Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Országos Egyházi TISZK TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0006 Beszámoló 2011. január 31. Glowacz Miklósné projektmenedzser.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Országos Egyházi TISZK TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0006 Beszámoló 2011. január 31. Glowacz Miklósné projektmenedzser."— Előadás másolata:

1 Országos Egyházi TISZK TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0006 Beszámoló 2011. január 31. Glowacz Miklósné projektmenedzser

2 Országos Egyházi TISZKÖsszetétele 2008 szeptemberében megalakult a katolikus, evangélikus és a református iskolafenntartók közös Térségi Integrált Szakképzési Központja (TISZK) Az Országos Egyházi TISZK Szakképzés- szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft alapítói: 17 fenntartó, 29 iskolája, 5864 tanulóval Jelenleg: 21 fenntartó, 32 iskolája, 6000 tanulóval

3 Országos Egyházi TISZK Szervezeti modell

4 Országos Egyházi TISZK A TISZK alapfeladatai A szétaprózott intézményrendszer elemei közötti együttműködés fejlesztése. A képzési struktúra és a társadalmi igények összhangjának komplexebb kezelése A lemorzsolódási arányok csökkentése A korszerű technológiák oktatása személyi és tárgyi feltételeinek javítása A szakmastruktúrát érintő döntések kiemelése a fenntartó és az intézményvezetők alkujából A Szakképzési Alaprész egyenletesebb és hatékonyabb felhasználása

5 Országos Egyházi TISZK A TISZK közigazgatási alapfeladatai Az RFKB döntésének megfelelően meghatározza az érintett iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát. Fogadja a Szakképzési Alapból érkező és egyéb (TÁMOP - TIOP) fejlesztési forrásokat Egyetértési jogot gyakorol az érintett iskolák pedagógiai programjának jóváhagyásánál a szakmai program tekintetében. Részt vesz az iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében. Működteti a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerét és az utazó szakember hálózatot.

6 Országos Egyházi TISZK Az iskola esélyteremtő szerepének elemei Komplex közösségi élettér biztosítása A családdal való kapcsolat lehetőségének újszerű kihasználása – szülő gyerek együtt az iskolában A kollégium szerepének felértékelődése Életviteli kompetenciák fejlesztésének előtérbe helyezése Mobilitás mint túlélési stratégia Pályaorientáció hatékonyságának növelése

7 Országos Egyházi TISZKProblémák Miért jött létre az OE TISZK? Több régiót ölel fel, az intézmények szétszórva helyezkednek el, ami megnehezíti az együttműködést. A megvalósítás során az egyes iskolák arra törekszenek, hogy a létező rendszereket stabilizálják, és ellenállnak minden szerkezeti változtatási kísérletnek. A projektmenedzsment nem bírnak kellő támogatottsággal a fenntartók oldaláról a szükséges intézményi átalakítások keresztülviteléhez. Az intézményeknek nincs kellő humán kapacitása a projekt képzéseire, műhelymunkáira. Az RFKB-k nem rendelkeznek megfelelő kutatói háttérrel, hogy a szakképzésfejlesztés regionális irányait és arányait meghatározzák.

8 Országos Egyházi TISZK 1. Felnőttképzési alprojekt A feladat célja: - A TISZK felnőttképzési szolgáltatásának kialakítása, intézményi szinten és programok szintjén Az intézmény haszna: –A TISZK akkreditált felnőttképzési intézménnyé válik a projekt végére  azok az intézmények is tudnak felnőttképzést indítani, akik önállóan nem tudtak –Vállalatok részére képzések  SzaHo –t fizet –Nagyobb befolyással bír, ha TISZK része –Eszközök, tanműhelyek kölcsönzése, megosztása

9 Országos Egyházi TISZK 2. A hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésére létrehozandó módszertani központ A feladat célja: - A célcsoport számára segítő hálózat kialakítása, elsősorban mentorhálózat és módszertani segédanyagok Az intézmény haszna: –Tudásbázis kialakul (közös módszertantár) –Szakmai háttér (mentorpiramis), áthospitálás –Tapasztalatcsere, szakmai műhely (virtuális is lehet) –Minden pedagógus kap képzést, eredményesebb, hatékonyabb HH mentorálás

10 Országos Egyházi TISZK 3. Mérés-értékelési alprojekt A feladat célja: - A célcsoport számára bemeneti, kimeneti kompetencia mérések és rendszer, célzottan digitálisan Az intézmény haszna: –Kap egy mérőeszközt digitális mérések lebonyolításához –Pedagógusok módszertani továbbképzése –Önértékelés  az intézmény el tudja helyezni magát a szakképzés, illetve az egyházi intézmények értékrendjében

11 Országos Egyházi TISZK 4. Minőségirányítási alprojekt A feladat célja: - Az oktatási intézmények, fenntartók és a TISZK szervezet irányítási és kapcsolattartási rendszerének kialakítása Az intézmény haszna: –Kapcsolódik a TISZK-hez, illetve a tagintézményekhez –Segítséget kap az intézmény alapdokumentumainak megfelelő kialakításához, ellenőrzéséhez, korrigálásához –Átláthatóvá válnak a TISZK folyamatai

12 Országos Egyházi TISZK 5. Modulrendszer alprojekt A feladat célja: - A modulrendszerhez illeszkedő tananyagok és feladatlapok fejlesztése, valamint a szülők és tanulók részére informatikai segítő rendszer kifejlesztése Az intézmény haszna: –Modultérkép –Kiemelt szakmacsoportokra készül tananyag és vizsgaanyag, ami mintául szolgál a többi részére. –Tanárok begyakorolhatják a vizsgafeladatok készítését –Tájékozódnak a vállalati szakoktatók

13 Országos Egyházi TISZK 6. Pályaorientációs alprojekt A feladat célja: - A TISZK közösségi szolgáltatásainak kifejlesztése és bevezetésének támogatása: pályaválasztási, pályaorientációs, karrier-tanácsadási, felzárkóztatás, tehetséggondozás Az intézmény haszna: –Készhez kap pályaorientációs szolgáltatás tervet –Segédanyagokat kap –Pályaorientációs kollégák képződnek –Lehetőség nyílik a tanulók egyéni, illetve csoportos foglalkozására

14 Országos Egyházi TISZK 7. Stratégiai dokumentumok alprojekt A feladat célja: - Stratégiai dokumentum elkészítése, a dokumentumok megvitatásához és elfogadásához kapcsolódó műhelymunkák lefolytatása Az intézmény haszna: –Ötleteket meríthet a TISZK stratégiából. –Szakképzés fejlesztési stratégia mérföldköveit beillesztheti saját intézményi dokumentumaiba. –Közös eszközbeszerzési, szakmakínálati pályázatokon részvétel (decent., Új Széchenyi stb.) –RFKB döntéseket befolyásoló érdekérvényesítés lehetősége

15 Országos Egyházi TISZK 8. Szervezetfejlesztési tréningek alprojekt A feladat célja: –Szervezetfejlesztési műhelymunkák, tréningek; stratégiai tervezési feladatok ellátása a szervezet felső vezetői, operatív vezetői és intézményvezetői szintjén Az intézmény haszna: –Képzést kapnak az intézmény vezetői. –A TISZK és a tagintézmények vezetői azonos fogalmi szinten mozognak. –Operatívabb vezetői munka.

16 Országos Egyházi TISZK 9. Tájékoztatási rendszer alprojekt A feladat célja: - A TISZK közösségi szolgáltatásainak kifejlesztése és a bevezetésének támogatása: marketing terv, partnerháló/munkaerő-piaci térképmodell elkészítése, PR tevékenység megtervezése, nyilvánosság biztosítása Az intézmény haszna: –Több fórumon való megjelenés (honlap, börzék stb.). –Tervezett szolgáltatások a vállalatok, szülők, partnerek részére.

17 Országos Egyházi TISZK 10. Tananyagfejlesztés alprojekt A feladat célja: –Egy-egy e-tananyag kifejlesztése vagy meglévő jó gyakorlatok adaptálása öt kiemelt szakmacsoportban Az intézmény haszna: –Közös digitális tananyagtár és keretrendszer, amelyet elér bármelyik intézmény. –Digitális feladatlapok készítésének módszertana. –Jó gyakorlat megismerése minden iskolában (pilot).

18 Országos Egyházi TISZK 11. Utó- és pályakövetés alprojekt A feladat célja: –Végzett tanulók utó- és pályakövetési rendszerének kialakítása Az intézmény haszna: –Digitális felmérés rendszerének használata. –Törvényi kötelezettség teljesítése. –Fejlesztési irányvonalak megismerése: tananyag változtatás, szakma váltás, ráképzések, felnőttképzések, szolgáltatások (pályaorientáció, HH, versenyek stb.) szükségessége.

19 Országos Egyházi TISZK 12. Vállalati kapcsolatok alprojekt A feladat célja: –Vállalati kapcsolatok fejlesztése: a vállalati kapcsolattartási rendszer módszertani ajánlásainak kidolgozása; a vállalati kapcsolattartók felkészítése; a gazdasági szereplők által igényelt technológiák felmérése és a bemutatóközpont- rendszer a megtervezése; közös gyakorlati képzést szervező rendszer; SzaHo Az intézmény haszna: –Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás módszerének elsajátítása. –Vállalati igények felmérése: képzési, továbbképzési, eszközbemutatás. –SzaHo gyűjtés hatékonysága nő.

20 Országos Egyházi TISZK Szakember továbbképzések A feladat célja: –A TISZK pályázatban résztvevő pedagógusainak, szakoktatóinak továbbképzése (minden alprojektben szerepel) Az intézmény haszna: –Pedagógus továbbképzési törvényi kötelezettség. –Korszerűbb módszerek megismerése: oktatásban, nevelésben, tananyagkészítésben, szervezésben, együttműködésben, kommunikációban, mérés- értékelésben, HH tanulókkal való foglalkozásban.

21 Országos Egyházi TISZK Szakemberek a projektben Közösségi funkciókért felelős Mérés-értékelési Felnőttképzési kínálatszervező Vezetői döntéseket támogató Képzéseket koordináló Erőforrás-tervezésért felelős (SzaHo) Képzési, marketing, PR szakember Halász József - Soroksár Acsainé Dávid Ágnes – Patrona Katkó Elemeérné -Kisvárda Jakab Mária – Kazincbarcika Stégner Péter - Budapest Kőszeghy Balázs – Szalézi Buncsák Gábor - Dabas

22 Országos Egyházi TISZK Bizottságok Adatbekérő Felnőttképzési bizottság HH tanulókkal foglalkozó bizottság Minőségirányítási bizottság Szakmacsoportos modularizációs bizottság Családpedagógiai és ifjúságsegítő bizottság Pályakövetési bizottság Mérés-értékelési bizottság SZAHO bizottság

23 Országos Egyházi TISZK Köszönöm a figyelmet. Glowacz Miklósné projektmendzser Országos Egyházi TISZK Nonprofit Kft. TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0006 +36-30/860-4270 www.egyhazitiszk.hu


Letölteni ppt "Országos Egyházi TISZK TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0006 Beszámoló 2011. január 31. Glowacz Miklósné projektmenedzser."

Hasonló előadás


Google Hirdetések