Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. JOGSZABÁLYI ALAPOK Előadó: dr. Petrovai György.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. JOGSZABÁLYI ALAPOK Előadó: dr. Petrovai György."— Előadás másolata:

1 1

2 JOGSZABÁLYI ALAPOK Előadó: dr. Petrovai György

3 1. ALKOTMÁNYOS ÉS ÁLTALÁNOS JOGI HÁTTÉR 3

4 1.1. Alkotmányos alapvetések a)A jogállamiság oMagyarország köztársaság, független és demokratikus jogállam oEurópa klauzula b)A hatalommegosztás elve c)Államhatalmi és népképviseleti szervek d)A jogalkotás rendje oJogszabály személyi és területi hatálya o Visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalma oAlkalmazására való felkészüléshez szükséges idő oA normavilágosság követelménye oA jogszabályi hierarchia oAz érdekképviseleti szövetségek szerepe 4

5 1.2.Alapvető alkotmányos jogok és kötelezettségek a)Alapjogok – Jogképesség o Alkotmányjogi jogképesség  Általános és egyenlő  Korlátozott alapjogi jogképesség  Közjogi jogi személyek  Alapjogok sajátos alanyai o Polgári jogi jogképesség  Természetes személy  Korlátozására irányuló szerződés, nyilatkozat SEMMIS  Egyedi jogképesség  Jogi személy  Fajtái  A szövetkezet, mint jogi személy 5

6 6 JOGI SZEMÉLYEK Állam Egyéb Költségvetési szerv Egyesület Köztestület Alapítvány Szövetkezet Gazdasági társaságok Jogi személyiséggel Kft Rt (Nyrt/Zrt) Egyesülés Jogi személyiség nélkül Kkt Bt „Sui generis”

7 b)Alapjogok – Cselekvőképesség o Cselekvőképesség alapjogok gyakorlása szempontjából  Belátóképességtől független  Teljes  Korlátozott o Polgári jogi cselekvőképesség  Fogalma  Korlátozása, kizárása  Életkoron alapulva Kiskorú Cselekvőképtelen Korlátozottan cselekvőképes kiskorú  Gondnokság alá helyezéssel Cselekvőképtelen Korlátozottan cs.képtelen  Gondnokság alá helyezés nélküli cselekvőképtelen 7

8 c)Gazdasági alkotmányosság oÁltalános alkotmányos rendelkezések o Piacgazdaság  Tulajdoni formák egyenlősége és azonos védelme  A vállalkozás joga és a gazdasági verseny szabadsága, a szerződési szabadság oÁllami és önkormányzati tulajdon oAz állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, elismeri a szövetkezetek önállóságát oA tulajdonhoz való jog  Alkotmányos tulajdon  A polgári jogi tulajdon tartalma (birtoklás, használat, rendelkezés) oÖröklési jog 8

9 2. A SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 9

10 2.1.A szövetkezeti szabályozás előzményei a)A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény b)Az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény c)A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (Szvt.) d)A szövetkezeti hitelintézetekre vonatkozó eltérések 2.2.Szervezeti és működési szabályok a)A szövetkezetekre vonatkozó közös, általános szabályok – ágazatonkénti speciális rendelkezések o A szövetkezeti hitelintézetekre vonatkozó speciális szabályokat továbbra is a hatályos Hpt. szabályozza b)A pénzügyi intézmények szervezeti formái oA Hpt. szerint végezhető pénzügyi szolgáltatási tevékenységek esetén o Pénzügyi szolgáltatás közvetítése esetén 10

11 11 PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK Hpt. szerint végezhető pü.i szolg.i tevékenységek esetén Pénzügyi szolgáltatás közvetítése esetén Hpt. 2. sz. m. I./12. a) alpontja szerinti közvetítői tev. és pénzfeldolgozási tev. Hpt. 2. sz. m. I./12. b) alpontja szerinti közvetítői tevékenység Hitelintézetek Pü.i vállalkozás Rt (Nyrt/Zrt) Szövetkezet Alapítvány Fióktelep Szövetkezeti Takarékszöv.et Hitelszöv.et Bank Rt (Nyrt/Zrt) Fióktelep Szakosított Rt (Nyrt/Zrt) Fióktelep

12 c)A szövetkezet fogalma, szövetkezeti alapelvek, általános szabályok oA szövetkezet fogalmi meghatározása oLegfontosabb szövetkezeti alapelvek és azok alakulása napjainkban oAz Szvt-ben nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyokra a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni oA szövetkezet munkajogi kapcsolataira az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni o Kogens szabályozás Szvt. rendelkezéseitől csak akkor lehet eltérni, ha az eltérést e tv. megengedi o Jognyilatkozattal kapcsolatos rendelkezések o Szövetkezeti jogviták 12

13 d)A szövetkezeti hitelintézetek felügyeleti rendszere oTörvényességi felügyelet  Székhely szerint illetékes cégbíróság oSzakmai hatósági felügyelet  PSZÁF  Hpt. szerinti feladatok  Ellenőrzések, felügyeleti jogkörök  Engedélyezések – Felügyeleti intézkedések  MNB  A Magyar Köztársaság központi bankja  Felelős a monetáris politika kialakításáért  Pénzforgalom szabályozása, bankjegy és érmekibocsátás kizárólagos joga  Feladat- és hatásköre  Más szakhatóságok, szervek (OBA, KHR) oIntézményvédelmi rendszer  Feladatai  Szervezete  OTIVA 13

14 d)Szövetkezeti hitelintézet alapítása oAlakuló közgyűlés – Alapszabály oAz alapításhoz és a működés megkezdéséhez a PSZÁF engedélye szükséges oA szövetkezeti hitelintézetek alapításának személyi feltételei  A Hpt. határozza meg  Min. taglétszámot - 200 fő  1 tag max. tulajdoni hányadát – 15 %  A Hpt. szerint a jogi személyek száma nem haladhatja meg a tagok számának 1/3-át  Tulajdonosokkal szembeni elvárások  Minősített befolyásszerzés szabályai  Államra és az OTIVA-ra vonatkozó eltérő szabályok 14

15 oSzövetkezeti hitelintézetek alapításának tárgyi feltételei  A min. jegyzett tőke pénzügyi intézmény esetében  Bank – 2.000.000.000,- Ft  Szakosított hitelintézet – a rá vonatkozó külön törvényi szabályozás szerint  Szövetkezeti hitelintézet – 250.000.000,- Ft  Pénzügyi vállalkozás – 50.000.000,- Ft  Már működő pénzügyi intézmény esetén a követelmény a saját tőkére vonatkozik  Pénzügyi szolgáltatási tevékenység csak meghatározott feltételek megléte esetén kezdhető meg, illetve folytatható 15

16 e)Szervezeti felépítés és működési szabályok 16 Közgyűlés – részközgyűlés Független könyvvizsgáló Küldöttgyűlés Felügyelő bizottság Igazgatóság Ügyvezetés Apparátus (szakmai szervezet) Belső ellenőrzés

17 oA közgyűlés (részközgyűlés)  Hatáskör – Kizárólagos hatáskör  Rendes/rendkívüli közgyűlés összehívásának szabályai  Határozatképesség  Határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés szabályai  A határozathozatal szabályai  Egyszerű szótöbbség  Jelenlévő szavazatok 2/3-át kitevő szavazattöbbség  Összes tag 2/3-át kitevő szavazattöbbség  A képviselet  Meghatalmazott által képviselhető tagok száma  Meghatalmazottra vonatkozó kizáró okok  A meghatalmazás alakisága  Az írásbeli szavazás szabályai 17

18 oA küldöttgyűlés  Létrehozásának lehetőségei  Működésének szabályai oAz igazgatóság  Minimális taglétszám  Az igazgatósági tagságra vonatkozó Hpt. előírások  Hatás- és feladatkör, beszámolási kötelezettség  Működésének szabályai oA felügyelő bizottság  Taglétszám  A felügyelő bizottságra vonatkozó Hpt. előírások  Hatás- és feladatkör, beszámolási kötelezettség  Működésének szabályai oÜgyvezető(k)  Hpt. szerinti szakmai és gyakorlati követelmények oKönyvvizsgáló 18

19 oVezető tisztségviselők szövetkezeti hitelintézetnél  Vezető tisztségviselők köre  Vezető állású személyek köre (Hpt.)  Választás – kinevezés  Kizáró okok, összeférhetetlenség  Korábbinál szigorúbb rendelkezések  Szakmai összeférhetetlenségi és kizáró okok (Hpt.)  Szövetkezeti hitelintézetek tisztségviselőivel, vezető állású személyeivel szembeni elvárások (PSZÁF ajánlás)  További összeférhetetlenségi és kizáró okok  Folyamatos megfelelés, változások haladéktalan bejelentése  Felelősség  A jogviszony megszűnése, hatálya 19

20 f)A tagsági jogviszony oA tagsági jogviszony létrejötte  A tagfelvétel szabályai  Tagfelvételi ismérvek  A minősített befolyásszerzés szabályai o Tagnyilvántartás oA tagok jogai és kötelezettségei oTagsági jogviszony megszűnése, megszüntetése o Elszámolás a tagsági jogviszony megszűnése kapcsán o Befektető tag  Befektető tag LEHET szövetkezeti tag  A befektető tag jogai és kötelezettségei 20

21 g)A szövetkezet vagyoni viszonyai oA szövetkezet vagyona  Jegyzett tőke, részjegytőke, saját tőke  Vagyoni hozzájárulás  Pénzbeli / nem pénzbeli hozzájárulás  A részjegy o Tagi kölcsön o Pótbefizetés oA szövetkezet gazdasági tevékenysége oA szövetkezet adózás utáni eredményének felosztása h)A szövetkezeti hitelintézet képviselete oA cégjegyzés terjedelme oA cégjegyzés módja oCégjegyzésre jogosultak köre 21

22 i)Kártérítési felelősség oA szövetkezet kártérítési felelőssége oA tag kártérítési felelőssége o Vezető tisztségviselő/tisztségviselő kártérítési felelőssége o Munkavállaló/munkáltató kártérítési felelőssége j)Szövetkezeti hitelintézet szervezeti változásai oAz átalakulás általános, közös szabályai  A szövetkezeti hitelintézet egyesülése  A szövetkezet szétválása  A szövetkezet gazdasági társasággá történő átalakulása oHpt. szerinti speciális szabályok k)A szövetkezeti hitelintézet megszűnése o Általános szabályok oHpt. szerinti speciális szabályok 22

23 3. FONTOSABB JOGI FOGALMAK ÉS SZABÁLYOK 23

24 a)Jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése oA jóhiszeműség és tisztesség követelménye oAz adott helyzetben elvárható eljárás o Felróható magatartás o Joggal való visszaélés tilalma o Biztatási kár b)A kötelmi jog oA szerződés jogi hatása o Semmis szerződés oSzerződési szabadság o Szolgáltatás – ellenszolgáltatás o Fedezetelvonó szerződés oTermészetes kötelmek (naturalis obligatio) – bírósági úton nem érvényesíthető szerződés 24

25 oA szerződési akarat és kifejezése oAz előszerződés oA tévedés, a megtévesztés, a fenyegetés oA szerződés létrejötte  Ajánlati kötöttség  A szerződés létrejöttének időpontja  A szerződési nyilatkozat hatályosulása  Beleegyezés, jóváhagyás oA szerződés alakisága oA szerződés tartalma és tárgya  Szerződési szabadság  A szerződés egyes tartalmi elemeinek jogszabály általi meghatározása  A feltétel és időhatározás  Vagylagos szolgáltatás 25

26 oA szerződés módosítása, tartozáselismerés  Módosítás szerződéssel, egyezséggel  Szerződés módosítás bírósági úton  Hitelintézetekre vonatkozó speciális szabályok  A tartozáselismerés oA semmisség és megtámadhatóság  Semmis szerződés -Érvénytelenségére BÁRKI hivatkozhat  Megtámadható szerződés -Megkötésének időpontjától kezdődő hatállyal érvénytelenné válik -Megtámadásra jogosult személyek -Megtámadási határidő  Eredeti állapot helyreállítása 26

27 c)A pénztartozás oÁltalános szabályok o Elszámolási sorrend o Kamat – Késedelmi kamat d)A képviselet o Általános szabályok o Adásvételével, szolgáltatás nyújtásával rendszeresen foglalkozó jogi személyek ügyfélforgalom számára nyitvaálló helyiségeiben dolgozó alkalmazott, tag oJogkör jóhiszemű túllépése / Rosszhiszemű álképviselő o Meghatalmazás oGondnok, eseti gondnok 27

28 e)Szerződést biztosító mellékkötelezettségek oFoglaló oKötbér oJótállás oBankgarancia oJogvesztés kikötése oA zálogjog  Járulékos jog (kivéve önálló zálogjog)  A zálogjog tárgya, keletkezése  A zálogjog érvényesítése  Kielégítési sorrend, ranghely  Zálogtárgy értékesítéséből származó bevétel elszámolása  Zálogjog megszűnése általános szabályként  Fajtái 28

29 29 Jelzálogjog Zálogtárgy a z.kötelezett birtokában marad A jelzálogjog tárgya Keretbiztosítéki jelzálogjog Ranghely fenntartása Megszűnés Vagyont terhelő zálogjog Közjegyzői okirat/zálogjogi nyilvántartás Vagyontárgyat terhelő z.joggá alakítható Ranghely Jelzálogjog szabályai Kielégítés szabályai Megszűnés Kézizálogjog Zálogtárgy átadása szükséges Nem szerezhető - dolog egy részén, tul. illetőségen - jogszabályi tilalom Megőrzési kötelezettség Használati, hasznosítási tilalom Megszűnés Zálogjog jogon és követelésen Szerződéssel alapítható Jövőben keletkező jogra és követelésre Osztható követelés meghatározott része Közhiteles nyilvántartásba bejegyzés Érvényesítés – kötelezettet értesítése Zálogjogosult hozzájáruló nyilatkozata Esedékesség  Járulékos zálogjog fajtái

30  Önálló zálogjog -Fajtái -Kielégítés -Átruházható -Követelést biztosító zálogjoggá átalakítható, ranghely megtartása mellett o Az óvadék  Tárgya  Átadás (ennek hiányában zálogjogi szabályok alkalmazása)  Óvadék tárgyának használata, feletti rendelkezése  Kielégítés – beszámítás  Zálogjogra vonatkozó közös szabályok alkalmazása 30

31 oA kezesség  Személyi biztosíték, járulékos jellegű –Kezesek egyetemlegessége –Kezes megtérítési igénye, szabadulásának esetei  Fajtái 31 Egyszerű kezesség Sortartási kifogás Tejesítés megtagadása az adós, vagy előző kezes teljesítéséig Készfizető kezesség Nincs sortartási kötelezettség Felek megállapodása esetén Kezesség kár megtérítésére Kezességet bank vállalta f)Az engedményezés a tartozásátvállalás Engedményezés Követelés másra történő átruházása Kivételek Engedményezésről történő értesítés Engedményező kezeskénti felelőssége Tartozásátvállalás Tartozást más által történő átvállalása Jogosult hozzájárulása szükséges Megtagadása esetén Hozzájárulás esetén

32  Az értékpapír o Két konjunktív feltétel megléte esetén o Tulajdon- vagy más jogról, tagsági viszonyból eredő jogosultságról h)A letét o Nem reál szerződés o Bankletét / értékpapírletét i)A hitel- és kölcsönszerződés oÉrvényességéhez írásba foglalása szükséges o Bankhitel- és kölcsönszerződés részletes szabályai j)A bankszámla- és a betétszerződés o Bankszámlaszerződés o Betétszerződés o Folyószámla-szerződés o Takarékbetét-szerződés 32

33 AJÁNLOTT IRODALOM oA Polgári Törvénykönyv magyarázata oA szövetkezeti törvény magyarázata (Magyar Hivatalos Közlönykiadó – 2006.) oDr. Győri Enikő/Dr. Koszorú István/Dr. Petrovai György/Dr. Rózsa Éva/Sáriné dr. Sinkó Ágnes/Dr. Tóth Ágnes/Dr. Zsohár András: Szövetkezeti jog (HVGOrac Lap- és Könyvkiadó Kft. 2007. – Gazdasági törvények kommentárjai – Sorozatszerkesztő: Dr. Sárközy Tamás) oDr. Becz Miklós/Dr. Fekete József/Dr. Koszorú István/Dr. Pál József/Dr. Petrovai György/Dr. Pruberger Tamás/Dr. Réthy Mária/Dr. Szép György/Dr. Veres József/Dr. Zsohár András: A szövetkezetek szabályozása Magyarországon (1875-2008 (Szövetkezeti Kutató Intézet 2009 – Témavezető szerkesztő: Dr. Fekete József) oA szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény legfontosabb rendelkezései a takarékszövetkezetek szemszögéből (Nálunk c. folyóirat 2006. – Kiadó: Országos Takarékszövetkezeti Szövetség) oKihirdetésre került a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint egyes szakosított hitelintézetekről szóló törvények módosításáról szóló 2007. évi LI. törvény (Nálunk c. folyóirat 2006. – Kiadó: Országos Takarékszövetkezeti Szövetség) oTakarékszövetkezeti mintaalapszabály 2006 (Országos Takarékszövetkezeti Szövetség) 33

34 JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY oA Magyar Köztársaság Alkotmánya – 1949. évi XX. törvény oA Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény oA Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény oA Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény oA jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény oAz egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény oA csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény oA Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény oA bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény oA hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény oA bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény oA számvitelről szóló 2000. évi C. törvény oA Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény oA tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény oA gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény oA cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény oA szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény oA pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint egyes szakosított hitelintézetekről szóló törvények módosításáról szóló 2007. évi LI. törvény oA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény oA pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2008. CIII. törvény oA takarékbetétről szóló 1989. évi 2. törvényerejű rendelet 34

35 Budapest, 2009 dr. Petrovai György Készítette KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Elérhetőség:+36-1-4880868 +36-20-9415378 dr.petrovai@t-online.hu


Letölteni ppt "1. JOGSZABÁLYI ALAPOK Előadó: dr. Petrovai György."

Hasonló előadás


Google Hirdetések