Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

K+F célú felsőoktatás fejlesztési konstrukciók a felsőoktatásban Felsőoktatási rendszerszintű informatikai fejlesztések A K+F források szinergia-lehetőségei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "K+F célú felsőoktatás fejlesztési konstrukciók a felsőoktatásban Felsőoktatási rendszerszintű informatikai fejlesztések A K+F források szinergia-lehetőségei."— Előadás másolata:

1 K+F célú felsőoktatás fejlesztési konstrukciók a felsőoktatásban Felsőoktatási rendszerszintű informatikai fejlesztések A K+F források szinergia-lehetőségei Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság Tudománypolitikai Főosztály Informatika a Társadalomért – Infotér konferencia 2012. november 8-9. Emberi Erőforrások Minisztériuma

2 Cohesion Policy NEFMI TPF Szociális, Család- és Ifjúságügy Egészségügy Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatok Társadalmi Felzárkózás OktatásKözoktatásFelsőoktatás Tudománypolitika KultúraSport Emberi Erőforrások Minisztériuma – Oktatás és Tudománypolitika A kormányzati K+F+I irányítás szerkezete A 212/2010. (VII. 1.) Korm. r. az emberi erőforrás miniszter feladatkörébe utalta a tudománypolitikát (Felsőoktatási K+F, Tudománypolitikai stratégia, az MTA közreműködésével. A nemzetgazdasági miniszter felel a kutatás, fejlesztés és innovációért, amely keretében kormányzati innovációs intézkedéseket tesz – (K+F+I stratégia) A nemzeti fejlesztési miniszter rendelkezik források, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap és az ÚMFT, az ÚSZT forrásai felett A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) független szerv, a tudósok és a hazai tudományos élet legmagasabb szintű képviselője

3 Cohesion Policy NEFMI TPF Kihívások és lehetőségek Versenyképes gazdaság Versenyképes vállalkozások Versenyképes munkaerő Versenyképes felsőoktatás Versenyképes kutatók

4 Szakpolitikai környezet és változásai– 1. Képzés finanszírozásának megváltoztatása: Normatíva helyett: állami ösztöndíj, állami részösztöndíj Diákhitel I. és Diákhitel II. Műszaki és természettudományi képzések nagyobb arányú támogatása Kapcsolódó TÁMOP / TIOP projekt: nincs Pedagógus életpálya modell, tanárképzés 3+2 szerkezet helyett 4+1 és 5+1 osztatlan képzés Életpályamodell kialakítása Kapcsolódó TÁMOP / TIOP projekt: TÁMOP 4.1.2/B (tanárképzés, felsőoktatásban dolgozók), TÁMOP 3.1.5 (továbbképzés, közoktatásban dolgozók) Minőségi differenciálás Minősítési lehetőségek: kiemelt felsőoktatási intézmény, kutatóegyetem, kutatókar, alkalmazott tudományok főiskolája Kapcsolódó TÁMOP / TIOP projekt: tartalékkonstrukcióként TÁMOP 4.1.1./E

5 Szakpolitikai környezet és változásai– 2. Intézményi racionalizálás Integrációk és munkamegosztási zónák kialakítása Kapcsolódó projekt: TÁMOP 4.1.1./C Nemzetköziesítés hangsúlyosabbá tétele Kifele irányuló mobilitás támogatása Felsőoktatási intézmények külföldi hallgató vonzó képességének növelése Kapcsolódó projekt: TÁMOP 4.2.4/B Campus Hungary Program, TÁMOP 4.1.1/C A tudományos kutatás, alapkutatás forrásainak növelése, fókuszálása, hazai forráskoordináció megteremtése, Horizon2020 kapcsolódás erősítése, Kapcsolódó projekt: TÁMOP 4.2.2/A, 4.2.2/C, és KTIA III.1 tükörpályázat Készül: önálló tudománypolitikai stratégia A tudományos utánpótlás javítása Kapcsolódó projekt: TÁMOP 4.2.2/A, 4.2.2/C, és KTIA III.1 tükörpályázat TÁMOP 4.2.4/A Nemzeti Kiválóság Program

6 K+F+I forráslehetőségek Hazai források Országos Kutatási Alapprogramok Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Közvetlen EU-s források Kutatási Keretprogram (Horizon2020) CIP Stb. EU-s társfinanszírozású források Strukturális Alapok ESZA (TÁMOP) ERFA Kohéziós Alap Más források: Svájci Hozzájárulás; EEA financing mechanism, etc.

7 Stratégiai célok és kapcsolódó konstrukciók A túlfutók és a lemorzsolódók arányának csökkentése Idegen nyelvi készségek fejlesztése Műszaki és IT végzettségű szakemberek számának növelése A szakképzés rendszerének fejlesztése, és annak munkaerő-piaci elvárásokhoz való igazítása. A K+F GDP arányú ráfordítások 1,8%-ra növelése A felsőfokú végzettségűek arányának növelése Foglalkoztatottak számának növelése A K+F ráfordítások növelése Szegénység elleni küzdelem A megújuló energiaforrások használatának erősítése TÁMOP konstrukciók NRP vállalások EU2020 célkitűzések Digitális Cselekvési Terv 4.1.1/C Regionális együttműködés 4.1.1/D Roma Szakkollégium 4.1.2/B Pedagógusképzés 4.1.2/D Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése 4.1.3 A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése 2. ütem 4.2.2/A Alap- és célzott alapkutatási projektek 4.2.2/C IKT kutatás támogatása, és kapcsolódó IT szakember utánpótlás 4.2.3. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja 4.2.4/A és B Nemzeti Kiválóság Program 4.2.5/A Elektronikus tartalomszolgáltatás 4.2.5/B Elektronikus tartalomszolgáltatás fejlesztése

8 Cohesion Policy NEFMI TPF Meghirdetések - meghatározó konstrukciók – 2012 TÁMOP-4.1.1/C Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése (10,441 Mrd Ft) TÁMOP 4.1.1/D Roma szakkollégiumok támogatása (1,150 Mrd Ft) TÁMOP-4.1.2/D Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban (3 Mrd Ft) TÁMOP-4.2.2/A Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása (20 Mrd Ft) TÁMOP-4.2.2/C Előremutató Info-Kommunikációs Technológiák kutatásának támogatása, valamint a kapcsolódó IT szakember utánpótlás biztosítása (7,164 Mrd Ft) TÁMOP-4.2.3 Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja (2,597 Mrd Ft) TÁMOP-4.2.4/A1 (Nemzeti Kiválóság Program) Hazai hallgatói illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program 1 Mrd Ft) TÁMOP-4.2.4/B1 (Nemzeti Kiválóság Program) Campus Hungary K+F projektekhez és képzéséi programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program (1,320 Mrd Ft) TÁMOP-4.2.4/A2 (Nemzeti Kiválóság Program) Hazai hallgatói illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program (5,5 Mrd Ft) TÁMOP-4.2.4/B2 (Nemzeti Kiválóság Program) Campus Hungary K+F projektekhez és képzéséi programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program (3,820 Mrd Ft) Összesen: 55,992 Mrd Ft

9 Cohesion Policy NEFMI TPF Szakmai eredmények Közvetlen eredmények: Nemzetközi kutatóhálózatok és a hazai kutatási élet szereplői (FOI-k, MTA Kutatóközpontok, K+F tevékenységet folytató KKV-k) közötti kapcsolat erősítése, technológiatranszfer kiépítése Nemzetközi hírű kutatási eredmények SE – intelligens onko-kés; DE OEC - szívvédő meggymag kivonat Pedagógiai és tananyag-fejlesztési eredmények EKF digitális pedagógiai UNESCO díj felterjesztése NIIF és HBONE + hálózat: Európa egyik legjelentősebb kutatási hálózata és szuper- számítástechnikai kapacitása Közvetett eredmények: Az EU- forrásokból megvalósuló pályázatok előkészítésében és megvalósításában való részvételnek köszönhetően a legtöbb felsőoktatási intézménynél megjelent a stratégiai tevékenység, a központi stratégiai menedzsment, és a hosszú távú tervezés.

10 K+F finanszírozási problémái és megoldási lehetőségek A few examples for possible synergies A kutatási kapacitások földrajzi elhelyezkedése A kutatási kapacitások jelentős része a fővárosi régióban található, amely csekély mértékű támogatásra számíthat a 2014-20 tervezési időszak Kohéziós Forrásaiból. A forráshiány kompenzálható a lehetséges szinergiák kihasználásával. (KTIA, FP7, OTKA, Kohéziós Források) A kutatóhelyek megoszlásának sajátosságai A kutatóhelyek közel fele felsőoktatási intézményekben található, a fejlesztési operatív programok ezt nem veszik figyelembe kellő mértékben A tervek szerint a Kohéziós Források 2014-20-as tervezési időszakában a felsőoktatás külön K+F céllal fog rendelkezni Szétaprózódott K+F finanszírozási rendszer A kutatás finanszírozás rendszere rendkívül szétaprózódott, nem áll rendelkezésre egységes rendszer a különböző finanszírozási igények kezelésére (alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés Az MTA közreműködésével készülő tudománypolitikai stratégia egyik célja, hogy egy kiszámítható, összehangolt, a felfedező (alap) kutatás, a célzott (alkalmazott) kutatás és fejlesztés, valamint az innováció sajátosságaihoz igazodó finanszírozási modellt dolgozzon ki.

11 Cohesion Policy NEFMI TPF Informatika és felsőoktatás I. „good practice” a felsőoktatás fejlesztésben (2007-13) TÁMOP-4.2.2/C Előremutató Info-kommunikációs Technológiák kutatásának támogatása, valamint a kapcsolódó IT szakember utánpótlás biztosítása Koordinált forrásallokálás –Konvergencia forrás: ESZA: 7,16 Mrd Ft –KMR forrás: KTIA hazai tükörpályázat : 4 Mrd Ft Célok: maximális illeszkedés EU kutatási célokhoz –A Digital Agenda, az EU FET, és Horizon2020 célkitűzésekhez kapcsolódó IKT kutatások feltételrendszerének fejlesztése Támogatható tevékenységek: kiválósági és térségi szempontok összeegyeztetése –3 konvergencia régióbeli Future / IKT központ kiépítése, amelyek képesek országosan menedzselni egy-egy platformot, zászlóshajó projektet –Horizon2020 programokba való bekapcsolódás előkészítése országos koordinációs és intézményi szinten –Kapcsolódó humánerőforrás-fejlesztés, tudományos utánpótlás biztosítása

12 Cohesion Policy NEFMI TPF Informatika és felsőoktatás II. Rendszerszintű informatikai fejlesztések a felsőoktatásban TÁMOP 4.1.3 – Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése I. szakasz és II. szakasz (2 + 1,23 Mrd Ft) Vezetői Információs rendszerek Cél: A felsőoktatási intézmények tanulmányi, gazdálkodási és egyéb adatbázisaiból származó, adatokra épülő vezetői információs rendszer kialakítása és működtetése és folyamatos továbbfejlesztése Felhasználási lehetőségek: –stratégiai mutatószámok az ágazati célkitűzések mérésére – rendszeres és ad hoc vezetői jelentések, lekérdezések –egyedi elemzések, modellezések – tájékoztatás (a társminisztériumok, háttérintézmények, felsőoktatási intézmények, sajtó, társadalom felé) – adatszolgáltatás Diplomás Pályakövetés Cél: A Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) célja, hogy a felsőoktatási intézmények, a továbbtanulás előtt álló diákok és szüleik, továbbá az országos felsőoktatási és munkaerő-piaci stratégiakészítők világos képpel rendelkezzenek a felsőoktatásból kibocsátott szakképzett munkaerő életpályájának alakulásáról, és ezáltal módosítani, befolyásolni legyenek képesek a munkaerő-piaci, felsőoktatási stratégiákat.

13 Cohesion Policy NEFMI TPF Informatika és felsőoktatás III. A tudományos feltételrendszer javítása a felsőoktatásban EISZ Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Program biztosítja a tudományos tartalmakhoz való hozzáférést központi program keretében. A program 2009-2011 között évente mindössze 840 M Ft-ból gazdálkodott, 2012-től a központi költségvetési támogatása megnövekedett, mind 2012-ben, mind 2013-ban évi 1,426 Mrd Ft áll rendelkezésre tudományos tartalmak beszerzésére. NIIFI A kormányzat folyamatosan fejleszti és bővíti a kutatási célú hálózatokat és biztosítja a kutatáshoz szükséges szuper-számítástechnikai kapacitásokat. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztő Intézet által végzett, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programban megvalósított TIOP 1.3.2 kódjelű kiemelt projekt első szakasza 2012-ben fejeződött be, a második szakasz 2012-ben indul. Kiemelt cél, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban is jelentős EU források álljanak rendelkezésre a hálózati alapinfrastruktúra és a szuper-számítástechnikai (HPC) kapacitás folyamatos megújítására. Wigner központ A Wigner Adatközpont létrehozása a 2012-es év hazai informatikai nagyberuházása, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) 8,5 milliárd forintos támogatásával, amelyet főként az épületre és a szükséges biztonsági infrastruktúrára fordítanak; a számítástechnikai eszközparkot a CERN biztosítja majd, mintegy 40 milliárd forint értékben.

14 NEFMI TPF Köszönöm a megtisztelő figyelmet! E-mail: bela.kardon@emmi.gov.hubela.kardon@emmi.gov.hu Cím: Bp. Szalay u. 10-14. 6. szint 638. Tel: +36 (1) 7954096 Fax: +36 (1) 7950256


Letölteni ppt "K+F célú felsőoktatás fejlesztési konstrukciók a felsőoktatásban Felsőoktatási rendszerszintű informatikai fejlesztések A K+F források szinergia-lehetőségei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések