Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alkímia, közgazdaság és teológia I. Newton, az alkimista – 1668-96 II. Newton a Pénzverdében – 1696-1727 III. Az ókori birodalmak kronológiájának módosítása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alkímia, közgazdaság és teológia I. Newton, az alkimista – 1668-96 II. Newton a Pénzverdében – 1696-1727 III. Az ókori birodalmak kronológiájának módosítása."— Előadás másolata:

1 Alkímia, közgazdaság és teológia I. Newton, az alkimista – 1668-96 II. Newton a Pénzverdében – 1696-1727 III. Az ókori birodalmak kronológiájának módosítása – 1697, 1728 IV. Megjegyzések Dániel próféciáihoz és Szent János jelenéseihez – 1655, 1733

2 I.1. Newton, az alkimista 1. korának legműveltebb alkimistája, a régi és korabeli alkimista művek ismerője (könyvtárában kb. 140 alkímiai könyv volt) korának legműveltebb alkimistája, a régi és korabeli alkimista művek ismerője (könyvtárában kb. 140 alkímiai könyv volt) “Tudja meg, hogy … nincs-e Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, Eylau város környékén vagy a csehországi hegyekben, Szilézia közelében olyan folyó, amelynek vize aranyat tartalmaz; lehetséges, hogy az arany fel van oldva valamely, a királyvízhez (aqua regis) hasonló maró vízben s az oldatot a bányákon keresztülfolyó patak magával sodorja. “Tudja meg, hogy … nincs-e Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, Eylau város környékén vagy a csehországi hegyekben, Szilézia közelében olyan folyó, amelynek vize aranyat tartalmaz; lehetséges, hogy az arany fel van oldva valamely, a királyvízhez (aqua regis) hasonló maró vízben s az oldatot a bányákon keresztülfolyó patak magával sodorja.

3 I.2. Newton, az alkimista 2. Létezik-e olyan titkos, vagy nyíltan űzött eljárásmód, mely abban áll, hogy higanyt tesznek ezekbe a folyókba, s ott hagyják mindaddig, míg arannyal telítődik, azután pedig a higanyt ólommal kezelik, s így az arany megtisztul.” (levél Francis Astonnak, 1669) Létezik-e olyan titkos, vagy nyíltan űzött eljárásmód, mely abban áll, hogy higanyt tesznek ezekbe a folyókba, s ott hagyják mindaddig, míg arannyal telítődik, azután pedig a higanyt ólommal kezelik, s így az arany megtisztul.” (levél Francis Astonnak, 1669) alkímiai kísérleteihez kemencét épít Cambridge-ben (kísérleti és elméleti alkímiai jegyzetei mintegy 500.000 szót tartalmaznak) alkímiai kísérleteihez kemencét épít Cambridge-ben (kísérleti és elméleti alkímiai jegyzetei mintegy 500.000 szót tartalmaznak) alkimistaként is mér alkimistaként is mér

4 I.3. Newton, az alkimista 3.

5 I.4. Newton, az alkimista 4. az elsődleges cél: az aranycsinálás az elsődleges cél: az aranycsinálás közbenső cél: a bölcsek higanyának előállítása közbenső cél: a bölcsek higanyának előállítása a higany hipotetikus változata, amelyben az összes fém (így az arany is) oldódik a higany hipotetikus változata, amelyben az összes fém (így az arany is) oldódik Boyle: Kísérleti megfontolások a higanynak arannyal való felmelegítése kapcsán (Philosophical Transactions, 1675) Boyle: Kísérleti megfontolások a higanynak arannyal való felmelegítése kapcsán (Philosophical Transactions, 1675) Newton: „A módszert, amellyel a higany átitatható, mások ragadhatják magukhoz, akik arról tudomást szereznek, de akiknél nem szolgál valami nemesebb célt; az eljárás közléséből óriási kár származhat a világra … Ezért semmi egyebet nem akarnék, csak azt, hogy a nemes szerző nagy bölcsessége hallgasson erről az ügyről …” (levél Oldenburghoz, 1676) Newton: „A módszert, amellyel a higany átitatható, mások ragadhatják magukhoz, akik arról tudomást szereznek, de akiknél nem szolgál valami nemesebb célt; az eljárás közléséből óriási kár származhat a világra … Ezért semmi egyebet nem akarnék, csak azt, hogy a nemes szerző nagy bölcsessége hallgasson erről az ügyről …” (levél Oldenburghoz, 1676)

6 I.5. Newton, az alkimista 5. az antimon jelentősége a transzmutációban az antimon jelentősége a transzmutációban az antimon tiszta szemcséje (a latin kiskirály szóból): regulusz – Regulus csillag (az Oroszlánban) az antimon tiszta szemcséje (a latin kiskirály szóból): regulusz – Regulus csillag (az Oroszlánban) láthatatlan szellemet tartalmaz, amely „magnetikusan” kivonja a fémekből a bölcsek higanyát láthatatlan szellemet tartalmaz, amely „magnetikusan” kivonja a fémekből a bölcsek higanyát

7 I.6. Newton, az alkimista 6. alkímia és tudomány alkímia és tudomány a természetfilozófia részei a természetfilozófia részei elméleti spekuláció: tudomány (tapasztalat és okság) gyakorlati „művészet”: alkímia (ember és kozmosz kapcsolata a jelek révén) Newtonnál közösNewtonnál közös korpuszkularizmuskorpuszkularizmus éteréter anyagi és/vagy nem-anyagi erőkanyagi és/vagy nem-anyagi erők

8 I.7. Newton, az alkimista 7.

9 II.1. Newton a Pénzverdében 1. kinevezésének körülményei kinevezésének körülményei “… tanulmányoznia kell a nemzetek politikáját, jólétét és állami berendezéseit, … meg kell ismernie a lakosság különböző csoportjaira, a kereskedelemre és az egyes árucikkekre nehezedő adót; … tanulmányoznia kell … az útjába kerülő erődítményeket, … figyelje meg a hajók mechanizmusát és kormányzókészülékét; … a természeti kincseket, különösen a bányákat, a bányászati módszereket …” (levél Francis Astonnak, 1669) “… tanulmányoznia kell a nemzetek politikáját, jólétét és állami berendezéseit, … meg kell ismernie a lakosság különböző csoportjaira, a kereskedelemre és az egyes árucikkekre nehezedő adót; … tanulmányoznia kell … az útjába kerülő erődítményeket, … figyelje meg a hajók mechanizmusát és kormányzókészülékét; … a természeti kincseket, különösen a bányákat, a bányászati módszereket …” (levél Francis Astonnak, 1669)

10 II.2. Newton a Pénzverdében 2. őr – 1696 (600 font/év) őr – 1696 (600 font/év) igazgató – 1699 (2000 font/év) igazgató – 1699 (2000 font/év) harc a pénzhamisítók ellen harc a pénzhamisítók ellen > 100 pénzhamisítót juttatott börtönbe > 100 pénzhamisítót juttatott börtönbe többeket bitóra többeket bitóra személyes részvétele személyes részvétele a tárgyalásokon a tárgyalásokon a razziákon (pl. kocsmákban) a razziákon (pl. kocsmákban) a gyanúsítottak és besúgók kihallgatásán a gyanúsítottak és besúgók kihallgatásán

11 II.3. Newton a pénzverdében 3. pénzcsere pénzcsere 300 ember és 50 ló: 6.500.000 fontnyi érme 3 év alatt (az előző 30 évben csak ennek a felét állították elő) 300 ember és 50 ló: 6.500.000 fontnyi érme 3 év alatt (az előző 30 évben csak ennek a felét állították elő) fiókpénzverdék: pl. Chester (Halley) fiókpénzverdék: pl. Chester (Halley) Sir Isaac Newton – 1705 Anna lovaggá üti Sir Isaac Newton – 1705 Anna lovaggá üti

12 III.1. Az ókori birodalmak kronológiájának módosítása 1. tudomány és vallás tudomány és vallás megismerés Isten teremtményeinek tanulmányozásával megismerés az Írás tanulmányozásával

13 III.2. Az ókori birodalmak kronológiájának módosítása 2. a világ kora a világ kora az egyiptomiak, asszírok, babilóniaiak, görögök, latinok túloznak történelmük időtartamával kapcsolatban az egyiptomiak, asszírok, babilóniaiak, görögök, latinok túloznak történelmük időtartamával kapcsolatban Trója elfoglalása nem Kr. e. 1183-ban, hanem 965-ben volt Trója elfoglalása nem Kr. e. 1183-ban, hanem 965-ben volt a spártai királyváltások időtartama nem 33 (Herodotosz), hanem 20 év a spártai királyváltások időtartama nem 33 (Herodotosz), hanem 20 év a napéjegyenlőség időpontjának változásai a napéjegyenlőség időpontjának változásai közelítés az Ótestamentum kronológiájához közelítés az Ótestamentum kronológiájához

14 IV.1. Megjegyzések Dániel próféciáihoz és Szent János jelenéseihez 1.

15 IV.2. Megjegyzések Dániel próféciáihoz és Szent János jelenéseihez 2. „Ekkor én, Dániel, azt láttam, hogy két más valaki is áll ott: az egyik a folyó innenső partján, a másik pedig a folyó túlsó partján. Akkor megszólítottam azt a gyolcsruhába öltözött férfiút, aki a folyóvíz fölött állt: "Mikor lesz vége ennek a sok csodálatos dolognak?" Erre a gyolcsruhába öltözött férfi, aki a folyóvíz fölött állt, jobbját és balját az égre emelte. S hallottam, amint megesküdött az Örökkévalóra: "Egy idő, két idő és egy fél idő múlva ez mind beteljesedik, akkor, amikor az az erő, amely a szent népet szétszórta, nem lesz többé." Hallottam ugyan a szót, de nem értettem, azért újra megkérdeztem: "Uram, hogy állunk ezekkel a végső dolgokkal?" Így válaszolt: "Eredj, Dániel, mert el vannak zárva, és le vannak pecsételve ezek a szavak a végső időkig. Sokat kiválasztanak, megtisztítanak és próbára tesznek, ám a gonoszok tovább folytatják gonoszságukat. A gonoszok közül senki se jut el a belátásra, de az értő szívűek meg fogják érteni. Attól az időtől kezdve, amint megszűnik a mindennapi áldozat, és felállítják a vészt hozó undokságot, ezerkétszázkilencven nap lesz. Boldog, aki bízni tud, és megéri az ezerháromszázharmincötödik napot.” (Dán 12,5) „Ekkor én, Dániel, azt láttam, hogy két más valaki is áll ott: az egyik a folyó innenső partján, a másik pedig a folyó túlsó partján. Akkor megszólítottam azt a gyolcsruhába öltözött férfiút, aki a folyóvíz fölött állt: "Mikor lesz vége ennek a sok csodálatos dolognak?" Erre a gyolcsruhába öltözött férfi, aki a folyóvíz fölött állt, jobbját és balját az égre emelte. S hallottam, amint megesküdött az Örökkévalóra: "Egy idő, két idő és egy fél idő múlva ez mind beteljesedik, akkor, amikor az az erő, amely a szent népet szétszórta, nem lesz többé." Hallottam ugyan a szót, de nem értettem, azért újra megkérdeztem: "Uram, hogy állunk ezekkel a végső dolgokkal?" Így válaszolt: "Eredj, Dániel, mert el vannak zárva, és le vannak pecsételve ezek a szavak a végső időkig. Sokat kiválasztanak, megtisztítanak és próbára tesznek, ám a gonoszok tovább folytatják gonoszságukat. A gonoszok közül senki se jut el a belátásra, de az értő szívűek meg fogják érteni. Attól az időtől kezdve, amint megszűnik a mindennapi áldozat, és felállítják a vészt hozó undokságot, ezerkétszázkilencven nap lesz. Boldog, aki bízni tud, és megéri az ezerháromszázharmincötödik napot.” (Dán 12,5)

16 IV.3. Megjegyzések Dániel próféciáihoz és Szent János jelenéseihez 3. „"Két tanúmnak meghagyom, hogy szőrzsákba öltözve ezerkétszázhatvan napig hirdessenek bűnbánatot." … Amikor befejezik tanúságtételüket, a vadállat feljön a mélységből, harcra kel ellenük, legyőzi és megöli őket. … Holttestüket sokan fogják nézni a népek, törzsek, nyelvek és nemzetek közül három és fél napon át, nem engedik, hogy tetemüket sírba tegyék. … De három és fél nap elteltével az Istentől az élet lehelete szállt beléjük, és talpra álltak.” (Jel 11,3) „"Két tanúmnak meghagyom, hogy szőrzsákba öltözve ezerkétszázhatvan napig hirdessenek bűnbánatot." … Amikor befejezik tanúságtételüket, a vadállat feljön a mélységből, harcra kel ellenük, legyőzi és megöli őket. … Holttestüket sokan fogják nézni a népek, törzsek, nyelvek és nemzetek közül három és fél napon át, nem engedik, hogy tetemüket sírba tegyék. … De három és fél nap elteltével az Istentől az élet lehelete szállt beléjük, és talpra álltak.” (Jel 11,3)

17 IV.4. Megjegyzések Dániel próféciáihoz és Szent János jelenéseihez 4. „Aztán láttam, hogy egy angyal szállt alá a mennyből, a mélység kulcsa volt nála, és nagy láncot tartott a kezében. Megragadta a sárkányt, az őskígyót, vagyis az ördögöt, a sátánt, és ezer évre láncra verte. Letaszította a mélységbe, bezárta, és lepecsételte, hogy ne vezesse félre többé a népeket, míg le nem jár az ezer esztendő. … És (láttam) a lelkeket, akiket Jézus melletti tanúságtételükért és az Isten szaváért lefejeztek, akik nem borultak le sem a vadállat, sem képmása előtt, sem bélyegét nem viselték homlokukon vagy karjukon. Életre keltek, és ezer évig uralkodtak Krisztussal. A többi halott csak akkor kelt életre, amikor eltelt az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. A második halálnak ezeken nincs hatalma, hanem Istennek és Krisztusnak lesznek papjai, és ezer évig uralkodnak vele. Amikor eltelik az ezer esztendő, a sátán kiszabadul börtönéből, és útra kel, hogy a föld négy sarkán félrevezesse a népeket, Gógot és Magógot, és harcra toborozza őket.” (Jel 20,1) „Aztán láttam, hogy egy angyal szállt alá a mennyből, a mélység kulcsa volt nála, és nagy láncot tartott a kezében. Megragadta a sárkányt, az őskígyót, vagyis az ördögöt, a sátánt, és ezer évre láncra verte. Letaszította a mélységbe, bezárta, és lepecsételte, hogy ne vezesse félre többé a népeket, míg le nem jár az ezer esztendő. … És (láttam) a lelkeket, akiket Jézus melletti tanúságtételükért és az Isten szaváért lefejeztek, akik nem borultak le sem a vadállat, sem képmása előtt, sem bélyegét nem viselték homlokukon vagy karjukon. Életre keltek, és ezer évig uralkodtak Krisztussal. A többi halott csak akkor kelt életre, amikor eltelt az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. A második halálnak ezeken nincs hatalma, hanem Istennek és Krisztusnak lesznek papjai, és ezer évig uralkodnak vele. Amikor eltelik az ezer esztendő, a sátán kiszabadul börtönéből, és útra kel, hogy a föld négy sarkán félrevezesse a népeket, Gógot és Magógot, és harcra toborozza őket.” (Jel 20,1)

18 IV.5. Megjegyzések Dániel próféciáihoz és Szent János jelenéseihez 5.


Letölteni ppt "Alkímia, közgazdaság és teológia I. Newton, az alkimista – 1668-96 II. Newton a Pénzverdében – 1696-1727 III. Az ókori birodalmak kronológiájának módosítása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések