Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VÍZELLÁTÁS FÜRDŐÜZEM VEZETÉKES VÍZ „201/2001.(X.25.) Korm. rendelet”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VÍZELLÁTÁS FÜRDŐÜZEM VEZETÉKES VÍZ „201/2001.(X.25.) Korm. rendelet”"— Előadás másolata:

1 VÍZELLÁTÁS FÜRDŐÜZEM VEZETÉKES VÍZ „201/2001.(X.25.) Korm. rendelet”
SAJÁT HIDEGVIZES KÚT A tápvíz nem tartalmazhat egészségkárosító koncentrációban szennyező és mérgező anyagokat „ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT” A 37/1996.(X.18.) NM rendelet alapján VÍZJOGI ÜZEMELÉSI ENGEDÉLY 72/1996.(IV.22.) Kormány rendelet FÜRDŐÜZEM SAJÁT TERMÁL KÚT Vízminőségével szemben támasztott követelmények megítélése egyedi elbírálás alá esik VÍZMINŐSÉG MSZ 13690/3-1989 ÜZEMELTETÉSI KÖVETELMÉNYEK 121/1996.(VII.24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről 37/1996.(X.18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről VÉDŐTERÜLET:123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet KÚT LÉTESÍTÉS:72/1996. (IV.22.) Korm. rendelet

2 ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT
Az üzemeltetési szabályzat tartalmazza: az üzemvitelre, a technológiai folyamatokra az időszakos műszaki, vízminőség ellenőrzésekre és vizsgálatokra a közfürdő-szolgáltatásokra és közönségforgalomra a biztonságtechnikai és egészségvédelmi óvó rendszabályokra Az előzetes és időszakos egészségügyi vizsgálatokra, illetve ezek betartatására vonatkozó részletes szabályokat

3 ÜZEMNAPLÓ A közfürdő üzemeltetője üzemnaplót vezet, amelyben nyilvántartja a közfürdőt naponként igénybe vevő fürdőzők számát, a teljes vízcserék időpontját, a lebocsátott víz mennyiségét és minőségi jellemzőit, a folyamatos vízcsere mértékét, vízforgatás esetén a naponta megforgatott vízmennyiséget és a víztechnológiai vizsgálatok gyakoriságát, a vízminőségi és víztechnológiai vizsgálatok adatait, a szűrőmosatások időpontjait a lebocsátott mosatóvíz mennyiségét .., a fertőtlenítés végrehajtására vonatkozó adatokat, a különböző vízbeszerzési helyekről származó vizek keverési arányát az egyes medencékben, az üzemelés alatti rendkívüli eredményeket, az ÁNTSZ által foganatosított ellenőrzések időpontját és észrevételeit.

4 MESTERSÉGRES KÖZFÜRDŐ VÍZHASZNÁLATA
A medencébe folyamatosan bevezetett víz mennyisége a terheléssel arányos lehet, de a megengedett legnagyobb terhelés 30%-ánál kisebb terhelésekor sem lehet kisebb vízforgató rendszer esetén a vízfelületből számított legnagyobb terheléshez tartozó érték 50%-ánál (a vízforgató berendezéssel ellátott medence esetén 1 főre óránként legalább 2 m3 visszaforgatott víznek kell jutnia) töltő-ürítő rendszer esetén a vízfelületből számított maximális terheléshez tartozó érték 30%-ánál. (töltő-ürítő medence esetén 1 főre legalább 1 m3 víznek kell jutnia, vagyis a medence napi terhelése legfeljebb annyi fő lehet, mint ahány m3 a bevezetett friss víz mennyisége) Vízforgatásos rendszer esetén a medencén átáramló víznek olyan fertőtlenítőszer-szintet kell tartalmaznia, amely biztosítja, hogy hatására - a medence bármely pontján - a coliformszám 1 perc alatt legalább két nagyságrenddel (99%-kal) csökken. Töltő-ürítő medencénél teljes vízcsere szükséges: 50 m3-nél kisebb gyógy- és gyermekmedencénél, ha a terhelés a névleges terhelés 30%-ánál nagyobb, naponta kétszer, egyébként naponta, 300 m3-nél kisebb medence esetén naponta, m3-es medence esetén legalább 2 naponta, m3-es medence esetén legalább 4 naponta, 1600 m3-nél nagyobb medencénél legalább 10 naponta Vízforgatásos és töltő-ürítő medence soron kívüli leeresztése, takarítása és fertőtlenítése szükséges, ha rendkívüli szennyezés fordul elő. Vízforgatásos rendszer esetén a rendszerbe naponta a víztérfogat legalább 5%-ának megfelelő friss (pót-) víz vezetendő az ME számú műszaki előírásban előírtak szerint, de ez nem lehet kevesebb, mint fürdőzőnként 30 liter.

5 Medencevizek vizsgálandó paraméterei és a vizsgálatok gyakorisága

6 Töltővízzel szemben támasztott minőségi követelmények

7 Természetes fürdővizek minőségi követelményeiről.
Vizsgált jellemzők Határérték Vizsgálati gyakoriság ajánlott megfelelő Coliformszám/100 ml 500 10 000 kéthetente Escherichia coli/100 ml 100 2 000 Fekális enterococcus/100 ml 300 Salmonella/l elrendelhető Enterovírus/10 l klorofil-a mg/m3 25 75

8 Természetes fürdőhelyekről szóló jelentések.
10. § (1) A fürdõvíz minõségére vonatkozó adatok közérdekûek. Kérelemre a víz minõségérõl, a víz egészségre gyakorolt hatásáról a városi, illetve megyei intézet ad felvilágosítást. (2) A vizsgálatokat végzõ laboratórium a vizsgálati eredményeket megküldi a városi intézetnek és a fürdõ üzemeltetõjének. A városi intézet a vizsgálati eredményeket és a fürdõvíz minõségére vonatkozó adatokat megküldi a fürdõhely fekvése szerint területileg illetékes települési önkormányzatnak. (3) A városi intézet minden év október 15-éig a helyszíni vizsgálati jegyzõkönyvek és a laboratóriumi vizsgálatok eredményeit fürdõhelyenként összesítve megküldi a megyei intézetnek, a megyei intézet november 30-ig összesítve küldik meg az OTH-nak. (4) Az OTH évente értékeli a fürdõvizek minõségének országos helyzetét, és az értékelést az Egészségügyi Közlönyben december 15-éig közleményként közzéteszi.

9 A Városi ÁNTSZ-ek részére az intranetre feltöltött adatok elérhetősége:

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "VÍZELLÁTÁS FÜRDŐÜZEM VEZETÉKES VÍZ „201/2001.(X.25.) Korm. rendelet”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések