Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Emberi Erőforrások Minisztériuma"— Előadás másolata:

1 Emberi Erőforrások Minisztériuma
Informatika a Társadalomért – Infotér konferencia 2012. november 8-9. K+F célú felsőoktatás fejlesztési konstrukciók a felsőoktatásban Felsőoktatási rendszerszintű informatikai fejlesztések A K+F források szinergia-lehetőségei Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság Tudománypolitikai Főosztály

2 Emberi Erőforrások Minisztériuma – Oktatás és Tudománypolitika
Cohesion Policy NEFMI TPF Szociális, Család- és Ifjúságügy Egészségügy Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatok Társadalmi Felzárkózás Oktatás Közoktatás Felsőoktatás Tudománypolitika Kultúra Sport A kormányzati K+F+I irányítás szerkezete A 212/2010. (VII. 1.) Korm. r. az emberi erőforrás miniszter feladatkörébe utalta a tudománypolitikát (Felsőoktatási K+F, Tudománypolitikai stratégia, az MTA közreműködésével. A nemzetgazdasági miniszter felel a kutatás, fejlesztés és innovációért, amely keretében kormányzati innovációs intézkedéseket tesz – (K+F+I stratégia) A nemzeti fejlesztési miniszter rendelkezik források, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap és az ÚMFT, az ÚSZT forrásai felett A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) független szerv, a tudósok és a hazai tudományos élet legmagasabb szintű képviselője

3 Kihívások és lehetőségek
Cohesion Policy Kihívások és lehetőségek NEFMI TPF Versenyképes gazdaság Versenyképes vállalkozások Versenyképes munkaerő Versenyképes felsőoktatás Versenyképes kutatók

4 Szakpolitikai környezet és változásai– 1.
Képzés finanszírozásának megváltoztatása: Normatíva helyett: állami ösztöndíj, állami részösztöndíj Diákhitel I. és Diákhitel II. Műszaki és természettudományi képzések nagyobb arányú támogatása Kapcsolódó TÁMOP / TIOP projekt: nincs Pedagógus életpálya modell, tanárképzés 3+2 szerkezet helyett 4+1 és 5+1 osztatlan képzés Életpályamodell kialakítása Kapcsolódó TÁMOP / TIOP projekt: TÁMOP 4.1.2/B (tanárképzés, felsőoktatásban dolgozók), TÁMOP (továbbképzés, közoktatásban dolgozók) Minőségi differenciálás Minősítési lehetőségek: kiemelt felsőoktatási intézmény, kutatóegyetem, kutatókar, alkalmazott tudományok főiskolája Kapcsolódó TÁMOP / TIOP projekt: tartalékkonstrukcióként TÁMOP /E

5 Szakpolitikai környezet és változásai– 2.
Intézményi racionalizálás Integrációk és munkamegosztási zónák kialakítása Kapcsolódó projekt: TÁMOP /C Nemzetköziesítés hangsúlyosabbá tétele Kifele irányuló mobilitás támogatása Felsőoktatási intézmények külföldi hallgató vonzó képességének növelése Kapcsolódó projekt: TÁMOP 4.2.4/B Campus Hungary Program, TÁMOP 4.1.1/C A tudományos kutatás, alapkutatás forrásainak növelése, fókuszálása, hazai forráskoordináció megteremtése, Horizon2020 kapcsolódás erősítése, Kapcsolódó projekt: TÁMOP 4.2.2/A, 4.2.2/C, és KTIA III.1 tükörpályázat Készül: önálló tudománypolitikai stratégia A tudományos utánpótlás javítása TÁMOP 4.2.4/A Nemzeti Kiválóság Program

6 K+F+I forráslehetőségek
EU-s társfinanszírozású források Strukturális Alapok ESZA (TÁMOP) ERFA Kohéziós Alap Hazai források Országos Kutatási Alapprogramok Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Közvetlen EU-s források Kutatási Keretprogram (Horizon2020) CIP Stb. Más források: Svájci Hozzájárulás; EEA financing mechanism, etc.

7 Stratégiai célok és kapcsolódó konstrukciók
EU2020 célkitűzések NRP vállalások TÁMOP konstrukciók A túlfutók és a lemorzsolódók arányának csökkentése Idegen nyelvi készségek fejlesztése Műszaki és IT végzettségű szakemberek számának növelése A szakképzés rendszerének fejlesztése, és annak munkaerő-piaci elvárásokhoz való igazítása. A K+F GDP arányú ráfordítások 1,8%-ra növelése 4.1.1/C Regionális együttműködés 4.1.1/D Roma Szakkollégium 4.1.2/B Pedagógusképzés 4.1.2/D Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése 4.1.3 A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése 2. ütem 4.2.2/A Alap- és célzott alapkutatási projektek 4.2.2/C IKT kutatás támogatása, és kapcsolódó IT szakember utánpótlás Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja 4.2.4/A és B Nemzeti Kiválóság Program 4.2.5/A Elektronikus tartalomszolgáltatás 4.2.5/B Elektronikus tartalomszolgáltatás fejlesztése A felsőfokú végzettségűek arányának növelése Foglalkoztatottak számának növelése A K+F ráfordítások növelése Szegénység elleni küzdelem A megújuló energiaforrások használatának erősítése Digitális Cselekvési Terv

8 Meghirdetések - meghatározó konstrukciók – 2012
Cohesion Policy Meghirdetések - meghatározó konstrukciók – 2012 NEFMI TPF TÁMOP-4.1.1/C Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése (10,441 Mrd Ft) TÁMOP 4.1.1/D Roma szakkollégiumok támogatása (1,150 Mrd Ft) TÁMOP-4.1.2/D Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban (3 Mrd Ft) TÁMOP-4.2.2/A Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása (20 Mrd Ft) TÁMOP-4.2.2/C Előremutató Info-Kommunikációs Technológiák kutatásának támogatása, valamint a kapcsolódó IT szakember utánpótlás biztosítása (7,164 Mrd Ft) TÁMOP Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja (2,597 Mrd Ft) TÁMOP-4.2.4/A1 (Nemzeti Kiválóság Program) Hazai hallgatói illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program 1 Mrd Ft) TÁMOP-4.2.4/B1 (Nemzeti Kiválóság Program) Campus Hungary K+F projektekhez és képzéséi programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program (1,320 Mrd Ft) TÁMOP-4.2.4/A2 (Nemzeti Kiválóság Program) Hazai hallgatói illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program (5,5 Mrd Ft) TÁMOP-4.2.4/B2 (Nemzeti Kiválóság Program) Campus Hungary K+F projektekhez és képzéséi programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program (3,820 Mrd Ft) Összesen: 55,992 Mrd Ft

9 Cohesion Policy Szakmai eredmények Közvetlen eredmények:
NEFMI TPF Közvetlen eredmények: Nemzetközi kutatóhálózatok és a hazai kutatási élet szereplői (FOI-k, MTA Kutatóközpontok, K+F tevékenységet folytató KKV-k) közötti kapcsolat erősítése, technológiatranszfer kiépítése Nemzetközi hírű kutatási eredmények SE – intelligens onko-kés; DE OEC - szívvédő meggymag kivonat Pedagógiai és tananyag-fejlesztési eredmények EKF digitális pedagógiai UNESCO díj felterjesztése NIIF és HBONE + hálózat: Európa egyik legjelentősebb kutatási hálózata és szuper-számítástechnikai kapacitása Közvetett eredmények: Az EU- forrásokból megvalósuló pályázatok előkészítésében és megvalósításában való részvételnek köszönhetően a legtöbb felsőoktatási intézménynél megjelent a stratégiai tevékenység, a központi stratégiai menedzsment, és a hosszú távú tervezés.

10 K+F finanszírozási problémái és megoldási lehetőségek
A kutatási kapacitások földrajzi elhelyezkedése A kutatási kapacitások jelentős része a fővárosi régióban található, amely csekély mértékű támogatásra számíthat a tervezési időszak Kohéziós Forrásaiból. A forráshiány kompenzálható a lehetséges szinergiák kihasználásával. (KTIA, FP7, OTKA, Kohéziós Források) A kutatóhelyek megoszlásának sajátosságai A kutatóhelyek közel fele felsőoktatási intézményekben található, a fejlesztési operatív programok ezt nem veszik figyelembe kellő mértékben A tervek szerint a Kohéziós Források as tervezési időszakában a felsőoktatás külön K+F céllal fog rendelkezni Szétaprózódott K+F finanszírozási rendszer A kutatás finanszírozás rendszere rendkívül szétaprózódott, nem áll rendelkezésre egységes rendszer a különböző finanszírozási igények kezelésére (alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés Az MTA közreműködésével készülő tudománypolitikai stratégia egyik célja, hogy egy kiszámítható, összehangolt, a felfedező (alap) kutatás, a célzott (alkalmazott) kutatás és fejlesztés, valamint az innováció sajátosságaihoz igazodó finanszírozási modellt dolgozzon ki. A few examples for possible synergies

11 Cohesion Policy Informatika és felsőoktatás I.
NEFMI TPF „good practice” a felsőoktatás fejlesztésben ( ) TÁMOP-4.2.2/C Előremutató Info-kommunikációs Technológiák kutatásának támogatása, valamint a kapcsolódó IT szakember utánpótlás biztosítása Koordinált forrásallokálás Konvergencia forrás: ESZA: 7,16 Mrd Ft KMR forrás: KTIA hazai tükörpályázat : 4 Mrd Ft Célok: maximális illeszkedés EU kutatási célokhoz A Digital Agenda, az EU FET, és Horizon2020 célkitűzésekhez kapcsolódó IKT kutatások feltételrendszerének fejlesztése Támogatható tevékenységek: kiválósági és térségi szempontok összeegyeztetése 3 konvergencia régióbeli Future / IKT központ kiépítése, amelyek képesek országosan menedzselni egy-egy platformot, zászlóshajó projektet Horizon2020 programokba való bekapcsolódás előkészítése országos koordinációs és intézményi szinten Kapcsolódó humánerőforrás-fejlesztés, tudományos utánpótlás biztosítása

12 Cohesion Policy Informatika és felsőoktatás II.
NEFMI TPF Rendszerszintű informatikai fejlesztések a felsőoktatásban TÁMOP – Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése I. szakasz és II. szakasz (2 + 1,23 Mrd Ft) Vezetői Információs rendszerek Cél: A felsőoktatási intézmények tanulmányi, gazdálkodási és egyéb adatbázisaiból származó, adatokra épülő vezetői információs rendszer kialakítása és működtetése és folyamatos továbbfejlesztése Felhasználási lehetőségek: stratégiai mutatószámok az ágazati célkitűzések mérésére rendszeres és ad hoc vezetői jelentések, lekérdezések egyedi elemzések, modellezések tájékoztatás (a társminisztériumok, háttérintézmények, felsőoktatási intézmények, sajtó, társadalom felé) adatszolgáltatás Diplomás Pályakövetés Cél: A Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) célja, hogy a felsőoktatási intézmények, a továbbtanulás előtt álló diákok és szüleik, továbbá az országos felsőoktatási és munkaerő-piaci stratégiakészítők világos képpel rendelkezzenek a felsőoktatásból kibocsátott szakképzett munkaerő életpályájának alakulásáról, és ezáltal módosítani, befolyásolni legyenek képesek a munkaerő-piaci, felsőoktatási stratégiákat.

13 Cohesion Policy Informatika és felsőoktatás III.
NEFMI TPF A tudományos feltételrendszer javítása a felsőoktatásban EISZ Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Program biztosítja a tudományos tartalmakhoz való hozzáférést központi program keretében. A program között évente mindössze 840 M Ft-ból gazdálkodott, 2012-től a központi költségvetési támogatása megnövekedett, mind 2012-ben, mind 2013-ban évi 1,426 Mrd Ft áll rendelkezésre tudományos tartalmak beszerzésére. NIIFI A kormányzat folyamatosan fejleszti és bővíti a kutatási célú hálózatokat és biztosítja a kutatáshoz szükséges szuper-számítástechnikai kapacitásokat. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztő Intézet által végzett, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programban megvalósított TIOP kódjelű kiemelt projekt első szakasza 2012-ben fejeződött be, a második szakasz 2012-ben indul. Kiemelt cél, hogy a as programozási időszakban is jelentős EU források álljanak rendelkezésre a hálózati alapinfrastruktúra és a szuper-számítástechnikai (HPC) kapacitás folyamatos megújítására. Wigner központ A Wigner Adatközpont létrehozása a 2012-es év hazai informatikai nagyberuházása, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) 8,5 milliárd forintos támogatásával, amelyet főként az épületre és a szükséges biztonsági infrastruktúrára fordítanak; a számítástechnikai eszközparkot a CERN biztosítja majd, mintegy 40 milliárd forint értékben.

14 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
NEFMI TPF Cím: Bp. Szalay u szint 638. Tel: (1) Fax: (1)


Letölteni ppt "Emberi Erőforrások Minisztériuma"

Hasonló előadás


Google Hirdetések