Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az összes bűnelkövetés alakulása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az összes bűnelkövetés alakulása"— Előadás másolata:

1 Reintegráció a büntetés-végrehajtásban és szabadulást követően Magyarországon

2 Az összes bűnelkövetés alakulása
Az összbűnelkövetés az 1980-as évek második felében felgyorsult, majd a rendszerváltozás utáni robbanásszerű növekedést követően stabilizálódott. Jelenleg az ismertté vált bűnözés évi volumene ugyan jelentős mértékben meghaladja a rendszerváltozást megelőző időszakát, de bűncselekménnyel alatta marad az 1990-es évek csúcsszámainak. Mára új egyensúlyi szint alakult ki (összes ismertté vált bűncselekmény 2010-ben: ). Az ezredforduló körüli magyar társadalom bűnözési statisztikája már hasonló méretű és szerkezetű, mint a hagyományos nyugat európai demokráciáké és a piaci társadalom sajátosságaival rendelkezik.

3

4 A fiatalkori bűncselekmények jellemzői
A rendszerváltás utáni emelkedő tendenciát követően a bűnelkövetések száma 2010-re visszaállt az 1999-es szintre (11.540). A mai gyakorisági mutatók szerint a 14 és 18 év közötti korosztály mintegy kétszer nagyobb arányban vesz részt a bűnelkövetésben, mint a 18 évesnél idősebb népesség. Az összes erőszakos és garázda bűncselekménynek mintegy 15 százalékát 18 évesnél fiatalabb sértett sérelmére követik el. A 14 évnél fiatalabb elkövetők bűnözésében a vagyon elleni bűnözés aránya 71 százalék, ami az összbűnelkövetés átlagát meghaladja. A gyermek- és fiatalkorúak messze népességarányukon felül jelennek meg az erőszakos bűncselekmények, különösen a rablások által áldozatává váltak között. Ugyanakkor e bűncselekmények elkövetői oldalán is legtöbbször ők szerepelnek.

5 A fiatalkori bűnözés legfőbb okai
hátrányos társadalmi-gazdasági helyzet, szegénység (ezen belül a növekvő gyermekszegénység), a rossz lakhatási körülmények, családi környezet (családok felbomlása, a családi élet és a munka összeegyeztetése során felmerülő nehézségekből adódó problémák, érzelmi izoláció, stb), az ezen veszélyeztető tényezők következtében adott válaszok, az iskolakerülés és a tanulási kudarcok, amelyek már az iskolában társadalmi megbélyegzést eredményeznek, ez pedig gyakran vezet antiszociális viselkedéshez.

6 Fogvatartottak főbb problémacsoportjai
alacsony iskolai végzettség (családban és személy szerint) alacsony motivációs szint börtönben végzett munka nem piacképes egyéb motivációk – változás/változtatás igényének hiánya családi társadalmi kapcsolatos elveszítése (zavaros családi háttér) alacsony szocio-ökonómiai státusz hiányzó okmányok, erkölcsi bizonyítvány, nyugdíjjogosultság társadalmi előítéletek, megbélyegzés nagy arányban roma származás kulturális és mentalitásbeli különbség deprivált helyzet szocializációs hiányosságok, defektusok kóros személyiségfejlődés, pszichés defektusok nagy valószínűséggel szenvedélybetegség és deviancia a családban

7 1996. IM rendelet szabályozta először a reintegráció kérdését a bűntetésvégrehajtásban
A foglalkoztatás keretében a bv. szervezet biztosítja a) az alapfokú iskolai oktatást; b) a szakirányú képzést; c) a munkáltatást; d) a terápiás foglalkoztatást; e) a művelődési, a szabadidős, a sport, továbbá a személyiségfejlesztő és gyógyító, rehabilitációs programokon való részvétel lehetőségét. Létrejött a jogszabályi háttér, de a fordulat még váratott magára. Az Eu-s csatlakozást követően indult el a gyakorlati megvalósulás, de az állami költségvetés forráshiánya csak kisebb lépéseket tett lehetővé.

8 2003. Az utógondozás intézményesülése: Pártfogói felügyelet
Célja az elkövető ellenőrzésével és irányításával elősegítse annak megakadályozását, hogy ismételten bűncselekményt kövessen el, és segítséget nyújtson a társadalomba való beilleszkedéshez, az ehhez szükséges szociális feltételek megteremtéséhez. Legrövidebb időtartama egy év, a leghosszabb időtartama kettő év. A pártfogói felügyelet elrendelésének akkor van helye, ha feltételes szabadság, illetve próbaidő eredményes elteltéhez az elkövető rendszeres figyelemmel kísérése szükséges. Kötelező a pártfogói felügyelet elrendelése, ha a próbára bocsátott, vagy ha a felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt visszaeső, illetve akkor is, ha az ügyész a vádemelést elhalasztotta. A Bíróság pártfogó felügyelet alá helyezheti azt az elítéltet, aki a szabadságvesztést letöltötte, ha újabb bűncselekmény elkövetésének megelőzése és a társadalomba való beillesztése érdekében irányításra és ellenőrzésre van szüksége

9 2003. Társadalmi bűnmegelőzési stratégia beavatkozási területei a reintegráció terén
A büntetés-végrehajtás szabadulásra felkészítő tevékenységének harmonizálása a Pártfogó Felügyelői Szolgálattal A fogvatartotti foglalkoztatás oktatási, képzési elemeinek felülvizsgálata, a tanulmányi rendszer egységesítése. Intézeti programok számának, a zárkán kívüli hasznos elfoglaltsággal töltött időnek, valamint a sportfoglalkozások gyakoriságának növelése. Pályázati források felkutatása, pályázatok beadása, elsődlegesen konzorciumi formában Börtönártalom csökkentése. A civil szférában is elfogadható szakképzettség biztosítása. Családi kapcsolat megőrzése, erősítése. Munkahely keresésének segítése, kapcsolatfelvétel a munkáltatóval. Bűnismétlés megelőzése, pártfogó, segítő tevékenység előkészítése, erősítése

10 Forrás: hazai támogatás, Norvég Civil Alap, Eu-s támogatás (TÁMOP)
2004. Reintegárciós pályázatok indulása a bűntetésvégrehajtásban és az utógondozásban Forrás: hazai támogatás, Norvég Civil Alap, Eu-s támogatás (TÁMOP) 2009 83 pályázat 19 elutasított Összesen 311,18 MFt 2010 93 pályázat 28 elutasított Önálló pályázat 370,3 MFt Bv.-ben megvalósuló 78,2 MFT A forrásbővülés lehetővé tette a modernizáció folyamatának elindulását és szakmai megújulást.

11 A reintegráció módszertanának változása
Klasszikus bv.-s reintegrációs modell SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG, SZAKKÖR, TRÉNING SZABADULÁSRA FELKÉSZÍTÉS tájékoztatás, pártfogó felügyelet BEFOGADÓ BESZÉLGETÉS EGYÉNI NEVELÉSI TERV OKTATÁS, SZAKKÉPZÉS TÁMOP reintegrációs modell EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV + JÖVŐTERV egyéni interjú CÉLIRÁNYOS KÉSZSÉG- KÉPESSÉG-FEJLESZTÉS MOTIVÁCIÓS FOGLALKOZÁS önkéntes, szükségletfelmérés SZAKKÉPZÉS munkaerő-piaci igények SZABADULÁSRA FELKÉSZÍTÉS álláskeresési technikák CSDCS UTÓGONDOZÁS utógondozók, önkéntesek, mentorok

12 2004. Budapest JÓVÁ-TETT-HELY-közösségi foglalkoztató A fővárosi Pártfogó Felügyelői Szolgálat háttérintézményeként működik A Jóvá-Tett-Hely Közösségi Foglalkoztató a büntetés-végrehajtásnak egy sajátos, az igazságügy és a civil társadalom határán álló színtere, ahol a fiatalkorú, illetve fiatal felnőtt ügyfelek által elkövetett bűncselekmények következményeinek kezelése a Pártfogó Felügyelői Szolgálat és a különféle közösségi szereplők együttműködésével valósul meg. Küldetésük: olyan, a bűncselekményekre adható válaszok megfogalmazása, amelyek középpontjában a jóvátétel lehetőségének biztosítása, a fiatalok sajátos szükségleteit figyelembe vevő, a hatékony problémamegoldást, illetve konfliktuskezelést, ezáltal a bűnismétlés megelőzését szolgáló eszközök alkalmazása áll. A munka során a közösségi részvétel és a társadalmi nyitottság növelésére, a társintézmények és a civil szervezetekkel való együttműködésre, a büntetés-végrehajtás és a civil társadalom közötti bizalom építésére, ezáltal a társadalmi befogadás elősegítésére törekszünk

13 Jóvá-Tett-Hely Community Day Centre
Jóvá-Tett-Hely Community Day Centre is a background institution of the Capital Office of Justice, Probation Service. It was established in 2004 with the support of National Crime Prevention Committee. Its task to ensure the implementation of certain community sanctions and restorative methods applied in cases of juvenile and young adult offenders. These sanctions often prescribed as the special behaviour rules of probation supervision in Hungary. The Day Centre also provides services and programmes that promote the rehabilitation of young offenders.

14 Programok, szolgáltatások
Szociális készségfejlesztő csoportos foglalkozások A jóvátételi konferencia, mely középpontjában a bűncselekménnyel okozott sérelem jóvátétele, a sértett érdekeinek érvényesítése és a fiatal bűnelkövető szükségletei, a bűnismétlés megelőzéséhez szükséges lépések meghatározása áll. Családi döntéshozó csoportkonferencia, biztonságos körülmények között egy külső semleges személy (facilitátor) irányításával lehetőséget nyújt a fiatal, családja és az általuk megnevezett támogatók számára az együttes problémafeltárásra, megoldási alternatívák keresésére. A közösségi jóvátétel, mely keretében a fiatalkorú és a fiatal felnőtt elkövetők szimbolikus formában, a közösség irányában teszik jóvá a bűncselekményükkel az áldozatnak, illetve a közösségnek okozott sérelmeket.

15 Programok, szolgáltatások
Tanulássegítés, korrepetálás Munkaerő-piaci csoportos tanácsadás Pszichológiai tanácsadás Szabadidős programok


Letölteni ppt "Az összes bűnelkövetés alakulása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések