Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Buda Béla dr. Hatalom az addikció árnyékában -- összefüggések --

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Buda Béla dr. Hatalom az addikció árnyékában -- összefüggések --"— Előadás másolata:

1 Buda Béla dr. Hatalom az addikció árnyékában -- összefüggések --
Függő játszma. Az addikciók spiritualitása.             november 14. Kecskemét

2 1. Hányféle hatalom van? a kényszerítő hatalom -- a társadalmi (koercív) hatalom definíciója (Max Weber) Amitai Etzioni – a „szubtilis” hatalomformák (szituáció, információs többlet, szakértői szerep, tekintély, szeretetforrás, szükségletbetöltés stb. hatalmi pozíciói a bomlasztás, destrukció hatalma a „magasabb hatalom” – a spiritualitás változatai

3 2. Az ember a hatalom ellen – a védekezés és az önérvényesítés lehetőségei
a szelf mint önálló ágencia az identitás – a szelf mátrixa és védőhálója  önhatékonyság és lélektani környezete – autonómia, koherencia, kontinuitás, a dolgok „értelme”, tudás a világról (a „bölcsesség” faktora) a kapcsolatok erőforrásai – a személyes kapcsolati tér, intimitás, a csoportok, a „gyenge kapcsolatok ereje”

4 3. A beilleszkedés zavarai, ill
3. A beilleszkedés zavarai, ill. a devianciák a hatalom és az egyén dinamikájának terében a hatalom lelki tükröződése: korlátozás, szabályozás, az autonómia beszűkítése, a szelf önállóságának megkérdőjelezése -- az információs kontroll faktora „intruzív”, kóros, destruktív hatalom --  hol vannak a határok? -- a „normális” szükséges hatalom élménye  biztonsági terek, személyes határok, szerepek „tágassága”  a „lázadás” szükségszerűsége -- a szelf fejlődése a hatalom kihívásainak folyamataiban identitás és szelf -- divergenciák, meghasonlások, megerősítések -- az autentikus szelf és a „hamis szelfek”

5 4. A „megküzdések” és a lázadások tipikus terepei
harc a szükségletekért a fejlődési folyamatban --asszertivitás az elfogadás, szeretet, megerősítés, befolyás érdekében a családi kapcsolatok újradefinícióinak folyamata -- leválás, elszakadás, önállóság – a primer „függőségek” és ezek fennmaradásai önprezentáció, önértékelés, egyenrangú kapcsolatok dialektikája, önálló csoportkötelékek „feloldódás és kiválás” -- a regresszió és az önállóság kompenzatív feladásának formái

6 5. A lélektani önszabályozás eszközei a fejlődési folyamatban
visszaélések az „örömelvvel” -- a frusztrációk megoldásának elsajátítási deficitjei –, a könnyebb utak menekülés a meghiúsulásoktól és konfrontációktól, ill. a negatív érzelmektől biztonsági stratégiák -- a korai életdöntések kérdése függőségek – belső elsáncolódások és önfeladó kötődések közötti spektrumban

7 6. A média hatalma. --  Inger- és mintatúlterhelés – a szabadság stresszei
értékek és modellek túlkínálata a virtuális valóságban a teljesítményelv és a vetélkedés hatalma az egyén felett döntési dilemmák, választási nehézségek, irreális ideálok a „lúzer" állapot – a „lét elviselhetetlen könnyűsége"

8 7. Test(és)élmények a valóság legyőzésének szolgálatában
body building, body modification, mozgásos  és ritmikus rítusok a testi örömforrások túlfeszítése – evés, szex, extrém ingerek a kultúra tudatváltoztató és kommunikációt könnyítő anyagai „utazások", a tudatállapot módosításai és tágításai – a drogok világa

9 8. A destruktív lázadás hatalma
elmaradások és kudarcok -- a cry for help formái – a válaszok elmaradása a függőség -- a társas rendszerek megzavarásának hatalma a társadalmi lázadás – a „szcéna", a botrány, a „rendvédelmi beavatkozás", a kriminalizáció a klasszikus hatalom kihívása -- a morális pánik

10 9. A hatalmi megoldások tiltások, leleplezés, büntetések – kétséges eredmények a medikalizáció és pszichiatrializáció – az ellátástól a kezelésig kényszerkezelések – a valóságelv, mint a társadalmi hatalom az ártalomcsökkenés – a hatalmi viszonyulás kudarca?

11 10. A terápia hatalma a beteg-szerep ígéretei -- komorbiditás, személyiségzavar, adaptációs deficit a terápia valósága – detoxifikáció, tüneti kezelések, elterelés, gondozás, rehabilitáció (szociális otthon) a reszocializáció költséges kísérlete – terápiás kapcsolat, rendszer-beavatkozások, tréningek a közösség aktiválása -- közösségi ellátás, civilszervezeti segítség, hálózati munka, önsegítés

12 11. A hatalom bennünk a Névtelen Alkoholisták (AA) mozgalom tanulságai
a „12 lépés – 12 elv” rendszerek eredményei a drog- és viselkedési addikciók területén a  vallásos konverziós gyógyulások és a „játszma teoréma” a terápiás közösség a közösségi életszíntér (utópiás?) reorganizációja       

13 12. Hatalom és megelőzés kínálatcsökkentés -- a kényszerítő hatalom folyamatos kihívása, a társadalmi méretű lázadás terepe létezik-e társadalmi toleranciafokozás – leküzdhető-e az elutasítás „hatalma”? a hatalom felelőssége – drogstratégiák, drogprogramok, drog ágenciák a kulturális „szerekkel” kapcsolatos hatalmi ambivalencia – a nikotin és az alkohol példája

14 Függelékek - vitakérdések
A.  Lehet-e a megelőzést a személyiség és közvetlen ökológiai rendszerei autonómiájának – „ön-hatalmának” – erősítésére építeni? B.  Működik-e az ilyen autonómiák tekintetében segítő, fejlesztő „empowerment”, és melyek ennek tényezői és folyamatai?

15 Függelékek - vitakérdések
C.   A spirituális élmény (mi is az igazában? – vannak-e kvalitásai, „adagjai”?) lehet-e visszatartó „hat-ás”, vagyis önszabályozó hatalmat közvetítő, átadó tényező? D.   A „hatóságok” hatalma mennyiben nyilvánulhat meg segítő dialógusokban és akciókban, mennyire lehet „terápiás” (a therapein = szolgálni, szolgáltatni értelmében), az addiktológiai vagy pszichiátriai ellátásba „terelésen”  kívül?

16 Függelékek - vitakérdések
E. A függőség különös felforgató, társadalmi szorongáskeltő és elbizonytalanító „hatalma” segítheti-e a politika humanizálódását és a közösségek revitalizációját? F. Mi adhatja a változás, az újrakezdés belső – lelki – hatalmát, lehet-e és hogyan szerepe ebben „felsőbb hatalomnak”, és ez hogyan követhető?

17 Függelékek - vitakérdések
G. Lehet-e hatalma törődésnek, gondoskodásnak, csoporthoz tartozásnak, a szenvedésben védő csoportkereteknek és a vállalt korlátozások új életformáinak a  gyógyulásban, jelen van-e ezekben a „spirituális hatalom” mint eszme, szimbólum, vagy metafora?


Letölteni ppt "Buda Béla dr. Hatalom az addikció árnyékában -- összefüggések --"

Hasonló előadás


Google Hirdetések