Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ÁNTSZ HATÓSÁGI FELADATMEGOSZTÁSÁNAK ÉS MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI 2009-2010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ÁNTSZ HATÓSÁGI FELADATMEGOSZTÁSÁNAK ÉS MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI 2009-2010."— Előadás másolata:

1 AZ ÁNTSZ HATÓSÁGI FELADATMEGOSZTÁSÁNAK ÉS MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI 2009-2010

2 A 347/2006.(XII.23.) KORMÁNY RENDELET HATÁSAI A VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 32/D (2) A Kormány a felügyelőségnek a - közcélú vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez vagy ilyen célt szolgáló vízhasználathoz, továbbá a jövőbeni ivóvízellátás célját szolgáló vízbázisok védelme érdekében történő - védőidom, védőterület és védősáv kijelölésére irányuló eljárásában, az ivóvíz, az ásvány- és a gyógyvíz minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálata kérdésében - első fokú eljárásban az ÁNTSZ regionális intézetét szakhatóságként jelöli ki. 32/E (3) A Kormány a felügyelőségnek az elvi vízjogi engedélyezési, a vízjogi engedélyezési, üzemeltetési és a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásában a vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben - első fokú eljárásban az ÁNTSZ kistérségi intézetét szakhatóságként jelöli ki.

3 Vízügyi Felügyelőség ÁNTSZ Regionális Intézete Vízjogi Létesítési engedély Üzemeltetési engedély Ivóvíz Vízbázis kijelölése Védőterület kijelölése Védősáv kijelölése ÁNTSZ Kistérségi Intézete Vízjogi Elvi engedély Létesítési engedély Üzemeltetési engedély Ivóvíz Ipari-víz Szennyvíz Csapadékvíz A vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli, fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálata

4 A 201/2001.(X.25.) KORMÁNY RENDELET ÁTFOGÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI 2.§ k): ÁNTSZ illetékes intézete: az 1000 m 3 /nap-nál kisebb kapacitású és 5000 főnél kevesebb állandó népességet ellátó vízellátó rendszerek esetén az ÁNTSZ kistérségi intézete, az ennél nagyobb, illetve egy kistérség határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén az ÁNTSZ regionális intézete 2010 Január 1. 2.§ l): illetékes hatóság: az ÁNTSZ illetékes intézete, illetve az MgSzH területi szerve

5

6 AZ ILLETÉKES INTÉZETEK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS 1. Regionális Intézet 5.§ (2) Évenkénti ellenőrzés 5.§ (4) Vizsgálati adatok fogadása 5.§ (5) Vizsgálati eredmények összesítése, feldolgozása, értékelése 5.§ (8) Rendkívüli vizsgálat elrendelése 6.§ (1) Minőségjavító beavatkozás elrendelése 6.§ (2) Önkormányzatok tájékoztatása minőségjavító beavatkozás elrendeléséről Kistérségi Intézet 5.§ (2) Évenkénti ellenőrzés 5.§ (4) Vizsgálati adatok fogadása 5.§ (5) Vizsgálati eredmények összesítése, feldolgozása, értékelése 5.§ (8) Rendkívüli vizsgálat elrendelése 6.§ (1) Minőségjavító beavatkozás elrendelése 6.§ (2) Önkormányzatok tájékoztatása minőségjavító beavatkozás elrendeléséről

7 AZ ILLETÉKES INTÉZETEK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS 2. Regionális Intézet 6.§ (4) Ivóvíz fogyasztás korlátozásának elrendelése 6.§ (6) Határértéktől való eltérés egészségügyi megítélése 6.§ (7) „Nitrites” víz esetén egyedi ellátási forma elrendelése 7.§ (3) Ideiglenes határérték megállapítása 9.§ (2) Ivóvíz vizsgálati adatok regionális szintű gyűjtése, értékelése, éves jelentés készítése Kistérségi Intézet 6.§ (4) Ivóvíz fogyasztás korlátozásának elrendelése 6.§ (6) Határértéktől való eltérés egészségügyi megítélése 6.§ (7) „Nitrites” víz esetén egyedi ellátási forma elrendelése 7.§ (3) Ideiglenes határérték megállapítása

8 JELENTÉSI RENDSZER

9 VIZSGÁLATI SOROK VÁLTOZÁSA I.: Mindig vizsgálandó II.: Feltételektől függően mindig vizsgálandó III.: Feltételektől függően az összes minta 20%-ban vizsgálandó IV.: Az összes minta 20%-ban vizsgálandó

10 ÚJDONSÁGOK  6.§ (5) Amennyiben az (1) és (4) bekezdések szerinti (vízminőség-javító) intézkedések a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízellátó rendszereket érintik, az intézkedésekről az engedély kiadására illetékes és hatáskörrel rendelkező felügyelőséget is tájékoztatni kell.  6.§ (7) Amennyiben egy településen, vagy - ha meghatározható - településrészen a lakosság által fogyasztott ivóvíz nitrit- vagy nitráttartalma az ÁNTSZ illetékes intézetének megállapítása szerint meghaladja az 1. számú melléklet B) táblázatában megadott határértéket, mindaddig gondoskodni kell az érintett területen lakó egy évnél fiatalabb csecsemők és a várandós anyák (8) bekezdés szerinti ivóvízellátásáról, amíg az ÁNTSZ illetékes intézete ezt előírja.  2. sz. melléklet B) rész 4. megjegyzés: Az 1. számú melléklet szerinti egyes vízminőségi jellemzők esetében az üzemeltető kérésére az illetékes hatóság engedélyével csökkenthető a táblázatban megadott mintaszám, ha a) legalább két egymást követő éven keresztül vett minták vizsgálati eredménye állandó, és lényegesen jobb, mint az 1. számú mellékletben megadott határérték, valamint b) valószínűsíthető, hogy nincs olyan tényező, amely vízminőség romlást okozna. A legkisebb alkalmazott gyakoriság sem lehet kisebb, mint a táblázatban megadott mintaszám 50%-a.

11 VÍZBIZTONSÁGI TERV 4.§ (6) Az 1000 m 3 /nap-nál nagyobb kapacitású vagy 5000 főt meghaladó állandó népességet ellátó vízellátó rendszerek vízbiztonság- irányítási rendszerét ivóvízbiztonsági tervben kell rögzítenie az üzemeltetőnek. 4.§ (7) Az OTH közegészségügyi szempontból határozatban hagyja jóvá az ivóvízbiztonsági tervet. A határozat visszavonásig érvényes. 100 000 főt ellátó rendszereknél 2012. július 1-ig 50 000-100 000 főt ellátó rendszereknél 2013. július 1-ig 5000-50 000 főt ellátó rendszereknél 2014. július 1-ig

12 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Laczkó András ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete 2009


Letölteni ppt "AZ ÁNTSZ HATÓSÁGI FELADATMEGOSZTÁSÁNAK ÉS MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI 2009-2010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések