Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Erényi István NFM istvan.erenyi@nfm.gov.hu „Digitális követ (szószóló)” Digital Champion: célkitűzések és célok, feladatok, lehetséges partneri.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Erényi István NFM istvan.erenyi@nfm.gov.hu „Digitális követ (szószóló)” Digital Champion: célkitűzések és célok, feladatok, lehetséges partneri."— Előadás másolata:

1 Dr. Erényi István NFM istvan.erenyi@nfm.gov.hu
„Digitális követ (szószóló)” Digital Champion: célkitűzések és célok, feladatok, lehetséges partneri együttműködések Dr. Erényi István NFM

2 Ifotér konferencia Erényi István
Tartalom Internethasználat – Jelen helyzet Digitális követ: célkitűzés, célok, küldetés Nehézségek az ICT további elterjesztése terén Kihívások a „digitális követ” munkájában Feladatok rövid ismertetése Konklúzió, az előadás célja Ifotér konferencia Erényi István

3 Internethasználat Jelen helyzet
Az Európai Digitális Menetrend június értékelő tábla adatai alapján: A lakosság 66 %-a rendszeres internet használó A lakosság 28%-a sohasem használta az internetet Lakossági eKormányzat használók aránya: 38 % Vállalkozások 18 %-a vásárolt online Vállalkozások 10 %-a értékesített online } közel az uniós átlaghoz Ifotér konferencia Erényi István

4 Ifotér konferencia Erényi István
Célkitűzésünk… Mindenki legyen hálózati polgár! A felhasználókra tekintettel: az információs, digitális hálózati és számítástechnikai eszközök használatának minél szélesebb körű gyors elterjesztése - a lakossági életszínvonal, életminőség, továbbá az általános kulturális szint emelése, az üzleti tevékenység és hatékonyság javítása, a vállalkozások élénkítése, és új minőségi munkahelyek teremtése érdekében. A szolgáltatásokra tekintettel: magas minőségű, a felhasználók szempontjait messzemenően figyelembe vevő, számukra hasznos és érdekes-értékes, könnyen használható szolgáltatások kialakításának ösztönzése és elősegítése mind az üzleti életben, mind pedig a kormányzati, közösségi ügyintézés tekintetében. Uniós cél is! Ifotér konferencia Erényi István

5 Ifotér konferencia Erényi István
… és céljaink El kell érnünk, hogy az internethasználatból eddig kimaradók (mint pl.: a hátrányos helyzetűek, idősebb korosztályok, egyes sajátos közösségek tagjai) közül minél többen részesei legyenek az internet nyújtotta szolgáltatásoknak, élhessenek az új fejlődési lehetőségekkel; Ösztönöznünk kell, hogy a vállalkozások, elsősorban az egyéni, mikro-, és kisvállalkozások, az üzleti tevékenységükben minél szélesebb körben támaszkodjanak a digitális világ nyújtotta üzleti előnyökre; Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy néhány éven belül Európában a magasan képzett technológiai tudással és IT képzettséggel rendelkező szakemberekből, mérnökökből komoly hiány lesz, ezért ösztönöznünk kell a területért felelős oktatást és intézményeket, hogy mindent tegyenek meg a magasan kvalifikált szakemberképzés biztosításáért. Ifotér konferencia Erényi István

6 Ifotér konferencia Erényi István
tehát ….. a küldetés Magyarországon sok országos és helyi szervezet: kormányzati, közigazgatási, szakmai, gazdasági, oktatási-kulturális és civil intézmény, továbbá a magánszemélyek széles köre nemcsak napi gyakorlatában érzi-élvezi a hálózat használatának az előnyeit, hanem felelősen gondolkozva látja annak a gazdasági és társadalmi hasznát, hogy minden polgár, család, illetve gazdálkodó szervezet rendszeres online kapcsolattal bír. A legelkötelezettebbek közülük aktívan tenni is akarnak, illetve cselekednek is ennek érdekében a saját erejük és lehetőségeik szerint. Éppen ezért kell az országban egy olyan „intézmény” (a digitális követ); feladata: - a közös eredmény elérése céljából – egyrészt a fenti tevékenységek leghatékonyabb összehangolása, munkájuk segítése, másrészt az elkötelezettek körének lehetőség szerinti bővítése, továbbá a célközösségek eléréséhez a támogatás biztosítása. Ifotér konferencia Erényi István

7 Ifotér konferencia Erényi István
Miért éppen a digitális és információs technológia? Milyen nehézségek adódnak ebből? Alapvetően sokszorosan hatékonyabbá teszi azt a három viselkedési formát, tevékenységet, amely az „embert emberré” teszi, sikerének kulcsa: Tudatos szellemi tevékenység, ismeretek szerzése és hasznosítása Alkotó tevékenység Társas kapcsolatok, közösségi lét - kommunikációs lehetőségekkel DE: éppen ebből adódnak nehézségek - az eddig kimaradók megnyerése nem csak „technikai” probléma, hanem alapvető emberi hozzáállásuk , környezeti ráhatások, szűkebb közösségük kérdése is. Ezt figyelembe kell vennünk! Ifotér konferencia Erényi István

8 Ifotér konferencia Erényi István
A eddig kimaradók megnyerése nem csak „technikai” probléma, hozzáállásuk kérdése, kulturális kérdés is Számos hazai és uniós támogatási program célja a digitális befogadás (digital inclusion), számos felzárkóztatási program ismert És mégis…., a magyar helyzethez hasonlóak az uniós adatok (a kimaradók aránya 1/3 körüli) Van még mit tennünk, hogy javítsunk a helyzeten Digital Champion – először az Egyesült Királyságban, majd Európai Bizottsági felhívás minden tagállamhoz Júniusban 14, szeptemberben 18 kinevezett nemzeti „Digital Champion” Ifotér konferencia Erényi István

9 Példaként: Nehézségek, melyekre a „kimaradók” hivatkoznak
Számos akadály megléte Motivációs hiány, érdeklődés hiánya Költségek és elérhetőség Tudás és készségek hiánya Érdekes-értékes tartalom hiánya, vagy elérhetőségi, online ügyintézési nehézségek (a meglévő adminisztratív terheken túl) Valós, hiteles tájékoztatás hiánya – félelem a veszélyektől mások rossz tapasztalatai miatt Ifotér konferencia Erényi István

10 Ifotér konferencia Erényi István
Kihívások, feladatok Komplex kérdéskör kezelése a feladat A kimaradás „gyökereinek” a feltárása: Kimaradók elérésének, meggyőzésének nehézségei Kulturális, gazdasági különbségek áthidalása Gazdasági, életminőségi előnyök bemutatásának nehézségei Szervezetek meggyőzése, hogy ösztönözzék a részvételt Figyelemfelkeltés nehézségei Kormányzat meggyőzése a jobb szolgáltatásokról Ifotér konferencia Erényi István

11 Ifotér konferencia Erényi István
Feladatokról „Problématérkép” készítése A meglévő és a megnevezett célok elérését segítő hazai programok felmérése: Közcélú, kormányzati programok, Más hazai (pl.: civil) kezdeményezések/javaslatok A szakmai szervezetek, vállalatok programjai Kimaradók számára ismeretterjesztés, figyelemfelkeltő programok készítése Intézmények bevonása Partneri találkozók szervezése Ismeretterjesztés a magán-, mikro- és kisvállalkozások számára Partnerkeresések, szövetségek, „digitális követek” hálózatainak a létrehozása Ifotér konferencia Erényi István

12 Kihívások a feladatok során
Újszerű innovatív hozzáállás szükségessége A közvetett haszon nyilvánvaló, a közvetlen és látható gazdasági haszon rejtett marad A Digitális Követ feladatainak ellátása – közvetlen finanszírozás hiányában – elsősorban önkéntesek munkájára alapozott Ennek veszélye – a természetéből adódó bizonytalanság Eredményesség mérési nehézségei Ifotér konferencia Erényi István

13 Ifotér konferencia Erényi István
Konklúzió Mi a célja ennek az előadásnak?: Kapcsolatok, partnerség kiépítése céllal, hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy „mindenki” legyen „netpolgár” Tudatosítani, hogy az internetet használók közösségének hathatós támogatását nem nélkülözhetik a kimaradók Közös gondolkodás, tapasztalatok, javaslatok cseréje Célunk ezzel a rövid előadással: bemutatkozás és elkötelezettek, résztvevők keresése, közösség kialakítása, - és - a továbbiakban hazai és nemzetközi – EU-n belüli – szélesebb együttműködés kialakítása, tapasztalatok megosztása Ifotér konferencia Erényi István

14 Ifotér konferencia Erényi István
Sikert kívánva - és azt remélve, hogy széleskörű összefogással és aktív részvétellel lesznek szép eredményeink: Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Ifotér konferencia Erényi István


Letölteni ppt "Dr. Erényi István NFM istvan.erenyi@nfm.gov.hu „Digitális követ (szószóló)” Digital Champion: célkitűzések és célok, feladatok, lehetséges partneri."

Hasonló előadás


Google Hirdetések