Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE ÉS JOGRENDSZERE www.kszk.gov.hu/.../Az_Europai_Unio_szervezete_es_jogrendszere. 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE ÉS JOGRENDSZERE www.kszk.gov.hu/.../Az_Europai_Unio_szervezete_es_jogrendszere. 1."— Előadás másolata:

1 AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE ÉS JOGRENDSZERE www.kszk.gov.hu/.../Az_Europai_Unio_szervezete_es_jogrendszere. 1

2 TARTALOM 2 Az európai integráció fejlődése Az európai integráció fejlődése Az Európai Unió jogi keretei Az Európai Unió jogi keretei Uniós polgárság és alapvető jogok Uniós polgárság és alapvető jogok Az Európai Unió felépítése és működése Az Európai Unió felépítése és működése Az Unió költségvetése Az Unió költségvetése Az EU hatáskörei és politikái Az EU hatáskörei és politikái Magyarország az Európai Unióban Magyarország az Európai Unióban

3 AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ FEJLŐDÉSE 1. FEJEZET 3

4 Az európai integráció létrejötte 4 1950. Schuman terv 1950. Schuman terv A nyugat-európai nehézipar egyesítésének terve. Robert Schuman Jean Monnet-val együtt dolgozta ki a híres Schumann-tervet, amelyet 1950. május 9-én tárt a nyilvánosság elé. Ezt a napot tartják ma az Európai Unió születése 1951. Európai Szén és Acél Közösség 1951. Európai Szén és Acél Közösség Franciaország, az NSZK, Olaszország, Belgium, Luxemburg és Hollandia az acél- és szénkészletek kezelésére a tagállamok területén, hogy megelőzzenek egy újabb háborút (párizsi szerződés). A szén- és acélipar központi ellenőrzése ugyanis lehetetlenné teszi az egyes államok önálló háborús felkészülését. FranciaországNSZKOlaszországBelgiumLuxemburgHollandiaacélszénkészletekpárizsi szerződés 1952. Az Európai Védelmi Közösség és bukása A franciák nem ratifikálták. 1952. Az Európai Védelmi Közösség és bukása A franciák nem ratifikálták. 1957. Európai Gazdasági Közösség és Európai Atomenergia Közösség A 1957. Európai Gazdasági Közösség és Európai Atomenergia Közösség A hat tagállam vámunióra lépett. A szerződés alapja az ún. „négy alapvető szabadság”: a javak, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabad áramlása lett. Az Euratom a közös és békés atomenergia-politikák összeegyeztetésére alakult.

5 Az integráció Maastrichtig 5 Belső integráció Belső integráció Első bővítések Első bővítések – 1973. Dánia, Írország, Egyesült Királyság – 1981. Görögország – 1986. Spanyolország, Portugália 1986. Egységes Európai Okmány 1986. Egységes Európai Okmány – Elfogadásának okai – Elfogadásának okai Az uniós jogszabályok összefoglalói – Politikai területek – Politikai területek Célkitűzés: az uniós intézmények megreformálása a Portugália és Spanyolország csatlakozására való felkészülés céljából – Intézményi változtatások

6 Maastrichttól Nizzáig 6 1992. Maastrichti Szerződés 1992. Maastrichti Szerződés – Pillérszerkezet, politikák – Pillérszerkezet, politikák az első és legfontosabb az Európai Közösségek, a második a közös kül- és biztonságpolitika, a harmadik pedig a bel- és igazságügyi együttműködés voltak. – Intézményi változtatások – Döntéshozatali változtatások – Döntéshozatali változtatások kiterjesztette a többségi döntéshozatalt a Tanácsban. bevezette az együttdöntési eljárást, melynek segítségével a Parlament a Tanács mellett társdöntéshozó szervvé vált. 1995. Bővítés 1995. Bővítés – Ausztria, Finnország, Svédország 1997. Amszterdami Szerződés 1997. Amszterdami Szerződés – Politikai hatás Eu keleti bővítése – Politikai hatás Eu keleti bővítése akár 10-14 új tagot jelenthetett/felkészülés – Intézményi, döntéshozatali változások – Intézményi, döntéshozatali változások A menekültügyi és bevándorlási politikát, a külső és belső határellenőrzést, valamint az igazságügyi együttműködést polgári jogi ügyekben átemelték az Unió három pillére közül a harmadikból az elsőbe. A schengeni egyezményt beemelték az EU intézményi keretébe.Unió három pilléreschengeni egyezményt

7 Nizzától Lisszabonig I. 7 2001. Nizzai Szerződés 2001. Nizzai Szerződés – Szerepe, elfogadásának okai – Hatása a döntéshozatalra – Megerősített együttműködés 2002-2003. Európai Konvent 2002-2003. Európai Konvent – Összehívásának okai a – Összehívásának okai a z Európai Unió tervezett alkotmányának kidolgozására jött létre. Az unió történetében ez volt a második ilyen javaslattevő testület – Eredményei 2004. Az Alkotmányszerződés, bukása és a „szerződéses válság” feloldása 2004. Az Alkotmányszerződés, bukása és a „szerződéses válság” feloldása

8 Nizzától Lisszabonig II. 8 2004. Keleti bővítés 2004. Keleti bővítés Az integráció elmélyítése: Az integráció elmélyítése: – 1999. (2002.) € – 2000. Lisszaboni stratégia – 2000. Alapjogi Charta – Európai Védelempolitika

9 AZ EURÓPAI UNIÓ JOGI KERETEI 2. FEJEZET 9

10 Az uniós jog jellemzői 10 Létrehozásának okai Létrehozásának okai Az uniós jog forrásai Az uniós jog forrásai – Elsődleges jogforrások (tartalma, elfogadása) – Az EU jogi aktusai Rendelet, irányelv, határozat Rendelet, irányelv, határozat Ajánlás, vélemény Ajánlás, vélemény A kül- és biztonságpolitika jogi aktusai A kül- és biztonságpolitika jogi aktusai – Az acquis fogalma – Az acquis fogalma "közösen elért" dolgokat; „közösségi vívmányok”

11 Az uniós jog jellege 11 Az uniós jog viszonya Az uniós jog viszonya – A nemzetközi joghoz – A tagállamok belső jogához Elsőbbség elve Elsőbbség elve Előfoglalás elve Előfoglalás elve Közvetlen alkalmazhatóság Közvetlen alkalmazhatóság Közvetlen hatály Közvetlen hatály A Bíróság szerepe A Bíróság szerepe Jogharmonizáció Jogharmonizáció

12 UNIÓS POLGÁRSÁG ÉS ALAPVETŐ JOGOK 3. FEJEZET 12

13 Uniós polgárság 13 Az uniós polgárság jellege Az uniós polgárság jellege Pótlólagos jogok Pótlólagos jogok – Szabad mozgás – Választás és választhatóság – Diplomáciai és konzuli szolgálat – Petíció

14 Az EU demokratikus működésének alapelvei 14 Demokratikus egyenlőség elve Demokratikus egyenlőség elve Képviseleti demokrácia elve Képviseleti demokrácia elve Részvételi demokrácia elve Részvételi demokrácia elve – Állampolgári kezdeményezés

15 Alapvető jogok 15 Az Alapjogi Charta Az Alapjogi Charta – Elfogadása – Jogi jellege – Viszonya a Szerződéshez – Területei

16 AZ EURÓPAI UNIÓ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 4. FEJEZET 16

17 Az EU intézményei I 17 Európai Tanács Európai Tanács – Szerepe – Szerepe az Európai Unió (EU) állam- és kormányfőinek, valamint az Európai Bizottság elnökének a találkozója – Összetétele – Elnöke – Eljárása EU Tanácsa EU Tanácsa – Szervezete – Szervezete Az Európai Unió Tanácsa az Európai Parlamenttel közösen alkotja az Európai Unió (EU) törvényhozó szervét. Minden tagállamkormányának a miniszterét tartalmazza. Az Európai Unió Tanácsát a hivatalos uniós dokumentumok helyenként Tanácsként említik és gyakran hivatkoznak rá Miniszterek Tanácsa névenEurópai ParlamenttelEurópai Uniótagállam – Soros elnökség – Soros elnökség A Tanács soros elnökségének teendőit a tagállamok rotációs alapon, fél éven keresztül látják el. – Szavazási rend

18 Az EU intézményei II. 18 Bizottság Bizottság – Összetétele, felépítése – Szerepe – Szerepe az Európai Unió (EU) döntés-előkészítő és végrehajtó szerve – Külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Európai Külügyi Szolgálat Európai Külügyi Szolgálat Európai Parlament Európai Parlament – Szerepe – Választása és összetétele – Munkarendje

19 Az EU intézményei III. 19 Bíróság Bíróság – Feladatai – Összetétele – Eljárásai – Törvényszék Számvevőszék Számvevőszék Központi Bank és Központi Bankok Európai Rendszere Központi Bank és Központi Bankok Európai Rendszere

20 Tanácsadó és egyéb szervek 20 Gazdasági és Szociális Bizottság Gazdasági és Szociális Bizottság Régiók Bizottsága Régiók Bizottsága Európai Beruházási Bank Európai Beruházási Bank Európai Ombudsman Európai Ombudsman

21 Döntéshozatal 21 Bizottság szerepe Bizottság szerepe Tanács szerepe Tanács szerepe Parlament szerepe Parlament szerepe Jogalkotási eljárások Jogalkotási eljárások – Rendes jogalkotási eljárás – Különleges jogalkotási eljárások Konzultáció Konzultáció Hozzájárulás 1-2 Hozzájárulás 1-2

22 Felülvizsgálati eljárások 22 Rendes felülvizsgálati eljárás Rendes felülvizsgálati eljárás – Konvent – Kormányközi konferencia Belső politikákra vonatkozó egyszerűsített felülvizsgálat Belső politikákra vonatkozó egyszerűsített felülvizsgálat Általános átvezető záradék Általános átvezető záradék Különleges átvezető záradékok Különleges átvezető záradékok Vészfékzáradékok Vészfékzáradékok

23 AZ UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSE 5. FEJEZET 23

24 Költségvetési alapelvek 24 A teljesség és pénzügyi pontosság elve A teljesség és pénzügyi pontosság elve Az éves jelleg elve Az éves jelleg elve Az egyensúly elve Az egyensúly elve Az elszámolási egység elve Az elszámolási egység elve A globális fedezet elve A globális fedezet elve A specifikáció elve A specifikáció elve A megbízható pénzügyi menedzsment elve A megbízható pénzügyi menedzsment elve Az átláthatóság elve Az átláthatóság elve

25 Saját források 25

26 Kiadások 26

27 Többéves pénzügyi keret és éves költségvetési eljárás 27 Többéves pénzügyi keret Többéves pénzügyi keret – Pénzügyi perspektívák – Eljárás Éves költségvetés Éves költségvetés – Bizottság  Tanács  EP – Egyeztető bizottság

28 AZ EU HATÁSKÖREI ÉS POLITIKÁI 6. FEJEZET 28

29 Vámunió 29 1968. vámunió 1968. vámunió – Vámok – Vámjellegű díjak – Diszkriminatív adók Közös vámtarifa Közös vámtarifa Mennyiségi korlátozások felszámolása Mennyiségi korlátozások felszámolása Kivételek Kivételek

30 Versenyszabályok 30  Bizottság kiemelt szerepe  Verseny korlátozása  Vállalkozásokra vonatkozó versenyjogi szabályok  Korlátozó magatartás tilalma  Piaci erőfölénnyel való visszaélés tilalma  Piaci koncentrációk ellenőrzése  Államokra vonatkozó versenyszabályok  Állami támogatás  Állami vállalatoknak nyújtott támogatás

31 Monetáris politika (€) 31  Euró bevezetésének szakaszai  1994. liberalizáció  1994-1999. kidolgozás  1999. bevezetés (2002. készpénz)  Maastrichti kritériumok  Árstabilitás  Kamatok konvergenciája  Árfolyamok stabilitása  Stabil költségvetés  Eurocsoport

32 Kereskedelempolitika 32 Tagállami kétoldalú megállapodások vége Tagállami kétoldalú megállapodások vége Vámunió és versenyszabályok Vámunió és versenyszabályok Áruk, szolgáltatások, szellemi tulajdon Áruk, szolgáltatások, szellemi tulajdon Bizottság kiemelt szerepe Bizottság kiemelt szerepe Eljárás Eljárás Társulási megállapodások Társulási megállapodások

33 Nemzetközi megállapodások 33 Kizárólagos EU hatáskör, ha Kizárólagos EU hatáskör, ha – Uniós jogszabály írja elő – EU hatásköreinek gyakorlásához szükséges – Hatással van uniós szabályokra Funkcionális szerződéskötési képesség Funkcionális szerződéskötési képesség Területek Területek Eljárás Eljárás

34 Belső piac 34 4 alapszabadság: 4 alapszabadság: – áruk, – szolgáltatások, – tőke, – személyek

35 Szociálpolitika 35 Az Egységes Európai Okmány szerepe Az Egységes Európai Okmány szerepe Szociális Charta Szociális Charta Amszterdami Szerződés szerepe Amszterdami Szerződés szerepe Területek Területek Eljárás Eljárás

36 Gazdasági, társadalmi és területi kohézió 36 Strukturális alapok Strukturális alapok – Európai Regionális Fejlesztési Alap – Európai Szociális Alap Kohéziós Alap Kohéziós Alap Fő célkitűzések 2007-2013 Fő célkitűzések 2007-2013 – Konvergencia – Regionális versenyképesség és foglalkoztatás – Európai területi együttműködés

37 Mezőgazdaság és halászat 37  Célok  Alapelvek  Közösségi preferencia  Egységes piac  Pénzügyi szolidaritás  1992-es reform elemei  2003-as reform elemei  Összevont gazdaságtámogatási rendszer  Közvetlen kifizetések csökkentése  Horizontális célkitűzéseknek megfelelés  Vidékfejlesztés erősítése

38 Környezetvédelem 38  Célkitűzések:  Környezet minősége  Emberi egészség  Természeti erőforrások  Problémák kezelése nemzetközi összefogással  Éghajlatváltozás  Alapelvek:  Szennyező fizet  Megelőzés  Elővigyázatosság  Helyreállítás a forrásnál  Területek  Eljárás

39 Közlekedés, transzeurópai hálózatok (TEN) 39  Egységes belsőpiac  Liberalizáció 1998-ra  Környezetvédelem  Vasút  Városi tömegközlekedés  Eljárás  TEN  Közlekedés  Telekommunikáció  energia

40 Energia 40 Új terület Új terület Célkitűzések: Célkitűzések: – az energiapiac működésének biztosítása – az energiaellátás biztonságának garantálása – energiahatékonyság és –takarékosság – új és megújuló energiaforrások alkalmazása – energiahálózatok összekapcsolása Szolidaritás Szolidaritás Eljárás Eljárás

41 Szabadság, biztonság és jog 41 Maastricht: 3. pillér Maastricht: 3. pillér – Területek Amszterdami Szerződés Amszterdami Szerződés – Közösségiesítés – Schengen – Új rendőrségi és bűnügyi együttműködés 9/11 hatásai 9/11 hatásai Pillér-szerkezet megszűnésének hatásai Pillér-szerkezet megszűnésének hatásai

42 Kutatás, technológiafejlesztés 42 Versenyképesség a világpiacon Versenyképesség a világpiacon Területei Területei Európai kutatási térség Európai kutatási térség Eljárás Eljárás

43 Fejlesztési támogatás 43  Célok:  Fejlődők integrálása a világgazdaságba  Fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés  Szegénység elleni küzdelem  Emberi jogi és demokratikus normák  Biztonsági vonatkozások  Katasztrófák által sújtott területek segítése  Területek  Segélyek  Szerződéses  Egyedi  Humanitárius segélyek

44 Gazdaság és foglalkoztatás 44  Célok:  Fenntartható, kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés  Szociális védelem  Foglalkoztatás növelése  Energia szolidaritás  Integrált iránymutatások  Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások  Foglalkoztatási iránymutatások  Eljárás

45 Kül- és biztonságpolitika 45 Intézmények Intézmények – Főképviselő – Külügyi Szolgálat – Politikai és Biztonsági Bizottság, Katonai Bizottság, Katonai Törzs Jogalkotási aktusok Jogalkotási aktusok – Általános iránymutatások – Határozatok Döntéshozatal Döntéshozatal

46 Támogató, összehangoló, kiegészítő hatáskör 46 Emberi egészség védelme Emberi egészség védelme Iparpolitika Iparpolitika Kultúra Kultúra Idegenforgalom Idegenforgalom Oktatás, szakképzés, ifjúság, sport Oktatás, szakképzés, ifjúság, sport Polgári védelem Polgári védelem Igazgatási együttműködés Igazgatási együttműködés

47 MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN 7. FEJEZET 47

48 Kapcsolatok alakulása 48 Európai Megállapodás Európai Megállapodás Csatlakozási kritériumok Csatlakozási kritériumok – Koppenhágai kritériumok Csatlakozási tárgyalások Csatlakozási tárgyalások – Screening – Érdemi tárgyalások Csatlakozási szerződés elemei Csatlakozási szerződés elemei

49 Az EU és a magyar közigazgatás 49 Nemzeti és uniós közigazgatási szint kapcsolata Nemzeti és uniós közigazgatási szint kapcsolata Közigazgatás területi szintjei és regionalizmus az EU-ban Közigazgatás területi szintjei és regionalizmus az EU-ban Európai Közigazgatási Térség Európai Közigazgatási Térség

50 Magyar modell 50 Alapelvek Alapelvek - A miniszteri vagy miniszteriális felelősség elve - Az egyközpontú kormányzati koordináció elve - A magyar álláspont egységes képviseletének elve - Megfelelő kapcsolat a politikai és a közigazgatási szféra között


Letölteni ppt "AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE ÉS JOGRENDSZERE www.kszk.gov.hu/.../Az_Europai_Unio_szervezete_es_jogrendszere. 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések