Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szombathely MJV Vezetői Döntéstámogató Információs Rendszere VDIR-STAT Projekt száma: 056-2000.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szombathely MJV Vezetői Döntéstámogató Információs Rendszere VDIR-STAT Projekt száma: 056-2000."— Előadás másolata:

1 Szombathely MJV Vezetői Döntéstámogató Információs Rendszere VDIR-STAT Projekt száma: 056-2000

2 VDIR-STAT Projekt száma: 056/2000 A projekt tárgya A kifejlesztett szoftverrendszer standardizálja a lekérdezés alapjául szolgáló statisztikai adatbázismodellt az ezen végzett elemzéseket is Ezáltal szabványt teremt a statisztikai következtetések, idősorok, trendek felhasználásának terén is a városirányítási, városfejlesztési, iparfejlesztési, népességpolitikai, stb. témakörben.

3 VDIR-STAT Projekt száma: 056/2000 Innováció Szombathely MVJ-ban és a kistérségben rendelkezésre állt az alapadatbázis egy jelentős része (alfanumerikus és térinformatikai adatok formájában) ezen alapadatbázis struktúrájában fejlettségében lehetőséget biztosított vezetői információs rendszer „ráépítésére”, bevezetésére (az adatbázisok kiegészítése, feldolgozása és struktúrálása után)

4 VDIR-STAT Projekt száma: 056/2000 Rendelkezésre álló adatbázisok Önkormányzati igazgatási adatok Önkormányzati térinformatikai adatok Infosztráda 2000 internetes adatbázis Kistérségi információs rendszer Munkaügyi Központ adatbázisa KSH?

5 VDIR-STAT Projekt száma: 056/2000 Térinformatikai adatok Térképi adatbázis –Földmérési alaptérkép –Városüzemeltetési térkép –Választási körzetek –Népszámlálási körzetek Adatbázisok –Utca, házszám –HRSZ –Szociális adatok –Helyi adózás –Hatósági adatok

6 VDIR-STAT Projekt száma: 056/2000 Igazgatási adatok Népesség nyilvántartás Népszámlálási adatok (KSH-val együttműködve) Utca, házszám nyilvántartás Választási körzetek adatai Szociális adatok Egyéb hatósági adatok

7 VDIR-STAT Projekt száma: 056/2000 Infosztráda 2000 Szombathely önkormányzat –Közgyűlési adatok –Hivatali adatok Gazdaság Egészségügy Kultúra Idegenforgalom Kistérségi információk

8 VDIR-STAT Projekt száma: 056/2000 Célkitűzések A meglévő adatbázisok felhasználása és rendszerbe integrálása. Önkormányzati vezetői információs rendszer létrehozása. Hivatali vezetői információs rendszer létrehozása. Elemzésekhez szükséges ”szabványok” kidolgozása. Az informatika adta lehetőségek kihasználása (pl.: Internet alapú fejlesztés, egységes adatbázis stb.) Folyamatos frissítés biztosítása.

9 VDIR-STAT Projekt száma: 056/2000 A megvalósító Konzorcium Szombathely MJV Önkormányzata (Koordinátor) Geoview Systems Kft. Berzsenyi Dániel Főiskola

10 VDIR-STAT Projekt száma: 056/2000 A konzorciumi tagok Szombathely MJV Önkormányzata Magyarország délnyugati régiójának mind gazdaságilag, mind informatikailag meghatározó városa az Önkormányzat a korábbi OMFB-s projektek kapcsán sikeresen hozta létre informatikai, térinformatikai és Internetes lakossági információs rendszerét. Feladata, szerepe: elsődleges szerepe koordináció a konzorciumi tagok között. Mint a VDIR-STAT rendszer egyik legfontosabb felhasználója elsődlegesen az önkormányzati igényrendszer és (nevezzük így) önkormányzati know-how definiálása, a rendszerek szakmai kontrollja és beüzemelése a feladata.

11 VDIR-STAT Projekt száma: 056/2000 A konzorciumi tagok Geoview Systems Kft. az ország egyik – önkormányzati és közműszakági, valamint Internetes fejlesztési technológiákban – elismert vállalkozása. Feladata, szerepe: A VDIR-STAT rendszer fejlesztési folyamatának informatikai, szakmai kontrollja, illetve a VDIR-STAT fejlesztésének elvégzése, elvégeztetése. Feladata továbbá - mint a korábbi informatikai (szöveges, térinformatikai és Internetes) rendszerek fejlesztésének Fővállalkozója -, a meglévő beüzemelt, használatban lévő informatikai rendszerek és a VDIR-STAT rendszer közötti illesztés megvalósítása létrehozása.

12 VDIR-STAT Projekt száma: 056/2000 A konzorciumi tagok Berzsenyi Dániel Főiskola elismert a szakemberképzésben oktatói, tanári kara szakmai felkészültsége országosan elismert Feladata, szerepe: A Magyar Tudományos Akadémia helyi kirendeltségével karöltve az elemzési feladatok és tematikák szakmai összeállítása, koordinálása és elkészítésében vesz részt.

13 VDIR-STAT Projekt száma: 056/2000 Projekt ütemterv 1. Munkaszakasz: Rendszerkoncepció elkészítése 1 hónap 2. Munkaszakasz: Adatbázis tervezés 1 hónap 3. Munkaszakasz: Pilot projekt kialakítása 5 hónap 4. Munkaszakasz: Végleges rendszer kialakítása 7 hónap 5. Munkaszakasz: Beüzemelés 4 hónap

14 VDIR-STAT Projekt száma: 056/2000 Projekt ütemterv Rendszerkoncepció 1 hónap –Egyeztetés és megállapodás a partnerekkel –Koncepció elkészítése Adatbázis tervezés 1 hónap –Logikai tervezés –Fizikai tervezés

15 VDIR-STAT Projekt száma: 056/2000 Projekt ütemterv Pilot projekt kialakítása 5 hónap –Rendszerprogramozás –Hardver beszerzés –Szoftver beszerzés –Pilot rendszer telepítés –Kezdeti adatfeltöltés –Tesztelés

16 VDIR-STAT Projekt száma: 056/2000 Projekt ütemterv Végleges rendszer kialakítása 7 hónap –Végleges rendszer programozása –Végleges hardver beszerzése –Végleges szoftver beszerzése –Végleges rendszer telepítése –Végleges adatfeltöltés –Végleges tesztelés

17 VDIR-STAT Projekt száma: 056/2000 Projekt ütemterv Végleges rendszer beüzemelése 4 hónap –Éles adatbázis –Felhasználói oktatás –Próba üzem –Éles üzem Az utolsó ütem 2001. november 10-én elkezdődött. Projekt befejezése 2002. március 30.

18 VDIR-STAT Projekt száma: 056/2000 Megvalósítás I. Önkormányzati vezetői információs rendszer –Munkaerőpiaci elemzések –Infrastruktúrális elemzések –Gazdasági elemzések –Egészségügyi elemzések –Szociális elemzések

19 VDIR-STAT Projekt száma: 056/2000 Munkaerőpiaci ELEMZÉSEK  a városban dolgozók adatai (kor, végzettség)  a városban dolgozó nem helyiek adatai  városi, nem a városban dolgozók adatai  a dolgozók és a tanulók száma alapján a nappali népesség számítására módszertan kidolgozása, a városi intézményi- és közmű mutatók korrigálása a lakónépességről a nappali népességre forrás: Társadalombiztosítás, vállalkozások adatai (főbb foglalkoztatók) – kérdőíves, megkereséses módszer

20 VDIR-STAT Projekt száma: 056/2000 Infrastruktúrális ELEMZÉSEK  Kommunális infrastruktúra (villany, víz, szennyvíz, gáz, hulladék) részletes feldolgozása a (tér)informatika által megkívánt és lehetővé tett mélységben  Az infrastruktúra egyes elemeivel kapcsolatos fejlesztési elképzelések (az egyes intézmények információira támaszkodva)  Közúti közlekedés információi (adatok és elemzés)  Vasúti közlekedés információi (esetleg vasúti szállítás feltételei)  Lakások jellemzői  Lakásárak feltérképezése (városrészenkénti bontásban)  Külföldi ingatlantulajdonosok száma (kiadott engedélyek)  Átfogó elemzés az infrastrukturális ellátottságról

21 VDIR-STAT Projekt száma: 056/2000 Gazdasági ELEMZÉSEK  Adóköteles jövedelem, befizetett jövedelemadó, adózott jövedelem  Vállalkozások száma, mérete, ágazati hovatartozása (városrészenkénti/körzetenkénti feltárására)  A legjelentősebb vállalkozások listája, esetleg cégbíróságon elérhető (fontosabb) mérlegadataikkal  Kereskedelmi és vendéglátóipari egységek (térinformatikai feldolgozásban)  A beszállítói célprogramban résztvevő vállalkozások részletes adatai (vállalkozói központ)  A foglalkoztatás ágazati jellemzői  A munkaerőpiac információi (munkanélk. száma, jellemzői, munkaerő-kereslet adatai)  A munkaerőpiac várható folyamatai (kérdőíves megkérdezés és egyéb kutatási adatok alapján)  A szakképzés outputja (a munkaerőpiaccal összefüggésben)

22 VDIR-STAT Projekt száma: 056/2000 Gazdasági ELEMZÉSEK  Befektetési lehetőségek, önkormányzati területek, ingatlanok  Az Ipari Park pontos adatai (telep-mélységig – térinformatikai feldolgozásban) és feltételei  Helyi adók, kedvezmények, feltételek  Az idegenforgalom trendjei  Az idegenforgalmi kínálat elemei  Turisztikai adatok  Vállalkozói kérdőíves megkérdezések eredményei (grafikonok, elemzések)  Elemzések: Pl. „A Megye gazdasága”, „Munkaerőpiac”, „Befektetési lehetőségek”, „Gazdaságszerkezet”, „Idegenforgalom”, ágazati elemzések,  A Megye területfejlesztési stratégiája  Városi fejlesztési koncepciók, elképzelések

23 VDIR-STAT Projekt száma: 056/2000 Egészségügyi ELEMZÉSEK  A morbiditási adatok és az egyes betegségekben szenvedők társadalmi és területi jellemzői  Az egyes betegségek előfordulási gyakoriságát és azok területi eloszlását tartalmazó adatbázisok  Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének (használatának) adatai, a betegforgalom adatai  Az egészségi állapot önértékelése  Az egészségügyi ellátással kapcsolatos elégedettségi vizsgálatok adatai

24 VDIR-STAT Projekt száma: 056/2000 Szociális ELEMZÉSEK  A segélyezésre, a segélyezettekre vonatkozó adatok (jövedelempótló támogatás, időskorúak járadéka, gyermeknevelési támogatás, lakásfenntartási támogatás, fűtési támogatás, rendkívüli gyermeknevelési támogatás, rendszeres gyermeknevelési támogatás, rendszeres szociális segélyezés, ápolási díj)  Díjhátralékok és díjhátralékosok jellemző adatai  Munkanélküliségre és a munkanélküliekre vonatkozó adatok  Családsegítés adatai intézményi, területi bontásban is  A bérlakásokra és az ott lakó, vagy azt igényelt népességre jellemző adatok  Az idősek és az idősellátás helyzetét tükröző adatok  A 0-14 éves korúak veszélyeztetettségére vonatkozó adatok  A fogyatékkal élők helyzetére vonatkozó adatok  Az egyes városi övezetek „társadalmi tartalmára” vonatkozó adatok  A népszámlálási adatok városszerkezeti egységenkénti aggregálása (ami kiegészítve egyéb szociális jellegű adatokkal a legteljesebb szociális térképet hozhatja létre!)

25 VDIR-STAT Projekt száma: 056/2000 Megvalósítás II. Hivatali információs rendszer –Az adatok felülvizsgálata és szűrése –Adatbázis egységesítés –Lekérdező felület kialakítása –Karbantartó felület kialakítása Kommunikációs hálózat fejlesztés Szerver Munkaállomás Karbantartás Belső hálózat korszerűsítés és bővítés

26 VDIR-STAT Projekt száma: 056/2000 Megvalósítás III. Dokumentáció Vezetői dokumentáció –Projekt napló –Szakasz napló Szakmai dokumentáció Rendszerkoncepció –Rendszerterv –Rendszerdokumentáció Minőség dokumentáció

27 VDIR-STAT Projekt száma: 056/2000 Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! Zsók Izabella Értékesítési menedzser GEOVIEW SYSTEMS Kft 1137 Budapest, Radnóti M. u. 2. V. em. Tel: 329-2099 Fax: 339-8714


Letölteni ppt "Szombathely MJV Vezetői Döntéstámogató Információs Rendszere VDIR-STAT Projekt száma: 056-2000."

Hasonló előadás


Google Hirdetések