Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Beszámoló január 31. Glowacz Miklósné projektmenedzser

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Beszámoló január 31. Glowacz Miklósné projektmenedzser"— Előadás másolata:

1 Beszámoló 2011. január 31. Glowacz Miklósné projektmenedzser
TÁMOP / Beszámoló 2011. január 31. Glowacz Miklósné projektmenedzser

2 Jelenleg: 21 fenntartó, 32 iskolája, 6000 tanulóval
Összetétele 2008 szeptemberében megalakult a katolikus, evangélikus és a református iskolafenntartók közös Térségi Integrált Szakképzési Központja (TISZK) Az Országos Egyházi TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft alapítói: 17 fenntartó, 29 iskolája, 5864 tanulóval Jelenleg: 21 fenntartó, 32 iskolája, 6000 tanulóval

3 Szervezeti modell

4 A TISZK alapfeladatai A szétaprózott intézményrendszer elemei közötti együttműködés fejlesztése. A képzési struktúra és a társadalmi igények összhangjának komplexebb kezelése A lemorzsolódási arányok csökkentése A korszerű technológiák oktatása személyi és tárgyi feltételeinek javítása A szakmastruktúrát érintő döntések kiemelése a fenntartó és az intézményvezetők alkujából A Szakképzési Alaprész egyenletesebb és hatékonyabb felhasználása

5 A TISZK közigazgatási alapfeladatai
Az RFKB döntésének megfelelően meghatározza az érintett iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát. Fogadja a Szakképzési Alapból érkező és egyéb (TÁMOP - TIOP) fejlesztési forrásokat Egyetértési jogot gyakorol az érintett iskolák pedagógiai programjának jóváhagyásánál a szakmai program tekintetében. Részt vesz az iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében. Működteti a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerét és az utazó szakember hálózatot.

6 Az iskola esélyteremtő szerepének elemei
Komplex közösségi élettér biztosítása A családdal való kapcsolat lehetőségének újszerű kihasználása – szülő gyerek együtt az iskolában A kollégium szerepének felértékelődése Életviteli kompetenciák fejlesztésének előtérbe helyezése Mobilitás mint túlélési stratégia Pályaorientáció hatékonyságának növelése

7 Problémák Miért jött létre az OE TISZK?
Több régiót ölel fel, az intézmények szétszórva helyezkednek el, ami megnehezíti az együttműködést. A megvalósítás során az egyes iskolák arra törekszenek, hogy a létező rendszereket stabilizálják, és ellenállnak minden szerkezeti változtatási kísérletnek. A projektmenedzsment nem bírnak kellő támogatottsággal a fenntartók oldaláról a szükséges intézményi átalakítások keresztülviteléhez. Az intézményeknek nincs kellő humán kapacitása a projekt képzéseire, műhelymunkáira. Az RFKB-k nem rendelkeznek megfelelő kutatói háttérrel, hogy a szakképzésfejlesztés regionális irányait és arányait meghatározzák.

8 1. Felnőttképzési alprojekt
A feladat célja: - A TISZK felnőttképzési szolgáltatásának kialakítása, intézményi szinten és programok szintjén Az intézmény haszna: A TISZK akkreditált felnőttképzési intézménnyé válik a projekt végére  azok az intézmények is tudnak felnőttképzést indítani, akik önállóan nem tudtak Vállalatok részére képzések  SzaHo –t fizet Nagyobb befolyással bír, ha TISZK része Eszközök, tanműhelyek kölcsönzése, megosztása

9 2. A hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésére létrehozandó módszertani központ A feladat célja: - A célcsoport számára segítő hálózat kialakítása, elsősorban mentorhálózat és módszertani segédanyagok Az intézmény haszna: Tudásbázis kialakul (közös módszertantár) Szakmai háttér (mentorpiramis), áthospitálás Tapasztalatcsere, szakmai műhely (virtuális is lehet) Minden pedagógus kap képzést, eredményesebb, hatékonyabb HH mentorálás

10 3. Mérés-értékelési alprojekt
A feladat célja: - A célcsoport számára bemeneti, kimeneti kompetencia mérések és rendszer, célzottan digitálisan Az intézmény haszna: Kap egy mérőeszközt digitális mérések lebonyolításához Pedagógusok módszertani továbbképzése Önértékelés  az intézmény el tudja helyezni magát a szakképzés, illetve az egyházi intézmények értékrendjében

11 4. Minőségirányítási alprojekt
A feladat célja: - Az oktatási intézmények, fenntartók és a TISZK szervezet irányítási és kapcsolattartási rendszerének kialakítása Az intézmény haszna: Kapcsolódik a TISZK-hez, illetve a tagintézményekhez Segítséget kap az intézmény alapdokumentumainak megfelelő kialakításához, ellenőrzéséhez, korrigálásához Átláthatóvá válnak a TISZK folyamatai

12 5. Modulrendszer alprojekt
A feladat célja: - A modulrendszerhez illeszkedő tananyagok és feladatlapok fejlesztése, valamint a szülők és tanulók részére informatikai segítő rendszer kifejlesztése Az intézmény haszna: Modultérkép Kiemelt szakmacsoportokra készül tananyag és vizsgaanyag, ami mintául szolgál a többi részére. Tanárok begyakorolhatják a vizsgafeladatok készítését Tájékozódnak a vállalati szakoktatók

13 6. Pályaorientációs alprojekt
A feladat célja: - A TISZK közösségi szolgáltatásainak kifejlesztése és bevezetésének támogatása: pályaválasztási, pályaorientációs, karrier-tanácsadási, felzárkóztatás, tehetséggondozás Az intézmény haszna: Készhez kap pályaorientációs szolgáltatás tervet Segédanyagokat kap Pályaorientációs kollégák képződnek Lehetőség nyílik a tanulók egyéni, illetve csoportos foglalkozására

14 7. Stratégiai dokumentumok alprojekt
A feladat célja: - Stratégiai dokumentum elkészítése, a dokumentumok megvitatásához és elfogadásához kapcsolódó műhelymunkák lefolytatása Az intézmény haszna: Ötleteket meríthet a TISZK stratégiából. Szakképzés fejlesztési stratégia mérföldköveit beillesztheti saját intézményi dokumentumaiba. Közös eszközbeszerzési, szakmakínálati pályázatokon részvétel (decent., Új Széchenyi stb.) RFKB döntéseket befolyásoló érdekérvényesítés lehetősége

15 8. Szervezetfejlesztési tréningek alprojekt
A feladat célja: Szervezetfejlesztési műhelymunkák, tréningek; stratégiai tervezési feladatok ellátása a szervezet felső vezetői, operatív vezetői és intézményvezetői szintjén Az intézmény haszna: Képzést kapnak az intézmény vezetői. A TISZK és a tagintézmények vezetői azonos fogalmi szinten mozognak. Operatívabb vezetői munka.

16 9. Tájékoztatási rendszer alprojekt
A feladat célja: - A TISZK közösségi szolgáltatásainak kifejlesztése és a bevezetésének támogatása: marketing terv, partnerháló/munkaerő-piaci térképmodell elkészítése, PR tevékenység megtervezése, nyilvánosság biztosítása Az intézmény haszna: Több fórumon való megjelenés (honlap, börzék stb.). Tervezett szolgáltatások a vállalatok, szülők, partnerek részére.

17 10. Tananyagfejlesztés alprojekt
A feladat célja: Egy-egy e-tananyag kifejlesztése vagy meglévő jó gyakorlatok adaptálása öt kiemelt szakmacsoportban Az intézmény haszna: Közös digitális tananyagtár és keretrendszer, amelyet elér bármelyik intézmény. Digitális feladatlapok készítésének módszertana. Jó gyakorlat megismerése minden iskolában (pilot).

18 11. Utó- és pályakövetés alprojekt
A feladat célja: Végzett tanulók utó- és pályakövetési rendszerének kialakítása Az intézmény haszna: Digitális felmérés rendszerének használata. Törvényi kötelezettség teljesítése. Fejlesztési irányvonalak megismerése: tananyag változtatás, szakma váltás, ráképzések, felnőttképzések, szolgáltatások (pályaorientáció, HH, versenyek stb.) szükségessége.

19 12. Vállalati kapcsolatok alprojekt
A feladat célja: Vállalati kapcsolatok fejlesztése: a vállalati kapcsolattartási rendszer módszertani ajánlásainak kidolgozása; a vállalati kapcsolattartók felkészítése; a gazdasági szereplők által igényelt technológiák felmérése és a bemutatóközpont-rendszer a megtervezése; közös gyakorlati képzést szervező rendszer; SzaHo Az intézmény haszna: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás módszerének elsajátítása. Vállalati igények felmérése: képzési, továbbképzési, eszközbemutatás. SzaHo gyűjtés hatékonysága nő.

20 Szakember továbbképzések
A feladat célja: A TISZK pályázatban résztvevő pedagógusainak, szakoktatóinak továbbképzése (minden alprojektben szerepel) Az intézmény haszna: Pedagógus továbbképzési törvényi kötelezettség. Korszerűbb módszerek megismerése: oktatásban, nevelésben, tananyagkészítésben, szervezésben, együttműködésben, kommunikációban, mérés-értékelésben, HH tanulókkal való foglalkozásban.

21 Szakemberek a projektben
Közösségi funkciókért felelős Mérés-értékelési Felnőttképzési kínálatszervező Vezetői döntéseket támogató Képzéseket koordináló Erőforrás-tervezésért felelős (SzaHo) Képzési, marketing, PR szakember Halász József - Soroksár Acsainé Dávid Ágnes – Patrona Katkó Elemeérné -Kisvárda Jakab Mária – Kazincbarcika Stégner Péter - Budapest Kőszeghy Balázs – Szalézi Buncsák Gábor - Dabas

22 Bizottságok Adatbekérő Felnőttképzési bizottság HH tanulókkal foglalkozó bizottság Minőségirányítási bizottság Szakmacsoportos modularizációs bizottság Családpedagógiai és ifjúságsegítő bizottság Pályakövetési bizottság Mérés-értékelési bizottság SZAHO bizottság

23 Köszönöm a figyelmet. Glowacz Miklósné projektmendzser Országos Egyházi TISZK Nonprofit Kft. TÁMOP / +36-30/


Letölteni ppt "Beszámoló január 31. Glowacz Miklósné projektmenedzser"

Hasonló előadás


Google Hirdetések