Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

XX. századi forradalom a fizikában hő termod. stat. fiz. fényanyagmágnesességelektromosság színkép Bohr-modell magfizika radioaktivitás lumineszcencia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "XX. századi forradalom a fizikában hő termod. stat. fiz. fényanyagmágnesességelektromosság színkép Bohr-modell magfizika radioaktivitás lumineszcencia."— Előadás másolata:

1 XX. századi forradalom a fizikában hő termod. stat. fiz. fényanyagmágnesességelektromosság színkép Bohr-modell magfizika radioaktivitás lumineszcencia részecskefizika kvantummechanika 1873 1896 1900 1855 1913 1925 katódsugárcső elektrodinamika ? ? ! hőmérsékleti sugárzás !

2 Hőmérsékleti sugárzás és színképelemzés az anomáliák szerepe a tudományban

3

4 az elnyelési és kibocsátási vonalak közötti kapcsolat (1849) –Foucault a színképelemzés módszerének kidolgozása (1859) –Kirchhoff és Bunsen

5 –  új elemek –a Fraunhofer- vonalak természete –a Nap atmoszférával körülvett folyadék (1860-1861)

6 a hőmérsékleti sugárzás –az abszolút fekete test fogalma Kirchhoff „ … az ugyanolyan hullámhosszal rendelkező sugarakra egy adott hőmérsékleten az emisszió és az abszorpció aránya minden testnél ugyanaz.” E λT /A λT = φ(λ, T), A λT = 1 –E ~ T 4 (1879) Joseph Stefan (1835-1893)

7 a H-atom színképvonalainak összefüggése (1885) –Balmer –1/λ = R(1/2 2 - 1/n 2 ), n = 3, 4, 5,...

8 Rydberg (1890) –a színkép összefügg a periódusos rendszerrel –hullámszám, Rydberg-állandó, termekkel minden színképvonal leírható - ν = R(1/n 2 - 1/m 2 ), ν = RZ(1/n 2 - 1/m 2 )

9 a hőmérsékleti sugárzás eltolódása (1893) –Wien λ m T = 0.2898 cm°K

10 kísérletek a hőmérsékleti sugárzás eloszlási függvényének meghatározására –Lord Rayleigh –Jeans –Wien

11 Planck –WienPlanckRayleigh-Jeans

12 Az anyag diszkrét szerkezete kételektródos cső + higanyos vákuumszivattyú –Geissler Geissler-csövek

13

14 –Plücker színképvizsgálatokhoz (1855) a H első három vonala + a katódsugarak felfedezése, mágneses térben elhajlanak (1858)

15 az UV-nél rövidebb hullámhosszú sugárzás és tulajdonságai (1895) –Röntgen

16

17 a fényelektromos hatás –Lenard Lenard-ablak (1893) elektronok okozzák (1899) a kilépő elektronok száma (az áram) arányos a fény intenzitásával (1900) a kilépő elektronok maximális kinetikus energiája a fémtől és a fény rezgésszámától (hullámhosszától) függ, egy minimumfrekvencia alatt nincs elektron (1902)

18 a mazsolás puding atommodell (1903) –Thomson az elektronok csoportosulnak az atomban  periódusos rendszer (1904)

19 a planetáris atommodell (1905) –Perrin a fényelektromos hatás magyarázata a foton- hipotézissel (1905) –Einstein

20 a Brown-mozgás molekuláris-statisztikai elmélete (1905) a szilárd testek fajhője  az atomi mozgások is kvantáltak (1907)

21 a Bohr-féle atommodell (1913) –Bohr

22 atommodell a színképvonalak finomszerkezetének magyarázatára – Sommerfeld ellipszispályák, azimutális kvantumszám a Zeeman-effektus kvantumelmélete (1916) müncheni elméleti fizikai iskola: Heisenberg, Pauli, Raabi, Debye, Bethe

23 mágneses kvantumszám (1920) –Sommerfeld korrespondencia- elv (1918-1923) –Bohr

24 a röntgensugárzás hullámhosszának megváltozása elektronon történő szóráskor - kísérlet és magyarázat (1923) –Compton a kettős természetet kiterjesztése az anyagra (1923) –de Broglie

25 mű –az elektronpályák kvantumfeltételei (egész hullámok) klasszikus mechanika legkisebb hatás elve geometriai optika Fermat-elv hullámoptika az elektron dinamikája (kvantummechanika)

26 a korrespondencia-elv alkalmazása a diszperziós formulára (1925) –Kramers a mátrixmechanika (1925) –Heisenberg a mérhető mennyiségekre vonatkozó Mach-féle recept → nincsenek elektronpályák az atomban csak a kísérlet által sugallt fogalmak és matematikai formulák

27 a hullámmechanika (1926) –Schrödinger –ekvivalenciája a mátrixmechanikával

28

29 a hullámfüggvény valószínűségi interpretációja –Born Born-közelítés operátor-fogalom (1926) határozatlansági reláció (1927) –Heisenberg a komplementaritási elv (1927-1928) –Bohr

30 az új világkép –a természetet alkotó objektumok kettős természetűek nem mechanikai tulajdonságokkal rendelkező korpuszkulák, hanem részecske- és hullámtulajdonságokkal egyszerre rendelkeznek –viselkedésük valószínűségi jellegű nem mechanikai hely- és helyzetváltoztatás valódi véletlenszerűség


Letölteni ppt "XX. századi forradalom a fizikában hő termod. stat. fiz. fényanyagmágnesességelektromosság színkép Bohr-modell magfizika radioaktivitás lumineszcencia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések