Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új elképzelések a szakképzésben és a felnőttképzésben (OKJ, SZVK, KP) 2011. november 09. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Menyhért Anikó osztályvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új elképzelések a szakképzésben és a felnőttképzésben (OKJ, SZVK, KP) 2011. november 09. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Menyhért Anikó osztályvezető."— Előadás másolata:

1 Új elképzelések a szakképzésben és a felnőttképzésben (OKJ, SZVK, KP) november 09. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Menyhért Anikó osztályvezető

2 Szakképzési dokumentumok 1.  évi LXXIX. törvény a közoktatásról  évi LXXVI. törvény a szakképzésről  133/2010. (IV. 22.) Kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 133_2011_VII_18_OKJ_rendelet_allamtitkarsag_s zurheto.xls

3 Szakképzési dokumentumok 2.  A szociális és munkaügyi miniszter többször módosított 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelete a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről (vizsgaszervezés, v izsga dokumentumok, v izsga bizottság feladatai stb.)  Az SZVK-kat kiadó rendeletek (a szaktárcák adják ki)

4 SZVK-t kiadó rendeletek SZVK 429 db SZVK-t kiadó rendeletHatályba lépés …. 50 2/2006. (VIII. 8.) SZMM 21/2007. (V. 21.) SZMM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM 18/2009. (IX. 10.) SZMM 1/2010. (II. 5. ) SZMM …………… 32/2011. (VIII. 25.) NGM aug szept aug szept febr. 13. ………… aug mód. 8/2008. (I. 23.) FVM 152/2008. (XI. 20.) FVM 85/2009. (VII. 15.) FVM 51/2010. (IV.29.) FVM ápr dec júl máj. 7.

5 Az állam által elismert szakképesítést szerzettek száma és aránya az OKJ típusa szerint ( )

6 Szakképzési dokumentumok 3. Szakképesítés OKJ módosításának eljárásrendje a 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint: A javaslathoz a következőket kell csatolni a benyújtónak a szaktárcához: 3. § (1) A 2. § szerinti kezdeményezésre irányuló javaslat benyújtható a szakképesítésért felelős miniszterhez. (2) A javaslathoz csatolni kell: a) a módosítási javaslat részletes indoklását, b) a javaslattal kapcsolatban az alábbi adatokat tartalmazó előlapot ba) a javaslattevő neve, székhelye, bb) a módosítási javaslat típusát, megjelölve, hogy felvételre, módosításra, illetve törlésre irányul, bc) a szakképesítés OKJ-ben szereplő adatait, külön megjelölve a módosuló adatokat, bd) a módosításban érintett új, módosuló vagy törlendő szakmai követelménymodul, be) a szakképesítés kapcsolatát más szakképesítésekkel, bf) az egy év alatt képzésben résztvevők becsült száma, bg) a gyakorlati képzést vállalók felsorolása, bh) az elméleti képzést vállalók felsorolása, bi) az állami foglalkoztatási szerv előrejelzését az adott szakképesítéssel betölthető munkahelyek számát illetően

7 Szakképzési dokumentumok 4. Szakképesítés OKJ módosításának eljárásrendje a 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint: c) A szakképesítés, szakképesítés-elágazás, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés (a továbbiakban együtt: szakképesítés) OKJ-be történő felvétele és az OKJ-ben szereplő szakképesítés adatainak módosítása esetén a szakképesítés Sztv. 10. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kidolgozott szakmai és vizsgakövetelményét, valamint elemzést arról, hogy a javaslatban szereplő új vagy módosuló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye milyen azonosságokat, eltéréseket, módosításokat, megfeleléseket tartalmaz az OKJ-ben szereplő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményével összevetve. (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti adattartalommal rendszeresített előlap a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon nyújtható be.

8 Szakképzési dokumentumok 5. OKJ Bizottság A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről 4. § (3), (4) bekezdése rendelkezik a feladatairól 45 fős grémium (szakminisztériumok által generált kamarák, szakmai szervezetek képviselői) Pl: IPOSZ, MKIK, stb. Ügyrend alapján működik, 2 havonta ülésezik, illetve igény szerint rendkívüli ülésen dönt, a bizottsági tagok által képviselt szakterületekről közvetlenül beérkező javaslatok alapján kezdeményezi az OKJ módosítását, javaslatot tesz az OKJ fejlesztésének irányaira, figyelemmel kíséri és véleményezi a szakképzési szerkezet OKJ-t érintő fejlesztéseit, változását. Nyilvános dokumentumok a honlapon

9

10 Az OKJ-ben szereplő szakképesítések szakmai dokumentumainak egymásra épülése  Hatályos OKJ (jelenleg 429 szakképesítés)  Jóváhagyott SZVK (teljes terjedelemben jogszabály)  K özponti program elkészítése és megjelentetés e (közlemény-közlöny)  Adaptált (SNI) speciális központi program elkészítése és megjelentetés e (közlemény- közlöny)  Helyi szakmai program vagy képzési program j.h.  Képzés megindulása

11 Az SZVK szerkezete  I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok  II. Egyéb adatok  III. Munkaterület  IV. Szakmai követelmények  V. Vizsgáztatási követelmények  VI. Eszköz- és felszerelési jegyzék  VII. Egyebek

12 Szakképesítések (SZVK-k) (db), OKJ2011 Szakmacsoport/szint Összes 1. Egészségügy Szociális szolgáltatások Oktatás Művészet, közművelődés, kommunikáció Gépészet Elektrotechnika-elektronika Informatika Vegyipar Építészet Könnyűipar Faipar Nyomdaipar Közlekedés Környezetvédelem-vízgazdálkodás Közgazdaság Ügyvitel Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Vendéglátás-idegenforgalom Egyéb szolgáltatások Mezőgazdaság Élelmiszeripar Több szakmacsoportban szereplő szakképesítések Összesen:

13 A munkavédelemmel kapcsolatos kompetenciák az OKJ-ben I. SZAKKÉPESÍTÉSEK a 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján:  Mérnökasszisztens (2010) Munkavédelmi mérnökasszisztens  Munkaügyi, munkavédelmi felügyelő (2008) Munkaügyi felügyelő asszisztens  Munkavédelmi technikus (1993)

14 A munkavédelemmel kapcsolatos kompetenciák az OKJ-ben II. A „MUNKAVÉDELEM” kifejezést a nevükben is tartalmazó modulok (23 db) 23 db A munkavédelemmel kapcsolatos kompetenciákat tartalmazó modulok (640 db) 640 db Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

15 A munkavédelemmel kapcsolatos kompetenciák az OKJ-ben III.  A munkavédelem szakmacsoporttól függetlenül jelenik meg a modulokban. Pl.: A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése Bányászati közös feladatok I Jogi és pénzügyi ismeretek Gázautószerelő feladatai Általános levéltári, irattári tevékenység

16

17

18 Az OKJ átalakítása Fejlesztési igények  A modularitási elv összhangban van az európai szakképzés-fejlesztési törekvésekkel (kreditálás, megfeleltethetőség, átjárhatóság, mobilitás érdekében)  Jelenleg 429 szakképesítés, 1302 kimenettel: nehezen átlátható a pályaválasztás előtt állók, munkaadók számára.  Az átalakítás és szűkítés a szakmai szervezetek és a szakképesítésért felelős minisztériumok együttműködésével valósul meg az MKIK koordinációja mellett. (megállapodás)  Az OKJ átalakítást SZVK fejlesztés követi. Fejlesztési alapelvek 1. Széles tudásbázisú, az LLL stratégiának is megfelelő ún. alap-szakképesítéseket tartalmazzon elsősorban (jellemzően magasabb óraszámú képzések); 2.Tükrözze a munkaerő-piaci trendeket (foglalkoztatási arány, betölthető munkakörök figyelembe vétele); 3. A költséghatékonyság miatt is csökkenjen a specializációk száma (pl. évek óta szüneteltetett képzések); 4. Az 55, 61 szintű képesítések átkerülnek a felsőoktatás hatáskörébe; 5. Figyelembe kell venni a jogszabályban előírt képzési kötelezettségeket (pl. hatósági vizsgák)

19 A munkavédelemmel kapcsolatos fejlesztések/változások az OKJ-ben  Pl.: a Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor új szakképesítés munkakörelemzése megtörtént 2008-ban, de még nem került be az OKJ-ba.  Jelenleg folyik a közoktatási törvény, a szakképzési törvény és az OKJ módosítása is.  Tartalmak változhatnak az új SZVK-kban (MKIK)  Konkrét modul vagy osztott modul a megoldás?  SZVK jogszabály, aktualizálása helyi szinten  Tartalmak megítélése eltérő  Munkavédelem kiemelt kezelése

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Új elképzelések a szakképzésben és a felnőttképzésben (OKJ, SZVK, KP) 2011. november 09. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Menyhért Anikó osztályvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések