Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

JOGSZABÁLYI ALAPOK Előadó: dr. Petrovai György

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "JOGSZABÁLYI ALAPOK Előadó: dr. Petrovai György"— Előadás másolata:

1

2 JOGSZABÁLYI ALAPOK Előadó: dr. Petrovai György

3 ALKOTMÁNYOS ÉS ÁLTALÁNOS JOGI HÁTTÉR
1. ALKOTMÁNYOS ÉS ÁLTALÁNOS JOGI HÁTTÉR

4 1.1. Alkotmányos alapvetések
A jogállamiság Magyarország köztársaság, független és demokratikus jogállam Európa klauzula A hatalommegosztás elve Államhatalmi és népképviseleti szervek A jogalkotás rendje Jogszabály személyi és területi hatálya Visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalma Alkalmazására való felkészüléshez szükséges idő A normavilágosság követelménye A jogszabályi hierarchia Az érdekképviseleti szövetségek szerepe

5 1.2. Alapvető alkotmányos jogok és kötelezettségek
Alapjogok – Jogképesség Alkotmányjogi jogképesség Általános és egyenlő Korlátozott alapjogi jogképesség Közjogi jogi személyek Alapjogok sajátos alanyai Polgári jogi jogképesség Természetes személy Korlátozására irányuló szerződés, nyilatkozat SEMMIS Egyedi jogképesség Jogi személy Fajtái A szövetkezet, mint jogi személy

6 JOGI SZEMÉLYEK Állam Gazdasági társaságok Jogi személyiséggel Kft Rt (Nyrt/Zrt) Egyesülés Jogi személyiség nélkül Kkt Bt „Sui generis” Egyéb Költségvetési szerv Egyesület Köztestület Alapítvány Szövetkezet

7 Alapjogok – Cselekvőképesség
Cselekvőképesség alapjogok gyakorlása szempontjából Belátóképességtől független Teljes Korlátozott Polgári jogi cselekvőképesség Fogalma Korlátozása, kizárása Életkoron alapulva Kiskorú Cselekvőképtelen Korlátozottan cselekvőképes kiskorú Gondnokság alá helyezéssel Korlátozottan cs.képtelen Gondnokság alá helyezés nélküli cselekvőképtelen

8 Gazdasági alkotmányosság Általános alkotmányos rendelkezések
Piacgazdaság Tulajdoni formák egyenlősége és azonos védelme A vállalkozás joga és a gazdasági verseny szabadsága, a szerződési szabadság Állami és önkormányzati tulajdon Az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, elismeri a szövetkezetek önállóságát A tulajdonhoz való jog Alkotmányos tulajdon A polgári jogi tulajdon tartalma (birtoklás, használat, rendelkezés) Öröklési jog

9 2. A SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

10 2.1. A szövetkezeti szabályozás előzményei
A szövetkezetekről szóló évi I. törvény Az új szövetkezetekről szóló évi CXLI. törvény A szövetkezetekről szóló évi X. törvény (Szvt.) A szövetkezeti hitelintézetekre vonatkozó eltérések 2.2. Szervezeti és működési szabályok A szövetkezetekre vonatkozó közös, általános szabályok – ágazatonkénti speciális rendelkezések A szövetkezeti hitelintézetekre vonatkozó speciális szabályokat továbbra is a hatályos Hpt. szabályozza A pénzügyi intézmények szervezeti formái A Hpt. szerint végezhető pénzügyi szolgáltatási tevékenységek esetén Pénzügyi szolgáltatás közvetítése esetén

11 PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK Pü.i vállalkozás
Hpt. szerint végezhető pü.i szolg.i tevékenységek esetén Hitelintézetek Pü.i vállalkozás Rt (Nyrt/Zrt) Szövetkezet Alapítvány Fióktelep Szövetkezeti Takarékszöv.et Hitelszöv.et Bank Rt (Nyrt/Zrt) Fióktelep Szakosított Rt (Nyrt/Zrt) Fióktelep Pénzügyi szolgáltatás közvetítése esetén Hpt. 2. sz. m. I./12. a) alpontja szerinti közvetítői tev. és pénzfeldolgozási tev. Hpt. 2. sz. m. I./12. b) alpontja szerinti közvetítői tevékenység

12 A szövetkezet fogalma, szövetkezeti alapelvek, általános szabályok
A szövetkezet fogalmi meghatározása Legfontosabb szövetkezeti alapelvek és azok alakulása napjainkban Az Szvt-ben nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyokra a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni A szövetkezet munkajogi kapcsolataira az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni Kogens szabályozás Szvt. rendelkezéseitől csak akkor lehet eltérni, ha az eltérést e tv. megengedi Jognyilatkozattal kapcsolatos rendelkezések Szövetkezeti jogviták

13 A szövetkezeti hitelintézetek felügyeleti rendszere
Törvényességi felügyelet Székhely szerint illetékes cégbíróság Szakmai hatósági felügyelet PSZÁF Hpt. szerinti feladatok Ellenőrzések, felügyeleti jogkörök Engedélyezések – Felügyeleti intézkedések MNB A Magyar Köztársaság központi bankja Felelős a monetáris politika kialakításáért Pénzforgalom szabályozása, bankjegy és érmekibocsátás kizárólagos joga Feladat- és hatásköre Más szakhatóságok, szervek (OBA, KHR) Intézményvédelmi rendszer Feladatai Szervezete OTIVA

14 Szövetkezeti hitelintézet alapítása
Alakuló közgyűlés – Alapszabály Az alapításhoz és a működés megkezdéséhez a PSZÁF engedélye szükséges A szövetkezeti hitelintézetek alapításának személyi feltételei A Hpt. határozza meg Min. taglétszámot fő 1 tag max. tulajdoni hányadát – 15 % A Hpt. szerint a jogi személyek száma nem haladhatja meg a tagok számának 1/3-át Tulajdonosokkal szembeni elvárások Minősített befolyásszerzés szabályai Államra és az OTIVA-ra vonatkozó eltérő szabályok

15 Szövetkezeti hitelintézetek alapításának tárgyi feltételei
A min. jegyzett tőke pénzügyi intézmény esetében Bank – ,- Ft Szakosított hitelintézet – a rá vonatkozó külön törvényi szabályozás szerint Szövetkezeti hitelintézet – ,- Ft Pénzügyi vállalkozás – ,- Ft Már működő pénzügyi intézmény esetén a követelmény a saját tőkére vonatkozik Pénzügyi szolgáltatási tevékenység csak meghatározott feltételek megléte esetén kezdhető meg, illetve folytatható

16 Szervezeti felépítés és működési szabályok
Közgyűlés – részközgyűlés Küldöttgyűlés Független könyvvizsgáló Felügyelő bizottság Igazgatóság Ügyvezetés Belső ellenőrzés Apparátus (szakmai szervezet)

17 A közgyűlés (részközgyűlés) Hatáskör – Kizárólagos hatáskör
Rendes/rendkívüli közgyűlés összehívásának szabályai Határozatképesség Határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés szabályai A határozathozatal szabályai Egyszerű szótöbbség Jelenlévő szavazatok 2/3-át kitevő szavazattöbbség Összes tag 2/3-át kitevő szavazattöbbség A képviselet Meghatalmazott által képviselhető tagok száma Meghatalmazottra vonatkozó kizáró okok A meghatalmazás alakisága Az írásbeli szavazás szabályai

18 Létrehozásának lehetőségei Működésének szabályai Az igazgatóság
A küldöttgyűlés Létrehozásának lehetőségei Működésének szabályai Az igazgatóság Minimális taglétszám Az igazgatósági tagságra vonatkozó Hpt. előírások Hatás- és feladatkör, beszámolási kötelezettség A felügyelő bizottság Taglétszám A felügyelő bizottságra vonatkozó Hpt. előírások Ügyvezető(k) Hpt. szerinti szakmai és gyakorlati követelmények Könyvvizsgáló

19 Vezető tisztségviselők szövetkezeti hitelintézetnél
Vezető tisztségviselők köre Vezető állású személyek köre (Hpt.) Választás – kinevezés Kizáró okok, összeférhetetlenség Korábbinál szigorúbb rendelkezések Szakmai összeférhetetlenségi és kizáró okok (Hpt.) Szövetkezeti hitelintézetek tisztségviselőivel, vezető állású személyeivel szembeni elvárások (PSZÁF ajánlás) További összeférhetetlenségi és kizáró okok Folyamatos megfelelés, változások haladéktalan bejelentése Felelősség A jogviszony megszűnése, hatálya

20 A tagsági jogviszony A tagsági jogviszony létrejötte Tagnyilvántartás
A tagfelvétel szabályai Tagfelvételi ismérvek A minősített befolyásszerzés szabályai Tagnyilvántartás A tagok jogai és kötelezettségei Tagsági jogviszony megszűnése, megszüntetése Elszámolás a tagsági jogviszony megszűnése kapcsán Befektető tag Befektető tag LEHET szövetkezeti tag A befektető tag jogai és kötelezettségei

21 A szövetkezet vagyoni viszonyai
A szövetkezet vagyona Jegyzett tőke, részjegytőke, saját tőke Vagyoni hozzájárulás Pénzbeli / nem pénzbeli hozzájárulás A részjegy Tagi kölcsön Pótbefizetés A szövetkezet gazdasági tevékenysége A szövetkezet adózás utáni eredményének felosztása A szövetkezeti hitelintézet képviselete A cégjegyzés terjedelme A cégjegyzés módja Cégjegyzésre jogosultak köre

22 Kártérítési felelősség
A szövetkezet kártérítési felelőssége A tag kártérítési felelőssége Vezető tisztségviselő/tisztségviselő kártérítési felelőssége Munkavállaló/munkáltató kártérítési felelőssége Szövetkezeti hitelintézet szervezeti változásai Az átalakulás általános, közös szabályai A szövetkezeti hitelintézet egyesülése A szövetkezet szétválása A szövetkezet gazdasági társasággá történő átalakulása Hpt. szerinti speciális szabályok A szövetkezeti hitelintézet megszűnése Általános szabályok

23 3. FONTOSABB JOGI FOGALMAK ÉS SZABÁLYOK

24 Jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése
A jóhiszeműség és tisztesség követelménye Az adott helyzetben elvárható eljárás Felróható magatartás Joggal való visszaélés tilalma Biztatási kár A kötelmi jog A szerződés jogi hatása Semmis szerződés Szerződési szabadság Szolgáltatás – ellenszolgáltatás Fedezetelvonó szerződés Természetes kötelmek (naturalis obligatio) – bírósági úton nem érvényesíthető szerződés

25 A szerződési akarat és kifejezése Az előszerződés
A tévedés, a megtévesztés, a fenyegetés A szerződés létrejötte Ajánlati kötöttség A szerződés létrejöttének időpontja A szerződési nyilatkozat hatályosulása Beleegyezés, jóváhagyás A szerződés alakisága A szerződés tartalma és tárgya Szerződési szabadság A szerződés egyes tartalmi elemeinek jogszabály általi meghatározása A feltétel és időhatározás Vagylagos szolgáltatás

26 A szerződés módosítása, tartozáselismerés
Módosítás szerződéssel, egyezséggel Szerződés módosítás bírósági úton Hitelintézetekre vonatkozó speciális szabályok A tartozáselismerés A semmisség és megtámadhatóság Semmis szerződés Érvénytelenségére BÁRKI hivatkozhat Megtámadható szerződés Megkötésének időpontjától kezdődő hatállyal érvénytelenné válik Megtámadásra jogosult személyek Megtámadási határidő Eredeti állapot helyreállítása

27 A pénztartozás A képviselet Általános szabályok Elszámolási sorrend
Kamat – Késedelmi kamat A képviselet Adásvételével, szolgáltatás nyújtásával rendszeresen foglalkozó jogi személyek ügyfélforgalom számára nyitvaálló helyiségeiben dolgozó alkalmazott, tag Jogkör jóhiszemű túllépése / Rosszhiszemű álképviselő Meghatalmazás Gondnok, eseti gondnok

28 Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Foglaló Kötbér Jótállás Bankgarancia Jogvesztés kikötése A zálogjog Járulékos jog (kivéve önálló zálogjog) A zálogjog tárgya, keletkezése A zálogjog érvényesítése Kielégítési sorrend, ranghely Zálogtárgy értékesítéséből származó bevétel elszámolása Zálogjog megszűnése általános szabályként Fajtái

29 Járulékos zálogjog fajtái
Jelzálogjog Zálogtárgy a z.kötelezett birtokában marad A jelzálogjog tárgya Keretbiztosítéki jelzálogjog Ranghely fenntartása Megszűnés Kézizálogjog Zálogtárgy átadása szükséges Nem szerezhető - dolog egy részén, tul. illetőségen - jogszabályi tilalom Megőrzési kötelezettség Használati, hasznosítási tilalom Megszűnés Vagyont terhelő zálogjog Közjegyzői okirat/zálogjogi nyilvántartás Vagyontárgyat terhelő z.joggá alakítható Ranghely Jelzálogjog szabályai Kielégítés szabályai Megszűnés Zálogjog jogon és követelésen Szerződéssel alapítható Jövőben keletkező jogra és követelésre Osztható követelés meghatározott része Közhiteles nyilvántartásba bejegyzés Érvényesítés – kötelezettet értesítése Zálogjogosult hozzájáruló nyilatkozata Esedékesség

30 Az óvadék Önálló zálogjog Fajtái Kielégítés Átruházható
Követelést biztosító zálogjoggá átalakítható, ranghely megtartása mellett Az óvadék Tárgya Átadás (ennek hiányában zálogjogi szabályok alkalmazása) Óvadék tárgyának használata, feletti rendelkezése Kielégítés – beszámítás Zálogjogra vonatkozó közös szabályok alkalmazása

31 Az engedményezés a tartozásátvállalás
A kezesség Személyi biztosíték, járulékos jellegű Kezesek egyetemlegessége Kezes megtérítési igénye, szabadulásának esetei Fajtái Egyszerű kezesség Sortartási kifogás Tejesítés megtagadása az adós, vagy előző kezes teljesítéséig Készfizető kezesség Nincs sortartási kötelezettség Felek megállapodása esetén Kezesség kár megtérítésére Kezességet bank vállalta Az engedményezés a tartozásátvállalás Engedményezés Követelés másra történő átruházása Kivételek Engedményezésről történő értesítés Engedményező kezeskénti felelőssége Tartozásátvállalás Tartozást más által történő átvállalása Jogosult hozzájárulása szükséges Megtagadása esetén Hozzájárulás esetén

32 A hitel- és kölcsönszerződés
Az értékpapír Két konjunktív feltétel megléte esetén Tulajdon- vagy más jogról, tagsági viszonyból eredő jogosultságról A letét Nem reál szerződés Bankletét / értékpapírletét A hitel- és kölcsönszerződés Érvényességéhez írásba foglalása szükséges Bankhitel- és kölcsönszerződés részletes szabályai A bankszámla- és a betétszerződés Bankszámlaszerződés Betétszerződés Folyószámla-szerződés Takarékbetét-szerződés

33 AJÁNLOTT IRODALOM A Polgári Törvénykönyv magyarázata A szövetkezeti törvény magyarázata (Magyar Hivatalos Közlönykiadó – 2006.) Dr. Győri Enikő/Dr. Koszorú István/Dr. Petrovai György/Dr. Rózsa Éva/Sáriné dr. Sinkó Ágnes/Dr. Tóth Ágnes/Dr. Zsohár András: Szövetkezeti jog (HVGOrac Lap- és Könyvkiadó Kft – Gazdasági törvények kommentárjai – Sorozatszerkesztő: Dr. Sárközy Tamás) Dr. Becz Miklós/Dr. Fekete József/Dr. Koszorú István/Dr. Pál József/Dr. Petrovai György/Dr. Pruberger Tamás/Dr. Réthy Mária/Dr. Szép György/Dr. Veres József/Dr. Zsohár András: A szövetkezetek szabályozása Magyarországon ( (Szövetkezeti Kutató Intézet 2009 – Témavezető szerkesztő: Dr. Fekete József) A szövetkezetekről szóló évi X. törvény legfontosabb rendelkezései a takarékszövetkezetek szemszögéből (Nálunk c. folyóirat – Kiadó: Országos Takarékszövetkezeti Szövetség) Kihirdetésre került a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény, valamint egyes szakosított hitelintézetekről szóló törvények módosításáról szóló évi LI. törvény (Nálunk c. folyóirat – Kiadó: Országos Takarékszövetkezeti Szövetség) Takarékszövetkezeti mintaalapszabály 2006 (Országos Takarékszövetkezeti Szövetség)

34 JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY
A Magyar Köztársaság Alkotmánya – évi XX. törvény A Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény A Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló évi V. törvény A jogalkotásról szóló évi XI. törvény Az egyesülési jogról szóló évi II. törvény A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi IL. törvény A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény A bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi LXVI. törvény A számvitelről szóló évi C. törvény A Magyar Nemzeti Bankról szóló évi LVIII. törvény A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény A szövetkezetekről szóló évi X. törvény A pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény, valamint egyes szakosított hitelintézetekről szóló törvények módosításáról szóló évi LI. törvény A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló évi CXXXV. törvény A pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló CIII. törvény A takarékbetétről szóló évi 2. törvényerejű rendelet

35 Budapest, 2009 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Készítette dr. Petrovai György
Elérhetőség: Budapest, 2009


Letölteni ppt "JOGSZABÁLYI ALAPOK Előadó: dr. Petrovai György"

Hasonló előadás


Google Hirdetések