Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A deviancia értelmezési kerete Fogalmak: kultúra, érték, értékrendszer, norma, szocializáció, szubkultúra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A deviancia értelmezési kerete Fogalmak: kultúra, érték, értékrendszer, norma, szocializáció, szubkultúra."— Előadás másolata:

1 A deviancia értelmezési kerete Fogalmak: kultúra, érték, értékrendszer, norma, szocializáció, szubkultúra

2 A kultúra (1) Egy emberközösség közösen elfogadott viszonyulása az élet legalapvetőbb kérdéseihez, (2) továbbá az e viszonyuláson alapuló értékeinek, normáinak, viselkedéseinek, szokásainak, (3) valamint a közösség által létrehozott és felhalmozott szellemi és tárgyi produktumoknak az összessége.

3 A kultúra szintjei alapfeltevések, alapviszonyulások értékek, normák, viselkedési minták érzékszerve- inkkel megragad- ható szint

4 A normák Az adott kultúrára jellemző, a csoport/társadalom által létrehozott viselkedési, gondolkodási, érzési szabályok, melyeknek alapját egy hierarchikusan felépülő értékrendszer képezi. Ezen belül: statikus normafelfogások radikális normafelfogások szociális konstruktivizmus

5 Norma típusok terjedelem, összetétel szerint egyes normák pozícióhoz kötött normák szükséglet kielégítési normák normák összessége, a kultúra egésze eredet szerint tradíció megegyezés szerződés tipizálás rendelet, törvény rögzítettség szerint: megszokás, elvárás, hagyomány, népszokás, erkölcs, jog viselkedési normák – elvárások konstitutív normák – regulatív normák norma mint a szociális kreativitás terméke szelektív norma – produktív norma

6 A normák természete minden norma: tartalmaz valamilyen negatív vagy pozitív formájú előírást megnevez vagy utal szankciókra (jutalomra és/vagy büntetésre) megnevezi a végrehajtás személyeit, csoportjait, ágenseit egy adott kultúrában egyidejűleg többféle norma létezhet

7 Értékek Andorka Rudolf: „olyan kulturális alapelvek, amelyek kifejezik azt, hogy az adott társadalomban mit tartanak kívánatosnak és fontosnak” Csepeli György: az értékek „motívációs erejük révén jelentésekkel teli cselekvési keretet képesek teremteni, ahol az értékelés mozzanatában életre kel, megnyilvánul az emberek értéktudata” absztrakció, nem létezik önmagában folyamatosan változnak társadalmi csoportonként eltérőek

8 Az értékek felismerésének nehézségei csak közvetett módon megfigyelhetők, a cselekvő cselekedeteinek tulajdonított értéktartalmak és a külső szemlélő megítélése nem feltétlenül fedik egymást, nehezen fejezzük ki értékeinket, a külső megfigyelő értékválasztása befolyásolhat.

9 Az értékek, normák keletkezése és működése szükséglet, érdek értékek érték- rendszer normák norma- rendszer


Letölteni ppt "A deviancia értelmezési kerete Fogalmak: kultúra, érték, értékrendszer, norma, szocializáció, szubkultúra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések