Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„eTwinning” Projektötlet: „Akikre büszkék lehetünk” Berettyóújfalui Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„eTwinning” Projektötlet: „Akikre büszkék lehetünk” Berettyóújfalui Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola."— Előadás másolata:

1 „eTwinning” Projektötlet: „Akikre büszkék lehetünk” Berettyóújfalui Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola

2  a társadalomtudományok, természettudományok, művészetek és sportélet jeles magyar képviselőinek megismerése, információszerzés munkásságukról, életútjukról, ill. a testvériskola országának jeles képviselőinek megismerése,  példaképek, minták állítása a tanulók elé,  a tantárgyi integráció erősítése,  európaiság, összetartozás érzésének erősítése  együttműködési, kommunikációs képességek fejlesztése,  az egyéni felelősségtudat fejlesztése,  idegen nyelvi, informatikai kompetencia fejlesztése.

3  fejlődik a tanulók figyelme, empátiája, toleranciája, segítőkészsége, szociális kompetenciája,  a tanulók megismerik a magyar / külföldi tudósok, művészek, sportolók életpályáját, követendő példát találhatnak köztük,  fejlődik idegen nyelvi és informatikai kompetenciájuk.

4  magyar és idegen nyelvű antológia összeállítása magyar / külföldi tudósok, művészek munkásságáról,  a projekt során született termékekből (mesék, dalszövegek, plakátok, makettek) kiállítás

5 Kapcsolódó tantárgyak, műveltségterületek  társadalomtudományok: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelvek  természettudományok: biológia, kémia, fizika, földrajz, matematika  informatika  művészetek: építészet, képzőművészet, zene, művészettörténet, zenetörténet  testnevelés

6  Érintett korosztály: 9-12. évfolyam  A projekt tervezett időtartama: 1 tanév (9 hónap)

7 Tevékenységek

8 Munka- formák Fejlesztett területekTevékenységek Kapcsolódó tantárgyak csoport páros munka egyéni - információgyűjtés - együttműködés - összetartozás érzésének erősítése - zenei hallás fejlesztése - kreativitás - finommotorika fejlesztése - informatikai kompetencia fejlesztés - idegen nyelvi kompetencia fejlesztés -a projektben résztvevő iskolák bemutatkozása -képregény készítés egy iskolai napról -versfelolvasás eredeti nyelven és magyarul -Welcome Europe! plakátkészítés -Denglisch vetélkedő -dalszövegfordító verseny -himnuszfelismerő verseny magyar nyelv idegen nyelvek (angol, német, francia) rajz és vizuális kultúra informatika SZEPTEMBER: AZ EURÓPAI NYELVEK HÓNAPJA

9 Munka- formák Fejlesztett területekTevékenységek Kapcsolódó tantárgyak egyéni pármunka csoport frontális - információgyűjtés - kreativitás - önkifejezés megfigyelőképesség - állóképesség - ritmusérzék - zenei hallás - zenei memória - finommotorika - informatikai kompetencia fejlesztés - idegen nyelvi kompetencia fejlesztés -a zene és képzőművészetek magyar jeles képviselőinek bemutatása -népdaltanulás -táncház -dalszövegírás ismert dallamra -kedvenc zenészem / festőm stb. bemutatása -makettkészítés ének-zene tánc és dráma magyar nyelv idegen nyelvek informatika művészetek OKTÓBER: A ZENE ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETEK HÓNAPJA

10 Munka- formák Fejlesztett területekTevékenységek Kapcsolódó tantárgyak egyéni csoport frontális pármun- ka -információszerzés - kreativitás - megfigyelés - alkalmazás - összefüggések felismerése - informatikai kompetencia fejlesztés - idegen nyelvi kompetencia fejlesztés -Nobel-díjasok, feltalálók munkásságának bemutatása -természettudományos kísérletek -Quiz Természet- tudományok Társadalom- tudományok idegen nyelvek informatika NOVEMBER: NOBEL-DÍJASOK, FELTALÁLÓK HÓNAPJA

11 Munka- formák Fejlesztett területek Tevékenységek Kapcsolódó tantárgyak egyéni csoport frontális pármun- ka -információgyűjtés - kreativitás - informatikai kompetencia fejlesztés - idegen nyelvi kompetencia fejlesztés -orvosok, szakácsművészek bemutatása -biológiai vizsgálatok élelmiszerekkel -salátakészítés, gyümölcslékészítés -ismeretterjesztő előadás a gyakori betegségek megelőzéséről -játékos vetélkedő az egészséges életmódról biológia egészségtan idegen nyelvek informatika DECEMBER: AZ EGÉSZSÉG HÓNAPJA

12 Munka- formák Fejlesztett területek Tevékenységek Kapcsolódó tantárgyak egyéni csoport - információgyűjtés - finommotorika - kreativitás - önkifejezés - informatikai kompetencia fejlesztés - idegen nyelvi kompetencia fejlesztés -kedvenc íróm / költőm bemutatása -szép kiejtési verseny -meseírás és illusztrálás -kézműves délután -múzeumlátogatás irodalom magyar nyelv technika idegen nyelvek informatika JANUÁR: A MAGYAR KULTÚRA HÓNAPJA

13 Munka- formák Fejlesztett területekTevékenységek Kapcsolódó tantárgyak egyéni csoport frontális pár- munka - ismeretgyűjtés - megfigyelőképesség - figyelem - vizuális memória fejlesztése - kooperáció - érvelési készség - informatikai kompetencia fejlesztés - idegen nyelvi kompetencia fejlesztés -jeles rendezők és alkotásaik bemutatása -ismeretterjesztő előadás a filmkészítésről -filmnézés és hozzákapcsolódó vetélkedő -film kontra könyv - vitadélután médiaismeretek irodalom FEBRUÁR: A FILM ÉS A SZÍNHÁZ HÓNAPJA

14 Munka- formák Fejlesztett területek Tevékenységek Kapcsolódó tantárgyak egyéni csoport frontális pármun- ka - információgyűjtés - megfigyelés - összefüggések felismerése - informatikai kompetencia fejlesztés - idegen nyelvi kompetencia fejlesztés -kiemelkedő történelmi személyek bemutatása, jelentőségük a magyar történelemben -történelmi film megtekintése, az események megbeszélése -történelmi emlékhelyek felkeresése, -játékos vetélkedő történelem média informatika idegen nyelvek MÁRCIUS: A FORRADALMAK HÓNAPJA

15 Munka- formák Fejlesztett területekTevékenységek Kapcsolódó tantárgyak egyéni csoport frontális pár- munka - információgyűjtés - alkalmazás - logika - megfigyelés - informatikai kompetencia fejlesztés - idegen nyelvi kompetencia fejlesztés -kiemelkedő fizikusok, matematikusok, kémikusok, biológusok, geográfusok, utazók életének, munkásságának bemutatása -természettudományos kísérletek bemutatása és értelmezése -„Az év diáktudósa” – komplex természettudományos vetélkedő -növény-meghatározás -állathang-felismerés -természetfotók készítése biológia matematika kémia fizika földrajz idegen nyelvek informatika ÁPRILIS: A FÖLD HÓNAPJA

16 Munka- formák Fejlesztett területekTevékenységek Kapcsolódó tantárgyak egyéni csoport frontális pármun- ka - információgyűjtés - ügyesség - állóképesség, kitartás - logikus gondolkodás - együttműködés - felelősségtudat - informatikai kompetencia fejlesztés - idegen nyelvi kompetencia fejlesztés -kiemelkedő sportolók bemutatása -helyi sportolók emléktáblájának megkoszorúzása -labdajátékok -öttusa -futóverseny a Berettyó parton -sakkverseny -olimpiatörténeti akadályverseny testnevelés idegen nyelvek informatika MÁJUS: AZ OLIMPIÁK HÓNAPJA

17 számítógépek interaktív táblák projektorok videokamera fényképezőgép kooperatív tanulási módszerek, differenciált csoportmunka, projektmódszer, előadás, tanulói kiselőadás, megbeszélés, vita, szemléltetés, játék, verseny Pedagógiai módszerek:

18 A tanulók szempontjából: - a tevékenységek során sokoldalúan fejlődnek - nemzetközi barátságok kötődhetnek - a tanulók a nyelveket eszközként használják más népek, kultúrák megismerésére - kinyílik számukra a világ, élményszerzés - tanulóink általános műveltsége szélesedik Az iskola szempontjából: -testvériskolai kapcsolat létesítése -az iskola vonzereje nő, könnyebb beiskolázás A résztvevő pedagógusok szempontjából: - szakmai fejlődés, önmegvalósítás


Letölteni ppt "„eTwinning” Projektötlet: „Akikre büszkék lehetünk” Berettyóújfalui Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések