Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szociálpolitika aktuális kérdései. Az EU legfontosabb szociális problémái Idősödés Családok szétesése, a háztartások méretének csökkenése Bevándorlás,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szociálpolitika aktuális kérdései. Az EU legfontosabb szociális problémái Idősödés Családok szétesése, a háztartások méretének csökkenése Bevándorlás,"— Előadás másolata:

1 A szociálpolitika aktuális kérdései

2 Az EU legfontosabb szociális problémái Idősödés Családok szétesése, a háztartások méretének csökkenése Bevándorlás, kulturális feszültségek Munkanélküliség, várható munkaerőhiány Jövedelmi feszültségek a tagállamokon és az EU-n belül Az egyészségi állapot és az egészségügyi ellátás

3 A családpolitika alapkérdései Mi a család meghatározása? Szükséges-e állami családpolitika? –A közjó fogalmának különböző értelmezései –Mit tekintünk a közjó részének? Bevándorlás, vagy állami családpolitika? –EU bevándorlási térkép –Az alanyi jogon járó családtámogatások korlátozása az EU-ban Mi az állami családpolitika célja? –A gyermekszegénység csökkentése? –A család, mint társadalmi egység megerősítése?

4 Családi nevelés Platon koncepciója az őrök osztályának neveléséről. Platon a nőkről: „hiszen a nők is az államnak, nem pedig egy szűk körnek, a családnak céljait szolgálják.” „A nőknek is olyan jogokat kell adni, mint a férfiaknak, mert kettejök természete (tehetségei) közt minőleges különbség nincsen, csak mennyileges.” Gyermek vállalása: állami érdek! Huxley: Brave new world Orwell: 1988

5 Arisztotelesz Az egyes életszakaszokban mire kell törekedni? „Éberül őrködjünk, hogy a kis gyermekek semmi olyast ne lássanak és ne halljanak, ami szabad emberhez nem méltó, illetlen, rút.” 7 éves korig „a gyermek testét ápoltuk és erkölcseire ügyeltünk. A hetedik évtől ehhez a gondoskodáshoz járul az oktatás.” A nevelést Arisztotelesz közügynek tekinti, nem fogadja el, hogy egy államnak ne legyen közerkölcse, azaz nem fogadja el, hogy mindenki úgy neveli gyermekét, ahogyan akarja.

6 Arisztotelesz Arisztotelesz szemében a hasznos és az erények gyakorlása érdekében végzett munka megítélése nagymértékben eltér. Felhívja a figyelmet arra, hogy a tanulás fő célja a lélek nemesítése, nem a technika elsajátítása. Például „zenét nem azért kell a gyermekek tanulnia, hogy virtuózzá képezze magát, hanem hogy lelkét művelje vele.” Nem az üres semmittevés, az önmagáért való művelés a cél, hanem az egyén szabadságának megőrzése. Nem a munka a cél, hanem azért végzünk munkát, hogy életünk célba érjen. Azért kell tanulnunk, hogy idősebb korunkra a lélek jobbik, eszes része jusson uralomra.

7 Plutarkhosz A gyermek testi és lelki gyarapodásának egyik biztosítéka, ha az anya maga táplálja. …. Épp oly fontos a tanító megválasztása. … Nincs az a pénz, amelyet a jó nevelőért sajnálni kell.”

8 A korai római elvek „A római család … szilárd egységbe foglalt közösség, amelynek külső kifejezése a nomen gentilicium, belső színtere az összes családtagot egybekapcsoló átrium, hol az apa fogadta látogatóit és az anya gyermekeitől környezve végezte teendőit, a családi tűzhely mellett, az ősök képei és szobrai tövében…. A házasság szentsége és felbonthatatlansága az a szilárd talaj, amelyen a gyermek erkölcsisége felépül. Az apai joghatóság a fegyelem egyedüli forrása. A nő, az anya, habár jogilag a férj hatalma alatt áll, kiváló tiszteletnek örvend, s a család éltető eleme … E századokban a nő, az anya volt az erkölcs leggondosabb őre” Az ifjút az apa vezette be baráti társaságba és a politikai életbe.

9 Arisztotelesz Mi a nevelés célja? Az ember boldogsága. Mi a boldogság? „Az a gyönyörűség, amely legnemesebb lelki tehetségeink gyakorlásából, tehát a jó felé irányuló tevékenységünkből ered. E lelki tehetségeket akkor gyakoroljuk, ha erényesek vagyunk. Erényesek azonban csak akkor leszünk, ha az erényt szeretjük.”

10 Az angol családpolitika átalakítása Szakértői vélemény: A munkára ösztönzést biztosítani kell. A gyermek-szegénység csökkentése és a családok anyagi támogatása fontos cél. A nyugdíjasok szegénységének csökkentése érdekében a nyugdíjrendszeren kívül is támogatni kell őket.

11 Foglalkoztatás és munkanélküliség GB 1970 óta az angol férfiak foglalkoztatottsága 95%-ról 80% alá csökkent. A nők foglalkoztatottsága 1970 óta nő, 55%-ról 70%-ra. Az egykeresős családokban élő gyerekek 60%-a munkanélküli háztartásban él Nagy-Britániában.

12 Javaslatok az adórendszer és a segélyezés integrálására (GB hivatalos honlap) Intenzíven elő kell segíteni az alacsony keresetű, alacsony jövedelmű családok munkához juttatását. Lehetőleg háztartásonkénti adózásra kell törekedni az egyéni adózás elvének tiszteletben tartása mellett. a szegénység csökkentése érdekében a jövedelem alacsony szintjét garantálni kell a leginkább rászorultak családjaiban, az idősek, a családok, a fogyatékosok, a betegek és rokkantak esetében.

13 Az adórendszer és a segélyezés integrálása (GB folyt.) A megbélyegzés megszüntetése érdekében a jövedelmek ellenőrzése ne legyen kellemetlen, az ellenőrzéseket minimalizálni kellene. A szolgáltatások színvonalát és a hatékonyságot növelni kellene, az adórendszert és a segélyek rendszerét össze kellene kapcsolni.

14 A családkép alakulása Magyarországon (Ifjúság 2004) A 15-29 éves korosztály –69%-a nem él tartós párkapcsolatban –2000-ben 23%-a, 2004-ben 17%-a házas –2000-ben 7%-a, 2004-ben 14%-a él élettárssal –Az érettségizett, vagy diplomás apától származó fiatalok mindössze (12%) 10%-a házas, és további 10 % él élettársi kapcsolatban

15 A családkép alakulása (15-29 év) Magyarországon (Ifjúság 2004) Gyermekvállalás 20002004 Nincs gyereke77%80% 1 gyermeke13%12% 2 gyermeke7%5% 3, vagy több gy3%

16 A családkép alakulása (15-29 év) Magyarországon (Ifjúság 2004) A család anyagi helyzetének megítélése Megtakarítási képesség 20002004 rendszeresen15%17% esetenként45%38% Nem tudnak40%45%

17 A család szerepe az értékvilág kialakulásában A szülők értékrendjét elfogadja 2000-ben 53%, részben 31%, nem 11% A szülők értékrendjét elfogadja 2004-ben 39%, részben 42%, nem 13%. Dominánsan az apa értékrendjét utasítják el többen (5%, szemben az 1%-al)

18 Életelvek, értékek fontossága 20002004 Családi biztonság11 Békés világ24 Szerelem, boldogs.32 Belső harmónia45 Igaz barátság53 Szabadság66 Gazdagság713 Kreativitás117 A szépség világa1411 Tradíciók tisztelete138 Változatos élet10

19 A családok biztonsága az idősellátás szempontjából (EU) A idős népesség növekvő aránya miatt az ápolási szükséglet megnő, a helyzetet a családok illetve háztartások működésévben megfigyelhető változások tovább nehezítik. A nők munkába állása az idősek és betegek otthoni ellátásának megszűnéséhez vezet. A népesség idősödése az utóbbi években lényegesen befolyásolta a foglalkoztatás és a szociális ellátás alakulását. A tagállamok eldöntötték, hogy elfogadnak és kiadnak egy idősügyi ajánlást, amely mind pénzügyi, mind foglalkoztatási és szociális védelemre ( nyugdíj, az élet végéig tartó ápolás, gondoskodás) vonatkozó szabályozást tartalmaz.

20 A családok szétesése Kevesebb a házasság és később kötnek házasságot és sok a válás. Az 1970-es 8-al szemben ma már mindössze 5 házasságkötés jut 1000 emberre az EU-ban. 1960-ban a házasságok 15%-a, 1980-ban 28%-a bomlott fel. A kisebb háztartások és az egyedül élők (minden életkorban) száma nő. Megdöbbentő mértékig nő a gyermekeiket egyedül nevelők száma, míg a gyermekeket nevelő házaspárok száma csökken. 2000-ben a gyermekek 10%-a élt egy szülővel, míg 1990- ben még csak 6% volt ez az arány. A csatlakozó országokban – Lengyelország és Ciprus kivételével – ugyanez a helyzet.

21 Bevándorlás Ma minden tagállamban érezhető a bevándorlás hatása, minden 1000 lakósra 3,1 bevándorló jut, azaz ők jelentik a népesség növekedésének 74%-át! Néhány országban a bevándorlás lényegesen befolyásolja a népesség alakulását. Különleges a helyzet a balti országokban, amelyekben a kivándorlás a népesség csökkenését okozta.

22 Foglalkoztatottság, munkanélküliség A munkanélküliség növekszik Kiemelten nagy problémát jelent a fiatal, képzett szakemberek foglalkoztatási gondja (ld. Franciaország) Jövedelemelosztási problémák a tagországokon belül és az EU tagországok között

23 Jövedelmi különbségek A tagállamokban 1998-ban a legalacsonyabb és legmagasabb, százalékban kifejezett szegénységi mutató különbsége 14% volt. A déli országokban jellemzőek a legnagyobb jövedelmi különbségek és a legmagasabb szegénységi mutatók. Az 1998. évi háztartási panel vizsgálatok szerint a skandináv államokban volt a legkisebb a jövedelmek közti átlagos eltérés, a legmagasabb átlagjövedelmet Belgiumban és Luxemburgban találták.

24 Foglalkoztatási mutatók Az EU-ban az 55 és 64 év közöttiek 38,5%-a állt munkaviszonyban 2001-ben. Ez a Stockholmban kívánatos arányként meghatározott 50% alatti érték! Az emberek a tagállamokban átlagosan 59,9 éves korukig dolgoznak. Az EU néhány tagországában 60 év felett is tudják foglalkoztatni a munkavállalókat. A csatlakozó országokban az 50-64 évesek foglalkoztatási aránya nagyon alacsony.

25 Nők foglalkoztatása 1996-ban a férfiak foglalkoztatása 3, a nőké 5%-a nőtt, ez a nemek foglalkoztatási mutatói közötti eltérést 18% pontra mérsékelte. A nemek munkanélküliségi mutatói közti eltérés is mérséklődött. A csatlakozó országokban a nők foglalkoztatási aránya magasabb, mint az EU tagállamokban. (46% az EU 42%-val szemben). A csatlakozó országokban a női vezetők aránya magasabb (38%, az EU 34%-val szemben). Igen lényeges továbbá, hogy a csatlakozó országokban a teljes munkaidős foglalkoztatás a jellemző, a részmunkaidős foglalkoztatás ritkább.

26 Az önkéntes munka lehetősége és szerepe a szociális ellátásban Dánia – a szociális jólét lényegi eleme. 150 éves hagyományos ellátási forma Az állami feladatok nagy része az önkéntesek szervezetein keresztül valósul meg. A szolidaritás kifejeződése ée továbbadásának módja A dánok 10%-a vállal önkéntes szociális munkát! (több féfi, mint nő!)

27 Önkéntes munka támogatása Dániában A Dán Totó és Lottó Vállalat jövedelmét 162 országos önkéntes szervezet között osztják szét. Emellett 3500 helyi szövetség kp a helyi és ágazati alapból támogatást A civil szervezetek tartják fenn a szociális intézmények nagy részét, az állami szerepvállalás elsősorban a szervezetek támogatását jelenti.

28 Az önkéntes szervezetekben végzett munka formái Személy-orientált tevékenység – tanácsadás, otthoni látogatás, telefonos szolgálat,… Információs és figyelemfelkeltő tevékenység – fogyatékosok, egyéb kiszoruló csoportok részére Intézetek működtetése A szervezeteken belül végzett munka: fizetett szervezők és önkéntesek

29 Egészségi állapot Magyarország nagyon rossz helyzetben van az –Egészségi állapot –Az egészségügyi állapot –Az egészségügyi kiadások struktúrája –Az életkörülmények és a –Az átlagéletkor tekintetében

30 Róma bukása, „mindenütt mutatkozik a feloszlás. A politikai szabadság rég puszta fogalommá vált, s helyébe lépett a tompa megadással tűrt szolgaság, mely mást nem szülhetett, mint az eszmény kiveszését, a teremtő munka forrásainak elapadását. De nem csak a gondolat nedűje száradt ki, hanem minden nemesebb erkölcsi érzéseké is. Jog és igazság nincs…”

31 Szociálpolitikai feladatok A szociálpolitika ne maradványelven működjön, szervesen kapcsolódjon a foglalkoztatáspolitikához, azaz legyen munka. Elsődlegesen a prevenciót és a szociális alapellátásokat kellene támogatni. A családok megerősítése mind a demográfia, mind az idősellátás szempontjából fontos. A jó orvos azt kezeli, aki még nem beteg, csak a rossz orvos kezeli azt, aki már beteg. (PIen Jüe)

32 Egészségpolitika Életminőség – a „régi” szociális juttatások fontossága Családok védelme Sportolási lehetőségek – tömegsport Lelki egészség – családok védelme


Letölteni ppt "A szociálpolitika aktuális kérdései. Az EU legfontosabb szociális problémái Idősödés Családok szétesése, a háztartások méretének csökkenése Bevándorlás,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések