Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új elképzelések a szakképzésben és a felnőttképzésben (OKJ, SZVK, KP)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új elképzelések a szakképzésben és a felnőttképzésben (OKJ, SZVK, KP)"— Előadás másolata:

1 Új elképzelések a szakképzésben és a felnőttképzésben (OKJ, SZVK, KP)
2011. november 09. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Menyhért Anikó osztályvezető

2 Szakképzési dokumentumok 1.
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 133/2010. (IV. 22.) Kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 133_2011_VII_18_OKJ_rendelet_allamtitkarsag_szurheto.xls

3 Szakképzési dokumentumok 2.
A szociális és munkaügyi miniszter többször módosított 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelete a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről (vizsgaszervezés, vizsgadokumentumok, vizsgabizottság feladatai stb.) Az SZVK-kat kiadó rendeletek (a szaktárcák adják ki)

4 SZVK-t kiadó rendeletek
SZVK 429 db SZVK-t kiadó rendelet Hatályba lépés 13 195 197 198 33 …. 50 2/2006. (VIII. 8.) SZMM 21/2007. (V. 21.) SZMM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM 18/2009. (IX. 10.) SZMM 1/2010. (II. 5. ) SZMM …………… 32/2011. (VIII. 25.) NGM 2006. aug. 16. 2007. szept. 1. 2008. aug. 28. 2009. szept. 25. 2010. febr. 13. ………… 2011. aug. 28. 44 45 16 mód. 8/2008. (I. 23.) FVM 152/2008. (XI. 20.) FVM 85/2009. (VII. 15.) FVM 51/2010. (IV.29.) FVM 2008. ápr. 22. 2008. dec. 5. 2009. júl. 23. 2010. máj. 7.

5 Az állam által elismert szakképesítést szerzettek száma és aránya az OKJ típusa szerint ( )

6 Szakképzési dokumentumok 3.
Szakképesítés OKJ módosításának eljárásrendje a 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint: A javaslathoz a következőket kell csatolni a benyújtónak a szaktárcához: 3. § (1) A 2. § szerinti kezdeményezésre irányuló javaslat benyújtható a szakképesítésért felelős miniszterhez. (2) A javaslathoz csatolni kell: a) a módosítási javaslat részletes indoklását, b) a javaslattal kapcsolatban az alábbi adatokat tartalmazó előlapot ba) a javaslattevő neve, székhelye, bb) a módosítási javaslat típusát, megjelölve, hogy felvételre, módosításra, illetve törlésre irányul, bc) a szakképesítés OKJ-ben szereplő adatait, külön megjelölve a módosuló adatokat, bd) a módosításban érintett új, módosuló vagy törlendő szakmai követelménymodul, be) a szakképesítés kapcsolatát más szakképesítésekkel, bf) az egy év alatt képzésben résztvevők becsült száma, bg) a gyakorlati képzést vállalók felsorolása, bh) az elméleti képzést vállalók felsorolása, bi) az állami foglalkoztatási szerv előrejelzését az adott szakképesítéssel betölthető munkahelyek számát illetően

7 Szakképzési dokumentumok 4.
Szakképesítés OKJ módosításának eljárásrendje a 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint: c) A szakképesítés, szakképesítés-elágazás, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés (a továbbiakban együtt: szakképesítés) OKJ-be történő felvétele és az OKJ-ben szereplő szakképesítés adatainak módosítása esetén a szakképesítés Sztv. 10. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kidolgozott szakmai és vizsgakövetelményét, valamint elemzést arról, hogy a javaslatban szereplő új vagy módosuló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye milyen azonosságokat, eltéréseket, módosításokat, megfeleléseket tartalmaz az OKJ-ben szereplő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményével összevetve. (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti adattartalommal rendszeresített előlap a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon nyújtható be.

8 Szakképzési dokumentumok 5.
OKJ Bizottság A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről 4. § (3), (4) bekezdése rendelkezik a feladatairól 45 fős grémium (szakminisztériumok által generált kamarák, szakmai szervezetek képviselői) Pl: IPOSZ, MKIK, stb. Ügyrend alapján működik, 2 havonta ülésezik, illetve igény szerint rendkívüli ülésen dönt, a bizottsági tagok által képviselt szakterületekről közvetlenül beérkező javaslatok alapján kezdeményezi az OKJ módosítását, javaslatot tesz az OKJ fejlesztésének irányaira, figyelemmel kíséri és véleményezi a szakképzési szerkezet OKJ-t érintő fejlesztéseit, változását. Nyilvános dokumentumok a honlapon

9 9

10 Az OKJ-ben szereplő szakképesítések szakmai dokumentumainak egymásra épülése
Hatályos OKJ (jelenleg 429 szakképesítés) Jóváhagyott SZVK (teljes terjedelemben jogszabály) Központi program elkészítése és megjelentetése (közlemény-közlöny) Adaptált (SNI) speciális központi program elkészítése és megjelentetése (közlemény-közlöny) Helyi szakmai program vagy képzési program j.h. Képzés megindulása

11 Az SZVK szerkezete I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok II. Egyéb adatok III. Munkaterület IV. Szakmai követelmények V. Vizsgáztatási követelmények VI. Eszköz- és felszerelési jegyzék VII. Egyebek

12 Szakképesítések (SZVK-k) (db), OKJ2011
Szakmacsoport/szint 21 31 33 51 52 54 55 61 Összes 1. Egészségügy 1 6 8 17 2. Szociális szolgáltatások 2 3 9 3. Oktatás 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 10 5. Gépészet 5 58 6. Elektrotechnika-elektronika 7 19 7. Informatika 4 12 8. Vegyipar 9. Építészet 10. Könnyűipar 14 11. Faipar 12. Nyomdaipar 13. Közlekedés 25 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás 15. Közgazdaság 24 16. Ügyvitel 11 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 18. Vendéglátás-idegenforgalom 19. Egyéb szolgáltatások 36 20. Mezőgazdaság 21. Élelmiszeripar Több szakmacsoportban szereplő szakképesítések Összesen: 114 56 13 85 120 30 429

13 A munkavédelemmel kapcsolatos kompetenciák az OKJ-ben I.
SZAKKÉPESÍTÉSEK a 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján: Mérnökasszisztens (2010) Munkavédelmi mérnökasszisztens Munkaügyi, munkavédelmi felügyelő (2008) Munkaügyi felügyelő asszisztens Munkavédelmi technikus (1993)

14 A munkavédelemmel kapcsolatos kompetenciák az OKJ-ben II.
A „MUNKAVÉDELEM” kifejezést a nevükben is tartalmazó modulok (23 db) 23 db A munkavédelemmel kapcsolatos kompetenciákat tartalmazó modulok (640 db) 640 db Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

15 A munkavédelemmel kapcsolatos kompetenciák az OKJ-ben III.
A munkavédelem szakmacsoporttól függetlenül jelenik meg a modulokban. Pl.: A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése Bányászati közös feladatok I. Jogi és pénzügyi ismeretek Gázautószerelő feladatai Általános levéltári, irattári tevékenység

16

17

18 Fejlesztési alapelvek
Az OKJ átalakítása Fejlesztési igények A modularitási elv összhangban van az európai szakképzés-fejlesztési törekvésekkel (kreditálás, megfeleltethetőség, átjárhatóság, mobilitás érdekében) Jelenleg 429 szakképesítés, 1302 kimenettel: nehezen átlátható a pályaválasztás előtt állók, munkaadók számára. Az átalakítás és szűkítés a szakmai szervezetek és a szakképesítésért felelős minisztériumok együttműködésével valósul meg az MKIK koordinációja mellett. (megállapodás) Az OKJ átalakítást SZVK fejlesztés követi. Fejlesztési alapelvek Széles tudásbázisú, az LLL stratégiának is megfelelő ún. alap-szakképesítéseket tartalmazzon elsősorban (jellemzően magasabb óraszámú képzések); Tükrözze a munkaerő-piaci trendeket (foglalkoztatási arány, betölthető munkakörök figyelembe vétele); A költséghatékonyság miatt is csökkenjen a specializációk száma (pl. évek óta szüneteltetett képzések); Az 55, 61 szintű képesítések átkerülnek a felsőoktatás hatáskörébe; Figyelembe kell venni a jogszabályban előírt képzési kötelezettségeket (pl. hatósági vizsgák)

19 A munkavédelemmel kapcsolatos fejlesztések/változások az OKJ-ben
Pl.: a Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor új szakképesítés munkakörelemzése megtörtént 2008-ban, de még nem került be az OKJ-ba. Jelenleg folyik a közoktatási törvény, a szakképzési törvény és az OKJ módosítása is. Tartalmak változhatnak az új SZVK-kban (MKIK) Konkrét modul vagy osztott modul a megoldás? SZVK jogszabály, aktualizálása helyi szinten Tartalmak megítélése eltérő Munkavédelem kiemelt kezelése

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Új elképzelések a szakképzésben és a felnőttképzésben (OKJ, SZVK, KP)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések