Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Debrecen, 2010. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens a MTT alelnöke A tehetségtantervek készítésének módszertana.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Debrecen, 2010. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens a MTT alelnöke A tehetségtantervek készítésének módszertana."— Előadás másolata:

1 Debrecen, 2010. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens a MTT alelnöke A tehetségtantervek készítésének módszertana

2 I. A tehetségfejlesztő programok tervezése II. A tehetségfejlesztő programokat befolyásoló tényezők III. A tehetséggondozó tantervekkel szembeni követelmények IV. A differenciált tehetségtanterv készítésének alapelvei

3 V. A tanterv formai követelményei VI. A tehetséggondozó kerettantervek felépítése VII. Követelmények a tantervben VIII. Ellenőrzés, értékelés IX. Módszertani problémák

4 I. A tehetségfejlesztő programok tervezése A programtervezés alapelvei: 1. A tehetségesek nevelése, oktatása szilárd filozófiai, pszichológiai és pedagógiai alapokra épüljön. 2. A tehetségesek nevelését, oktatását úgy kell megtervezni, hogy érzékenyen reagáljon a globális igényekre, a nemzeti igényekre és a helyi igényekre.

5 3. A tehetségesek nevelése, oktatása inkább befogadó, semmint kizáró attitűdöt képviseljen. 4. A tehetségesek nevelése, oktatása az iskolarendszer szerves részét képezze. 5. A tehetségesek nevelése, oktatása a teljes személyiségre irányuljon és a tanulót a maga egyedi mivoltában fejlessze.

6 6. A tehetségesek nevelése, oktatása folyamatos erőfeszítés legyen az iskolarendszer, az iskola részéről.

7 II. Tehetségfejlesztő programokat befolyásoló tényezők Tantervmodellek 1. A tartalmi modell: gyors tempójú, előrehaladásra alapozó, D-P (diagnosztikus-előíró) orientáltságú, az intellektuális tartalom szervezi, a tanár, mint facilitátor.

8 2. A folyamat/eredmény modell: a kiválasztott témákban elmélyülő, produktumra alapozó, forrás orientáltságú, természettudomány vagy más modell köré szervezett, kollaboratív.

9 3. Az ismeretelméleti modell: ismeretelméleti indíttatású, esztétikára alapozó, megbeszélés orientáltságú, a témák és eszmék szervezik, szókratészi módszer.

10 III. A tehetséggondozó tantervekkel szembeni követelmények 1. A kognitív és affektív folyamatok a normál tantervet meghaladó módon fejlesszen; 2. Az oktatás stratégiái a tehetségesek sajátos tanulási stílusához igazodjanak; tananyag sűrítése; kutatáshoz szükséges képességek alakítása; - idővel való gazdálkodás; - figyelem fejlesztése; - kérdezési technikák fejlesztése;

11 - problémamegoldás; - szimuláció, stb. 3. Rugalmas szervezési megoldások - speciális iskolák, - speciális csoportok, - speciális foglalkozásokat segítő termek, - tehetség központok, - önálló kutatások, - mentori kapcsolatok, stb.

12 IV. Differenciált tehetségtanterv készítésének alapelvei 1. A témakörök átfogóak legyenek. 2. A témakörök minél több tudományterületet integráljanak. 3. A témakörön belül a tanulási tevékenységek egymással összefüggőek legyenek. 4. Adjon lehetőséget egy résztéma elmélyült tanulmányozására. 5. Fejlessze az önálló tanulás képességét. 6. Fejlessze a produktív, absztrakt, komplex gondolkodási képességet.

13 7. Koncentráljon a többféle választ lehetővé tevő feladatokra. 8. Fejlessze a kutatáshoz szükséges képességeket. 9. Integrálja az alapképességeket és a magasabb szintű gondolkodási képességeket. 10. Késztesse a tanulókat produktumok létrehozására. 11. Késztesse a tanulókat olyan produktumok létrehozására, amelyekhez új módszereket, anyagokat, formákat használnak. 12. Ösztönözze a tanulókat az önismeretük fejlesztésére. 13. Értékelje a tanulói eredményeket megfelelő és speciális kritériumok segítségével.

14 V. Tanterv formai követelményei A tanterv sajátosságai A tanterv kiemelt céljai és feladatai Általános fejlesztési követelmények Belépő tevékenységek Tartalom Követelmények

15 Ellenőrzés, értékelés Feltételek (személyi, tárgyi) Tanterv minőségbiztosítása Javasolt tankönyvek, taneszközök, tanári kézikönyvek

16 VI. A tehetséggondozó kerettantervek felépítése Tantárgy neve (éves óraszám) Célok feladatok Fejlesztési követelmények Tartalom kifejtés - Témakör - Téma - Tartalom - Tevékenység - TKT (Tudás- és képességterületek) - Fejlesztendő kulcskompetencia - Kapcsolódó műveltségi terület

17 Szempontok a tanulók teljesítményértékeléséhez Feltételek: - Személyi feltételek - Tárgyi feltételek, segédeszközök A kerettanterv minőségbiztosítása

18 VII. Követelmények a tantervben 1. Az alapozó követelményrendszer: tények, fogalmak, összefüggések, törvények: (tartalmi összetevő) tevékenységeknek, műveletek sikeres végzésének, az önálló ismeretszerzésnek, gondolkodásnak, kreativitásnak a képességei; (képesség összetevő) tartós személyiségjegyek fejlesztésének követelményei: beállítódás, magatartás, értékrendszer; (személyiség összetevő)

19 2. Általános tantervi követelmények (konkrétabbak, differenciáltabbak) 3. Pontosan meghatározott és operacionalizált követelmények (előzetes követelmények, kapcsolódó követelmények, folyamatzáró követelmények)

20 Tanterv-előkészítő mátrix Személyiség tulajdon- ságok Ált. fejlesztési követelmények Értelmi képesség (tények, összefüggések, fogalmak, stb.) ÉrdeklődésMotivációAttitűdök, érzelmek Magatartás, viselkedés Szociális érzékenység Ismeretszerzési, feldolgozási, alkalmazási képesség Tájékozottság az anyagról Tájékozottság az időben Tájékozottság a térben

21 Problémamegoldó mátrix a követelmények meghatározásához TantárgyakProbléma- megoldó képességek Probléma- meghatározás FelkészítésÖtletkeresésA kritériumok kiválasztása ÉrtékelésMegvalósítás Társadalom -ismeret Anyanyelv Rajz Matematika Irodalom A kreatív probléma-megoldási eljárás elemeire bontásával

22 VIII. Ellenőrzés, értékelés Tanulói teljesítményértékelés - a tanuló 8. évfolyamon a kompetencia-mérésben nyújtott eredményének megismerése; - felvételi eredmények értékelése; - bemeneti pszichológia mérések eredményeinek felhasználása; - 10. évfolyam kompetencia-mérés eredményeinek használata; - individuális profil, kompetencia-térkép készítés.

23 IX. Módszertani problémák 1. Pedagógiai, pszichológiai problémák - beválogatás megszervezése, módszerek bővítése, értékelési szempontok végiggondolása; - individuális profil elkészítése; - egyéni fejlesztési tervek elkészítése, a fejlesztés végzése; - bemenetkor személyes és szociális kompetencia fejlettségének mérése;

24 - kompetencia-térkép elkészítése; - kompetencia-deficit megfogalmazása a tanulói/osztály/évfolyam/iskolai szintekre; - a válogatás eredményének, a bemeneti mérés eredményének, a 10. évfolyam országos kompetencia mérési eredmények, az érettségi eredmények egységes tanuló teljesítményértékelési rendszerbe foglalása.

25 2. Módszertani problémák - tanárok megismertetése az új módszerekkel; - info-kommunikációs eszközök alkalmazása a tanítási órán; (szervezett felkészítés) - új értékelési rendszer kialakítása.


Letölteni ppt "Debrecen, 2010. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens a MTT alelnöke A tehetségtantervek készítésének módszertana."

Hasonló előadás


Google Hirdetések