Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Korszerű geotermális energiahasznosítás és/vagy versenyképesség?”, Szentes, 2005. augusztus 26. A geotermikus energia kiaknázásának Európai Uniós szabályozása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Korszerű geotermális energiahasznosítás és/vagy versenyképesség?”, Szentes, 2005. augusztus 26. A geotermikus energia kiaknázásának Európai Uniós szabályozása."— Előadás másolata:

1 „Korszerű geotermális energiahasznosítás és/vagy versenyképesség?”, Szentes, 2005. augusztus 26. A geotermikus energia kiaknázásának Európai Uniós szabályozása és ennek összhangja a hazai jogszabályi környezettel Hámor Tamás

2 „Korszerű geotermális energiahasznosítás és/vagy versenyképesség?”, Szentes, 2005. augusztus 26. VERSENGŐ VAGY KIEGÉSZÍTŐ KÖZÖSSÉGI POLITIKÁK? mezőgazdaság természetvédelem víz környezetvédelem területfejlesztés energia bányászat GEOTERMÁLIS ENERGIA

3 „Korszerű geotermális energiahasznosítás és/vagy versenyképesség?”, Szentes, 2005. augusztus 26. REGULATION 2700/98 CONCERNING THE DEFINITIONS OF CHARACTERISTICS FOR STRUCTURAL BUSINESS STATISTICS Code: 20 11 5 Title: Purchases of heat (in value) Heat is produced by heating plants using fossil fuels, biomass, wastes or by Combined Heat and Power plants (CHP) or from geothermal fields. Purchases of individual energy products cannot be isolated in company accounts. They are part of raw materials and consumables. Code: 20 11 6 Title: Purchases of electricity (in value) Electricity is a secondary energy source obtained from fossil fuels, nuclear power, biomass, wastes and other renewable energy sources (such as hydropower, wind, solar or geothermal energy sources).

4 „Korszerű geotermális energiahasznosítás és/vagy versenyképesség?”, Szentes, 2005. augusztus 26. DIRECTIVE 2001/77/EC ON THE PROMOTION OF ELECTRICITY PRODUCED FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE INTERNAL ELECTRICITY MARKET "renewable energy sources" renewable non-fossil energy sources (wind, solar, geothermal, wave, tidal, hydropower, biomass, landfill gas, sewage treatment plant gas and biogases); "electricity produced from renewable energy sources" electricity produced by plants using only renewable energy sources, as well as the proportion of electricity produced from renewable energy sources in hybrid plants also using conventional energy sources and including renewable electricity used for filling storage systems, and excluding electricity produced as a result of storage systems; national indicative targets are consistent with the global indicative target of 12% of gross national energy consumption by 2010 and in particular with the 22.1% indicative share of electricity produced from renewable energy sources

5 „Korszerű geotermális energiahasznosítás és/vagy versenyképesség?”, Szentes, 2005. augusztus 26. DIRECTIVE 2004/8/EC ON THE PROMOTION OF COGENERATION BASED ON A USEFUL HEAT DEMAND IN THE INTERNAL ENERGY MARKET... "cogeneration" simultaneous generation in one process of thermal energy and electrical and/or mechanical energy "micro-cogeneration unit" with a maximum capacity below 50 kWe "small scale cogeneration" with an installed capacity below 1 MWe Annex I Cogeneration technologies: (a) Combined cycle gas turbine with heat recovery (b) Steam backpressure turbine (c) Steam condensing extraction turbine...(f) Microturbines...(j) Organic Rankine cycles

6 „Korszerű geotermális energiahasznosítás és/vagy versenyképesség?”, Szentes, 2005. augusztus 26. DIRECTIVE 85/337/EEC ON THE ASSESMENT OF THE EFFECTS OF CERTAIN... PROJECTS ON THE ENVIRONMENT ANNEX I, PROJECTS SUBJECT TO ARTICLE 4(1) 11. Groundwater abstraction or artificial groundwater recharge schemes where the annual volume of water abstracted or recharged is  10 million m 3. ANNEX II, PROJECTS SUBJECT TO ARTICLE 4(2) 2. Extractive industry (d) Deep drillings, in particular: - geothermal drilling 10. Infrastructure projects (projects not included in Annex I) (l) Groundwater abstraction and artificial groundwater recharge schemes 11. Other projects (c) Waste-water treatment plants (projects not included in Annex I)

7 „Korszerű geotermális energiahasznosítás és/vagy versenyképesség?”, Szentes, 2005. augusztus 26. DIRECTIVE 2000/60/EC ON WATER POLICY ART. 11 PROGRAMME OF MEASURES, 3. BASIC MEASURES (j) a prohibition of direct discharges of pollutants into groundwater: Member States may authorise  reinjection into the same aquifer of water used for geothermal purposes  injection of water containing substances resulting from the operations for exploration and extraction of hydro-carbons or mining activities  injection of operational water for technical reasons into geological formations from which hydrocarbons or other substances have been extracted or into geological formations which for natural reasons are permanently unsuitable for other purposes

8 „Korszerű geotermális energiahasznosítás és/vagy versenyképesség?”, Szentes, 2005. augusztus 26. Promoting the improvement of energy performance of buildings through cost-effective measures Convergence of building standards Savings potential of around 22% by 2010 for energy used in heating, air-conditioning, hot water and lighting Directive 2002/91/EC energy performance of buildings Methodology for integrated buildings energy performance standards Minimum requirements on new and refurbished buildings (over 1000 m²) Certification schemes for all buildings (new and old ones when sold or rented) Inspection & assessment of boilers/heating and cooling installations

9 „Korszerű geotermális energiahasznosítás és/vagy versenyképesség?”, Szentes, 2005. augusztus 26. EurObserv’ER 2004 GEOTERMIKUS ENERGIA TERMELÉSI TREND current trend & White Paper objectives for electrical production (in MWe)

10 „Korszerű geotermális energiahasznosítás és/vagy versenyképesség?”, Szentes, 2005. augusztus 26. TAIEX-MGSZ workshop KISTELEK TAGÁLLAMI KITEKINTÉS

11 „Korszerű geotermális energiahasznosítás és/vagy versenyképesség?”, Szentes, 2005. augusztus 26. KISTELEK DEKLARÁCIÓ (www.mgsz.hu)   koherens tagállami jogszabályi környezet és egyértelmű hatósági rendszer   geotermikus energia definíciója a közösségi jogban   harmonizált, éves változásokat is követő centralizált tagállami nyilvántartás   Víz Keretirányelv végrehajtási rendelete pontosabban rendelkezzen a visszasajtolásról   harmonizált közgazdasági szabályozók (pl. többszörös adóztatás ellen)   Strukturális Alapok elérhetősége   IPPC irányelv hatálya alatti legjobb elérhető technológia referencia dokumentum

12 „Korszerű geotermális energiahasznosítás és/vagy versenyképesség?”, Szentes, 2005. augusztus 26. Jelmagyarázat P a r l a m e n t Kormány GKM KvVM MBH MGSZ Zöld Hatóság bányakapi- tányságok Területi hivatalok Területi szervek önkormányzatok jogalkotás hatóságok érintettek FVM felhasználók MEH HAZAI HATÓSÁGI, JOGALKOTÁSI RENDSZER

13 „Korszerű geotermális energiahasznosítás és/vagy versenyképesség?”, Szentes, 2005. augusztus 26. JOGI SZABÁLYOZÁS – 1993. évi XLVIII tv. a bányászatról „Bt. 48. § …(2) A Magyar Geológiai Szolgálat vezeti az állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartást, amelyre a jogosult kérelmére, külön jogszabályban meghatározott díjazásért, igazolást ad ki.” „Bt. 49. § E törvényben használt egyes kifejezések a következőket tartalmazzák: … 4. … E törvény alkalmazásában bányászati tevékenységnek minősül: … e) a felszín alatti víz kutatásával és kitermelésével nem járó geotermikus energia kutatása és energetikai célú hasznosítása is.”

14 „Korszerű geotermális energiahasznosítás és/vagy versenyképesség?”, Szentes, 2005. augusztus 26. EU ÁSVÁNYVAGYON OSZTÁLYOZÁSI RENDSZER

15 „Korszerű geotermális energiahasznosítás és/vagy versenyképesség?”, Szentes, 2005. augusztus 26. JOGI SZABÁLYOZÁS – 1993. évi XLVIII tv. a bányászatról „Bt. 49. § (folyt.) … 11. „Geotermikus energia” a földkéreg belső energiája. 12. „Geotermikus energiahordozók” e törvény alkalmazásában azok a különböző halmazállapotú anyagok (pl. felszín alatti vizek, gőzök), melyek a földkéreg belső energiájának hőenergetikai célú hasznosítását kitermeléssel vagy más technológia alkalmazásával lehetővé teszik.” „Vhr. 34. § E rendelet alkalmazásában: …10. Hasznosított geotermikus energia mennyiség: a bányavállalkozó által kitermelt, +30 °C-ot meghaladó hőmérsékletű energiahordozóból kinyert energia­mennyiség energetikai célra hasznosított része. E vonatkozásban nem minősül bányavállalkozónak, aki vízjogi engedély alapján geotermikus energiát gyógyászati, balneológiai, valamint vízellátási célra használ, még abban az esetben sem, ha azt másodlagos felhasználással energetikai célra is hasznosítják.”

16 „Korszerű geotermális energiahasznosítás és/vagy versenyképesség?”, Szentes, 2005. augusztus 26. 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 15. § (3) Az ásvány-, gyógy- és termálvizek felhasználásánál előnyben kell részesíteni a gyógyászati, illetve gyógyüdülési használatot. A kizárólag energia hasznosítás céljából kitermelt termálvizet - a külön jogszabályban megfogalmazottak szerint - vissza kell táplálni. 1. számú melléklet az 1995. évi LVII. törvényhez „16. termálvíz: minden olyan felszín alatti (vízadó rétegből származó) eredetű víz, melynek kifolyó (felszínen mért) hőmér-séklete 30 °C, vagy annál magasabb;” 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről „9. § …(5) A 13. §-ban foglaltak figyelembevételével engedélyezhető: b) a kitermelt felszín alatti vizek ugyanazon vagy azonos célra használt rétegbe történő visszajuttatása, ha biztosított, hogy a visszasajtolt víz nem tartalmaz a kitermelt víztől eltérő anyagot és nem okoz kedvezőtlen minőségváltozást ba) geotermikus energia hasznosítás céljából zárt rendszerű technológiával,” JOGI SZABÁLYOZÁS – KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS

17 „Korszerű geotermális energiahasznosítás és/vagy versenyképesség?”, Szentes, 2005. augusztus 26. 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról A. Tevékenységek, létesítmények, amelyekre környezetvédelmi engedély csak a részletes környezeti hatásvizsgálat elvégzése után adható:   Felszín alatti vizek igénybevétele egy vízkivételi objektumból vagy objektumcsoportból 5millió m 3 /év vízkivételtől   Vízbesajtolás felszín alatti vízbe 3 millió m 3 /év víz bejuttatásától B. Tevékenységek, létesítmények, jelentős módosítások, amelyeknél a felügyelőség döntésétől függ, hogy szükséges-e a részletes környezeti hatás- vizsgálat elvégzése:   Geotermikus erőmű 20 MW villamos teljesítménytől; ásvány-, gyógy- és ivóvízbázis védőövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül   Hőenergiát termelő létesítmény (gőz és meleg víz előállítása) 50 MW kimenő teljesítménytől (ha nem tartozik az „A” fejezetbe)   Mélyfúrás kiépített fúrólétesítménnyel 650 m fúrási mélységtől (ha nem az „A” vagy „B” fejezetben felsorolt más tevékenység része) vízbázis védőövezetén vagy védett természeti területen   Vízbesajtolás felszín alatti vízbe (ha nem tartozik az „A” fejezetbe) JOGI SZABÁLYOZÁS – KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS

18 „Korszerű geotermális energiahasznosítás és/vagy versenyképesség?”, Szentes, 2005. augusztus 26. JOGI SZABÁLYOZÁS – KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti helyen MegnevezésMértékegys. Energetikai célú hasznosítás Gyógyászati célú hasznosítás Termálfürdő Dikromátos oxigén- fogyasztás (KOIk) mg/l-150- Összes sómg/l300050002000 Nátrium-egyenérték%459545 Ammónia-ammónium nitrogén mg/l-10- Szulfidokmg/l-2- Fenolindexmg/l1,0-- Összes báriummg/l-0,5- Hőterhelés°C30

19 „Korszerű geotermális energiahasznosítás és/vagy versenyképesség?”, Szentes, 2005. augusztus 26. JOGI SZABÁLYOZÁS – KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS JOGI SZABÁLYOZÁS – KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról Vízkészlet jellege Vízhasználat jellege Gyógyá -szati célú közcélú gazdasági célú ivóvízöntözés halg. és rizs- term. állat- tartó telep ener ge- tika víz- erő- mű fürdőegyéb Felszín alatti víz gyógyvíz minő- sített 1,05,0 10,0 termálvíz > vagy = 30 °C 1,0 3,0 7,5 karszt- és hasadék- víz I. oszt. II. oszt. III. oszt. 1,2 1,0 0,5 3,0 2,0 1,0 4,0 3,0 2,0 3,0 2,0 1,0 6,0 5,0 4,0 rétegvíz I. oszt. II. oszt. III. oszt. 1,0 0,8 0,5 3,0 2,0 1,0 4,0 3,0 2,0 3,5 2,0 1,0 3,0 2,0 1,0 5,0 4,0 2,0 Parti- szűrésű víz I. oszt. II. oszt. III. oszt. 1,0 0,8 0,5 3,0 2,0 1,0 3,5 2,0 1,0 3,0 2,0 1,0 4,0 3,0 1,0 talajvíz I. oszt. II. oszt. III. oszt. 1,0 0,7 0,5 1,5 1,1 1,0 2,0 1,5 1,0 1,5 1,1 1,0 3,0 2,0 1,5 Felszíni víz I. kat.0,61,00,10,020,40,0011,0 II. kat.0,71,10,10,020,40,0011,12,0 III. kat.0,81,20,20,040,40,0011,22,5 IV. kat.0,81,20,30,060,50,0011,23,0

20 „Korszerű geotermális energiahasznosítás és/vagy versenyképesség?”, Szentes, 2005. augusztus 26.KÖVETKEZTETÉSEK  az Európai Unió közösségi szinten szabályozza a geotermikus energia kiaknázásának alapjait  a tagállami részletszabályozás meglehetősen eltérő  további közösségi jogforrás kimunkálása indokolt (pl. IPPC BAT REF)  a tagállami jog ütközhet a közösségivel  a geotermikus rezervoárok modellezése szükséges a nemzeti nyilvántartás létrehozására, amely biztosíthatja ezek fenntartható hasznosítását és a 2001/77 irányelvnek való megfelelést MINDEN ÉRINTETT EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL


Letölteni ppt "„Korszerű geotermális energiahasznosítás és/vagy versenyképesség?”, Szentes, 2005. augusztus 26. A geotermikus energia kiaknázásának Európai Uniós szabályozása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések