Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MINŐSÉG A SZAKFELÜGYELETBEN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MINŐSÉG A SZAKFELÜGYELETBEN"— Előadás másolata:

1 MINŐSÉG A SZAKFELÜGYELETBEN
Az országos vezető ápolónő előadásában már szólt arról, hogy az ápolás szakfelügyeleti tevékenység minőségének folyamatos javítása az elkövetkezendő időszak egyik legfontosabb kihívása. Az ápolás szakfelügyeleti rendszerben dolgozó munkatársaknak fontos, hogy hosszútávon elkötelezzék magukat tevékenységük minőségének folyamatos fejlesztésével. A feladat nem könnyű, hiszen speciális struktúráról van szó. Ameddig egy kórház, vagy bármilyen más egészségügyi intézmény saját falain belül működtet minőségirányítási rendszert, addig nekünk figyelembe kell vennünk az eltérő földrajzi elhelyezkedésünket, szakmai és tárgyi környezetünket, a helyi szervezeten belüli különböző lehetőségeinket. Azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a szolgáltatásainkat igénybevevő ügyfeleink az ország egész területén azonos arculatot várnak el tőlünk és az általunk végzett tevékenységünktől. Az azonos arculat megvalósulását szolgálják a jogszabályok is, de azok csak azt szabályozzák, hogy mit kell tennünk és mit nem tehetünk. A „hogyan” kérdésben nekünk kell egységes álláspontot képviselnünk. I. Országos Szakfelügyelő Ápolói Konferencia Nyíregyháza, szeptember Dr. Berzéné Vági Andrea

2 Ápolás szakfelügyeleti tevékenység minőségfejlesztésének célja
standardizáció egységes szemlélet (egységes metodika) Az egységes dokumentáción belül, az egységes jegyzőkönyvek elkészítése a korábbi évek feladata volt, amelynek eredményeként ma már ezek használata gyakorlattá vált a mindennapi munkánk során. Akkor az volt a cél, hogy az ápolásszakmai ellenőrzés azonos szempontok alapján történjék, függetlenül a földrajzi elhelyezkedéstől. További feladat az egységes szemlélet kialakítása, amelynek egyik lehetséges eszköze az egységes metodika meghatározása. Az országos vezető ápoló munkacsoportot hozott létre annak érdekében, hogy kidolgozásra kerüljenek a megvalósítás eszközei. egységes dokumentáció

3 Munkacsoport feladatai I.
Folyamatszabályozás: igazgatási feladatok végzéséhez koordinációs feladatok végzéséhez szakmai felügyeleti feladatok végzéséhez egyéb tevékenységek végzéséhez

4 Munkacsoport feladatai II.
Folyamatszabályozás: munkaterv tartalmi és formai követelményeinek meghatározása munkaterv jóváhagyás, módosítás előírásai jelentési rendszer követelményei

5 Munkacsoport feladatai III.
Szakfelügyeleti tevékenység kritériumainak meghatározása Szakfelügyeleti tevékenység indikátorainak meghatározása

6 FOGALMAK I. Kritériumok:
A teljesítés elvárt szintje, illetve annak pontos leírása, amely szerint a tevékenység vizsgálható.

7 FOGALMAK II. Indikátorok:
A tevékenység során előforduló események mennyiségi mérőszáma, amely felhasználható a minőség és szolgáltatás mérésére, értékelésére.

8 Kritériumok a minőség dimenzióiban

9 Strukturális kritériumok I.
Személyi kritériumok Szükséges meghatározni az országos-, és megyei vezető ápoló és a szakfelügyelő ápolók szintjén: munkakör képzettségi követelményét munkakör jogosultságait munkakör beszámolási kötelezettségét munkakör feladatait

10 Strukturális kritériumok II.
Tárgyi kritériumok irodahelyiség, telefon, fax, fénymásoló, számítógép jogszabályok rendelkezésre állása területi munkához közlekedési eszköz, vagy hozzájárulás biztosítása

11 Folyamat kritériumok I.
Működési engedélyezési eljárásban való részvétel kritériumai: protokollban szabályozott eljárás alapján OTH által engedélyezett, egységes jegyzőkönyv használata

12 Folyamat kritériumok II.
Vezetői tevékenység kritériumai: szakfelügyelő ápolók munkájának koordinálása, ellenőrzése éves munkaterv és felülvizsgálati ütemterv készítése szakfelügyelő ápolók részére rendszeres munkaértekezlet tartása

13 Folyamat kritériumok III.
Szakfelügyeleti tevékenység kritériumai: Vizsgálja: az adott szakterület/tevékenység ápolásszakmai minimumfeltételeinek teljesülését ápolás szervezettségét szakmai szabályok érvényesülését

14 Szakmai állásfoglalások kritériumai
az egészségügyi szolgáltatások működésére vonatkozó ápolási-, szakmai szabályok érvényesülését véleményezés, szakmai javaslat ápolási kérdésekben felkérésre együttműködés egészségügyi intézmény létesítés, módosítás, átszervezés vonatkozásában

15 Együttműködő tevékenység kritériumai
együttműködés az illetékes állami, önkormányzati, szakmai és civil szervezetekkel felkérésre szakmapolitikai döntések előkészítésében való részvétel

16 Képzés, továbbképzés kritériumai
illetékességi területen felmérés évente a képzési, továbbképzési szükségleteket részvétel a továbbképzések szervezésében, lebonyolításában, értékelésében értékelés a megye/főváros ápolási helyzetéről

17 Eredmény kritériumok Indikátorok
Olyan mérhető jellemvonás, amely a kritérium teljesítésének hatásosságára utal.

18 Indikátorok Szakfelügyelet Szakfelügyeleti működése tevékenység
Vezetői tevékenység

19 Indikátorok a szakfelügyelet működésében
jelentések, beszámolók határidőre történő elkészítése, illetve az attól való eltérés mértéke képzések, továbbképzések szervezésének száma képzésen, továbbképzésen való részvétel száma szakfelügyeletre vonatkozó panaszbejelentések száma

20 Indikátorok a szakfelügyeleti tevékenységben
ellenőrzések száma utóellenőrzések száma munkatervben szereplő feladatok határidőre történő elvégzése, az attól való eltérés mértéke

21 Indikátorok a vezetői tevékenységben
szakfelügyelő ápolók ellenőrzésének száma és az ellenőrzés értékelése szervezett munkaértekezletek száma vezetői feladatok (beszámolók, jelentések, stb.) határidőre történő elvégzése, az attól való eltérés mértéke Ezekből és a hasonló indikátorokból következtetések vonhatók le a szakfelügyelet és a szakfelügyeleti tevékenység minőségéről. Segítségükkel időben nyomon lehet követni az értékek alakulását. Alkalmas a szakfelügyeleti egységek önmagához történő javulásuk vagy romlásuk mérésére és értékelésére, de más megyék adatait összehasonlítva adhatnak viszonyítást és minősítési alapot is, aminek segítségével elérendő célok megfogalmazását teszik lehetővé.

22 További feladataink kritériumok és indikátorok folyamatos aktualizálása szakfelügyeleti tevékenység értékelési módszerének és gyakoriságának meghatározása Felmerül a kérdés, hogy hosszútávon mi célt szolgálhat a minőségügyi rendszer alkalmazása?

23 Lehetővé teszi: hatékonyság mérését adatelemzést, értékelést
megyei összehasonlítást ápolási helyzet áttekinthetőségét folyamatos fejlesztést döntéshozók informálását

24 "Rövidebb ideig tart valamit jól megcsinálni, mint kimagyarázni, hogy miért csináltuk rosszul."
(Henry Wadsworth Longfellöw

25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "MINŐSÉG A SZAKFELÜGYELETBEN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések