Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Latin-Amerika Amante Chico y Chicas.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Latin-Amerika Amante Chico y Chicas."— Előadás másolata:

1 Latin-Amerika Amante Chico y Chicas

2 Általános adatok Az USA-tól délre fekvő, általában újlatin nyelveket (spanyol, portugál, francia) beszélő országok gyűjtőneve Közép- és Dél-Amerikában. Az elnevezést megkülönböztetésül használják Angolszász- Amerikával (USA, Kanada) szemben. Földrajzilag magában foglalja (Északtól Dél felé haladva): Mexikót (Észak-Amerika), Közép-Amerikát a Karib-térséggel, valamint Dél-Amerikát Rio Grandetól-Tűzföldig Területe: több mint 20 millió km2 Lakossága: több mint 500 millió fő

3 Latin-Amerika-történelme
Az első civilizációk és városok Kr.e tól alakultak ki. Közép-Amerikában a legjelentősebbek a Maja (a Yucatán-félszigeten), és az Azték (a Mexikói- fennsíkon) civilizációk, Dél-Amerikában elsősorban Peru területén jöttek létre nagyobb birodalmak: az Inka Birodalom. Latin-Amerikát elsőként a spanyolok és a portugálok hódították meg, akik 1494-ben megkötötték a Tordesillasi szerződést, amely a nyugati félteke felosztásáról rendelkezett, így Latin-Amerika nyugati részét a spanyolok, keleti részét a portugálok gyarmatosították,

4 Latin-Amerika gyarmatosítása véres és kegyetlen háborút jelentett az indián őslakosság ellen, akiket nagyrészt kiirtottak, városaikat lerombolták, kultúrájukat elpusztították, kincseiket pedig (főleg aranyat és ezüstöt) Európába szállították Az 1810-es és 1820-as években csaknem valamennyi latin-amerikai ország kivívta függetlenségét és a XIX. század második felére kialakult Latin-Amerika mai politikai képe

5 Latin-Amerika-országai

6 Bogota Caracas Quito Braziliaváros Lima La Paz Asuncion Santiago de Chile Montevideo Buenos Aires

7 Latin-Amerika-természetföldrajz
1)Közép-Amerikai földszoros: Észak- és Dél-Amerikát kapcsolja össze, csak a harmadidőszak végén (miocén-pliocén) záródott teljesen. Antillai-Kordillerák: A földszoros északi részén (főleg Guatemala és Honduras területén) elhelyezkedő, hegység. Andin-Kordillerák: A földszoros déli részén (főleg Panama területén) húzódó hegység. Yucatan-félsziget: 2) Közép-Amerikai szigetív: Mintegy 4000 km hosszan húzódik, négy nagy és sok kis szigetből áll. Nagy-Antillák: Kuba, Jamaica, Hispaniola, Puerto Rico. Kis-Antillák pl: Martinique, Grenada, Tobago, Trinidad. Bahama-szigetek: Teljesen sík, korallmészkőből álló szigetek.

8

9 Latin-Amerika Dél-Amerika 1) Ősmasszívumok: Brazil-felföld
Guyanai-felföld 2) Síkságok: Orinoco-alföld: negyedidőszaki üledékekkel feltöltött síkság. Amazonas-medence Paraná-Paraguay-alföld: vastag üledékekkel feltöltött síkvidék Patagónia: üledékes kőzetekből álló táblás vidék

10

11 Latin-Amerika 3) Andok: Földünk leghosszabb lánchegysége 7000 km hosszú, majdnem 7000 m magas (Aconcagua m), a Pacifikus-hegységrendszerhez tartozik. Kialakulásának fő időszaka a középidő vége, a harmadidőszak eleje, de a folyamat máig tart. A Pacifikus és a Dél-Amerikai lemez ütközése során heves vulkáni működés zajlott le, egyes vulkánok máig működnek, uralkodó kőzete az andezit. Itt található sós Titicaca-tó, Földünk legmagasabban fekvő tava Az Andokban működik a Föld legmagasabb tűzhányója, a Cotopaxi (5897 m).

12 Latin-Amerika-ipara Bányászat
Latin-Amerika országai gazdagok ásványkincsekben. feketeszén: Kolumbia vasérc: Brazília - Brazil- felföld, Venezuela - Guyanai- felföld, Peru bauxit: Jamaica, Brazília, Suriname, Guyana rézérc: Chile, Peru

13 Latin-Amerika ipara ón: Brazília, Bolívia, Peru
ólom, cink: Mexikó, Peru nikkelérc: Kuba ezüst: Mexikó, Peru, Chile, Bolívia arany: Mexikó kőolaj, földgáz: Mexikó, Venezuela, Argentína

14 Latin-Amerika Energiagazdaság
Brazília villamosáram-termelésének a 4/5-e vízerőművekben történik. A Parana folyón és mellékfolyóin számos vízerőmű épült, a legnagyobb az Itaipu Feldolgozóipar Latin-Amerika feldolgozóiparának 1/3-a három nagyvárosban összpontosul: Sao Paulo, Buenos Aires, Mexikóváros. A feldolgozóipar vezető ága a textil- és élelmiszeripar, de néhány országban (Mexikó, Brazília, Argentína) a nehézipar is kibontakozott. vaskohászat: Volta Redonda, Belo Horizonte, Sao Paulo (Brazília); Monterrey (Mexikó); Concepción (Chile) színesfémkohászat: Mexikó, Kuba, Chile, Peru, Brazília, Kolumbia, Venezuela kőolajfinomítás, vegyipar: Mexikó, Venezuela, Kolumbia; Santos, Salvador, Rio de Janeiro (Brazília) autógyártás: Sao Paulo, Rio de Janeiro (Brazília); Mexikóváros, Monterrey (Mexikó) textilipar, élelmiszeripar: szinte minden országban megtalálható

15 Volta Redonda Belo Horizonte Rio de Janeiro Sao Paulo Concepsion Buenos Aires

16 Latin-Amerika-mezőgazdasága
Latin-Amerika területének csak 7%-a áll művelés alatt. Erős a földbirtok- koncentráció, a földterület legnagyobb részét több ezer hektáros latifundiumok alkotják, mellettük közép- és kisparaszti gazdaságok is találhatók. trópusi-szubtrópusi ültetvényes gazdálkodás (terményei fontos exportcikkek): cukornád,kávé, banán, kakaó, gyapot, narancs, dohány magashegységek fennsíkjain: kukorica, búza, bab, burgonya, árpa. szavannákon: lucernatermesztés és külterjes (extenzív) szarvasmarha- tenyésztés. mérsékelt övezet pampáin: búza, kukorica. Patagóniában: juhtenyésztés Csendes-óceán vizein: halászat (Peru, Chile)

17

18 Feladatok Feleletválasztás Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!
Kik a meszticek? A. Eszkimó és francia szülők leszármazottai B. Néger és indián szülők leszármazottai C. Indián és spanyol szülők leszármazottai D. Spanyol és fekete szülők leszármazottai

19 Mennyiségi összehasonlítás
A =a nagyobb, mint b B =b nagyobb, mint a C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos a) Chile rézérc-termelése b) Az USA rézérc-termelése a) Az USA kukoricatermelése b) Brazília kukoricatermelése a) India banántermelése b) Brazília banántermelése a) Ausztrália ezüsttermelése b) Mexikó ezüsttermelése

20 a) A városlakók aránya Latin-Amerikában b) A városlakók aránya az USA-ban
a) Az aktív keresők aránya a mezőgazdaságban Latin-Amerikában b) Az aktív keresők aránya a iparban Latin-Amerikában a) Az Atlanti-óceánba ömlő folyók hossza Dél-Amerikában b) A Csendes-óceánba ömlő folyók hossza Dél-Amerikában a) A nehézipar szerepe Brazília gazdasági életében b) A nehézipar szerepe Argentína gazdasági életében a) Az ipari termelés részesedése a GDP értékéből Latin-Amerikában b) A mezőgazdasági termelés részesedése a GDP értékéből Latin- Amerikában A =a nagyobb, mint b B =b nagyobb, mint a C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

21 Többszörös választás Ha a, b, c igaz: A Ha a, c igaz: B Ha b, d igaz: C Ha d igaz: D Ha mind igaz: E Ha egyik sem igaz F Latin-Amerika gazdaságára jellemző a) Az aktív keresők 1/2-e a mezőgazdaságban dolgozik b) Világgazdasági jelentőségét bányakincsekben való gazdagsága, mezőgazdasági termékei és az olcsó munkaerő adják c) Bányászatát az amerikai monopóliumok irányítják d) A mezőgazdaság a GDP értékéhez 50 %-kal járul hozzá

22 Többszörös választás Ha a, b, c igaz: A Ha a, c igaz: B Ha b, d igaz: C Ha d igaz: D Ha mind igaz: E Ha egyik sem igaz F Latin-Amerika trópusi mezőgazdaságának fő vonásai a) Az óriási méretű birtokokon magas színvonalú gazdálkodás folyik b) A cukorrépa termesztésében Kolumbia világelső c) Brazília Földünk legnagyobb banántermelője d) Latin-Amerika trópusi hegyvidékein a mezőgazdaság övezetes elrendeződésű Latin-Amerika bányászatára jellemző a) Brazília és Venezuela ősmasszívumai vasércben gazdagok b) Lateritbauxitban Jamaica, Brazília, Suriname gazdag c) Jelentős Chile és Peru rézérctermelése d) Bolívia ezüstkészlete kiemelkedő

23 Írja le, milyen emberfajtákat jelölnek az alábbi ábra nagybetűi!

24 Nevezd meg az ábra részeit
A: B: C: D: E: F: G:

25 Relációanalízis A= igaz, igaz, van összefüggés B= igaz, igaz, nincs összefüggés C= igaz, hamis D= hamis, igaz E= hamis, hamis A Rio Grande folyótól Tűzföldig húzódó területet nevezik Latin-Amerikának, mert az európai bevándorlók a latin eredetű nyelvet és kultúrát honosították meg itt. A latin-amerikai országok jelentős forgalmat bonyolítanak le egymás között, mert a nyelvi nehézségek a térség országai között nem jelentősek. Az ipar elektromos-áram igényének 2/3-át vízerőművek fedezik Brazíliában, mert a 80-as években a Paraná folyón épült fel a világ második legnagyobb vízerőműve, az Itaipú. Peru napjainkban a Föld legnagyobb halász-országa, mert Dél-Amerika nyugati partjai előtt a hideg Humboldt-tengeráramlás miatt sok a hal. Peru halfogása a 70-es évek elejétől jelentősen visszaesett, mert a túlhalászat miatt csökkent a halállomány.

26 Relációanalízis A= igaz, igaz, van összefüggés B= igaz, igaz, nincs összefüggés C= igaz, hamis D= hamis, igaz E= hamis, hamis Argentína exportra termelő mezőgazdaságának hagyományosan vezető ágazata a külterjes szarvasmarha és juhtenyésztés, mert fagyasztott hús- és bőrexportja jelentős. Latin-Amerika országai a fejlődő országok közé tartoznak, mert még ma is torz a gazdasági szerkezetük. A mezőgazdálkodás óriási latifundiumokon történik, mert nagyfokú a birtokkoncentráció. Mexikó és Venezuela kőolajtermelése jelentős, mert a fiatal hegységek előterében a Mexikói- és a Maracaibói-öbölben nagy kiterjedésű kőolajtelepek képződtek.

27 Relációanalízis A= igaz, igaz, van összefüggés B= igaz, igaz, nincs összefüggés C= igaz, hamis D= hamis, igaz E= hamis, hamis Latin-Amerika gyapottermelése nem jelentős, mert az éghajlat nem kedvező a termelés számára. Latin-Amerika átlagos népsűrűsége kicsi, mert alacsony a természetes szaporodás. Dél-Amerika Csendes-óceánba ömlő folyói hosszúak, mert az Andok a fő vízválasztó. Dél-Amerikába tömegesen hurcoltak be négereket Afrikából, mert kellett az olcsó munkaerő a brazil és Karib- térségi cukornádültetvényekre.

28 Latin-táncok M&feature=related Tangó Szamba &feature=related Salsa chacha

29 karnevál RTALo Riói karnevál


Letölteni ppt "Latin-Amerika Amante Chico y Chicas."

Hasonló előadás


Google Hirdetések