Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VÍZELLÁTÁS VEZETÉKES VÍZ „201/2001.(X.25.) Korm. rendelet” SAJÁT HIDEGVIZES KÚT A tápvíz nem tartalmazhat egészségkárosító koncentrációban szennyező és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VÍZELLÁTÁS VEZETÉKES VÍZ „201/2001.(X.25.) Korm. rendelet” SAJÁT HIDEGVIZES KÚT A tápvíz nem tartalmazhat egészségkárosító koncentrációban szennyező és."— Előadás másolata:

1 VÍZELLÁTÁS VEZETÉKES VÍZ „201/2001.(X.25.) Korm. rendelet” SAJÁT HIDEGVIZES KÚT A tápvíz nem tartalmazhat egészségkárosító koncentrációban szennyező és mérgező anyagokat SAJÁT TERMÁL KÚT Vízminőségével szemben támasztott követelmények megítélése egyedi elbírálás alá esik VÉDŐTERÜLET:123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet KÚT LÉTESÍTÉS:72/1996. (IV.22.) Korm. rendelet FÜRDŐÜZEM VÍZJOGI ÜZEMELÉSI ENGEDÉLY 72/1996.(IV.22.) Kormány rendelet VÍZMINŐSÉG MSZ 13690/3-1989 „ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT” A 37/1996.(X.18.) NM rendelet alapján ÜZEMELTETÉSI KÖVETELMÉNYEK 121/1996.(VII.24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről 37/1996.(X.18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről

2 ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Az üzemeltetési szabályzat tartalmazza: a)az üzemvitelre, b)a technológiai folyamatokra c)az időszakos műszaki, vízminőség ellenőrzésekre és vizsgálatokra d)a közfürdő-szolgáltatásokra és közönségforgalomra e)a biztonságtechnikai és egészségvédelmi óvó rendszabályokra f)Az előzetes és időszakos egészségügyi vizsgálatokra, illetve ezek betartatására vonatkozó részletes szabályokat

3 ÜZEMNAPLÓ A közfürdő üzemeltetője üzemnaplót vezet, amelyben nyilvántartja a)a közfürdőt naponként igénybe vevő fürdőzők számát, b)a teljes vízcserék időpontját, a lebocsátott víz mennyiségét és minőségi jellemzőit, c)a folyamatos vízcsere mértékét, d)vízforgatás esetén a naponta megforgatott vízmennyiséget és a víztechnológiai vizsgálatok gyakoriságát, e)a vízminőségi és víztechnológiai vizsgálatok adatait, f)a szűrőmosatások időpontjait a lebocsátott mosatóvíz mennyiségét.., g)a fertőtlenítés végrehajtására vonatkozó adatokat, h)a különböző vízbeszerzési helyekről származó vizek keverési arányát az egyes medencékben, i)az üzemelés alatti rendkívüli eredményeket, j)az ÁNTSZ által foganatosított ellenőrzések időpontját és észrevételeit.

4 MESTERSÉGRES KÖZFÜRDŐ VÍZHASZNÁLATA A medencébe folyamatosan bevezetett víz mennyisége a terheléssel arányos lehet, de a megengedett legnagyobb terhelés 30%-ánál kisebb terhelésekor sem lehet kisebb vízforgató rendszer esetén a vízfelületből számított legnagyobb terheléshez tartozó érték 50%-ánál (a vízforgató berendezéssel ellátott medence esetén 1 főre óránként legalább 2 m3 visszaforgatott víznek kell jutnia) töltő-ürítő rendszer esetén a vízfelületből számított maximális terheléshez tartozó érték 30%-ánál. (töltő-ürítő medence esetén 1 főre legalább 1 m3 víznek kell jutnia, vagyis a medence napi terhelése legfeljebb annyi fő lehet, mint ahány m3 a bevezetett friss víz mennyisége) Vízforgatásos rendszer esetén a medencén átáramló víznek olyan fertőtlenítőszer-szintet kell tartalmaznia, amely biztosítja, hogy hatására - a medence bármely pontján - a coliformszám 1 perc alatt legalább két nagyságrenddel (99%-kal) csökken. Töltő-ürítő medencénél teljes vízcsere szükséges:  50 m3-nél kisebb gyógy- és gyermekmedencénél, ha a terhelés a névleges terhelés 30%- ánál nagyobb, naponta kétszer, egyébként naponta,  300 m3-nél kisebb medence esetén naponta,  300-800 m3-es medence esetén legalább 2 naponta,  800-1600 m3-es medence esetén legalább 4 naponta,  1600 m3-nél nagyobb medencénél legalább 10 naponta Vízforgatásos és töltő-ürítő medence soron kívüli leeresztése, takarítása és fertőtlenítése szükséges, ha rendkívüli szennyezés fordul elő. Vízforgatásos rendszer esetén a rendszerbe naponta a víztérfogat legalább 5%-ának megfelelő friss (pót-) víz vezetendő az ME-10-204 számú műszaki előírásban előírtak szerint, de ez nem lehet kevesebb, mint fürdőzőnként 30 liter.

5 Medencevizek vizsgálandó paraméterei és a vizsgálatok gyakorisága

6 Töltővízzel szemben támasztott minőségi követelmények

7 Természetes fürdővizek minőségi követelményeiről. Vizsgált jellemzők Határérték Vizsgálati gyakoriság ajánlottmegfelelő Coliformszám/100 ml50010 000kéthetente Escherichia coli/100 ml1002 000kéthetente Fekális enterococcus/100 ml100300kéthetente Salmonella/l00elrendelhető Enterovírus/10 l00elrendelhető klorofil-a mg/m 3 2575elrendelhető

8 Természetes fürdőhelyekről szóló jelentések. 10. § (1) A fürdõvíz minõségére vonatkozó adatok közérdekûek. Kérelemre a víz minõségérõl, a víz egészségre gyakorolt hatásáról a városi, illetve megyei intézet ad felvilágosítást. (2) A vizsgálatokat végzõ laboratórium a vizsgálati eredményeket megküldi a városi intézetnek és a fürdõ üzemeltetõjének. A városi intézet a vizsgálati eredményeket és a fürdõvíz minõségére vonatkozó adatokat megküldi a fürdõhely fekvése szerint területileg illetékes települési önkormányzatnak. (3) A városi intézet minden év október 15-éig a helyszíni vizsgálati jegyzõkönyvek és a laboratóriumi vizsgálatok eredményeit fürdõhelyenként összesítve megküldi a megyei intézetnek, a megyei intézet november 30-ig összesítve küldik meg az OTH-nak. (4) Az OTH évente értékeli a fürdõvizek minõségének országos helyzetét, és az értékelést az Egészségügyi Közlönyben december 15-éig közleményként közzéteszi.

9 A Városi ÁNTSZ-ek részére az intranetre feltöltött adatok elérhetősége: http://192.168.2.180/vizminhttp://10.15.0.243/vizmin

10

11

12

13

14

15

16

17

18


Letölteni ppt "VÍZELLÁTÁS VEZETÉKES VÍZ „201/2001.(X.25.) Korm. rendelet” SAJÁT HIDEGVIZES KÚT A tápvíz nem tartalmazhat egészségkárosító koncentrációban szennyező és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések