Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Dr. Erényi István NFM „Digitális követ (szószóló) ” Digital Champion: célkitűzések és célok, feladatok, lehetséges partneri.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Dr. Erényi István NFM „Digitális követ (szószóló) ” Digital Champion: célkitűzések és célok, feladatok, lehetséges partneri."— Előadás másolata:

1 1 Dr. Erényi István NFM istvan.erenyi@nfm.gov.hu „Digitális követ (szószóló) ” Digital Champion: célkitűzések és célok, feladatok, lehetséges partneri együttműködések

2 2 Internethasználat – Jelen helyzet Digitális követ: célkitűzés, célok, küldetés Nehézségek az ICT további elterjesztése terén Kihívások a „digitális követ” munkájában Feladatok rövid ismertetése Konklúzió, az előadás célja Tartalom Ifotér konferencia Erényi István2012.11.08

3 3 közel az uniós átlaghoz Internethasználat Jelen helyzet Az Európai Digitális Menetrend 2012. június értékelő tábla adatai alapján: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/countries/index_en.htm A lakosság 66 %-a rendszeres internet használó A lakosság 28%-a sohasem használta az internetet Lakossági eKormányzat használók aránya: 38 % Vállalkozások 18 %-a vásárolt online Vállalkozások 10 %-a értékesített online 2012.11.08Ifotér konferencia Erényi István }

4 4 Célkitűzésünk… Mindenki legyen hálózati polgár! A felhasználókra tekintettel: az információs, digitális hálózati és számítástechnikai eszközök használatának minél szélesebb körű gyors elterjesztése - a lakossági életszínvonal, életminőség, továbbá az általános kulturális szint emelése, az üzleti tevékenység és hatékonyság javítása, a vállalkozások élénkítése, és új minőségi munkahelyek teremtése érdekében. A szolgáltatásokra tekintettel: magas minőségű, a felhasználók szempontjait messzemenően figyelembe vevő, számukra hasznos és érdekes-értékes, könnyen használható szolgáltatások kialakításának ösztönzése és elősegítése mind az üzleti életben, mind pedig a kormányzati, közösségi ügyintézés tekintetében. Ifotér konferencia Erényi István 2012.11.08 Uniós cél is!

5 5 … és céljaink 1.El kell érnünk, hogy az internethasználatból eddig kimaradók (mint pl.: a hátrányos helyzetűek, idősebb korosztályok, egyes sajátos közösségek tagjai) közül minél többen részesei legyenek az internet nyújtotta szolgáltatásoknak, élhessenek az új fejlődési lehetőségekkel; 2.Ösztönöznünk kell, hogy a vállalkozások, elsősorban az egyéni, mikro-, és kisvállalkozások, az üzleti tevékenységükben minél szélesebb körben támaszkodjanak a digitális világ nyújtotta üzleti előnyökre; 3.Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy néhány éven belül Európában a magasan képzett technológiai tudással és IT képzettséggel rendelkező szakemberekből, mérnökökből komoly hiány lesz, ezért ösztönöznünk kell a területért felelős oktatást és intézményeket, hogy mindent tegyenek meg a magasan kvalifikált szakemberképzés biztosításáért. 2012.11.08Ifotér konferencia Erényi István

6 6 tehát ….. a küldetés Magyarországon sok országos és helyi szervezet: kormányzati, közigazgatási, szakmai, gazdasági, oktatási-kulturális és civil intézmény, továbbá a magánszemélyek széles köre nemcsak napi gyakorlatában érzi-élvezi a hálózat használatának az előnyeit, hanem felelősen gondolkozva látja annak a gazdasági és társadalmi hasznát, hogy minden polgár, család, illetve gazdálkodó szervezet rendszeres online kapcsolattal bír. A legelkötelezettebbek közülük aktívan tenni is akarnak, illetve cselekednek is ennek érdekében a saját erejük és lehetőségeik szerint. Éppen ezért kell az országban egy olyan „intézmény” (a digitális követ); feladata: - a közös eredmény elérése céljából – egyrészt a fenti tevékenységek leghatékonyabb összehangolása, munkájuk segítése, másrészt az elkötelezettek körének lehetőség szerinti bővítése, továbbá a célközösségek eléréséhez a támogatás biztosítása. 2012.11.08Ifotér konferencia Erényi István

7 7 Miért éppen a digitális és információs technológia? Milyen nehézségek adódnak ebből? Alapvetően sokszorosan hatékonyabbá teszi azt a három viselkedési formát, tevékenységet, amely az „embert emberré” teszi, sikerének kulcsa: – Tudatos szellemi tevékenység, ismeretek szerzése és hasznosítása – Alkotó tevékenység – Társas kapcsolatok, közösségi lét - kommunikációs lehetőségekkel DE: éppen ebből adódnak nehézségek - az eddig kimaradók megnyerése nem csak „technikai” probléma, hanem alapvető emberi hozzáállásuk, környezeti ráhatások, szűkebb közösségük kérdése is. Ezt figyelembe kell vennünk! 2012.11.08Ifotér konferencia Erényi István

8 8 A eddig kimaradók megnyerése nem csak „technikai” probléma, hozzáállásuk kérdése, kulturális kérdés is Számos hazai és uniós támogatási program célja a digitális befogadás (digital inclusion), számos felzárkóztatási program ismert És mégis…., a magyar helyzethez hasonlóak az uniós adatok (a kimaradók aránya 1/3 körüli) Van még mit tennünk, hogy javítsunk a helyzeten Digital Champion – először az Egyesült Királyságban, majd Európai Bizottsági felhívás minden tagállamhoz Júniusban 14, szeptemberben 18 kinevezett nemzeti „Digital Champion” 2012.11.08Ifotér konferencia Erényi István

9 9 Példaként: Nehézségek, melyekre a „kimaradók” hivatkoznak Számos akadály megléte – Motivációs hiány, érdeklődés hiánya – Költségek és elérhetőség – Tudás és készségek hiánya – Érdekes-értékes tartalom hiánya, vagy elérhetőségi, online ügyintézési nehézségek (a meglévő adminisztratív terheken túl) – Valós, hiteles tájékoztatás hiánya – félelem a veszélyektől mások rossz tapasztalatai miatt 2012.11.08Ifotér konferencia Erényi István

10 10 Kihívások, feladatok Komplex kérdéskör kezelése a feladat A kimaradás „gyökereinek” a feltárása: – Kimaradók elérésének, meggyőzésének nehézségei – Kulturális, gazdasági különbségek áthidalása – Gazdasági, életminőségi előnyök bemutatásának nehézségei Szervezetek meggyőzése, hogy ösztönözzék a részvételt Figyelemfelkeltés nehézségei Kormányzat meggyőzése a jobb szolgáltatásokról 2012.11.08Ifotér konferencia Erényi István

11 11 Feladatokról „Problématérkép” készítése A meglévő és a megnevezett célok elérését segítő hazai programok felmérése: – Közcélú, kormányzati programok, – Más hazai (pl.: civil) kezdeményezések/javaslatok – A szakmai szervezetek, vállalatok programjai Kimaradók számára ismeretterjesztés, figyelemfelkeltő programok készítése Intézmények bevonása Partneri találkozók szervezése Ismeretterjesztés a magán-, mikro- és kisvállalkozások számára Partnerkeresések, szövetségek, „digitális követek” hálózatainak a létrehozása 2012.11.08Ifotér konferencia Erényi István

12 12 Kihívások a feladatok során Újszerű innovatív hozzáállás szükségessége A közvetett haszon nyilvánvaló, a közvetlen és látható gazdasági haszon rejtett marad A Digitális Követ feladatainak ellátása – közvetlen finanszírozás hiányában – elsősorban önkéntesek munkájára alapozott Ennek veszélye – a természetéből adódó bizonytalanság Eredményesség mérési nehézségei 2012.11.08Ifotér konferencia Erényi István

13 13 Email: istvan.erenyi@nfm.gov.hu Konklúzió Mi a célja ennek az előadásnak?: – Kapcsolatok, partnerség kiépítése céllal, hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy „mindenki” legyen „netpolgár” – Tudatosítani, hogy az internetet használók közösségének hathatós támogatását nem nélkülözhetik a kimaradók – Közös gondolkodás, tapasztalatok, javaslatok cseréje – Célunk ezzel a rövid előadással: bemutatkozás és elkötelezettek, résztvevők keresése, közösség kialakítása, - és - a továbbiakban hazai és nemzetközi – EU-n belüli – szélesebb együttműködés kialakítása, tapasztalatok megosztása 2012.11.08Ifotér konferencia Erényi István

14 14 Sikert kívánva - és azt remélve, hogy széleskörű összefogással és aktív részvétellel lesznek szép eredményeink: Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 2012.11.08Ifotér konferencia Erényi István Email: istvan.erenyi@nfm.gov.hu


Letölteni ppt "1 Dr. Erényi István NFM „Digitális követ (szószóló) ” Digital Champion: célkitűzések és célok, feladatok, lehetséges partneri."

Hasonló előadás


Google Hirdetések