Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Biomassza energetikai felhasználásának szabályozása (különös tekintettel a környezet- és természetvédelemre) MTA, 2007. szeptember 11. Varga Tamás FVM.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Biomassza energetikai felhasználásának szabályozása (különös tekintettel a környezet- és természetvédelemre) MTA, 2007. szeptember 11. Varga Tamás FVM."— Előadás másolata:

1 Biomassza energetikai felhasználásának szabályozása (különös tekintettel a környezet- és természetvédelemre) MTA, 2007. szeptember 11. Varga Tamás FVM

2 Megoldások, lehetőségek a fosszilis energiaforrások felhasználásának csökkentésére 1.Energiahatékonyság növelése; 2.Energiatakarékosság; 3.Energiaellátás diverzifikációja, fosszilis energiahordozók kiváltása megújuló energiaforrások felhasználása A három eszköz együttes (egyenrangú) alkalmazása szükséges!

3 Megújuló energiaforrások kulcsterületei szempontjai - Magyarország A. Energiapolitika (energiaellátás diverzifikációja, olaj- és gázfüggőség mérséklése) B. Környezet és természetvédelem (CO 2 kibocsátás csökkentése, energetikai szennyvíz és szerves hulladék hasznosítás) C. Mezőgazdaság, vidékfejlesztés (termelési- és piaci struktúraváltás, vidékfejlesztés) D. EU elvárások teljesítése (szankciók megelőzése, 2001/77/EK, 2003/30/EK irányelvek, Biomass Action Plane, Biofuels Strategy, Zöld Könyv) E. Nemzetgazdasági megfontolások, komplex gazdaságfejlesztés (GDP, fizetési mérleg, költségvetési hatások, foglalkoztatás, új versenyképes iparág, K+F)

4 Mezőgazdasági kulcsterület - Pótlólagos kereslet a gabonafélék piacán; - Alternatív, termőhelyi adottságokhoz jobban igazodó racionális földhasználat; - Melléktermékek értékesítése; - Korszerű, produktív tárgya kezelés (biogáz); - Feldolgozottabb, magasabb jövedelmet biztosító termékek előállítása; - Energiaköltségek csökkentése (pl. szárítás). Termelők jövedelemszerzési lehetőségeinek megőrzése, javítása új munkahelyek, vidékfejlesztés „Háromlábú” mezőgazdaság, új értékesítési, fejlesztési lehetőségek

5 Beavatkozási logika a bioenergia hasznosítására Fogyasztó (piac) Energia előállító Alapanyag termelő Pénz- és jövedelemáramlás Anyag- és energiaáramlás Szabályozással, támogatásokkal (beavatkozásokkal) kapcsolatos kritériumok 1.Illeszkedjen a kitűzött célokhoz; 2.Egyensúlyi megközelítés (5 kulcsterület egyensúlya); 3.Költségvetés és fogyasztók teherbíró képessége; 4.Verseny semleges, EU konform legyen; 5.Forrásallokációs hatékonyság 6.Egyenletes jövedelemelosztás (szinergia, térség és vidékfejlesztés) Beavatkozások

6 Bioenergia elterjesztése ösztönzésének beavatkozási logikája 2. 1. Piaci (értékesítési) oldal - VET - Jöt. - GTSZ - környezetbarát gépjárművek elter- jedésének ösztönzése 2. Bioenergia előállító oldal - nagyobb kapacitású, teljes vertikumú egységek; - kétfázisú, végfeldolgozó egységek; - nagyobb erőművek; - kisebb helyi erőművek; - biogáz erőművek. 3. Alapanyag termelői oldal Termelési támogatások - normatív földalapú támogatás; - energy crops premium; - ösztönző szabályozás (ugaroltatás). 4. Horizontális, addicionális intézkedések kutatás-fejlesztés, koordináció, ismeretátadás, szabályozás stb. Termelés, létesítés támogatása - technológiai (termelő) eszközök; - energiaültetvények telepítési tám. Biomassza feldolgozás, eljuttatás fejlesztése - kisüzemi elsődleges feldolgozók létesítése; - logisztika (tárolás, szállítás, manipulálás stb.); - termelői szerveződések, összefogások ösztönzése.

7 Támogatási rendszer Nemzeti forrású támogatások Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP) Kutatási-fejlesztési támogatások (NKTH) Top-up stb. Közösségi (EU) támogatások SAVE I-II. ALTENER EU 7. Keretprogram Interreg EMGA EIB hitel stb. Közösségi társfinanszírozott támogatások ÚMFP (NFT II.) ÚMVP (EMVA)

8 Közösségi (EU) társfinanszírozott támogatások 2007-2013. Nemzeti Fejlesztési Terv II. 2007-2013 Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezeti és Energia OP (KEOP) Gazdaságfejlesztési OP (GOP) Közlekedésfejlesztési OP (KözOP) Humán Infrastruktúra Fejlesztése OP (HIOP) … Regionális Operatív Programok (ROP + KMROP) Terv Prog. pályázati felhívások 1, 2, 3… Akcióterv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EMVA (AVOP+NVT) Lehatárolások: OP – ipari jellegű beruházások, ROP – helyi jelentőségű beruházások EMVA – termelés és elsődleges feldolgozás Bioetanol vonatkozásában: KEOP – központi dehidratálók (max. 50 kt/év) EMVA – termelői tulajdonban álló kis nyersszesz üzem (max. 10 kt/év)

9 EU támogatási lehetőségek a mezőgazdaságban 2007-2013 Közvetlen kifizetések (EMGA) pl. terület- és állatlétszám alapú támogatások (SPS-re történő áttérés) Beruházási-fejlesztési támogatások (ÚMVP) Közel 100 jogcím! I. Versenyképesség (gépbeszerzés, állattartó telepek felújítása, fiatal gazdálkodó stb.) II. Környezetvédelem (erdőtelepítés, AKG, Natura 2000 stb.) III. Vidékfejlesztés IV. Leader

10 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (bioenergia) Az Európai Tanács 1698/2005. Rendelete EMVA: Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (AVOP+NVT) I. Tengely versenyképesség II. Tengely környezet és vidék fejlesztése III. Tengely vidéki diverzifikáció IV. Tengely Leader Tengely – intézkedés (cikk) – jogcím (pályázati felhívás) 21-23. cikk: bioenergiához kapcsolódó szakképzés, tájékoztatás 26. cikk: specifikus és nem specifikus termelőeszközök álltatartó telepek korszerűsítése, trágyakezelés kapcsolt biogáz előállítással lágy- és fás szárú energiaültetvények telepítése biomassza kazánok beszerzése 28. cikk: helyi, kis nyersszesz és növényi olaj üzemek bio-üzemanyag gyártás céljára 35. cikk: bioenergia, biomassza Termelői Csoportok 43., 45. cikk: erdőtelepítés

11 Kihirdetett, kihirdetés alatt álló jogszabályok 2007. Aug. 13-i állapot 26/2007. (IV.17.) FVM rendelet: önálló építéssel nem járó eszközbeszerzés (géptámogatás) 27/2007. (IV.17.) FVM rendelet: állattenyésztés korszerűsítése 52/2007. (VI.28.) FVM rendelet: szaktanácsadási szolgáltatások támogatása 59/2007. (VII.10.) FVM rendelet: termelői csoportok létrehozása és működése 67/2007. (VII.26.) FVM rendelet: fiatal gazdálkodók 71/2007. (VII.27.) FVM rendelet: évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítése 72/2007. (VII.27.) FVM rendelet: fás szárú energiaültetvények telepítése 75/2007. (VII.27.) FVM rendelet: ültetvények (élelmiszer célú) korszerűsítése 78/2007. (VII.30.) FVM rendelet: mg. célú felhasználást biztosító biomassza kazánok beszerzése 79/2007. (VII.30.) FVM rendelet: az EMVA 59. cikkében meghatározott vidékfejlesztési tám. …/2007. (…) FVM rendelet: gazdaságátadási támogatások

12 Bioenergia Biológiai eredetű energiaforrások előállítása, felhasználása - Bio-üzemanyagok - Biogáz - Szilárd biomassza

13 Bio-üzemanyagok Felhasználásuk történhet tisztán és hagyományos üzemanyagba keverve (technikai-műszaki megoldásokra van példa, elérhető megoldás) Biodízel - repce - napraforgó Bioetanol (víztelenített finomszesz) - cukor bázisú előállítás (melasz, cukorrépa, csicsóka) - keményítő bázisú előállítás (kalászosok, kukorica, burgonya) - kényszerlepárlás Második generációs üzemanyagok

14 Bio-üzemanyagok várható volumene MegnevezésRészarányMennyiség* (kt/év) Vetésterület** (ezer ha) Biodízel 5,75%160-170230 8%220-230300 Bioetanol 5,75%120-13080 8%170-180110 lehetőségek800530 * export és felhasználási trendek figyelembevételével ** belekalkulálva a használt sütőolaj begyűjtést Kultúrák vonatkozásában nem jár releváns változással, a termőterületek 17-18%-át érinti. Környezetvédelmi kapcsolódások: - energiamérleg javítása (gyártás során megújuló energiaforrások felhasználása). - import bio-üzemanyagok vizsgálata (zöld certifikát)

15 Biogáz Szerves anyagok anaerob bomlásával előállított gázok energetikai hasznosítása „Alapanyagok” Települési szennyvíziszap Hulladéklerakói biogáz Élelmiszeripari hulladék Szerves trágya Bio-üzemanyag gyártás melléktermékei a szilárd anyag tartalom növelésére biomassza bekeverése Felhasználása: - hő- és elektromos energia előállítás - hő-előállítás - gázhálózatba betáplálás (GET) - motor-hajtóanyagként

16 A biogáz speciális energiaforrás Elsősorban környezetvédelmi kérdés Cél: a szerves hulladékok környezetbarát kezelése, felhasználása, „értékké” konvertálása a metán több mint 20-szoros hatást fejt ki. Mezőgazdasági vonatkozásban: - a trágyatárolás nem holttőke, hanem önmagában megtérülő beruházás - bioetanol gyártás melléktermékeinek, hulladékainak kezelése 27/2006. (II.7.) Korm. Rendelet („nitrát direktíva” – EU kötelezettség) 27/2007. (IV.17.) FVM rendelet (állattartó telepek korszerűsítése)

17 Biomassza tüzelés 1. Alapanyagok: Fabázisú anyagok Erdőgazdasági termék (tüzifa, vágástéri nyesedék, tuskó, ág stb.) Faipari hulladék (pl. forgács) Öregfa, használt fa begyűjtéséből származó hulladék fa Termelt energianövény Fás szárú energiaültetvény Szántóföldi energianövény termesztésből (pl. Miscanthus, kender, energiafű stb.) Hulladékok, melléktermékek Mezőgazdasági melléktermék (szár, szalma, csutka stb.), hulladék (nyesedék stb.) Élelmiszeripari hulladék (pl. olajosmag-héj)

18 Energetikai növénytermesztés melléktermék, hulladék 48% energianövény 30% tűzifa 16% apadék 6% „Aranyigazság” – alapelv: 1. Nem a kultúrához kell területet, hanem az adott területhez (piachoz) kell megválasztani az optimális kultúrát! 2. A biomassza mixet a helyi adottságok figyelembe- vételével kell összeállítani! Szükséglet (becslés): 3.992 GWh/év + 50 PJ/év (24 PJ/év lakossági, 26 PJ/év közösségi fűtőművek) alapanyagának biztosítása = kb. 7,8 – 8 millió tonna/év

19 Fás szárú energiaültetvények szabályozása 1. Telepítése engedélyhez kötött tevékenység (miért?) (71/2007. (IV.14.) Korm. rendelet) - ellenőrizhetőség (erdőtől történő lehatárolás); - szaporítóanyag nyomon követése (növény eü. előírások); - jogviták, visszaélések elkerülése; - ellenőrzött, hézagmentes nyilvántartás (ld. energy crops premium); - szakmai szempontok érvényesítése; - talajvédelem, termőképesség visszaállításának ellenőrzése. - természetvédelmi oltalom alatt álló területek védelme; védett és Natura 2000 területeken KöTeViFe szakhatósági hozzájárulás - invazív fajok elterjedésének megakadályozása; a 45/2007. (VI.11.) FVM rendelet alapján invazív fajok nem engedélyezhetők Védett és Natura 2000 területeken fásszárú energiaültetvény, lágy szárú energiaültetvény telepítéséhez nem nyújtható támogatás.

20 Energetikai növénytermesztés kiegészítő területalapú támogatása Agrárdiplomáciai siker: az Energy Crops Premium közvetlen alkalmazása 2007-től! 1782/2003/EK rendelet 88. cikk 1793/2004. EK rendelet közvetlen alkalmazása kiegészítő támogatás nagysága: 45 €/ha támogatás kedvezményezettje: mezőgazdasági termelő Kultúra függvényében:- SAPS, GOFR top-up jogosult + 45 €/ha Támogatás feltételei: - támogatható terület (SAPS jogosult); - elismert piaci szereplővel (felvásárlóval, vagy elsődleges feldolgozóval) kötött szerződés; - reprezentatív hozamok elérése; - szállítási, betakarítási bizonylat. Jogszabály: 33/2007. (IV. 26.) FVM rendelet

21 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! További információ: ÚMVP általános feltételek: www.program.fvm.hu Biomassza hasznosítás: bioenergia@fvm.hu


Letölteni ppt "Biomassza energetikai felhasználásának szabályozása (különös tekintettel a környezet- és természetvédelemre) MTA, 2007. szeptember 11. Varga Tamás FVM."

Hasonló előadás


Google Hirdetések