Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A REALIZMUS Készítette: Domján Gáborné. MI A REALIZMUS? 1.Ábrázolási mód (s mint ilyen létezett a 17- 18. században s a 20. században is). 2.Stílusirányzat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A REALIZMUS Készítette: Domján Gáborné. MI A REALIZMUS? 1.Ábrázolási mód (s mint ilyen létezett a 17- 18. században s a 20. században is). 2.Stílusirányzat."— Előadás másolata:

1 A REALIZMUS Készítette: Domján Gáborné

2 MI A REALIZMUS? 1.Ábrázolási mód (s mint ilyen létezett a 17- 18. században s a 20. században is). 2.Stílusirányzat a 19. század második harmadától.  Mint irányzat az irodalomban és a festészetben hatott csupán.  A romantika ellenhatásaként, de többnyire vele együtt jött létre. (Pl. Stendhal, Balzac, Goya, Munkácsy.)  Névváltozatai: nagyrealizmus, polgári realizmus, kritikai realizmus.

3 Szó szerinti jelentése  A latin res ‘dolog’, tény szóból származik a realizmus, s valóst, valószerűt, tényszerűt jelent.  A stílus elnevezésének alapja: Courbet az 1955-ös kiállítása címéül az akkortájt gúnyszónak számító „realism” meg- jelölést választotta. (Közönségest, hétköznapit értettek a korban alatta.) Courbet: Bonjour, Monsieur Courbet

4 A REALIZMUS TÁRSADALMI BÁZISA  A polgárság, mely a 19. században létérdekének tekintette a valóság hiteles, tárgyilagos megismerését.  Különösen kíváncsi volt a társadalmi erőviszonyokra, a társadalmi mozgásokra, egyének és társadalmi csoportok viszo- nyára.

5 A realizmus sajátosságai  A realista művész pontosan megfigyeli a valóságot:  az ábrázolt tájat részleteiben,  az ábrázolt figurák életkörülményeit, lakóhelyét, életmódját, társadalmi kapcsolatait, Corot: Szélmalom a Montmartre-on Daumier: Mosónő

6 SAJÁTOSSÁGAI  az ábrázolt figurák életkörülményeit, lakóhelyét, életmódját, társadalmi kapcsolatait,  A cselekedetek, magatartások lelki és társadalmi rugóit.  A realista művész pontosan megfigyeli a valóságot: Courbet: Bonjour, Monsieur Courbet Munkácsy : Milton

7 SAJÁTOSSÁGAI  A realista művész tárgyilagos, szenvtelen igyekszik lenni.  Igyekszik típust alkotni, tipizálni.  Tipikus lehet egy szereplő, egy cselekedet, egy helyzet, egy helyszín, egy tárgy stb., ha alkalmas egy társadalmi csoport jellemző sajátosságainak kiemelésére. Pl. A vörös és feketében a létra motívum sűrű előfordulása a főhős társadalmi felemelkedésének vágyát hangsúlyozza.  Vagy Munkácsy Ásító inas című képén...

8

9  A realizmus előzményeit a 18. századi holland táj- és életképfestőknél találjuk, ám a spanyol Goyának is vannak (klasszicista és romantikus műveken túl) realistának mondható művei. A REALISTA FESTÉSZET Goya: Kivégzés

10  Az 1830-as években az un. „barbizoni iskola” tájfestői vállalták először a szigorú megfigyelésen alapuló, szépítésmentes valóságbrázolást. Közülük Millet és Corot vált híressé. REALISTA FESTÉSZET Millet: A kalászszedők

11 A REALISTA FESTÉSZET  A realizmus leghíresebb francia festője Courbet lett, s realistának indult Manet is, hogy aztán impresz- szionistaként váljon híressé. Courbet:A világ eredete Courbet: Álom

12 Courbet: A művész műterme

13 Edouard Manet: Olympia Manet: Reggeli a szabadban

14 MAGYAR REALISTÁK  Paál László ás Munkácsy Mihály a barbizoni iskola hatására alkottak realista műveket. Paál: Erdei út

15 Poros út Munkácsy Mihály Siralomház Poros út

16 Egy orosz realista: Rjepin

17 Realista irodalom  Az irodalomban elsősorban az epikában hatott a realista stílus és szemléletmód. A 19. századi novellák, elbeszélések és regények részben romantikusok, részben realisták – legtöbbjük keveri a két stílust.  A drámában a század utolsó évtizedeiben jelentkezik a realizmus – Csehov és Ibsen műveiben.  A lírában nagyon korlátozott a hatóköre, bár beszélünk lírai realizmusról Heine, Petőfi, Arany esetében.

18 „ A regény a polgári világ epopeiája.” (Hegel)  Nagyepikai mű.  A létezés teljességét kívánja ábrázolni a regényíró.  A regény létrejöttének előfeltétele a polgárosodás, hisz a feudális világban az egyénnek még nincs „saját sorsa”.

19 A realista regény  „Igen, uraim, a regény tükör; hosszú úton vándorol. Hol az ég kékjét tükrözi, hol az út pocsolyáinak sarát. És maguk erkölcstelen- séggel vádolják azt az embert, aki a tükröt viszi? A tükör pocsolyát mutat, és maguk a tükröt vádolják! Vádolják inkább a pocsolyás utat, még inkább az útbiztost, aki tűri, hogy ott poshadjon meg a víz, s megszülessék a pocsolya.” Stendhal: Vörös és fekete

20 A realista regény jellemzői  Témaválasztás:  A mindennapok valósága  A társadalmi folyamatok (felemelkedés, azaz karrier és lecsúszás, azaz deklasszálódás)

21 A realista regény jellemzői RRRRegényidő: AAAA cselekmény a jelenben játszódik AAAA történelmi időt képes érzékeltetni az egyén és a társadalom változásainak visszaadásával

22  A A A A cselekmény színterei: MMMMindennapi életterek, pl. munkahelyek, otthonok, szalonok, klubok. (Ez utóbbiak a nyilvánosság színterei.) Hogarth

23 A realista regény jellemzői  Cselekményvezetés:  A valószerűség követelményét szem előtt tartja a realista pl. nem tartogat mesebeli fordulatot, happy endetpl. nem tartogat mesebeli fordulatot, happy endet ok-okozati kapcsolatban vannak az események. ok-okozati kapcsolatban vannak az események.  A cselekvések motiváltak, lélektanilag hitelesek s társadalmi közegbe ágyazottak.

24  Jellemzés:  A szereplők típusok. Jellemükkel, sorsukkal általános társadalmi tendenciákat (pl. elnyo- morodást, meggazdagodást, felemelkedést, lesüllyedést stb.) képesek kifejezni. E típu- sokban egy-egy társadalmi csoport, réteg lényeges sajátosságai fedezhetők fel.  Hőseiket nem eszményítik a realisták. Jók is, rosszak is, mint a valóságos emberek.  A hőst a maga kapcsolatrendszerével, társadalomba ágyazottan ábrázolják. A realista regény jellemzői

25 Típusok

26  Írói magatartás:  Az író mindentudó, de háttérben marad, s E/3. személyben beszéli el a történetet.  Igyekszik szenvtelenül, tárgyilagosan írni, ám ez csak keveseknek sikerül. Talán Stendhal, Flaubert és Maupassant képes rá. (Ezt hívjuk szenvtelenségnek, impassibilitének.)

27 A realista regény jellemzői  Írói magatartás: A legtöbb realista személyes viszonyt alakít ki hőseivel, pl. Balzac, Dickens szereti a hőseit, Thackeray megveti.

28 A realista regény jellemzői  S S S Stílus: AAAAprólékos, részletező előadásmód, pontosság. SSSSok a leírás, az elemző jellegű részlet (pl társadalmi elemzés, társadalmi csoport, életmód elemző bemutatása). LLLLélekrajzzal is szolgál az író. Ennek fő eszköze a belső monológ.

29 Új regénytípusok Karrierregény Társadalmi regény Lélektani regény

30 REALISTA REGÉNYÍRÓK  Franciák:  Honoré de Balzac (Emberi színjáték ciklus)  Stendhal (Vörös és fekete; Pármai kolostor)  Gustave Flaubert (Bovaryné)

31 REALISTA REGÉNYÍRÓK  Angolok:  Charles Dickens (Pickwick Klub)  Thackeray (A hiúság vására)  Thomas Hardy (Egy tiszta nő)

32 REALISTA REGÉNYÍRÓK  Olaszok:  Manzoni (A jegyesek)  Oroszok:  Ny. V. Gogol (A köpönyeg)  Lev Tolsztoj (Háború és béke, Anna Karenina)  F. M. Dosztojevszkij (Bűn és bűnhődés, Félkegyelmű )

33 Az orosz realisták

34  Magyarok:  Eötvös József (A falu jegyzője)  Mikszáth Kálmán (Noszty Feri házassága)  Móricz Zsigmond (Tündérkert, Rokonok, Árvácska)  Gárdonyi Géza (Ida regénye, Isten rabjai) REALISTA REGÉNYÍRÓK

35 Magyar realisták


Letölteni ppt "A REALIZMUS Készítette: Domján Gáborné. MI A REALIZMUS? 1.Ábrázolási mód (s mint ilyen létezett a 17- 18. században s a 20. században is). 2.Stílusirányzat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések