Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2009 Május 7. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Kertészek Földje HK A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2009 Május 7. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Kertészek Földje HK A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2009 Május 7. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Kertészek Földje HK A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad. A jövő záloga a Kertészek Földjén

2 1 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

3 2 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

4 3 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 7/63 Kód: DA-86-SzF-A-20 Sorszám: 4624 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: Falumegújítás, falu-és településfejlesztés támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térség településeinek fizikai összképe, a közösségi terek, közterületek állapota néhány üdítő kivételtől eltekintve romló, hanyatló képet mutat,a forráshiányos gazdálkodású önkormányzatok azonban a demográfiai folyamatok, a növekvő munkanélküliség és a lakosság romló egészségi állapota miatt költségvetésük jelentős részét szociális jellegű intézkedések finanszírozására kénytelenek fordítani, így önálló fejlesztésekre nem képesek. Probléma/ lehetőség ▪A településkép javítása a helyi identitástudat kialakulása, erősödése, a helyi életminőség javulása, ezáltal a népességmegtartó képesség fokozása mellett nem utolsó sorban a falusi turizmus alapjául szolgáló vidéki vonzerőleltár bővítése/kiegészítése szempontjából is fontos, egyszersmind gazdasági szempontból megtérülő, így a fenntartható fejlődést elősegítő folyamat. Megoldási javaslat ▪A település megjelenésében szereppel bíró, a település központját alkotó, vagy közvetlenül övező, turisztikai látványosságokhoz vezető vagy a településen áthaladó útvonalak mentén fekvő épületek külső felújításának támogatása. ▪A településkép javulásával a helyi identitástudat erősítése, a helyi életminőség javítása, a vidéki vonzerő növelésével a gazdasági potenciál erősítése.

5 4 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága367051 EUR 3000000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3954 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma12 db ▪Almáskamarás, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 7/63 Kód: DA-86-SzF-A-20 Sorszám: 4624

6 5 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 8/63 Kód: DA-86-SzF-A-18 Sorszám: 4621 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: Falumegújítás, falu-és településfejlesztés támogatása Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A térség településeinek fizikai összképe, a közösségi terek, közterületek állapota néhány üdítő kivételtől eltekintve romló, hanyatló képet mutat,a forráshiányos gazdálkodású önkormányzatok azonban a demográfiai folyamatok, a növekvő munkanélküliség és a lakosság romló egészségi állapota miatt költségvetésük jelentős részét szociális jellegű intézkedések finanszírozására kénytelenek fordítani, így önálló fejlesztésekre nem képesek. Probléma/ lehetőség ▪A településkép javítása a helyi identitástudat kialakulása, erősödése, a helyi életminőség javulása, ezáltal a népességmegtartó képesség fokozása mellett nem utolsó sorban a falusi turizmus alapjául szolgáló vidéki vonzerőleltár bővítése/kiegészítése szempontjából is fontos, egyszersmind gazdasági szempontból megtérülő, így a fenntartható fejlődést elősegítő folyamat. Megoldási javaslat ▪A települések környezetét és megjelenését javító kisléptékű belterületi infrastrukturális fejlesztéseknek (közparkok, pihenőhelyek, sétautak, zöld felületek stb.), valamint kültéri játszóterek kialakításának, meglévők korszerűsítésének támogatása. ▪Mintegy 30 000 m2 zöld felület kialakításával, fejlesztésével és 5 db játszótér kialakításával a településkép javulása, ezáltal a helyi identitástudat erősítése, a helyi életminőség javítása, a vidéki vonzerő növelésével a gazdasági potenciál erősítése.

7 6 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága316000 EUR 400000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3954 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma16 db ▪Almáskamarás, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 8/63 Kód: DA-86-SzF-A-18 Sorszám: 4621

8 7 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 10/63 Kód: DA-86-SzF-A-21 Sorszám: 5658 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: Falumegújítás, falu-és településfejlesztés támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térség településeinek fizikai összképe, a közösségi terek, közterületek állapota néhány kivételtől eltekintve romló képet mutat, kevés a gazdasági tevékenységek végzésére is alkalmas infrastruktúra, épület. Probléma/ lehetőség ▪A vidéki lakókörnyezet minősége, a vidék turisztikai szempontból is hasznosítható természeti és épített értékekre, egyedi helyi termékekre épülő vonzereje, a gazdasági környezet és a kül. szolgáltatások mennyisége és minősége döntő befolyással bír a vidéki lakosság jövedelemszerzési képességére, a vidéki életminőség, ezáltal a települések néppességmegtartó képességének alakulására. Megoldási javaslat ▪Alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítési lehetőségeinek javítása céljából új piacok létrehozásának, meglévők fejlesztésének, bővítésének, az előírásoknak való megfeleltetésének támogatása. ▪4 db piactér teljes vagy részleges felújításával, korszerűsítésével a helyi gazdasági környezet fejlesztése, a szolgáltatások mennyiségi, minőségi javulása, ezáltal a jövedelemszerzési lehetőségek javítása, a településkép ezáltal a vidéki életminőség javulása és a turisztikai potenciál erősödése.

9 8 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret79000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága134000 EUR 475000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3954 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db ▪Almáskamarás, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 10/63 Kód: DA-86-SzF-A-21 Sorszám: 5658

10 9 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 11/63 Kód: DA-86-SzF-A-19 Sorszám: 5402 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: Falumegújítás, falu-és településfejlesztés támogatása Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A település fizikai összképe, a közösségi terek, közterületek állapota néhány üdítő kivételtől eltekintve romló, hanyatló képet mutat,a helyi önkormányzat azonban a demográfiai folyamatok, a növekvő munkanélküliség és a lakosság romló egészségi állapota miatt költségvetésének jelentős részét szociális jellegű intézkedések finanszírozására kénytelen fordítani, így önálló fejlesztésekre nem képes. Probléma/ lehetőség ▪A településkép javítása a helyi identitástudat kialakulása, erősödése, a helyi életminőség javulása, ezáltal a népességmegtartó képesség fokozása mellett nem utolsó sorban a falusi turizmus alapjául szolgáló vidéki vonzerőleltár bővítése/kiegészítése szempontjából is fontos, egyszersmind gazdasági szempontból megtérülő, így a fenntartható fejlődést elősegítő folyamat. Megoldási javaslat ▪A település környezetét és megjelenését javító kisléptékű belterületi infrastrukturális fejlesztéseknek (közparkok, pihenőhelyek, sétautak, zöld felületek stb.), valamint kültéri játszóterek kialakításának, meglévők korszerűsítésének támogatása. ▪Mintegy 5 000 m2 zöld felület kialakításával, fejlesztésével és 1 db játszótér kialakításával a településkép javulása, ezáltal a helyi identitástudat erősítése, a helyi életminőség javítása, a vidéki vonzerő növelésével a gazdasági potenciál erősítése.

11 10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret12440 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága12440 EUR 100000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3954 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db ▪Szabadkígyós ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 11/63 Kód: DA-86-SzF-A-19 Sorszám: 5402

12 11 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 15/63 Kód: DA-86-SzF-A-15 Sorszám: 4620 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: A kulturális örökség védelmének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térség szinte valamennyi települése rendelkezik épített, a helyi közösség életében értéket képviselő - s ezt a helyi szintű védelem alá helyezéssel is kifejező -, több esetben a helyi kulturális-és művészeti élet színteréül is szolgáló kulturális örökséggel. Probléma/ lehetőség ▪E kulturális értékek a tel.-ek korlátozott anyagi lehetőségei miatt sok esetben elhanyagoltak, látogatók számára történő bemutatásra a hiányos, vagy leromlott állapotú infrastrukt. állapotok miatt alkalmatlanok, ugyanakkor az épített örökség megóvása, fejlesztése révén a településközösségek szolidaritásérzése és helyi identitás tudata erősíthető, a térség vonzereje, ezáltal turisztikai potenciálja fokozható. Megoldási javaslat ▪A térség települései településképének javítását, az épített és kulturális örökség megóvásának és felújításának (helyi és/vagy országos védelem alatt álló épületek külső, rendszeres látogathatóság esetén belső felújítása, kapcsolódó zöld felületek kialakítása, kiegészítő infrastrukturális fejlesztések, kiegészítő ismeretterjesztő tevékenységek stb.) támogatása. ▪Turisztikai szempontból történő hasznosítás révén gazdasági fejlődés elősegítése (a turisztikai tevékenység ösztönzését célzó más megoldási javaslatok várható eredményeivel együtt a térségben eltöltött vendég éjszakák 15%-os növekedése a projekt időszak végére), vidéki életminőség javulása, települések népességmegtartó képességének javulása, a környezeti és társadalmi fenntarthatóság elősegítése, 5 db védett objektum felújítása, korszerűsítése.

13 12 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága507692 EUR 1500000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3954 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma16 db ▪Almáskamarás, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 15/63 Kód: DA-86-SzF-A-15 Sorszám: 4620

14 13 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 16/63 Kód: DA-86-SzF-A-16 Sorszám: 5397 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: A kulturális örökség védelmének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪Szabadkígyós számos épített, a helyi közösség életében értéket képviselő - s ezt a helyi szintű védelem alá helyezéssel is kifejező -, több esetben a helyi kulturális-és művészeti élet színteréül is szolgáló kulturális örökséggel rendelkezik. Probléma/ lehetőség ▪E kulturális értékek a település korlátozott anyagi lehetőségei miatt sok esetben elhanyagoltak, látogatók számára történő bemutatásra a hiányos, vagy leromlott állapotú infrastrukt. állapotok miatt alkalmatlanok, ugyanakkor az épített örökség megóvása, fejlesztése révén a településközösség szolidaritásérzése és helyi identitás tudata erősíthető, a térség vonzereje, ezáltal turisztikai potenciálja fokozható. Megoldási javaslat ▪A településkép javításának, az épített és kulturális örökség megóvásának és felújításának (helyi és/vagy országos védelem alatt álló épületek külső, rendszeres látogathatóság esetén belső felújítása, kapcsolódó zöld felületek kialakítása, kiegészítő infrastrukturális fejlesztések, kiegészítő ismeretterjesztő tevékenységek stb.) támogatása. ▪Turisztikai szempontból történő hasznosítás révén gazdasági fejlődés elősegítése (a turisztikai tevékenység ösztönzését célzó más megoldási javaslatok várható eredményeivel együtt a térségben eltöltött vendég éjszakák 15%-os növekedése 2-3 éven belül), vidéki életminőség javulása, település népességmegtartó képességének javulása, a környezeti és társadalmi fenntarthatóság elősegítése, legalább 1 db védett objektum felújítása, korszerűsítése.

15 14 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret79000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága116606 EUR 170000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3954 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db ▪Szabadkígyós ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 16/63 Kód: DA-86-SzF-A-16 Sorszám: 5397

16 15 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 29/63 Kód: DA-86-GF-A-12 Sorszám: 4646 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Mikrovállalkozások fejlesztésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Bár a mg-i szektor az 1980-as évek óta folyamatosan visszaszorul, a térségben nem következett be struktúraváltás, a helyi gazdasági potenciált még mindig a mg., azon belül is elsősorban a szántóföldi növénytermesztés és a kertészeti ágazat határozza meg, a szolgáltató és ipari szektor elenyésző mértékben van jelen, holott fejlődésükre, térnyerésükre komoly igény mutatkozik. Probléma/ lehetőség ▪A mg-ból elérhető jövedelem a szezonalitás miatti időszakos foglalkoztatás és a termékek piaci értékesítési lehetőségei korlátozottságának köszönhetően mind a gazdák, mind a foglalkoztatottak számára alacsony. A térségre jellemző vállalkozói kedv (pl.: háztáji gazd., melléküzemágak az 1980-as években, családi gazdálkodás), és a szabad munkaerő jó alapot nyújt a mikrovállalkozások fejlesztéséhez. Megoldási javaslat ▪Mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása. ▪A válallkozói aktivitás, ezáltal a foglalkoztatottsági arány növelése, a versenyképes vállalkozások megjelenésével a térségből történő elvándorlás mértékének csökkentése, a foglalkoztatottsági arány 5%-os javulása, a keletkező plusz adóbevételekből a települési önkormányzatok anyagi lehetőségeinek bővülése a fejlesztések megvalósítására.

17 16 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret79000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága956288 EUR 2500000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % 65% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma65 db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 29/63 Kód: DA-86-GF-A-12 Sorszám: 4646

18 17 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 30/63 Kód: DA-86-GF-A-13 Sorszám: 5401 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Mikrovállalkozások fejlesztésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Szabadkígyóson is jellemző, de a térség több más településéhez képest kevésbé meghatározó a mg-i szektor és a kertészeti ágazat gazdasági potenciálra gyakorolt túlsúlya, azonban a szolgáltató és ipari szektor valódi térnyerésére itt sem került sor, az elmúlt 4-5 évben mintegy 5%-kal nőtt a munkanélküliség. Probléma/ lehetőség ▪Az alacsony jövedelmezőséggel és a szezonalitás miatti időszakos foglalkoztatással járó mg. mellett tehát a térség más településeitől eltérő gazdasági szerkezet és a szabad munkaerő jó alapot nyújt a versenyképesebb ipari és szolgáltató jellegű mikrovállalkozások fejlesztéséhez. Megoldási javaslat ▪Mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása. ▪A válallkozói aktivitás, ezáltal a foglalkoztatottsági arány növelése, a versenyképes vállalkozások megjelenésével az elvándorlás mértékének csökkentése, a foglalkoztatottsági arány 5%-os javulása, a keletkező plusz adóbevételekből a települési önkormányzat anyagi lehetőségeinek bővülése a fejlesztések megvalósítására.

19 18 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret39500 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága101814 EUR 10000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % 60% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3954 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db ▪Szabadkígyós ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 30/63 Kód: DA-86-GF-A-13 Sorszám: 5401

20 19 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 35/63 Kód: DA-86-SzF-A-24 Sorszám: 4584 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A fenntartható fejlődés támogatása Intézkedés: Az agroökopotenciál megőrzése és megerősítése érdekében környezetkímélő termelési technoló... Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A térség igen gazdag természeti (kunhalmok, Száraz-ér medrek, Kígyósi-Puszta és Tompa Puszta stb.) értékekben, a természetvédelmi szempontból jelentősnek mondható területek táji-természeti elemei, növény-és állatvilága (bibic, sárga billegető, kék vércse, parlagi sas stb.) helyi szinten komoly értéket képvisel. Probléma/ lehetőség ▪E természeti értékek a tel.-ek korlátozott anyagi lehetőségei miatt sok esetben elhanyagoltak, látogatók számára történő bemutatásra a hiányos, vagy leromlott állapotú infrastrukt. állapotok miatt alkalmatlanok, ugyanakkor e táji-természeti elemek megóvása, fejlesztése révén a településközösségek szolidaritásérzése és helyi identitás tudata erősíthető, a térség vonzereje, ezáltal turisztikai potenciálja fokozható. Megoldási javaslat ▪A térség településein fellelhető természeti és kulturális értékek megőrzésének, megújításának (a természeti és történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítása, természeti és történelmi látnivalók bemutathatóságához, rehabilitációjához szükséges infrastruktúra fejlesztés, kiegészítő ismeretterjesztő tevékenységek) támogatása. ▪Turisztikai szempontból történő hasznosítás révén gazdasági fejlődés elősegítése (a turisztikai tevékenységek ösztönzését célzó más megoldási javaslatok várható eredményével együtt a térségben eltöltött vendég éjszakák 15%-os emelkedése), vidéki életminőség javulása, települések népességmegtartó képességének javulása, a környezeti és társadalmi fenntarthatóság elősegítése.

21 20 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret39500 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága205128 EUR 790000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3954 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db ▪Almáskamarás, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 35/63 Kód: DA-86-SzF-A-24 Sorszám: 4584

22 21 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 45/63 Kód: DA-86-GF-A-10 Sorszám: 4605 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi turizmus fejlesztése Intézkedés: Turisztikai tevékenységekhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térség igen gazdag természeti (kunhalmok, Száraz-ér medrek, Kígyósi-Puszta és Tompa Puszta stb.) és épített értékekben (Szabadkígyósi Wenckeim Kastély, feltáratlan földvárak), növény-és állatvilága (bibic, sárga billegető, kék vércse, parlagi sas), apróvadállománya (fácán, fogoly, őz, nyúl) jelentős, szabadidős és sporttevékenységek (vadászat, halászat, lovaglás) végzésére alkalmas infrastruktúrával rendelkezik. Probléma/ lehetőség ▪Az elmúlt években folyamatosan nőtt a belföldi, azon belül is a táji-természeti és a kulturális örökségre épülő falusi turizmus népszerűsége, melynek fenti adottságokra épülő kihasználása révén a mg mellett alternatív jövedelemszerzési lehetőség biztosítható a térség lakossága számára. Mindehhez azonban szükség van a látványosságok bemutathatóságához szükséges infrastruktúra kiépítésére, fejlesztésére, bővítésére. Megoldási javaslat ▪A szálláshely-és azok kiegészítő szolgáltatásaihoz, de elsősorban a szálláshelyhez nem feltétlenül kötött, a természeti erőforrásokra, mg-i, erdő-,vad-, és halgazdálkodási adottságokra, közösségi-kulturális és gasztronómiai örökségre, mint vonzerőre épülő minőségi szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra bővítés, korszerűsítés, fejlesztés. ▪A turisztikai tevékenység ösztönzését elősegítő más intézkedések várható eredményeivel együtt a térségbe kikapcsolódási céllal ellátogatók által eltöltött vendég éjszakák számának 15%-os emelkedése a projekt időszak végére, az ágazatból elérhető jövedelem, a térség más termékei ismertségének, népszerűségének növekedése. A fenntartható fejlődés elősegítése, a helyi értékek megóvása révén a vidéki életminőség javulása.

23 22 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret118917 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága118917 EUR 800000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 65% 100% 65% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3954 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma30 db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 45/63 Kód: DA-86-GF-A-10 Sorszám: 4605

24 23 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 47/63 Kód: DA-86-GF-A-11 Sorszám: 5400 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi turizmus fejlesztése Intézkedés: Turisztikai tevékenységekhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪Szabadkígyós területén számos természeti (kurgánok, Kígyósi Puszta, mely a Körös-Maros Nemzeti Park részeként ritka növény-és állatfajok, pl.: hamvas rétihéja, kuvik, szürkemarha élőhelye) és épített érték (legjelentősebb az Ybl Miklós tervei alapján készült Wenckheim Kastély) található, szabadidős-és sporttevékenységek (vadászat, túrázás) végzésére alkalmas infrastruktúrával rendelkezik, a helyiek közül többen még őrzik a település és a térség nagymúltú lovas hagyományait. Probléma/ lehetőség ▪Az elmúlt években folyamatosan nőtt a belföldi, azon belül is a táji-természeti és a kulturális örökségre épülő falusi turizmus népszerűsége, melynek fenti adottságokra épülő kihasználása révén a mg mellett alternatív jövedelemszerzési lehetőség biztosítható a térség lakossága számára. Mindehhez azonban szükség van a látványosságok bemutathatóságához szükséges infrastruktúra kiépítésére, fejlesztésére, bővítésére. Megoldási javaslat ▪A szálláshely-és azok kiegészítő szolgáltatásaihoz, de elsősorban a szálláshelyhez nem feltétlenül kötött, a természeti erőforrásokra, mg-i, erdő-,vad-, és halgazdálkodási adottságokra, közösségi-kulturális és gasztronómiai örökségre, mint vonzerőre épülő minőségi szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra bővítés, korszerűsítés, fejlesztés. ▪A turisztikai tevékenység ösztönzését elősegítő más intézkedések várható eredményeivel együtt a térségbe kikapcsolódási céllal ellátogatók által eltöltött vendég éjszakák számának 15%-os emelkedése a projekt időszak végére, az ágazatból elérhető jövedelem, a térség más termékei ismertségének, népszerűségének növekedése. A fenntartható fejlődés elősegítése, a helyi értékek megóvása révén a vidéki életminőség javulása.

25 24 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret0 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága0 EUR 200000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 60% 100% 60% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret0 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma0 db ▪Szabadkígyós ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 47/63 Kód: DA-86-GF-A-11 Sorszám: 5400

26 25 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 50/63 Kód: DA-86-GF-A-08 Sorszám: 4604 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi turizmus fejlesztése Intézkedés: Turisztikai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térség igen gazdag természeti (kunhalmok, Száraz-ér medrek, Kígyósi-Puszta és Tompa Puszta stb.) és épített értékekben (Szabadkígyósi Wenckeim Kastély, feltáratlan földvárak), növény-és állatvilága (bibic, sárga billegető, kék vércse, parlagi sas), apróvadállománya (fácán, fogoly, őz, nyúl) jelentős, szabadidős és sporttevékenységek (vadászat, halászat, lovaglás) végzésére alkalmas infrastruktúrával rendelkezik. Probléma/ lehetőség ▪Az elmúlt években folyamatosan nőtt a belföldi, azon belül is a táji-természeti és a kulturális örökségre épülő falusi turizmus népszerűsége, melynek fenti adottságokra épülő kihasználása révén a mg mellett alternatív jövedelemszerzési lehetőség biztosítható a térség lakossága számára. Mindehhez azonban szükség van az ideérkezők színvonalas vendéglátására alkalmas szálláshelyek és kapcs. szolg.-ok fejlesztésére. Megoldási javaslat ▪A térség természeti és épített, valamint kulturális örökségére épülő falusi turizmushoz kapcsolódó minőségi magán, és az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szálláshelyek bővítésének, korszerűsítésének, a kapcsolódó szolgáltatások bővítésének, fejlesztésének támogatása. ▪A turisztikai tevékenység ösztönzését elősegítő más intézkedések várható eredményeivel együtt a térségbe kikapcsolódási céllal ellátogatók által eltöltött vendég éjszakák számának 15%-os emelkedése a projekt időszak végére, az ágazatból elérhető jövedelem, a térség más termékei ismertségének, népszerűségének növekedése. A fenntartható fejlődés elősegítése, a helyi értékek megóvása révén a vidéki életminőség javulása.

27 26 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága332000 EUR 1581340 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 65% 100% 65% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3954 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma30 db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 50/63 Kód: DA-86-GF-A-08 Sorszám: 4604


Letölteni ppt "Budapest, 2009 Május 7. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Kertészek Földje HK A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory."

Hasonló előadás


Google Hirdetések