Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csapó Györgyné megyei vezető ápolónő

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csapó Györgyné megyei vezető ápolónő"— Előadás másolata:

1 Csapó Györgyné megyei vezető ápolónő
Ellenőrzési tapasztalatok az Otthoni szakápolás területén Bács-Kiskun megyében Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Bács-Kiskun Megyei Intézete Csapó Györgyné megyei vezető ápolónő

2 Fontosabb demográfiai adatok Országosan és Bács-Kiskun megyében
Területi élveszületések száma 1000 lakosra

3 A lakónépesség és a természetes népmozgalmi adatok
Bács-Kiskun Megyében

4 Népességcsoportok alakulása Magyarországon 1960-2000-ig %-os megoszlásban

5 Születéskor várható átlagos élettartam 1960-2001 évben

6 Születéskor várható élettartam 2001 évben
Férfi: 68,15 Nő: 76,46

7 Bács-kiskun megye halálozási adatai a halál oka szerint 2001 évben

8 Szolgálatok területi megoszlása működési formák szerint
BAJA + területe Társas vállalkozás 1 szolgálat Önkormányzat 1 szolgálat KISKUNHALAS + területe Egyéni vállalkozás 1 szolgálat KHT 1 szolgálat KALOCSA + területe Társas vállalkozás 2 szolgálat KECSKEMÉT + területe Egyéni vállalkozás 2 szolgálat Alapítvány 1 szolgálat KISKUNFÉLEGYHÁZA KISKŐRÖS + területe

9 A szolgálatok személyi feltételei alkalmazási forma szerint

10 Bács-Kiskun Megyei Otthoni Szakápolási Szolgálatok szakdolgozói adatai (1998-2002 év)

11 Bács-Kiskun Megyei Otthoni Szakápolási Szolgálatok teljesített vizitek szerinti adatai 1998-2002

12 A szolgálatok tevékenysége a teljesített vizitek alapján az alábbiak szerint alakult:
A szakápolási vizitek száma az 1999-es és évben nagymértékben csökkent, majd a 2002.évben már hasonlóan alakult az 1998-as évi adatokhoz. A gyógytorna vizitek száma majdnem megduplázódott a 2000-es évektől az 1998.évi teljesítéshez képest. A fiziotherápiás vizitek is fokozatosan emelkedtek az 1998-as évi teljesítést figyelembe véve, a és 2002-es évben közel 52 %-kal. A logopédia vizitek száma elenyésző a többi szakirányú szolgáltatáshoz képest, az összes viziteknek csak 0,3 illetve 0,07 %-a.

13 Az otthoni szakápolást és a szakirányú viziteket leggyakrabban:
háziorvosok, sebész, bőrgyógyász, traumatológus, reumatológus szakorvosok rendelik el.

14 Összefoglalva a szolgálatok tevékenységét leginkább befolyásoló problémákat:
A legtöbb szolgálat a háziorvosi szolgálatok részéről az együttműködést és a vizitek elrendelését hiányolják. Ennek okaként elsősorban az ezzel járó dokumentációs terheket, valamint a MEP ellenőrző főorvosainak gyakoribb ellenőrzését jelölik meg. A gyógytorna és a fiziotherápiás vizitek teljesítését gátolja a vizitszám korlátozása, valamint a szakemberek hiánya. Az igény viszont ezzel a szolgáltatással kapcsolatban a legnagyobb. A logopédiai vizitek elrendelése is hiányzik, nem élnek ezzel a lehetőséggel a szakorvosok.  A nagyarányú részfoglalkoztatás miatt kötöttek a vizitszerződések lehetőségei. A teljesítményalapú utólagos finanszírozás viszont nem teszi lehetővé a nagyobb arányú főállású szakdolgozói foglalkoztatást. (22-es csapdája)

15 Az ápolás szakfelügyeleti tevékenység jellemzői
Bács-Kiskun megyében: 1 fő megyei vezető ápolónő mellett, 3 fő városi vezető ápolónő látja el az ápolás szakfelügyeletét. A megye 6 városi ÁNTSZ területéből 2-2 városi ÁNTSZ területe jut 1 fő városi vezető ápolónőre. A Szakápolási Szolgálatok közül átlagosan 4-5 Szolgálat esik területenként 1 fő városi ápolónőre.

16 A szakfelügyeleti ellenőrzések módszere/1.:
1998 óta (a városi szakfelügyelet kiépítése óta) közösen ellenőrizzük a Szolgálatokat, a megyei vezető ápolónő illetve a területileg illetékes városi vezető ápolónő. A többszakmás szolgálatokat évente, az egyszemélyes szolgálatokat kétévente ellenőrizzük. A kialakult gyakorlat szerint a közös értekezleten döntünk a munkatervekben meghatározott, aktuális ellenőrzésekről. Ezt követően a városi kolleganők időpontot egyeztetnek a szolgálatokkal. Felkérik a szolgálat vezetőjét a megvizsgálandó dokumentumok előkészítésére (mint pl. munkaköri leírások, munkaszerződések, egyéb szerződések, ápolási dokumentumok, szakképesítések bizonyítványai, oklevelei).

17 A szakfelügyeleti ellenőrzések módszere/2.:
Az ellenőrzésekhez az aktuális országosan kidolgozott szakfelügyeleti szempontokat alkalmazzuk, amely alapján vizsgáljuk: a szolgálatok általános jellemzőit, a személyi, tárgyi és eszközfeltételeket, a higiénés feltételeket, a dokumentációkat, valamint a minőségbiztosítás elemeit. Minden esetben rákérdezünk a működtetést gátló és segítő körülményekre, problémákra. Kiemelt figyelmet fordítunk az ápolási dokumentumok formai és tartalmi követelményeinek vizsgálatára. A feltárt hiányosságokat a helyszíni jegyzőkönyvben rögzítjük és felszólítjuk a hiányosságok pótlására a szolgálat vezetőjét. Az észrevételek, hiányosságok megszüntetését, ha szükséges, utóellenőrzéssel kontrolláljuk. A szakmai ellenőrzések során figyelembe vesszük a mindenkor hatályos jogszabályokat, amelyek a Szolgálatok és az ÁNTSZ tevékenységét meghatározzák.

18 Ápolás szakfelügyeleti ellenőrzések száma:
Évek 1998 1999 2000 2001 2002 Ellenőrzések száma 9 7 8 10 10  Szakápolási Szolgálatok száma 12 13 16 15

19 Az elmúlt 5 év alatt az alábbi leggyakoribb hiányosságokat tapasztaltuk/1.
Általános feltételek területén: személyi változásjelentés elmulasztása működési engedély módosítás kérelmének elmulasztása (területi bővítés, szakirányú tevékenység engedélyeztetése) fiziotherápiás műszerek előírt minőségtanusítványa ill. rendszeres felülvizsgálatának hiánya Személyi feltételek esetében: nem megfelelő szakképesítésű szakmai vezető lett kijelölve.

20 Az elmúlt 5 év alatt az alábbi leggyakoribb hiányosságokat tapasztaltuk/2.
Tárgyi, eszközfeltételek hiánya: egy esetben hiányzott a számítógép nyomtatóval a telephelyen, védőköpenyek hiánya, nővértáska higiénés felszerelése hiányzott, nővértáskák száma kevés volt a szolgálat szakápolói létszámához képest,

21 Az elmúlt 5 év alatt az alábbi leggyakoribb hiányosságokat tapasztaltuk/3.
 Dokumentációs hiányosságok: arcképes igazolványok hiánya, munkaköri leírások hiányoztak, SZMSZ hiányzott, munkaszerződések hiányoztak, sterilizálásra vonatkozó szerződés hiányzott, veszélyes hulladékra vonatkozó szerződés nem volt, ápolási dokumentáció nem megfelelő vezetése is előfordult, túlzott ápolási dokumentációval is találkoztunk. Az eddigi összes ellenőrzéseink során két alkalommal került sor panaszügy kivizsgálása kapcsán a városi tisztifőorvosok intézkedésére.

22 Összefoglalóan elmondható, hogy Bács-Kiskun megye lakosainak egészségi állapota az ismert népegészségügyi adatok alapján rosszabb, mint az országos átlag. Az idősek részaránya folyamatosan nő a népességben. Ezzel összefüggésben szükségszerűen növekedik az otthoni szakápolással szembeni igény is. Az Európai Unió küszöbén egyik fontos feladata az ápolásnak, hogy a felmerülő igényeket a Szakápolási Szolgálatok minél magasabb szinten ki tudják elégíteni. Az „ápolás szakfelügyeletének szerepe” ez esetben a megfelelő szakmai kontroll biztosítása. Tágabb értelemben a „szakfelügyelet vevője a társadalom” célja, hogy az ápolás minősége jobb legyen.

23 „Embernek lenni nagyon nehéz, de másnak lenni nem érdemes!”
Albert Schweiczer

24 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Csapó Györgyné megyei vezető ápolónő"

Hasonló előadás


Google Hirdetések