Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Merre tart Piliscsaba? Lakossági Fórum 2007. május 9. Csabagyöngye Egyesület – Piliscsabáért Egyesület.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Merre tart Piliscsaba? Lakossági Fórum 2007. május 9. Csabagyöngye Egyesület – Piliscsabáért Egyesület."— Előadás másolata:

1 Merre tart Piliscsaba? Lakossági Fórum 2007. május 9. Csabagyöngye Egyesület – Piliscsabáért Egyesület

2 Piliscsaba területfelhasználása 1995-2007

3 Piliscsaba 1995 el ő tt Belterület nagysága: kb 400 hektár, összterülete: 2557 hektár

4 Az els ő új lakónegyed 1995

5 A testület 1999. március 26-án belterületbe (és tartalék belterületbe) von 246 hektárt

6 A testület 2001. szeptember 21-én belterületbe von újabb 30 hektárt

7 A belterületbevonások mérlege Közm ű fejlesztési hozzájárulásból kb 131 millió forint bevétel keletkezett A fejlesztésekb ő l ered ő többletköltségek ezt messze túlszárnyalják Kiadás megnevezéseEgyszeri kiadás összege Megjegyzés Orvosi rendelő megépítése 80 millió FtEgyszeri kiadás Temetőbővítés15–20 millió FtEgyszeri kiadás Két új óvoda építése300 millió FtEgyszeri kiadás Két új iskola építése1,000 millió FtEgyszeri kiadás Sportcentrum300–400 millió FtEgyszeri kiadás Faluház bővítés150 millió FtEgyszeri kiadás Szennyvíztelep bővítés100 millió FtEgyszeri kiadás Ivóvízbázis kapacitás növelése 300 millió FtEgyszeri kiadás Egyszeri kiadások összesen: 2245–2350 millió Ft*

8 2001 2004 2005 2006 2007 Lakosok számának növekedése Piliscsabán 2001-2007 - összesen 1562 f ő 2001 2004 2005 2006 2007

9 Összehasonlító lakossági adatok Piliscsaba2005. jan.1. 6983 Pilisszentiván2005. jan 1. 4171 Piliscsév2005. jan.1. 2490

10 Magdolna-völgyi fejlesztés kronológiája 1999 Aláírják a szerződést a Szállás fejlesztéséről. Tallér Károly magánember vállalja a terület közművesítését, az utak megépítését és azok térítésmentes átadását az önkormányzatnak. Jelenlegi helyzet: a Magdolna-völgyi utak 95%-a és közművek átadása nem történt meg, ezek egésze magánkézben van. 2000. április Új szerződést kötnek a falu számára kedvezőtlenebb feltételekkel és Tallér Károly használati jogot szerez önkormányzat tulajdonát képező intézményi területekre. Jelenlegi helyzet: Tallér Károly ma is használati joggal rendelkezik az önkormányzat intézményi területei felett a földhivatali nyilvántartásban. 2003. december Tallér Károly benyújtja a Szállás III telekfelosztásával kapcsolatos anyagot a műszaki iroda vezetőjének (1 millió forintos tolltartó esete). Ugyanebben az időben valamikor Tallér Károly eladja a Szállás III területét egy cégnek. 2004 március A PilisInvest bedől. Az önkormányzat 94 milliós követelést nyújt be a felszámolónak (ebből semmi nem folyt be).

11 2004 A Szállás III ismét tulajdonost vált. 2004. december A testület hatályon kívül helyezi a Szállás szabályozási tervét és változtatási tilalmat rendel a Szállás III 138 telkére a jogbiztonság megteremtése érdekében. 2005. ősz Vinczéné volt jegyző olyan vázrajzot hitelesít a testület tudta nélkül, amely csökkenti a közterületeket (csökkenti az utak szélességét) és így több telek létrehozását teszi lehetővé. Ezt a Földhivatal tudomásul veszi. Az egész ügyet a jegyzőnő irányításával „közigazgatási eljárás” részeként kezelik, a testületet nem tájékoztatják. 2007 tavasza A Szállás III ismét tulajdonost vált. Jogkövetkezmények: Jelenleg nincs sem a terület előző, sem a jelenlegi tulajdonosával érvényes megállapodás arról, hogy a Szállás III területén szükséges közművek, utak, stb. költségeit a terület tulajdonosa vállalja. Ennek hiányában e költségek az önkormányzatra hárulnak, de ennek sehol nincs fedezete.

12 A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT KRONOLÓGIÁJA 2001-2006 között előkészítés 2006. szeptember – a testület a hatóságokkal és a civil szervezetekkel történő egyeztetésre alkalmasnak találja, az eljárások beindulnak 2007. április 18.: a nyilvánossá vált HÉSZ szövegének 4., 8. és 11. paragrafusa új beépíthetőségi elemet tartalmaz, amely a Magdolna-völgy III ütemét alkotó mintegy 138 telek esetében - családi házak helyett - négylakásos társasházi beépítésre vagyis Piliscsabán egy nagy kiterjedésű lakótelep létrehozására adna lehetőséget. Családi házas beépítés: kétgyerekes családokat feltételezve 552 új lakos egy gyerekes családok esetében 414 új lakos Négylakásos társasházak: három-négyszer több, összesen 1656-2208 új lakos.

13 Aggodalomra okot adó ügyek: 2007. április: kísérlet új, négylakásos társasházakat lehet ő vé tev ő építési kategória beemelése az elfogadás el ő tt álló HÉSZ-be = 1656-2208 új lakos 2007. május: a m ű szaki iroda elvi építési engedélyt ad ki egy 72 lakásos házra a Fényesliget mellett = 216-288 új lakos A 1872-2496 új lakos óvodai, iskolai, egészségügyi és egyéb ellátásának biztosítására nincs önkormányzati forrás, Piliscsabán a befektet ő k ennek megteremtésére ígéretet soha tettek, erre nem is kényszerítette ő ket senki. Nem készült felmérés ennek kapcsán: az infrastruktúra terhelésér ő l (közm ű vek, szennyvíztelep, stb.), az oktatási és szociális ellátásból fakadó rövid- és hosszútávú költségekr ő l, a környezetterhelés ő l, a társadalmi hatásokról, stb.

14 Meg ő rizni Piliscsaba kertvárosias, ligetes jellegét?Meg ő rizni Piliscsaba kertvárosias, ligetes jellegét? Engedni, hogy Piliscsaba tömbházakból álló várossá váljon?Engedni, hogy Piliscsaba tömbházakból álló várossá váljon? Hogyan tovább? Mit szeretnének Piliscsaba lakói?


Letölteni ppt "Merre tart Piliscsaba? Lakossági Fórum 2007. május 9. Csabagyöngye Egyesület – Piliscsabáért Egyesület."

Hasonló előadás


Google Hirdetések