Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kulturológia története III.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kulturológia története III."— Előadás másolata:

1 Kulturológia története III.
Gondolkodás a kultúráról az Újkorban és a Felvilágosodás korában

2 Giovanni Giambattista Vico (1668–1744) a filozófiai kulturológia előzményei
Az új tudomány (Scienza Nuova,1725) Történelemfilozófiája: a történelem – az emberek által teremtett világ, ebből következik megismerhetősége, az ”örökkévaló ideális történelem” eszméje = a koncepciója providencializmusa, a szociális világ „tárgyainak” (jog, nyelv, szokások, művészet, tárgyak, történelmi cselekvések és események) történetének kutatása – az „új tudomány” feladata kulturológiai aspektusa

3 A három történelmi korszak  három kultúratípus
Istenek kora, Hősök kora Emberek kora a kultúra mentalitása (Oswald Spengler Nyugat alkonya: „a kultúra lelke”, Sz. Averincev: a kultúra „stílusa”) A kultúra kutatásának módszertana az emberi kultúra egységes volta a kultúrák „körforgása”, a mítosz – kulturális képződmény; az emberi képzeleterő – a megismerés formája, az ember, történelem és kultúra egysége.

4 A Felvilágosodás korának kulturológiája

5 Jean-Jacques Rousseau
A nevelés és a környezeti hatások komplexitása. A környezet történelmi és regionális változékonysága. Kategóriák oppozíciói: természetes / művi (civilizációs), racionális / irracionális stb. A „társadalom / történelem” – viszony normatív megközelítése — a történelem és a társadalmi rend feletti ítélkezés a ráció fényében. Jean-Jacques Rousseau Értekezés művészetekről és tudományról» (Discours sur les sciences et les arts, 1750) Társadalmi szerződés (Du Contrat social, 1762). Civilizáció és erkölcs, a civilizáció természetellenessége, a civilizálódás kezdete és folyamata. Az emberi szabadság és az ember öntökéletesítése. A történelmi fejlődés ellentmondásossága, a jövő társadalma. A történelem visszafordíthatatlansága és az ember történetisége. Ember és civilizáció viszonya.

6 A kulturológia tudományának kialakulása
Johann Gottfried Herder Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról (Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 1784–1791)

7 A kultúra történelemfilozófiai megközelítésének a kezdete (kultúrfilozófia / filozófiai antropológia): a kultúra mint az embert megkülönböztető fenomén, a kultúra mibenléte, a kultúra történelmen belüli létezése – emberek által teremtett világ, amely a tér / idő függvényében változik. A kulturális haladás mibenléte és jellege: „emberi kultúra” vs különböző etnikumok kultúrája és azok egyenjogúsága, az Európa-centrizmus tudományos kritikája  Ázsia mint az európai kultúra és általában az emberi civilizáció forrásvidéke, a különböző kultúrák jellemzői (a szláv kultúra).

8 A kultúrafejlődés törvényszerűségei:
folytonosság és hagyomány, a nyelv mint a nemzeti kultúrák folytonosságát közvetítő mechanizmus. A kultúra kialakulásának okai: az objektív szükségletek, a véletlen szerepe, a földrajzi tényező mint a vallás, az államiság és a gazdasági viszonyok jellegét meghatározó tényező (Charles-Louis de Montesquieu, A törvények szelleméről, De l'esprit des lois, 1748 ), a vallás mint a kultúra konceptuális eleme. Magas kultúra / népi kultúra.

9 A felvilágosodás-kori kulturológia jelentősége
a kultúra tudományos problémává válása, a kultúrafejlődés sajátos (a természeti illetve a társadalmi fejlődésre jellemzőektől eltérő) törvényszerűségek felfedezése, a kulturális fejlődés komplexitása, a kultúra és a civilizáció megkülönböztetése, a kultúra és a szabadság problematikájának összekapcsolása.

10 Képek forrásai http://en.wikipedia.org/wiki/Giambattista_Vico
Jean Jacques Le Barbier, The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen

11 Képek és háttér forrásai
Backgrounds:


Letölteni ppt "Kulturológia története III."

Hasonló előadás


Google Hirdetések