Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ERŐSSÉGEK ÉS GYENGE PONTOK A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN Nyíregyháza, 2010.március 9. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Magyar Tehetséggondozó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ERŐSSÉGEK ÉS GYENGE PONTOK A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN Nyíregyháza, 2010.március 9. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Magyar Tehetséggondozó."— Előadás másolata:

1 ERŐSSÉGEK ÉS GYENGE PONTOK A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN Nyíregyháza, 2010.március 9. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Debreceni Egyetem l_balogh@tigris.unideb.hu További információk:- www.mateh.hu www.mateh.hu - www.tehetsegpont.hu - www.tehetsegpont.hu

2 ERŐSSÉGEK A MAGYARORSZÁGI ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁSBAN: Törvényi szabályozás Törvényi szabályozás Gazdagítás tanórán kívül Gazdagítás tanórán kívül Speciális tehetségfejlesztés Speciális tehetségfejlesztés Versenyek Versenyek Tehetségkeresés, azonosítás Tehetségkeresés, azonosítás Differenciált fejlesztés a tanórán Differenciált fejlesztés a tanórán Gyorsítás Gyorsítás Komplex programok Komplex programok Új szerepek a tantestületben Új szerepek a tantestületben Családdal való együttműködés Családdal való együttműködés Hatásvizsgálat Hatásvizsgálat Szakemberek továbbképzése Szakemberek továbbképzése FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK:

3 I. TEHETSÉGKERESÉS, AZONOSÍTÁS I./1. Az azonosítás szintjei az iskolában - Első szint: az azonosítás szükségességének és - Első szint: az azonosítás szükségességének és hasznának felismerése. hasznának felismerése. - Második szint: ad hoc azonosítás. - Második szint: ad hoc azonosítás. - Harmadik szint: tesztek segítségével végzett - Harmadik szint: tesztek segítségével végzett azonosítás. azonosítás. - Negyedik szint: rendszer-jellegű azonosítás - Negyedik szint: rendszer-jellegű azonosítás kialakítása az iskolában. kialakítása az iskolában.

4 I./2. Alapelvek az azonosításhoz Az azonosításhoz a Mönks-Renzulli modell ad kapaszkodókat, minden összetevőre figyelnünk kell. (ábra!) Az azonosításhoz a Mönks-Renzulli modell ad kapaszkodókat, minden összetevőre figyelnünk kell. (ábra!) A ki nem bontakozott, szunnyadó tehetség rejtekezik, gyakran ezért is nehéz felismerni: ezért óvatosnak kell lennünk a „nem tehetséges gyerek” titulussal. A ki nem bontakozott, szunnyadó tehetség rejtekezik, gyakran ezért is nehéz felismerni: ezért óvatosnak kell lennünk a „nem tehetséges gyerek” titulussal. A képesség és a teljesítmény két különböző dolog: gyakori az alulteljesítő tehetséges tanuló, ugyanakkor a jó tanulmányi eredmény nem mindig rejt tehetséget. A képesség és a teljesítmény két különböző dolog: gyakori az alulteljesítő tehetséges tanuló, ugyanakkor a jó tanulmányi eredmény nem mindig rejt tehetséget. A pszichológiai vizsgálati módszerek /tesztek/ segítséget nyújthatnak az azonosításhoz, de önmagukban nem tévedhetetlenek, így nem jelenthetnek egyedüli megoldást. A pszichológiai vizsgálati módszerek /tesztek/ segítséget nyújthatnak az azonosításhoz, de önmagukban nem tévedhetetlenek, így nem jelenthetnek egyedüli megoldást. A pedagógus és a gyerek folyamatos együttes tevékenysége ad legtöbb kapaszkodót a tehetség felismeréséhez. A pedagógus és a gyerek folyamatos együttes tevékenysége ad legtöbb kapaszkodót a tehetség felismeréséhez. Minél több forrásból szerzünk a tanulóra vonatkozó információkat teljesítményéről, képességeiről, annál megbízhatóbb az azonosítás: komplexitás! Minél több forrásból szerzünk a tanulóra vonatkozó információkat teljesítményéről, képességeiről, annál megbízhatóbb az azonosítás: komplexitás!

5 A MÖNKS-RENZULLI-FÉLE MODELL

6 II.3. Összegzés: az azonosítás funkciója A tehetség felismerése, azonosítása hallatlanul összetett folyamat, általában több lépésben történik, és sokféle módszert kell alkalmaznunk. A tehetség felismerése, azonosítása hallatlanul összetett folyamat, általában több lépésben történik, és sokféle módszert kell alkalmaznunk. Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy a tehetség-azonosítás e bonyolult rendszerében is csak eszköz a fejlesztési folyamatban, jól ábrázolja ezt Tannenbaum ábrája. Ő az egész folyamatot egy tölcsérhez hasonlította, amelyben a végcél a tehetséges tanuló hatékony, differenciált fejlesztése. Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy a tehetség-azonosítás e bonyolult rendszerében is csak eszköz a fejlesztési folyamatban, jól ábrázolja ezt Tannenbaum ábrája. Ő az egész folyamatot egy tölcsérhez hasonlította, amelyben a végcél a tehetséges tanuló hatékony, differenciált fejlesztése. (+) (+)

7

8 II. DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS A TANÓRÁN II./1. A differenciálás formái az integrált osztályokban Nyitott feladatok mindenkinek. Nyitott feladatok mindenkinek. Különböző munkatempóra épülő feladatmegoldás. Különböző munkatempóra épülő feladatmegoldás. Képesség szerinti csoportoknak kiosztott feladatok. Képesség szerinti csoportoknak kiosztott feladatok. Az alapokról való indulás. Az alapokról való indulás. Egyéni feladatadás. Egyéni feladatadás. Alapszint plusz választott feladatok Alapszint plusz választott feladatok

9 II.2. Kiválóság szemben az egyenlőséggel M-Minden gyermeknek egyformán meg kell adnunk a lehetőséget, hogy tanuljon, és kiteljesítse potenciálját. Az egyenlőséget úgy kell tekinteni mint egyforma hozzáférési lehetőséget a megfelelő oktatáshoz. S-Sirotnik : ”Az iskolázás minősége nem csupán a feladattal eltöltött időt jelenti, hanem a hasznosan eltöltött időt is” G-Gardner: „A jó társadalom nem az, amelyik figyelmen kívül hagyja az egyéni eltéréseket, hanem az, amelyik bölcsen és emberségesen kezeli azokat”. A differenciált tehetségfejlesztés az egyik módja a tanulási képességben jelentkező egyéni eltérésekre való reagálásnak. _Adaptív oktatás: a differenciálás és az egyéni sajátosságokra tekintettel szervezett integrált oktatás együttes alkalmazása. (M. Nádasi Mária)

10 II./3. A képesség szerinti csoportosítás formái - XYZ csoportosítás. - XYZ csoportosítás. - Osztályon belüli csoportosítás. - Osztályon belüli csoportosítás. - Klaszteres csoportosítás. - Klaszteres csoportosítás. - Évfolyamok közötti csoportosítás. - Évfolyamok közötti csoportosítás.

11 II./4. A tehetséges diákok igényei mint a differenciálás alapjai a hosszú távú követelmények ismerete, a hosszú távú követelmények ismerete, egyértelmű rövidtávú célok /kiindulási pont, megengedett módszerek, várható eredmény/, egyértelmű rövidtávú célok /kiindulási pont, megengedett módszerek, várható eredmény/, a feladaton belüli önállóság, a feladaton belüli önállóság, választási lehetőségek, választási lehetőségek, a tanárral való megvitatás lehetősége, a tanárral való megvitatás lehetősége, a tanárok összefoglaló értékelése. a tanárok összefoglaló értékelése.

12 III. GYORSÍTÁS Korábbi iskolakezdés. Korábbi iskolakezdés. Osztály-átléptetés. Osztály-átléptetés. D-típusú osztályok. D-típusú osztályok. Tanulmányi idő lerövidítése. Tanulmányi idő lerövidítése. Egyetemi tanulmányok idő előtti elkezdése. Egyetemi tanulmányok idő előtti elkezdése.

13 IV. KOMPLEX TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK - Kiindulási pont: Gagné-féle ábra - A komplex programok összetevői: a/ a tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése, b/ a tehetséges gyerek gyenge oldalának fejlesztése (Csaknem minden tehetséges gyereknél van ilyen, s ez akadályozhatja az erős oldal kibontakozását, például motiválatlanság, alacsony önértékelés, biztonságérzet hiánya, stb.), c/ megfelelő „légkör” megteremtése (kiegyensúlyozott társas kapcsolatok pedagógusokkal, fejlesztő szakemberekkel és a társakkal), d/ szabadidős, lazító programok, amelyek biztosítják a feltöltődést, pihenést. - Fontos elem: egyéni fejlesztési terv (képesség- és pszichológiai hatásvizsgálatokra építve) alapján differenciált munkaformák tanórán és tanórán kívül egyaránt. IV. KOMPLEX TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK - Kiindulási pont: Gagné-féle ábra - A komplex programok összetevői: a/ a tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése, b/ a tehetséges gyerek gyenge oldalának fejlesztése (Csaknem minden tehetséges gyereknél van ilyen, s ez akadályozhatja az erős oldal kibontakozását, például motiválatlanság, alacsony önértékelés, biztonságérzet hiánya, stb.), c/ megfelelő „légkör” megteremtése (kiegyensúlyozott társas kapcsolatok pedagógusokkal, fejlesztő szakemberekkel és a társakkal), d/ szabadidős, lazító programok, amelyek biztosítják a feltöltődést, pihenést. - Fontos elem: egyéni fejlesztési terv (képesség- és pszichológiai hatásvizsgálatokra építve) alapján differenciált munkaformák tanórán és tanórán kívül egyaránt.

14

15 V. ÚJ SZEREPEK A Programvezető (igazgató, igazgatóhelyettes) Programvezető (igazgató, igazgatóhelyettes) Munkaközösségvezetők Munkaközösségvezetők Tehetséggondozó koordinátor /!/ Tehetséggondozó koordinátor /!/ Tehetség-tanácsadó szakember (erre képzett pedagógus vagy pszichológus) /!/ Tehetség-tanácsadó szakember (erre képzett pedagógus vagy pszichológus) /!/ Mentor: olyan szakember, aki közvetlenül és folyamatosan irányítja egy-egy tehetséges diák tevékenységét /!/ Mentor: olyan szakember, aki közvetlenül és folyamatosan irányítja egy-egy tehetséges diák tevékenységét /!/ Az egyes szaktanárok Az egyes szaktanárok TANTESTÜLETBEN

16 VI. EGYÜTTMŰKÖDÉS A célok tisztázása, egyeztetése, azonos követelményrendszer kialakítása, célok tisztázása, egyeztetése, azonos követelményrendszer kialakítása, a tanuló megismerése, tehetségének felismerése, a tanuló megismerése, tehetségének felismerése, a fejlődés közös értékelése, a fejlődés közös értékelése, a pedagógus tanácsa, módszertani segítségnyújtása, a pedagógus tanácsa, módszertani segítségnyújtása, a gyerek érzelmi támogatása, elfogadása, odafigyelés, a gyerek érzelmi támogatása, elfogadása, odafigyelés, közös programok szervezése, közös programok szervezése, pályaválasztás irányítása. pályaválasztás irányítása. CSALÁDDAL

17 VII. Pszichológiai hatásvizsgálat Általános intellektuális képességek Általános intellektuális képességek Kreativitás Kreativitás Tanulási motiváció Tanulási motiváció Egyéni tanulási stratégiák Egyéni tanulási stratégiák Énkép, önértékelés Énkép, önértékelés Szorongás Szorongás Pályaorientáció Pályaorientáció

18 VIII. SZAKEMBEREK TOVÁBBKÉPZÉSE VIII. SZAKEMBEREK TOVÁBBKÉPZÉSE  Gagné-féle ábra: az iskolának, a pedagógusnak és minden fejlesztő szakembernek kiemelt szerepe és felelőssége van! TÉVESZME!: „A tehetség utat tör magának.” TÉVESZME!: „A tehetség utat tör magának.” Képzési programok : Képzési programok : - Posztgraduális szakvizsga-képzés(Debreceni Egyetem, ELTE): - Posztgraduális szakvizsga-képzés(Debreceni Egyetem, ELTE): - ”Tehetségfejlesztési szakértő” (1997 óta) – EU-s képzési program. - ”Tehetségfejlesztési szakértő” (1997 óta) – EU-s képzési program. - „Tehetségfejlesztő tanár” (MASTER szint – most indulóban). - „Tehetségfejlesztő tanár” (MASTER szint – most indulóban). - 10-30 órás akkreditált tanfolyamok. - 10-30 órás akkreditált tanfolyamok. (Lásd: www.tehetsegpont.hu) (Lásd: www.tehetsegpont.hu)


Letölteni ppt "ERŐSSÉGEK ÉS GYENGE PONTOK A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN Nyíregyháza, 2010.március 9. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Magyar Tehetséggondozó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések