Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TOVÁBBTANULÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 20 10. október 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TOVÁBBTANULÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 20 10. október 20."— Előadás másolata:

1 TOVÁBBTANULÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 20 10. október 20.

2 TÉMÁK  Pályaválasztás  Felvételikről  Beiskolázás rendje, szabályai – határidők, feladatok

3 Pályaválasztás  A pályaválasztás, továbbtanulás nem kis gondot jelent a tanulók, szülők és pedagógusok számára.  A középiskolába, szakiskolába való jelentkezés lebonyolítása fontos tanügy- igazgatási feladata az általános iskolának.  Közös célunk, hogy minden tanulónk képességeinek, szándékainak megfelelő iskolatípusban folytathassa tanulmányait.

4 A helyes döntéshez szükséges:  Az iskolatípusok, iskolák, pályák ismerete  Fontos a választás előtt álló tanuló képességeinek, adottságainak, érdeklődésének ismerete (tanulmányi eredmény)  Lényeges, hogy a döntés ne a tanuló helyett, hanem vele közösen történjen.

5 Milyen iskolatípust válasszunk? Lehetőségek:  Gimnázium  Szakközépiskola  Szakiskola (régen szakmunkásképző) Az egyes iskolatípusoknak más-más a tanulmányi ideje a tananyag tartalma és mélysége, a tanulmányi követelménye, más az iskola által nyújtott továbbtanulási lehetősége. Az egyes iskolatípusoknak más-más a tanulmányi ideje a tananyag tartalma és mélysége, a tanulmányi követelménye, más az iskola által nyújtott továbbtanulási lehetősége. Egyéb lehetőségek:   Tehetséggondozó középiskola (Budapesten 8 db)   Alapítványi és magániskolák   Egyházi iskolák   Speciális iskolák (sajátos nevelési igényű gyerekeknek)

6  GIMNÁZIUM : jó általános iskolai bizonyítvány, kellő szorgalom, fogékonyság, jó nyelvérzék szükséges.  SZAKKÖZÉPISKOLA: közepestől jobb iskolai bizonyítvány, szorgalom, nyelvérzék szükséges. A tanuló dönt arról, hogy érettségi vizsgát és utána szakmai vizsgát, illetve csak szakmai vizsgát tesz.  SZAKISKOLA: azoknak a tanulóknak való, akik nem tudnak vagy nem akarnak érettségi vizsgát tenni.

7 A BEISKOLÁZÁS RENDJE ÉS SZABÁLYAI   A középfokú iskolába történő jelentkezés szabályozása a nevelési - oktatási intézményekről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 8.számú mellékletében olvasható.   A felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését minden évben a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szabályozza.

8 A jelentkezés előtti teendők:   Gyermekünk személyiségének sokoldalú (REÁLIS) ismerete.   Sok-sok beszélgetés, végül együttes döntés.   Osztályfőnök véleményének kikérése.   Intézmények, lehetőségek megismerése: nyílt napok, előkészítők.   Követelmények feltérképezése (van-e esély?)   Hány iskolát jelöljenek meg?

9 JELENTKEZÉS A KÖZPONTI ÍRÁSBELIRE   20 10.11.19. az OH közzéteszi a központi írásbelit szervező iskolák névsorát   20 10.12.1 0. a tanulók jelentkezése a központi írásbelit szervező intézménybe (nyomtatvány)

10 MI ALAPJÁN VESZIK FÖL A GYERMEKET? 6-8. OSZTÁLYOS KÖZÉPISKOLÁBA:  Tanulmányi eredmények  Egységes írásbeli felvételi  Szóbeli meghallgatás (ÚJ!!!!) 9. OSZTÁLYBA JELENTKEZŐKET:  Tanulmányi eredmény (5-6-7. év végi + 8. félévi  Egységes írásbeli felvételi  Szóbeli meghallgatás

11 EGYSÉGES ÍRÁSBELI FELVÉTELI:  A legtöbb középiskola kéri - magyarból 45 perc50 pont - matematikából 45 perc50 pont  Bármelyik írásbelit tartó középiskolában megírható.  Az eredményeket az utolsó vizsganapot követő 3. napon ki kell függeszteni!  Az elért eredményről a tanulók igazolást kapnak, amit csatolni kell a jelentkezési laphoz.  A dolgozatok megtekinthetők 1 kijelölt napon. ÉSZREVÉTEL NYÚJTHATÓ BE!

12 SZÓBELIRŐL:  A 6 és 8 osztályos középiskolákban ismét van.  A 9. osztályba jelentkezőknek a középiskola szóbeli meghallgatást szervezhet, ami nyilvános a szülő is bemehet.  Figyelni kell, hogy a megjelölt középiskolák szóbelije ne egy napra essen.

13 ÁLTALÁNOS FELVÉTELI ELJÁRÁS 2011. 01. 21-TŐL EGYSÉGES ÍRÁSBELI FELVÉTELIK IDEJE:  Január 2 1. 14 óra a 6 és 8 osztályosba jelentkezőknek  Január 2 2. 10 óra a 9. osztályba jelentkezőknek  Január 2 7. 14 óra pótló írásbeli vizsga 6-8 o. és a 9. osztályba jelentkezőknek  Január 29. 10 óra 9. osztályba a tehetséggondozó képzésre jelentkezőknek  Február 3. 1 4 óra pótló a tehetséggondozóba jelentkezőknek

14  OKTÓBER - FEBRUÁR  A továbbtanulási szándékok egyeztetése az osztályfőnökkel. FEBRUÁR ELEJE  A jelentkezési lapok és az adatlap ellenőrzése, egyeztetése a szülők és a tanuló jelenlétében. A lapok kinyomtatása és aláírása.

15 TOVÁBBI FONTOS DÁTUMOK  Február 1 0. a felvételi eredményekről értesítik a tanulókat  Február 1 8. az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat. (A 6 és 8 osztályosba jelentkezőkét a szülők intézik) JELENTKEZÉSI LAPOKRÓL  Tetszőleges számú lap beadható (3-4!!!!!!!!!!), egy lapon 1 iskola, de több tagozat jelölhető TANULÓI ADATLAP – Felvételi Központba  A megjelölt iskolák rangsorolása (Egy iskolán belül megjelölt tagozatok külön-külön számítanak a rangsorban)  Később a rangsor módosítható

16  Február 2 1. és március 1 1. között szóbeli meghallgatások.  Március 16. a középiskola nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.  Március 1 7 -1 8. módosítási lehetőség a rangsoron. Új középiskola nem vehető fel, csak új tagozat a megjelölt középiskolával való egyeztetés alapján.  Március 2 5. a FK. megküldi a középiskolákba a jelentkezők névsorát.  Április 4. a FK kiegészíti a módosító lapok alapján az ideiglenes felvételi jegyzéket.  Április 7. a középiskola megküldi a végleges felvételi jegyzéket a FK-nak.

17  Április 1 8. a FK kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és az adatlapok alapján.  Április 2 7. a középiskola értesíti a tanulót és az ált. iskolát a felvételről vagy az elutasításról. RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS Május 2 -1 3.  Felvételi kérelem az iskola igazgatójának címezve  Üres helyek listája!!!!!!!  Május 17. az igazgató dönt a kérelmekről.  Június 15-ig nem vették föl a tanulót, akkor a lakóhelye szerint illetékes jegyző helyezi el.  Június 2 7 -2 9. beiratkozás a középiskolákba.

18 A KÖZÉPISKOLÁK ÁLTAL KÉSZÍTETT FELVÉTELI RANGSOR 1. Okos Anna 100p. F 2.3....79. 80. Ügyes Ábel77p. F Felvehető létszám: 80 fő --------------------------------------------------------------------------------.. 112. Szép Kata70p. E Még reménykedhet!!! Felvételi ponthatár: 70 pont --------------------------------------------------------------------------------- 113. Erős Peti66p. E

19 ELTÉRŐ FELVÉTELI REND  Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolákba.  Alapfokú művészetoktatási intézmények

20


Letölteni ppt "TOVÁBBTANULÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 20 10. október 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések