Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG-MEGYEI IVÓVÍZ-MINŐSÉG JAVÍTÓ PROGRAM

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG-MEGYEI IVÓVÍZ-MINŐSÉG JAVÍTÓ PROGRAM"— Előadás másolata:

1 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG-MEGYEI IVÓVÍZ-MINŐSÉG JAVÍTÓ PROGRAM
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG-MEGYEI IVÓVÍZ-MINŐSÉG JAVÍTÓ PROGRAM Előadó: Veres József osztályvezető h FETIKÖVIZIG Nyíregyháza, március 24. Előadó: Kató Sándor osztályvezető FETIKÖVIZIG Fehérgyarmat, február 26.

2 Jelenlegi állapot bemutatása
vízbeszerzés ivóvíz céljára felszín alatti rétegvizekből történik megyénkben a vízellátó, vízkezelő művek az 1960-as évek elejétől épültek meg 1992-ig a vízellátás területén jellemzően a kistérségi szemlélet erősödött 27 üzemeltető szervezet működtet

3 A vízellátás mennyiségi és minőségi jellemzése
ellátott települések száma: db vízművek száma: db ebből kapacitása szerint ( m3/d) kisvízmű: db vízművek kiépített (engedélyezett) kapacitása: m3/d vízkezelés megoldott: db vmű tisztítási technológia kapacitása: m3/d nincs vízkezelési technológia: db vmű vízműveket kiszolgáló mélyfúrású kutak száma: db ebből üzemelő kút: db tartalék kút: db megfigyelő kút: db használaton kívüli kút: db közüzemi vízelosztó hálózat hossza: km ellátottság: % bekötöttség: % vízellátást végző üzemeltető szervezetek száma: db

4 Vízbeszerzés Csak felszín alatti vízből, általában védett rétegvízből történik. A vízellátásra felhasznált alsó pleisztocén rétegvizek kedvezőbb vízkémiai jellemzőkkel, nagyobb vízmennyiséggel rendelkeznek.

5 Vízműkutak megoszlása a kutak használata alapján

6 Vízbázisvédelem 114 db üzemelő vízbázisból 59 db lett sérülékenynek minősítve. 13 db vízbázis esetében befejeződött a diagnosztikai fázis, 11 esetében pedig folyamatban van. A befejeződött vizsgálatoknál az 50 éves elérési időhöz tartozó védőidomoknak minden esetben volt felszíni metszete (Milota esetében az 5 évesnek is!) A vízbázisok biztonságban tartásánál lehet garantálni a vízellátás céljára a jó minőségű ivóvizet.

7 Pleisztocén rétegösszelet vastagsága

8 Vízművek és hálózatok kora

9 Vízelosztás Hálózatok 65 %-a 1981-1990. között épült.
76 településen 20 évnél idősebb és ebből 31 településen 30 évnél is idősebb a hálózat  zömében azbesztcement csőanyag 7 településen 10 éves a hálózat  műanyag csőanyag Hálózatok jelentősége  másodlagos szennyeződés

10 Szolgáltatott vízmennyiség alakulása

11 Üzemeltetés - üzemeltető szervezetek által üzemeltetett vízművek összkapacitása

12 Üzemeltetés - üzemeltető szervezetek által üzemeltetett ivóvízhálózatok hossza

13 Megyei Ivóvízminőség-javító Program
Elkészült a Programhoz a helyzetfelmérő tanulmány, melyben átvilágításra kerültek: a megye vízbeszerzési lehetőségeinek mennyiségi és minőségi vonatkozásai teljeskörüen, az üzemelő vízbázisok (vízműtelepek) jellemzése, felhasználhatóságuk minőségi vonatkozásai, az üzemelő vízmű – rendszereink állapotának jellemzése különös tekintettel azok korszerűségi, karbantartottsági, technológiai és minőségi vonatkozásaira, a fejlesztési kényszereket kiváltó ok – okozati kérdések, a XXI. századi új – főleg minőségi és biztonsági – követelmények és azok feltételei.

14 Fejlesztési feladatok és javaslatok kerültek megfogalmazásra:
a többségében sérülékeny ivóvízbázisok biztonságba helyezésével, a tisztítási technológiák – nagyobb régiós elképzelésekkel összehangolt – újragondolásával, a térségi vízellátó rendszerek esetleges módosítási praktikumával, az ivóvízhálózatok szükségszerű korszerűsítésével, az üzemeltetési színvonal – és struktúra – új követelményeknek megfelelő fejlesztési lehetőségeivel, a fenntartható, minőségi szolgáltatás biztosításához szükséges közgazdasági (költség-ár viszony) kérdésekkel.

15 A helyzetértékelő és feladatmegfogalmazó Program ajánlásokat tartalmaz a jelenlegi - gyakran tarthatatlan - állapotok megváltoztatásához szükséges lehetőségek és teendők elindításához.

16 Milyen ajánlások? A 114 db vízkezelő mű mindegyikére kiterjedő tételes felülvizsgálat és technológia korszerűsítési tanulmányterv szükséges az új vízminőségi igényeknek megfelelően. Ki kell dolgozni az ivóvízvezeték hálózatok állapotának meghatározását lehetővé tevő vizsgálati metodikát. Részletes és komplex megyei ivóvízminőség-javító terv összeállítása.

17 Ez évi feladatok PR program
- helyzetfelmérő anyag széles körben való megismertetése - szakmai előadások és konferencia megszervezése

18 2. A vízellátás részletes állapotfelmérése és állapotminősítése
Vízbázisok esetében: Termelőkutak állapotvizsgálata a meglévő adatok összegyűjtésével, vagy műszeres értékeléssel (egyszerűsített v. részletes vizsgálatok). Termelőkutak nyersvizének EU szabvány szerinti vízminősítése. A vízbázis védelmi programból rendelkezésre áll 66 db komplett vizsgálat (az adatok területi feldolgozása és értékelése is). Meglévő vízbázisvédelmi diagnosztikákra alapozva a termelésbe bevont víztesteknek a minősítése. Vízbázisok víztermelési és vízminőségi adatainak feldolgozása legalább 5-10 évre visszamenőleg, és azok értékelése.

19 Vízkezelő művek esetében
Meglévő vízkezelési technológiák egységes szempontok alapján történő minősítése Vízszállító és elosztó hálózatok esetében Az üzemelő hálózatok állapotvizsgálata az üzemeltető szervezetek által települési szinten. Egységes szempontok alapján történő minősítés. Reprezentatív ÁNTSZ vízminőségi mérések végrehajtása a fogyasztói pontokon (legtávolabbi) Üzemeltető szervezetek esetében Szervezetek és a működtetés feltételeinek vizsgálata és minősítése egységes szempontrendszer alapján

20 Megyei ivóvízminőség-javító terv
A megyei ivóvíztermelés jövőbeni kapacitásának meghatározása A kistérségi rendszerek további kialakítási lehetőségeinek vizsgálata A meglévő technológiák fejlesztési, felújítási, tartalékba helyezési feladatai Új üzemelési struktúra kidolgozása (hatékony üzemeket, költséghatékonyság) A fejlesztések közgazdasági vizsgálata, megalapozása

21 Megvalósítás szakaszai
megyei ivóvízminőség-javító terv alapján EU-s pályázat összeállítása engedélyes tervdokumentációk összeállítása források rendelkezésre állásakor a megvalósítás következik

22 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG-MEGYEI IVÓVÍZ-MINŐSÉG JAVÍTÓ PROGRAM"

Hasonló előadás


Google Hirdetések