Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MINŐSÉG A SZAKFELÜGYELETBEN I. Országos Szakfelügyelő Ápolói Konferencia Nyíregyháza, 2003. szeptember 19 - 20. Dr. Berzéné Vági Andrea.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MINŐSÉG A SZAKFELÜGYELETBEN I. Országos Szakfelügyelő Ápolói Konferencia Nyíregyháza, 2003. szeptember 19 - 20. Dr. Berzéné Vági Andrea."— Előadás másolata:

1 MINŐSÉG A SZAKFELÜGYELETBEN I. Országos Szakfelügyelő Ápolói Konferencia Nyíregyháza, 2003. szeptember 19 - 20. Dr. Berzéné Vági Andrea

2 Ápolás szakfelügyeleti tevékenység minőségfejlesztésének célja standardizáció egységes szemlélet (egységes metodika) egységes dokumentáció

3 Munkacsoport feladatai I. Folyamatszabályozás:  igazgatási feladatok végzéséhez  koordinációs feladatok végzéséhez  szakmai felügyeleti feladatok végzéséhez  egyéb tevékenységek végzéséhez végzéséhez

4 Munkacsoport feladatai II. Folyamatszabályozás:  munkaterv tartalmi és formai követelményeinek meghatározása  munkaterv jóváhagyás, módosítás előírásai  jelentési rendszer követelményei

5 Munkacsoport feladatai III.  Szakfelügyeleti tevékenység kritériumainak meghatározása  Szakfelügyeleti tevékenység indikátorainak meghatározása

6 FOGALMAK I. Kritériumok: A teljesítés elvárt szintje, illetve annak pontos leírása, amely szerint a tevékenység vizsgálható.

7 FOGALMAK II. Indikátorok: A tevékenység során előforduló események mennyiségi mérőszáma, amely felhasználható a minőség és szolgáltatás mérésére, értékelésére.

8 Kritériumok a minőség dimenzióiban

9 Strukturális kritériumok I. Személyi kritériumok Szükséges meghatározni az országos-, és megyei vezető ápoló és a szakfelügyelő ápolók szintjén:  munkakör képzettségi követelményét  munkakör jogosultságait  munkakör beszámolási kötelezettségét  munkakör feladatait

10 Strukturális kritériumok II. Tárgyi kritériumok  irodahelyiség, telefon, fax, e-mail  fénymásoló, számítógép  jogszabályok rendelkezésre állása  területi munkához közlekedési eszköz, vagy hozzájárulás biztosítása hozzájárulás biztosítása

11 Folyamat kritériumok I. Működési engedélyezési eljárásban való részvétel kritériumai:  protokollban szabályozott eljárás alapján  OTH által engedélyezett, egységes jegyzőkönyv használata

12 Folyamat kritériumok II. Vezetői tevékenység kritériumai:  szakfelügyelő ápolók munkájának koordinálása, ellenőrzése  éves munkaterv és felülvizsgálati ütemterv készítése  szakfelügyelő ápolók részére rendszeres munkaértekezlet tartása

13 Folyamat kritériumok III. Szakfelügyeleti tevékenység kritériumai: Vizsgálja:  az adott szakterület/tevékenység ápolásszakmai minimumfeltételeinek teljesülését  ápolás szervezettségét  szakmai szabályok érvényesülését

14 Szakmai állásfoglalások kritériumai  az egészségügyi szolgáltatások működésére vonatkozó ápolási-, szakmai szabályok érvényesülését  véleményezés, szakmai javaslat ápolási kérdésekben  felkérésre együttműködés egészségügyi intézmény létesítés, módosítás, átszervezés vonatkozásában

15 Együttműködő tevékenység kritériumai  együttműködés az illetékes állami, önkormányzati, szakmai és civil szervezetekkel  felkérésre szakmapolitikai döntések előkészítésében való részvétel

16 Képzés, továbbképzés kritériumai  illetékességi területen felmérés évente a képzési, továbbképzési szükségleteket  részvétel a továbbképzések szervezésében, lebonyolításában, értékelésében  értékelés a megye/főváros ápolási helyzetéről

17 Eredmény kritériumok Indikátorok Olyan mérhető jellemvonás, amely a kritérium teljesítésének hatásosságára utal.

18 SzakfelügyeletműködéseSzakfelügyeleti tevékenység tevékenység Vezetői tevékenység Indikátorok

19 Indikátorok a szakfelügyelet működésében  jelentések, beszámolók határidőre történő elkészítése, illetve az attól való eltérés mértéke  képzések, továbbképzések szervezésének száma  képzésen, továbbképzésen való részvétel száma  szakfelügyeletre vonatkozó panaszbejelentések száma

20 Indikátorok a szakfelügyeleti tevékenységben  ellenőrzések száma  utóellenőrzések száma  munkatervben szereplő feladatok határidőre történő elvégzése, az attól való eltérés mértéke

21 Indikátorok a vezetői tevékenységben  szakfelügyelő ápolók ellenőrzésének száma és az ellenőrzés értékelése  szervezett munkaértekezletek száma  vezetői feladatok (beszámolók, jelentések, stb.) határidőre történő elvégzése, az attól való eltérés mértéke

22 További feladataink  kritériumok és indikátorok folyamatos aktualizálása  szakfelügyeleti tevékenység értékelési módszerének és gyakoriságának meghatározása

23 Lehetővé teszi:  hatékonyság mérését  adatelemzést, értékelést  megyei összehasonlítást  ápolási helyzet áttekinthetőségét  folyamatos fejlesztést  döntéshozók informálását

24 "Rövidebb ideig tart valamit jól megcsinálni, mint kimagyarázni, hogy miért csináltuk rosszul." (Henry Wadsworth Longfellöw

25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "MINŐSÉG A SZAKFELÜGYELETBEN I. Országos Szakfelügyelő Ápolói Konferencia Nyíregyháza, 2003. szeptember 19 - 20. Dr. Berzéné Vági Andrea."

Hasonló előadás


Google Hirdetések