Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Van-e munkahelyi kockázat? Ha van, milyen? Dr. Madarász Gyula Dr. Balogh Irén ÁNTSZ Megyei Intézete Nyíregyháza ÁNTSZ Városi Intézete Kisvárda, Mátészalka,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Van-e munkahelyi kockázat? Ha van, milyen? Dr. Madarász Gyula Dr. Balogh Irén ÁNTSZ Megyei Intézete Nyíregyháza ÁNTSZ Városi Intézete Kisvárda, Mátészalka,"— Előadás másolata:

1 Van-e munkahelyi kockázat? Ha van, milyen? Dr. Madarász Gyula Dr. Balogh Irén ÁNTSZ Megyei Intézete Nyíregyháza ÁNTSZ Városi Intézete Kisvárda, Mátészalka, Nyíregyháza, Vásárosnamény

2 A munkavédelemi törvény alapján a munkáltató felelőssége az alábbiak dokumentálása Azonosító adatok (hely, idő, készítő), a veszélyek, a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma, a kockázatot súlyosbító tényezők, az expozíció hatás – összefüggés elemzése, az expozíció becslése, a kockázatok minőségi ill. mennyiségi értékelése, a szükséges megelőző intézkedések meghatározása, határidő és a felelősök megjelölése

3 Anyag és módszer Ellenőrzött egységek száma:80 Jegyzőkönyvek száma:70 Kockázatbecslés:10 Vegyi expozíció:67 Az ellenőrzött egységekben foglalkoztatottak száma:8995 Vegyi expozíciónak kitett, így a kockázatbecsléssel jellemzett munkavállalói populáció nagysága:7182

4 Az ellenőrzött egységek tevékenység szerinti megoszlása

5 Veszély azonosításának szempontjai 1. 1. Felsorolja a felhasznált, a közti és a keletkező veszélyes anyagokat és készítményeket 2. 2. Az osztályba sorolás rögzített 3. 3. Felsorolja valamennyi lehetséges expozíciót 4. 4. Részletezi az expozíciót a technológiai sorrendnek megfelelően 5. 5. A lehetséges expozíciók megjelenése szerint azonosított az exponáltak létszáma 6. 6. Az expozíció kizárólag az adott veszélyes anyaggal tevékenységet végzőket érinti 7. 7. A veszély azonosítása kitér a környezet lehetséges expozíciójára

6 Veszély azonosításának értékelése

7 Veszély jellemzésének szempontjai 1. A veszély jellemzése tartalmazza az expozíciót jelentő anyagok: - fizikai-kémiai tulajdonságait - toxikológiai adatait - munkahelyi légtérben megengedett határértékeit 2. Ismerteti a dózis-hatás összefüggéseit az egyes vegyi anyagokra 3. Ismerteti, hogy milyen kedvezőtlen környezeti hatások várhatóak

8 Veszély jellemzésének értékelése A dózis-hatás összefüggés és a várható kedvezőtlen környezeti hatások jellemzése 60%-ban nem volt fellelhető a dokumentációban.

9 Expozíció becslés I.

10 A légszennyezők mérésének módszere

11 Expozíció becslés II.

12 Expozíció becslés III.

13 Expozíció becslés IV.

14 A kockázatbecslés alkalmazott módszere Kvalitatív57% Kvantitatív 12% Szemikvantitatív 12% Nem megállapítható12% 3% 4%

15 Minőségi kockázatbecslés EseményABCD Figyelmeztetőx Jelentéktelen sérülésx Nem halálos kimenetelű fogl. eredetű megbetegedés és/vagy baleset x Halálos kimenetelű fog. eredetű megbetegedés és/vagy baleset x Tömeges/halálos baleset és/vagy fogl. megbetegedés x A: elkerülhetetlenB: lehetséges C: nem valószínű, de lehetségesD: lehetetlen

16 A kockázat jellemzése Nincs értékelve:46 esetben Elfogadható kockázat:4 esetben Nem elfogadható kockázat:17 esetben (R>10 μR; exp.>HÉ )

17 Nem elfogadható kockázat csökkentésére megfogalmazott intézkedések Egyéni védőfelszerelések használata5 egységben Egyéni és műszaki védelem5 egységben Műszaki védelem5 egységben Veszélyes anyagot kevésbé 1 egységben veszélyessel helyettesít Intézkedési terv készítése folyamatban1 egységben Ismételt kockázatbecslés 17-ből 10 egységben készült.

18 Kockázat jellemzése Váratlan esemény hatására megnövekedett kockázatra van-e becslésük? Karbantartási munkák kockázatára készült-e külön kockázatbecslés?

19 Összefoglalás Arra vállalkozhatunk, hogy a kockázatbecslés folyamatát, lépéseit, logikai sorrendjének betartását, a felhasznált dokumentumok megfelelőségét (biztonsági adatlap, mérési eredmények) ellenőrizzük A kockázatbecslés végső értékelését alapvetően meghatározó tényezők validitását, megfelelőségét nem vizsgáltuk (biztonsági adatlapok, biológiai monitor vizsgálatok, légtérszennyezettség mérés) 69%-ban a kockázat jellemzése, értékelése nem történt meg, a dokumentum nem ad választ arra, hogy a kockázat elfogadható-e vagy sem

20 Összefoglalás 17 egységnél a munkahelyi kockázat nem elfogadható értékelést kapott, ebből 10 munkáltató végzett ismételt kockázatbecslést, mely azt mutatja, hogy a felmérésben szereplők munkáltatók 15%-a tett eleget a kockázatbecslés (formai) követelményeinek. Nem elfogadható kockázat esetekben nem megállapítható, hogy a végkövetkeztetés a szükséges v. lehetséges egyéni védőeszköz, ill. a tett intézkedések hatására vált elfogadhatóvá, vagy mindezek figyelembe vétele nélkül

21 Általános megállapítások A kockázatbecslések nem egyedi program szerint készültek, a veszély azonosítás vagy csak munkabiztonsági vagy csak munkahigiénés szempontból történik meg Nem megállapítható a dokumentumokból, hogy ki, kik végezték a kockázatbecslést Többségében munkakörökre végzik el a kockázatbecslést (sematizmus), a konkrét munkahelyek specifikus jellemzői nem jelennek meg A kockázatok csökkentésénél, kiküszöbölésénél fontossági sorrendjének felállítása elmarad Nem leszabályozott a kockázatbecslési program ellenőrzése, hatékonyságának mérése Kockázatkommunikáció hiányosságai tapasztalhatók

22 Köszönetnyilvánítás Megköszönjük az ÁNTSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézet Közegészségügyi Osztályán és a megye valamennyi Városi Intézetében dolgozó munka-, kémiai biztonsági felügyelőjének munkáját, mellyel hozzájárult az előadás megtartásához.


Letölteni ppt "Van-e munkahelyi kockázat? Ha van, milyen? Dr. Madarász Gyula Dr. Balogh Irén ÁNTSZ Megyei Intézete Nyíregyháza ÁNTSZ Városi Intézete Kisvárda, Mátészalka,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések