Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ellenőrzési tapasztalatok az Otthoni szakápolás területén Bács-Kiskun megyében Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Bács-Kiskun Megyei Intézete.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ellenőrzési tapasztalatok az Otthoni szakápolás területén Bács-Kiskun megyében Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Bács-Kiskun Megyei Intézete."— Előadás másolata:

1

2 Ellenőrzési tapasztalatok az Otthoni szakápolás területén Bács-Kiskun megyében Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Bács-Kiskun Megyei Intézete Csapó Györgyné megyei vezető ápolónő

3 Fontosabb demográfiai adatok Országosan és Bács-Kiskun megyében Területi élveszületések száma 1000 lakosra

4 A lakónépesség és a természetes népmozgalmi adatok Bács-Kiskun Megyében

5 Népességcsoportok alakulása Magyarországon 1960-2000-ig %-os megoszlásban

6 Születéskor várható átlagos élettartam 1960-2001 évben

7 Születéskor várható élettartam 2001 évben Férfi: 68,15 Nő: 76,46

8 Bács-kiskun megye halálozási adatai a halál oka szerint 2001 évben

9 BAJA + területe Társas vállalkozás 1 szolgálat Önkormányzat 1 szolgálat KISKUNHALAS + területe Egyéni vállalkozás 1 szolgálat Társas vállalkozás 1 szolgálat KHT 1 szolgálat KALOCSA + területe Egyéni vállalkozás 1 szolgálat Társas vállalkozás 2 szolgálat KECSKEMÉT + területe Egyéni vállalkozás 2 szolgálat Társas vállalkozás 1 szolgálat Alapítvány 1 szolgálat KISKUNFÉLEGYHÁZA KISKŐRÖS + területe Egyéni vállalkozás 1 szolgálat Társas vállalkozás 2 szolgálat Szolgálatok területi megoszlása működési formák szerint

10 A szolgálatok személyi feltételei alkalmazási forma szerint

11 Bács-Kiskun Megyei Otthoni Szakápolási Szolgálatok szakdolgozói adatai (1998-2002 év)

12 Bács-Kiskun Megyei Otthoni Szakápolási Szolgálatok teljesített vizitek szerinti adatai 1998-2002

13 A szolgálatok tevékenysége a teljesített vizitek alapján az alábbiak szerint alakult:  A szakápolási vizitek száma az 1999-es és 2000. évben nagymértékben csökkent, majd a 2002.évben már hasonlóan alakult az 1998-as évi adatokhoz.  A gyógytorna vizitek száma majdnem megduplázódott a 2000-es évektől az 1998.évi teljesítéshez képest.  A fiziotherápiás vizitek is fokozatosan emelkedtek az 1998-as évi teljesítést figyelembe véve, a 2001. és 2002-es évben közel 52 %-kal.  A logopédia vizitek száma elenyésző a többi szakirányú szolgáltatáshoz képest, az összes viziteknek csak 0,3 illetve 0,07 %-a.

14 Az otthoni szakápolást és a szakirányú viziteket leggyakrabban:  háziorvosok,  sebész,  bőrgyógyász,  traumatológus,  reumatológus szakorvosok rendelik el.

15 Összefoglalva a szolgálatok tevékenységét leginkább befolyásoló problémákat:  A legtöbb szolgálat a háziorvosi szolgálatok részéről az együttműködést és a vizitek elrendelését hiányolják. Ennek okaként elsősorban az ezzel járó dokumentációs terheket, valamint a MEP ellenőrző főorvosainak gyakoribb ellenőrzését jelölik meg.  A gyógytorna és a fiziotherápiás vizitek teljesítését gátolja a vizitszám korlátozása, valamint a szakemberek hiánya. Az igény viszont ezzel a szolgáltatással kapcsolatban a legnagyobb.  A logopédiai vizitek elrendelése is hiányzik, nem élnek ezzel a lehetőséggel a szakorvosok.  A nagyarányú részfoglalkoztatás miatt kötöttek a vizitszerződések lehetőségei. A teljesítményalapú utólagos finanszírozás viszont nem teszi lehetővé a nagyobb arányú főállású szakdolgozói foglalkoztatást. (22-es csapdája)

16 Az ápolás szakfelügyeleti tevékenység jellemzői Bács-Kiskun megyében: §1 fő megyei vezető ápolónő mellett, §3 fő városi vezető ápolónő látja el az ápolás szakfelügyeletét. –A megye 6 városi ÁNTSZ területéből 2-2 városi ÁNTSZ területe jut 1 fő városi vezető ápolónőre. –A Szakápolási Szolgálatok közül átlagosan 4-5 Szolgálat esik területenként 1 fő városi ápolónőre.

17 A szakfelügyeleti ellenőrzések módszere/1.: 1.1998 óta (a városi szakfelügyelet kiépítése óta) közösen ellenőrizzük a Szolgálatokat, a megyei vezető ápolónő illetve a területileg illetékes városi vezető ápolónő. 2.A többszakmás szolgálatokat évente, az egyszemélyes szolgálatokat kétévente ellenőrizzük. 3.A kialakult gyakorlat szerint a közös értekezleten döntünk a munkatervekben meghatározott, aktuális ellenőrzésekről. 4.Ezt követően a városi kolleganők időpontot egyeztetnek a szolgálatokkal. 5.Felkérik a szolgálat vezetőjét a megvizsgálandó dokumentumok előkészítésére (mint pl. munkaköri leírások, munkaszerződések, egyéb szerződések, ápolási dokumentumok, szakképesítések bizonyítványai, oklevelei).

18 A szakfelügyeleti ellenőrzések módszere/2.: 6.Az ellenőrzésekhez az aktuális országosan kidolgozott szakfelügyeleti szempontokat alkalmazzuk, amely alapján vizsgáljuk: –a szolgálatok általános jellemzőit, –a személyi, tárgyi és eszközfeltételeket, –a higiénés feltételeket, –a dokumentációkat, –valamint a minőségbiztosítás elemeit. Minden esetben rákérdezünk a működtetést gátló és segítő körülményekre, problémákra. 7.Kiemelt figyelmet fordítunk az ápolási dokumentumok formai és tartalmi követelményeinek vizsgálatára. 8.A feltárt hiányosságokat a helyszíni jegyzőkönyvben rögzítjük és felszólítjuk a hiányosságok pótlására a szolgálat vezetőjét. Az észrevételek, hiányosságok megszüntetését, ha szükséges, utóellenőrzéssel kontrolláljuk. A szakmai ellenőrzések során figyelembe vesszük a mindenkor hatályos jogszabályokat, amelyek a Szolgálatok és az ÁNTSZ tevékenységét meghatározzák.

19 Ápolás szakfelügyeleti ellenőrzések száma: Évek19981999200020012002 Ellenőrzések száma97810 Szakápolási Szolgálatok száma 1213 161515

20 Az elmúlt 5 év alatt az alábbi leggyakoribb hiányosságokat tapasztaltuk/1. 1.Általános feltételek területén: l személyi változásjelentés elmulasztása l működési engedély módosítás kérelmének elmulasztása (területi bővítés, szakirányú tevékenység engedélyeztetése) l fiziotherápiás műszerek előírt minőségtanusítványa ill. rendszeres felülvizsgálatának hiánya 2.Személyi feltételek esetében: l nem megfelelő szakképesítésű szakmai vezető lett kijelölve.

21 Az elmúlt 5 év alatt az alábbi leggyakoribb hiányosságokat tapasztaltuk/2. 3.Tárgyi, eszközfeltételek hiánya: l egy esetben hiányzott a számítógép nyomtatóval a telephelyen, l védőköpenyek hiánya, nővértáska higiénés felszerelése hiányzott, l nővértáskák száma kevés volt a szolgálat szakápolói létszámához képest,

22 Az elmúlt 5 év alatt az alábbi leggyakoribb hiányosságokat tapasztaltuk/3. 4. Dokumentációs hiányosságok: l arcképes igazolványok hiánya, l munkaköri leírások hiányoztak, l SZMSZ hiányzott, l munkaszerződések hiányoztak, l sterilizálásra vonatkozó szerződés hiányzott, l veszélyes hulladékra vonatkozó szerződés nem volt, l ápolási dokumentáció nem megfelelő vezetése is előfordult, l túlzott ápolási dokumentációval is találkoztunk. 5.Az eddigi összes ellenőrzéseink során két alkalommal került sor panaszügy kivizsgálása kapcsán a városi tisztifőorvosok intézkedésére.

23 Összefoglalóan elmondható, hogy Bács-Kiskun megye lakosainak egészségi állapota az ismert népegészségügyi adatok alapján rosszabb, mint az országos átlag. Az idősek részaránya folyamatosan nő a népességben. Ezzel összefüggésben szükségszerűen növekedik az otthoni szakápolással szembeni igény is. Az Európai Unió küszöbén egyik fontos feladata az ápolásnak, hogy a felmerülő igényeket a Szakápolási Szolgálatok minél magasabb szinten ki tudják elégíteni. Az „ápolás szakfelügyeletének szerepe” ez esetben a megfelelő szakmai kontroll biztosítása. Tágabb értelemben a „szakfelügyelet vevője a társadalom” célja, hogy az ápolás minősége jobb legyen.

24 „Embernek lenni nagyon nehéz, de másnak lenni nem érdemes!” Albert Schweiczer

25 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Ellenőrzési tapasztalatok az Otthoni szakápolás területén Bács-Kiskun megyében Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Bács-Kiskun Megyei Intézete."

Hasonló előadás


Google Hirdetések