Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Schiffer Csilla. PIAGET: LEONTYEV, VIGOTSZKIJ, GALPERIN: (a tanulási folyamat konstruktivista megközelítése)  TEVÉKENYSÉG = interakció  ember –

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Schiffer Csilla. PIAGET: LEONTYEV, VIGOTSZKIJ, GALPERIN: (a tanulási folyamat konstruktivista megközelítése)  TEVÉKENYSÉG = interakció  ember –"— Előadás másolata:

1 Dr. Schiffer Csilla

2 PIAGET: LEONTYEV, VIGOTSZKIJ, GALPERIN: (a tanulási folyamat konstruktivista megközelítése)  TEVÉKENYSÉG = interakció  ember – fizikai környezete között  tanulási képességek az egyén fejlettségi szintjét ő l függnek  1 kognitív fejl ő dés 2. tanulás (orosz kultúrtörténeti iskola)  Interakció = kezdett ő l szociálisan meghatározott  Az interakciók oka és következménye a BESZÉD  a tanulásból fejl ő dés lehet, de folyamatai nem egyeznek meg a tanuláséval, hanem a „következ ő fejl ő dési zónában” követik azt  1. tanulás, 2. fejl ő dés

3  kultúrtörténeti iskola tevékenységelmélete – Behindertenpädagogik (Jantzen) (defektusorientációról elmozdulás a kompetenciaorientáció felé)  általános képzési koncepció (Klafki) e két koncepció ma neveléstudományi szintézist alkot, amely az integráció mint reformpedagógiai koncepció nevében megpróbálja meghaladni a szegregáló nevelést és átvezetni azt az inkluzív pedagógia területére (mindenki óvodája, mindenki iskolája)

4  aktív folyamat, kapcsolódás a világhoz és más emberekhez,  az ember és a világ viszonyáról szól,  együttm ű ködésen alapul, a megismeréselmélet alapján: dialektikus természet ű (Feuser, 2008)

5  „Minden tanuló  egymással együttm ű ködve  a mindenkori fejlettségi szintjén  pillanatnyi észlelési, gondolkodási és cselekvési kompetenciáihoz mérten  egy „közös tárggyal és tárgyon” (projekt, terv, tartalom, téma)  játszik, tanul és dolgozik.” (Feuser, 1993, 8.)

6  Tartalmi és módszertani konzekvenciák  Cél: következ ő fejl ő dési szint (Vigotszkij)  „az ember hozzákapcsolódik a dolgokhoz az emberek által és az emberekhez a dolgok által – a közös együttm ű ködésben” (Feuser, 2008, 152)

7  kölcsönös kommunikáció,  interaktív folyamat,  alapvet ő értelemben párbeszéd, amely mindig egy harmadik dologra vonatkozik

8  „Nem: az eszközök összefoglaló elnevezése, amelyek végül a tanuló kezében tanulási eszközzé válnak,  a klafki-i képzéselmélet „elemi” és „alapvet ő ” értelmében s ő t a világ objektum- és egyúttal szubjektumkategóriájaként értelmezve  a dolgok és a megfigyelhet ő jelenségek mögött álló és azokat létrehozó centrális „folyamat.” (Feuser)

9  Regionalizáció elve (lakóhelyen)  Decentralizálás elve (osztályban)  Kompetenciatranszfer elve (teamben)  Integrált terápiák elve (csoporttal együtt)

10  nem individualizált tantervet vár el,  hanem individualizálást a projektekben és a projektorientált, nyitott, céldifferenciált tanulás formáiban  Minden gyermek bekapcsolódhasson a történésekbe  Mindenki cselekedete hatással legyen másokra, és függjenek egymástól, jelent ő s legyen  Minden tanuló kompetensnek, a közösség számára fontosnak érezhesse magát


Letölteni ppt "Dr. Schiffer Csilla. PIAGET: LEONTYEV, VIGOTSZKIJ, GALPERIN: (a tanulási folyamat konstruktivista megközelítése)  TEVÉKENYSÉG = interakció  ember –"

Hasonló előadás


Google Hirdetések