktúra épületeinek energia felhasználása biztosítható megújuló alapú energiával. Maximális támogatás 50 millió Ft

16 6. Prioritás 20.3 Alapvető szolgáltatások fejlesztése
Közétkeztetés fejlesztése Saját főzőkonyhával rendelkező, egész évben működő, a településen bárki által igénybe vehető szolgáltatást nyújtó, közétkeztetést végző intézmény konyhájának fejlesztése gépek, berendezések, eszközök beszerzésével, beépítésével, gépjármű beszerzésével a helyi alapanyag beszerzés és készétel szállítás megoldására. 2. Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése A helyi társadalom közösségi, kulturális és tájékozódási szükségleteinek kielégítését, a szabadidő színvonalas eltöltését szolgáló, kültéri és/vagy beltéri helyszín fejlesztése, amely a helyi közösségek tagjai számára nyitott és hozzáférhető. Az intézkedés keretében új épületek, építmények létrehozása, meglevő épületek, építmények felújítása, szolgáltatások nyújtásához szükséges eszközök beszerzése támogatható. 3. Falu- és tanyagondnoki szolgálat ellátásához jármű és eszközbeszerzés 4. Közfoglalkoztatásban dolgozók számára szociális illetve foglalkoztató helyiség kialakítása A településeken közfoglalkoztatásban dolgozók munkakörülményeinek javítása érdekében, a munkavállalók által használható melegedő, öltöző, szociális blokk illetve foglalkoztató funkciókat tartalmazó helyiségek kialakítsa meglevő, más funkciójú épület átalakításával, bővítésével. 5. Önkormányzati tulajdonú utak kezeléséhez, állapot javításához és fenntartó karbantartásához munkagépek beszerzése Kombinált kotró-rakodó gépek beszerzése az útkarbantartáshoz szükséges adapterekkel (körmös kanalak, rézsűkanál, árokásó kanál, hótoló lap, hómaró, úttisztító, rézsűkasza). 6. Hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek támogatása

17 6. Prioritás 20.4 Falvak kulturális és természeti örökségének megőrzése
Olyan műemléki vagy helyi védettségű épületek fejlesztésének támogatása, melyek során az épített örökség megőrzésének igényével új funkciók, szolgáltatások jönnek létre. Támogatható több településre kiterjedő (legalább 3 település) tanulmányok készítése, melyek védett épületek állapotát, értékét, megőrzésének költségeit, hasznosítási lehetőségeit és költségeit mérik fel. Beruházásokhoz kapcsolódó előtervek (tanulmánytervek) készítése illetve az építési beruházások felújító, funkcióbővítő jellegű végrehajtása. Természeti örökség, nagy természeti értékű területek megőrzésével, helyreállításával, turisztikai, rekreációs, oktatási és egyéb közösségi célú környezetkímélő hasznosításával kapcsolatos beavatkozási lehetőségek felmérése, tanulmányok, tervek készítése, melyek felmérik a területek állapotát, értékeit, megőrzésének költségeit, fenntartható hasznosítási lehetőségeit. A térségi tanulmányok és tervek alapján a természeti környezet, táj rehabilitációjára, megőrzésére és fenntartható hasznosítására irányuló beruházások végrehajtása. Maximális támogatás/támogatás intenzitás Épített és védett természeti örökséget felmérő térségi tanulmányok 5 millió Ft/100% Beruházásokat megelőző előterv (tanulmányterv) 500 ezer Ft /100% Építési beruházások 50 millió Ft Non-profit tulajdon esetén: 100% Vállalkozói tulajdon esetén 50%

18 6. Prioritás LEADER HELYI AKCIÓCSOPORTOK (CLLD - KÖZÖSSÉGVEZÉRELT HELYI FEJLESZTÉS)
LEADER 1.: A kedvezőtlen társadalmi, demográfiai térségi folyamatok hatásainak enyhítése A szegénység enyhítését célzó innovatív, komplex, felzárkózást és befogadást célzó programok /projektek megvalósítása. A helyi szociális munka kapacitásainak erősítése, helyi szükségletekre szabott közösségi megoldások kialakítása. A helyi közösségek szociális érzékenységének, a generációk és a társadalmi csoportok kapcsolatainak erősítését szolgáló tevékenységek, közösségfejlesztés. Speciális, a helyi szükségletek szerinti képzések szervezése, készségfejlesztés tartós munkanélküliek, szegénységben élők számára, a munkaerőpiaci integrációt szolgáló foglalkoztatás feltételeinek támogatása. (Bioszentandrás) Gyermekek iskolai és iskolán kívüli nevelésének fejlesztése, a gyakorlatorientált, a pályaválasztást megalapozó programok, gazdálkodási ismeretek feltételeinek megteremtése, bevezetése. (Törökkoppány, Hejőkeresztúr) Alapszolgáltatásokat kiegészítő települési szolgáltatások fejlesztése. Szabadidős, kulturális tevékenységekkel kapcsolatos közösségi infrastruktúra, többfunkciós közterek kialakítása, fejlesztése. A fiatalok helyben tartását és a betelepülést ösztönző fejlesztések, beleértve az oktatáshoz, egészségügyhöz és szociális munkához kapcsolódó feladatok ellátása érdekében lakhatás biztosítását, vállalkozások inkubációját, valamint a munkavállalást elősegítő programokat. A fiatalok mobilitását segítő programok, képzések. A vidéki szellemi és közösségi élettel kapcsolatos programok, képzések, közösségi kezdeményezések, tevékenységek (táborok, kiállítások) helyi társadalmi akciók támogatása, közösségfejlesztés, a fentiekhez kapcsolódó eszközfejlesztés. Kulturális (beleértve az épített környezetet) és természeti örökség megőrzése és hasznosítása.

19 6. Prioritás LEADER HELYI AKCIÓCSOPORTOK (CLLD - KÖZÖSSÉGVEZÉRELT HELYI FEJLESZTÉS)
LEADER 2.: Helyi gazdaság megerősítése Mikro- és kisvállalkozások elindításának, fejlesztésének ösztönzése, vállalkozási inkubáció, innovatív megoldások alkalmazásának elősegítése, a magasabb hozzáadott értékű, minőségi termék-előállítást szolgáló képzés, közös infrastruktúra kialakítása, a hálózatosodás segítése. A helyi termelési-fogyasztási rendszerek létrehozása, megerősítése, beleértve a helyi termékek fejlesztését, a termékértékesítés lehetőségét kínáló értékesítő helyek fejlesztését, a potenciális helyi fogyasztók beszerzési és fogyasztási kultúrájának befolyásolását célzó közösségi akciók támogatását, a REL alprogramba történő csatlakozás ösztönzését, a csatlakozás feltételeinek megteremtését. A helyi háztáji integrációs rendszerek kialakításának ösztönzése: a kizárólag szociális/rehabilitációs célból saját fogyasztásra, illetve részleges piaci kibocsátásra történő kisléptékű mezőgazdasági termelő tevékenység kiterjesztése, beleértve a termelési eszközök/anyagok beszerzését lehetővé tevő induló támogatás, feldolgozói infrastruktúra kialakítását, képzés, tanácsadás, a termelés helyi szintű koordinációja. A vidéki térségek idegenforgalmi specifikumaira pl. a természeti környezet, gazdálkodás, hagyományok, gasztronómia, vidékhez köthető szabadidős tevékenységekre, sportokra építő turisztikai fejlesztések. Egyedi élményeket nyújtó, specifikus vendégigényekhez alkalmazkodó tematizált turisztikai termékcsomagok kialakítása. Turisztikai hálózati infrastruktúra elemek fejlesztése. Turisztikai szolgáltatások hálózatos fejlesztése és/vagy marketingje (tervezés, animáció, működés, promóció) és ehhez kapcsolódó beruházások.

20 6. Prioritás LEADER HELYI AKCIÓCSOPORTOK (CLLD - KÖZÖSSÉGVEZÉRELT HELYI FEJLESZTÉS)
LEADER 3.: A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás kialakítása és a klíma-reziliencia fejlesztése (reziliencia: rugalmas ellenállási, megújulási képesség a sokkszerű, ismétlődő külső hatásokkal szemben) A helyi felnőtt lakosság körében (különösen agrárium) végzett, klíma és környezettudatosságot fejlesztő szemléletformáló akciók és a helyi gyermekek klíma és környezettudatosságának megalapozását szolgáló tevékenységek az óvodai, iskolai és iskolán kívüli oktatás-nevelési lehetőségek kihasználásával. Egyéb kapcsolódó közösségi kezdeményezések és helyi társadalmi akciók támogatása. A helyi fenntarthatósági és alkalmazkodási stratégia kialakítása közösségi tervezéssel a széleskörű elfogadás érdekében. Szükség esetén egy-egy környezeti kihívás, vagy kezelési alternatíva alaposabb vizsgálata, mérése. Innovációs brókertevékenység a környezetgazdálkodás területén. A fenntarthatóság és a klíma-reziliencia fejlesztéshez kapcsolódó innovációs tevékenység a speciális helyi kihívások és megoldási elképzelések vizsgálatával, a megfelelő tudományos és mérnöki input igények azonosításával és az ennek alapján kiválasztott közreműködők bevonásával. Az élőhely és tájkarbantartáshoz szükséges, a környezeti monitoring tevékenységet segítő, valamint a szélsőséges meteorológiai események következményeinek kezelésére alkalmas műszer és eszközkapacitások létrehozása, ezek működtetésére helyi ökológiai szolgálatok, tudásközpontok kialakítása a helyi civil szervezetekre alapozva. Kisléptékű, kísérleti és/vagy bemutató jellegű beavatkozások megvalósítása a helyi alkalmazkodási terveknek megfelelően, pl. klíma-rezilienciát fejlesztő kultúrák, művelésmódok kísérleti bevezetése, helyi anyagokra/hagyományokra alapozott építészeti megoldások, élőhely rehabilitáció vagy kialakítás, pufferzónák létrehozása, kisebb vízvisszatartást szolgáló projektek.

21 6. Prioritás LEADER HELYI AKCIÓCSOPORTOK (CLLD - KÖZÖSSÉGVEZÉRELT HELYI FEJLESZTÉS)
LEADER 4.: A Helyi Akciócsoportok együttműködéseinek előkészítése és megvalósítása Az együttműködések keretén belül támogatás nyújtható: Speciális tudás, tapasztalat, gyakorlat átvételéhez, alkalmazásához Több térség termékeit, szolgáltatásait érintő közös minőségi rendszerek és marketing kialakításához Több térséget érintő, a közszolgáltatások körén kívüli közösségi célú szolgáltató rendszerek kialakításához Szellemi, kulturális, közösségi életet élénkítő közös kezdeményezések megvalósításához. Termelő tevékenység támogatása a térségi együttműködés keretében nem finanszírozható.

22 HFS tervezést kezdő LEADER Helyi Akciócsoportok 2014-2020

23 A Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület HFS tervezési területe 2014-2020

24 Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület 2007-2013
Jogcím Nyertes pályázat Elnyert támogatás Összesen/elnyert tám. Falumegújítás 12 db Ft 6% Vidéki örökség 35 db Ft 23% Mikro 36 db Ft 20% Turisztika Ft 25% LEADER 118 db Ft 26% Összesen: 237 db Ft 100 %

25 EMVA III-IV. tengely kifizetési adatai

26 EMVA III. tengely kifizetési adatai

27 Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Csikász Gábor bazmegye@nakvi
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Csikász Gábor 70/


Letölteni ppt "KOMLÓSKA, 2014. május 28. Vidékfejlesztés és falvaink: Felzárkózás? Leszakadás? Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense (Forrás:NAKVI)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések