Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az APEH KMRI aktuális szervezeti változásai és tevékenysége A 2010. évi ellenőrzési feladatok fő irányai Budapest, 2010. január 13. Tóth Ferenc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az APEH KMRI aktuális szervezeti változásai és tevékenysége A 2010. évi ellenőrzési feladatok fő irányai Budapest, 2010. január 13. Tóth Ferenc."— Előadás másolata:

1 Az APEH KMRI aktuális szervezeti változásai és tevékenysége A évi ellenőrzési feladatok fő irányai Budapest, január 13. Tóth Ferenc

2 Tóth Ferenc, január 13.2 Az APEH KMRI aktuális szervezeti változásai

3 Tóth Ferenc, január 13.3 Fő stratégiai céljaink 1.STRATÉGIAI CÉL: Az adózók önkéntes jogkövetésének javítása a szolgáltatások fejlesztésével, az adózás egyszerűbbé, kényelmesebbé tételével, az adótudatosság növelésével. 2.STRATÉGIAI CÉL: A hatósági eszközök törvényes és tisztességes alkalmazásával következetesen fellépni azokkal szemben, akik nem teljesítették kötelezettségüket, és arra törekszünk, hogy visszatartsuk azokat, akik hajlamosak hasonló kockázatvállalásra. 3.STRATÉGIAI CÉL: A szakmai célok eléréséhez hatékony szervezeti megoldásokat alkalmazunk. Magas szintű szakmai ismeretekkel rendelkező, elkötelezett és feddhetetlen munkatársak foglalkoztatására törekszünk, munkájukhoz megfelelő anyagi-technikai feltételeket biztosítunk. Az APEH középtávú stratégiai terve

4 Tóth Ferenc, január 13.4 Elhelyezésünk –speciális: 25 fővárosi épület 8 vidéki kirendeltség Létszámunk –induláskor: fő –jelenleg: fő –szervezeti egységenként: EllenőrzésAdóügyVHMűködtetés fő1 494 fő1 120 fő540 fő év óta belépett: fő Nem csak ellenőrzünk, szolgáltatási szektorunk a jelentősebb. APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának szervezete

5 Tóth Ferenc, január 13.5 Szervezeti felépítés október 1-től Igazgató Ellenőrzési Szakigazgató I. Kiem. Aa. és Társ.Váll.Ell. Szakig-h. 4 főosztály, 19 osztály Msz. és E. V. Ell. Szakig-h. 5 főosztály, 20 osztály Társ. Váll. E. Szakgi-h. 5 főosztály, 20 osztály Operatív.és Járulék Ell. Szakig-h. 6 főosztály, 19 osztály ÁFA Ell. Szakig-h. 4 főosztály, 20 osztály Ell. Tám. és Kül.Ü. Ell. Szakig-h. 6 főosztály, 20 osztály Adóügyi Szakigazgató Bevallási Szakig-h. 2 főosztály, 12 osztály Ügyfélkapcs.és Táj. Szakig-h. 5 főosztály, 12 osztály Eljárási Szakig-h. 5 főosztály, 26 osztály Adóalany-nyilv. Szakig- h. 3 főosztály, 15 osztály Folyószámla-kez. Szakig-h. 4 főosztály, 25 osztály Végrehajtási Szakigazgató Hátralékk. és Vh.elők. Szakig-h. 4 főosztály, 21 osztály Felsz. és Végelsz. Szakig-h. 4 főosztály, 16 osztály Hátralékk. és Vh. Szakig-h. 4 főosztály, 19 osztály FIKO Szakig-h. 4 főosztály, 17 osztály Általános Szakigazgató Ügyirat-kezelési Szakig-h. 4 főosztály, 14 osztály Ellenőrzési Szakigazgató II. Belső Ell. Önálló Osztály Titkársági Főosztály 2 osztály Terv. és Elemz. Főosztály 2 osztály Humánpolitikai Főosztály 4 osztály Gazdasági Szakig-h. 2 főosztály 5 osztály Jogi és Koord. Főosztály 4 osztály Biztonsági Önálló Osztály

6 Tóth Ferenc, január 13.6 SK GB A F Bt Sopron E Kft Sopron H Kft Budapest G Kft Sopron D Kft Budapest I Kft Sopron YZ Rimevské Sobota XY Gmbh A-110 Wien ZZ Zeleznicná XX LTD London ZX NFÖ SCAC ! ! ! B Bt. Budapest A Kft. Budapest C Kft. Kaposvár Bizonyítás eredménye belföldön: kellő körültekintés hiánya (sz. kibocsátó nem fellelhető, tevékenységet nem folytat, bevallást nem ad) – jogosulatlan igénylés. További bizonyítás információcsere segítségével: fiktív gazdasági esemény! ! ! ! Számlázási láncok és körök – év

7 Tóth Ferenc, január 13.7 Számlázási láncok és körök – év

8 Tóth Ferenc, január 13.8 A többoldalú ellenőrzések

9 Tóth Ferenc, január évi tevékenységünkről röviden

10 Tóth Ferenc, január Adóalanyi kör A működő/élő adóalanyok száma Gazdálkodási forma év vége év vége Változás (db, fő) (%) Jogi személyiségű gazdasági társaságok ,3 ebből: - Részvénytársaság ,9 - Szövetkezet ,2 - Korlátolt felelősségű társaság ,5 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok ,4 ebből: - Betéti társaságok ,6 Költségvetési szervezetek ,5 Egyéb szervezetek ,5 Gazdálkodók összesen („S” BANK) ,6 Vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők ,0 Önálló tevékenységet folytató adószámos magánszemélyek ,4 Egyéni vállalkozók összesen („E” BANK) ,2 „S”+„E” BANK ÖSSZESEN ,4 Forrás: APEH statisztika

11 Tóth Ferenc, január Specialitások a régióban Magas a mikrovállalkozások aránya (a legnagyobb adóteljesítményű adóalanyok KAIG illetékességébe tartoznak, 2009-ben mintegy 472 db). A társas vállalkozások bevételeinek kétharmada négy ágazat adózóinál koncentrálódik (kereskedelem, építőipar, feldolgozóipar, tudományos műszaki tevékenység). Társasági adóterhelés mértéke 15,26 % - lényegesen magasabb a nemzetgazdaság egészénél mért 13,34 %-nál (KAIG, adókedvezmények). TAO bevallások a számok tükrében: –árbevétel: ,3 Mrd Ft (ebből export bevétel: 3 096,8 Mrd Ft) (nyereség 2 081,5 Mrd Ft, veszteség 1 122,2 Mrd Ft) –pozitív adóalap: 935,4 Mrd Ft –számított TAO: 146,2 Mrd Ft –adókedvezmény: 2,4 Mrd Ft –tényleges adókötelezettség: 142,7 Mrd Ft

12 Tóth Ferenc, január Specialitások a régióban EVA alanyok száma közel 50 ezer db, fő (összes adóalany mintegy 10 %-a; kétharmada gazdasági társaság, egyharmada egyéni vállalkozó). Bevallott bevétel 355,8 Mrd Ft, országos teljesítés 54,4 %-a (bevétel döntő hányada ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatások szektorban keletkezett). EVA kötelezettség 89 Mrd Ft (a társaságok adója 12 %-kal, az egyéni vállalkozóké 3,3 %-kal növekedett az előző évhez képest). SZJA kötelezettségről elszámolók (önbevallók+nyilatkozatot adók +Egyszerűsített bevallás) száma 1,3 millió fő (országos érték 29 %-a). Bevallott összes jövedelem Mrd Ft (összevont jövedelem: Mrd Ft, elkülönülten adózó jövedelem: 319 Mrd Ft). SZJA törvény által biztosított kedvezmény igénybevételével 140 Mrd Ft-tal mérsékelték adófizetési kötelezettségeiket a magánszemélyek.

13 Tóth Ferenc, január Bevallások számának alakulása Bevallások megnevezése év (db) Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adókról, járulékokról és egyéb adatokról (0808, 0908) Egyéni vállalkozó járulék bevallása (0858, 0958) Bevallás az egyes adókötelezettségekről (0801, 0901) SZJA bevallás (0853, 0853E) Egyszerűsített bevallási nyilatkozat (0853NY) ÁFA bevallás (0865, 08650, 08651, 0965) Társasági adó bevallás (0828, 0829) Átvezetési kérelem (0817, 0917) EVA bevallás (0843, 0943) Nyilatkozat a „nulla”értékadatú bevallás kiváltásáról (09NY) Forrás: APEH statisztika

14 Tóth Ferenc, január Kiemelt adó- és járulékok Adónemek RégióOrszágos KMRI részaránya év (%) év (MFt) év (MFt) Index 2009.év./ év. (%) év (MFt) év (MFt) Index év / év (%) ÁFA* , ,337,4 SZJA , ,834,2 TB , ,632,4 Költségvetést megillető illeték , ,845,7 Összesen , ,334,5 EHO , ,433,2 TA , ,139,7 EVA , ,955,7 Mindösszesen , ,335,2 Forrás: APEH honlap/Üvegzseb, APEH statisztika, a év végi adatok a KAIG változásokkal korrigáltak. *VPOP-nál jelentkező bevételek nélkül.

15 Tóth Ferenc, január Az ügyintézés lehetséges módjairól

16 Tóth Ferenc, január Az ügyintézés rendszere Hivatalból kezdeményezett ügyekben: –az adott ügyintézőnél a megadott helyen és időben Ügyfél által kezdeményezett ügyekben: –ügyfélszolgálatokon személyesen telefonon –interneten internetes ügyintézés internetes tájékoztatás

17 Tóth Ferenc, január Ügyfél által kezdeményezett ügyekben Telefonos ügyfélszolgálat APEH Általános Tájékoztató Contact Center: Az adózó irányítószámának megadása mellett: –kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/ –mobil hálózatokból hívható kék szám: 06-20/ / / –további telefonszám: 06-1/ APEH Ügyintéző Contact Center: Regisztráció (a 09UK30 adatlap kitöltése és beküldése) után ügyfélazonosító számmal lehetséges. –kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/ –további telefonszám:06-1/

18 Tóth Ferenc, január Személyes ügyfélszolgálat A régió egész területén 4 központi ügyfélszolgálaton, 9 fővárosi és 8 pest megyei kirendeltségi irodában. Pontos címük és nyitva tartásuk megtalálható a honlapon. Tevékenységük: –adószámmal, nyilvántartással kapcsolatos ügyintézés –igazolások kiadása –bevallásokkal kapcsolatos ügyintézés –illetékügyek intézése –egyéb ügyintézések adóigazolás együttes adóigazolás (VP-APEH) bírósági eljárási illeték befizetésének igazolása jövedelemigazolás illetőségigazolás fészekrakó programmal kapcsolatos igazolások igazolás adóazonosító számról közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó kifizetéshez igazolás tájékoztatás beadványok átvétele csekkek kiadása ingyenes nyomtatványok, tájékoztató füzetek kiadása folyószámla egyeztetés kezdeményezése folyószámla másolat kiadása 1+1 % ügyintézése ügyféltérben elhelyezett számítógépen elektronikus ügyintézés bankkártyás fizetés bevallások átvétele elektronikus bevallók ügyintézése hibás bevallások javítása Ügyfél által kezdeményezett ügyekben adókártya ügyintézés adószám ügyintézés egészségügyi szolgáltatásra be- és kijelentkezés EVA be- és kijelentkezés közösségi adószám ügyintézés START-kártya ügyintézés törzsadatok rendezése bírósági eljárási illeték befizetésének igazolása illetékbélyeg értékének visszatérítése iránti kérelem (illetékbélyeggel együtt) átvétele illeték visszatérítéssel kapcsolatos kérelmek átvétele gépjármű forgalmazók illetékmentességi határozat kiadása visszterhes vagyonátruházási illetékmentességhez határozat kiadása

19 Tóth Ferenc, 2010 január 13.19

20 Tóth Ferenc, január évi ellenőrzési feladatok fő irányai /tervezet/ Adóelkerülés különböző formáival szembeni fellépés. Az ellenőrzési módszerek megújítása. A feketegazdaság elleni további hatékony fellépés. A jogszabályváltozások betartásának vizsgálata. Társszervek – kiemelten az adóhatóság és a vámhatóság – közötti, valamint a nemzetközi információáramlás által nyúj- tott lehetőségek felhasználása. SZOLGÁLTATÓ ADÓHATÓSÁG Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Középtávú stratégiai terve A évekre

21 Tóth Ferenc, január A kockázatkezelés irányai, az ellenőrzésre történő kiválasztás feladatai a bevallások benyújtásának elmaradása; az áfa és jövedelemadók összhangjának hiánya; a többszörös székhelyváltók ellenőrzése; a több éven keresztül jelentős tagi kölcsönnel működő vállalkozások vizsgálata; nagy összegű adóhátralék felhalmozók; a kiegyenlített értékesítést és beszerzést folyamatosan produkálók; áfa-mentes termékimport bevallása; a jelentős VIES eltérésű ügyletek kontrollja; számlázási láncolatok felderítése

22 Tóth Ferenc, január Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Az APEH KMRI aktuális szervezeti változásai és tevékenysége A 2010. évi ellenőrzési feladatok fő irányai Budapest, 2010. január 13. Tóth Ferenc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések