Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az APEH KMRI aktuális szervezeti változásai és tevékenysége A 2010

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az APEH KMRI aktuális szervezeti változásai és tevékenysége A 2010"— Előadás másolata:

1 Az APEH KMRI aktuális szervezeti változásai és tevékenysége A 2010
Az APEH KMRI aktuális szervezeti változásai és tevékenysége A évi ellenőrzési feladatok fő irányai Budapest, január 13. Tóth Ferenc

2 Az APEH KMRI aktuális szervezeti változásai
Tóth Ferenc, január 13.

3 Fő stratégiai céljaink
Az APEH középtávú stratégiai terve Fő stratégiai céljaink STRATÉGIAI CÉL: Az adózók önkéntes jogkövetésének javítása a szolgáltatások fejlesztésével, az adózás egyszerűbbé, kényelmesebbé tételével, az adótudatosság növelésével. STRATÉGIAI CÉL: A hatósági eszközök törvényes és tisztességes alkalmazásával következetesen fellépni azokkal szemben, akik nem teljesítették kötelezettségüket, és arra törekszünk, hogy visszatartsuk azokat, akik hajlamosak hasonló kockázatvállalásra. STRATÉGIAI CÉL: A szakmai célok eléréséhez hatékony szervezeti megoldásokat alkalmazunk. Magas szintű szakmai ismeretekkel rendelkező, elkötelezett és feddhetetlen munkatársak foglalkoztatására törekszünk, munkájukhoz megfelelő anyagi-technikai feltételeket biztosítunk. Tóth Ferenc, január 13.

4 APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának szervezete
Elhelyezésünk speciális: 25 fővárosi épület 8 vidéki kirendeltség Létszámunk induláskor: fő jelenleg: fő szervezeti egységenként: Ellenőrzés Adóügy VH Működtetés 1 797 fő 1 494 fő 1 120 fő 540 fő év óta belépett: fő Nem csak ellenőrzünk, szolgáltatási szektorunk a jelentősebb. Tóth Ferenc, január 13.

5 Szervezeti felépítés 2009. október 1-től
Tóth Ferenc, január 13.

6 Számlázási láncok és körök – 2006. év
GB A F Bt Sopron E Kft H Kft Budapest G Kft D Kft I Kft YZ Rimevské Sobota XY Gmbh A-110 Wien ZZ Zeleznicná XX LTD London ZX NFÖ SCAC ! B Bt. A Kft. C Kft. Kaposvár Bizonyítás eredménye belföldön: kellő körültekintés hiánya (sz. kibocsátó nem fellelhető, tevékenységet nem folytat, bevallást nem ad) – jogosulatlan igénylés. További bizonyítás információcsere segítségével: fiktív gazdasági esemény! Tóth Ferenc, január 13.

7 Számlázási láncok és körök – 2009. év
Kereskedelmi Kft. A B1 D B2 C A/I./1 A/I./7 A/I./6 A/I./5 A/I./4 A/I./3 A/I./2 B1/I./2 B1/I./3 B2/I./1 B2/I./2 A/II./1 A/II./2 A/II./3 A/II./4 A/II./5 A/II./6 A/III/1. A/III/2 A/III/3 A/III/4 A/III/5 A/III/6 A/III/7 A/II/7 A/IV/2 A/IV/3 A/IV/1 C/I./1 B1/III/1 B1/II/1 B1/II/2 B2/II./1 B2/II./2 E2 E1 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E12 H1 H2 H5 H3 H4 EK1 H7 EK4 H6 HU EU P1 P4 P3 P2 . EK3 EK2 Számlázási láncok és körök – év Tóth Ferenc, január 13.

8 A többoldalú ellenőrzések
Tóth Ferenc, január 13.

9 2009. évi tevékenységünkről röviden
Tóth Ferenc, január 13.

10 Adóalanyi kör A működő/élő adóalanyok száma
Gazdálkodási forma 2008. év vége 2009. év Változás (db, fő) (%) Jogi személyiségű gazdasági társaságok 12 768 8,3 ebből: - Részvénytársaság 2 476 2 598 122 4,9 - Szövetkezet 1 031 1 019 -12 -1,2 - Korlátolt felelősségű társaság 12 429 8,5 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok -5 089 -4,4 ebből: - Betéti társaságok 97 299 91 864 -5 435 -5,6 Költségvetési szervezetek 1 332 1 286 -46 -3,5 Egyéb szervezetek 24 831 24 947 116 0,5 Gazdálkodók összesen („S” BANK) 7 749 2,6 Vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők -5 369 -5,0 Önálló tevékenységet folytató adószámos magánszemélyek 5 027 4,4 Egyéni vállalkozók összesen („E” BANK) -342 -0,2 „S”+„E” BANK ÖSSZESEN 7 407 1,4 Forrás: APEH statisztika Tóth Ferenc, január 13.

11 Specialitások a régióban
Magas a mikrovállalkozások aránya (a legnagyobb adóteljesítményű adóalanyok KAIG illetékességébe tartoznak, 2009-ben mintegy 472 db). A társas vállalkozások bevételeinek kétharmada négy ágazat adózóinál koncentrálódik (kereskedelem, építőipar, feldolgozóipar, tudományos műszaki tevékenység). Társasági adóterhelés mértéke 15,26 % - lényegesen magasabb a nemzetgazdaság egészénél mért 13,34 %-nál (KAIG, adókedvezmények). TAO bevallások a számok tükrében: árbevétel: ,3 Mrd Ft (ebből export bevétel: 3 096,8 Mrd Ft) (nyereség 2 081,5 Mrd Ft, veszteség 1 122,2 Mrd Ft) pozitív adóalap: 935,4 Mrd Ft számított TAO: 146,2 Mrd Ft adókedvezmény: 2,4 Mrd Ft tényleges adókötelezettség: 142,7 Mrd Ft Tóth Ferenc, január 13.

12 Specialitások a régióban
EVA alanyok száma közel 50 ezer db, fő (összes adóalany mintegy 10 %-a; kétharmada gazdasági társaság, egyharmada egyéni vállalkozó). Bevallott bevétel 355,8 Mrd Ft, országos teljesítés 54,4 %-a (bevétel döntő hányada ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatások szektorban keletkezett). EVA kötelezettség 89 Mrd Ft (a társaságok adója 12 %-kal, az egyéni vállalkozóké 3,3 %-kal növekedett az előző évhez képest). SZJA kötelezettségről elszámolók (önbevallók+nyilatkozatot adók +Egyszerűsített bevallás) száma 1,3 millió fő (országos érték 29 %-a). Bevallott összes jövedelem Mrd Ft (összevont jövedelem: Mrd Ft, elkülönülten adózó jövedelem: 319 Mrd Ft). SZJA törvény által biztosított kedvezmény igénybevételével 140 Mrd Ft-tal mérsékelték adófizetési kötelezettségeiket a magánszemélyek. Tóth Ferenc, január 13.

13 Bevallások számának alakulása
Bevallások megnevezése 2009. év (db) Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adókról, járulékokról és egyéb adatokról (0808, 0908) Egyéni vállalkozó járulék bevallása (0858, 0958) Bevallás az egyes adókötelezettségekről (0801, 0901) SZJA bevallás (0853, 0853E) Egyszerűsített bevallási nyilatkozat (0853NY) ÁFA bevallás (0865, 08650, 08651, 0965) Társasági adó bevallás (0828, 0829) Átvezetési kérelem (0817, 0917) EVA bevallás (0843, 0943) 50 468 Nyilatkozat a „nulla”értékadatú bevallás kiváltásáról (09NY) Forrás: APEH statisztika Tóth Ferenc, január 13.

14 Kiemelt adó- és járulékok
Adónemek Régió Országos KMRI részaránya év (%) 2008. év (MFt) 2009. év Index 2009.év./ 2008. év. év 2009. év / ÁFA* 104,9 104,3 37,4 SZJA 93,9 93,8 34,2 TB 95,0 93,6 32,4 Költségvetést megillető illeték 38 714 34 503 89,1 87 930 85,8 45,7 Összesen 97,3 96,3 34,5 EHO 40 166 36 534 91,0 92,4 33,2 TA 90,8 79,1 39,7 EVA 91 074 94 454 103,7 101,9 55,7 Mindösszesen 97,1 95,3 35,2 Forrás: APEH honlap/Üvegzseb, APEH statisztika, a év végi adatok a KAIG változásokkal korrigáltak. *VPOP-nál jelentkező bevételek nélkül. Tóth Ferenc, január 13.

15 Az ügyintézés lehetséges módjairól
Tóth Ferenc, január 13.

16 Az ügyintézés rendszere
Hivatalból kezdeményezett ügyekben: az adott ügyintézőnél a megadott helyen és időben Ügyfél által kezdeményezett ügyekben: ügyfélszolgálatokon személyesen telefonon interneten internetes ügyintézés internetes tájékoztatás Tóth Ferenc, január 13.

17 Ügyfél által kezdeményezett ügyekben
Telefonos ügyfélszolgálat APEH Általános Tájékoztató Contact Center: Az adózó irányítószámának megadása mellett: kék szám (mobilhálózatból is hívható): / mobil hálózatokból hívható kék szám: / / / további telefonszám: 06-1/ APEH Ügyintéző Contact Center: Regisztráció (a 09UK30 adatlap kitöltése és beküldése) után ügyfélazonosító számmal lehetséges. kék szám (mobilhálózatból is hívható): / további telefonszám: 06-1/ Tóth Ferenc, január 13.

18 Ügyfél által kezdeményezett ügyekben
Személyes ügyfélszolgálat A régió egész területén 4 központi ügyfélszolgálaton, 9 fővárosi és 8 pest megyei kirendeltségi irodában. Pontos címük és nyitva tartásuk megtalálható a honlapon. Tevékenységük: adószámmal, nyilvántartással kapcsolatos ügyintézés igazolások kiadása bevallásokkal kapcsolatos ügyintézés illetékügyek intézése egyéb ügyintézések adókártya ügyintézés adószám ügyintézés egészségügyi szolgáltatásra be- és kijelentkezés EVA be- és kijelentkezés közösségi adószám ügyintézés START-kártya ügyintézés törzsadatok rendezése tájékoztatás beadványok átvétele csekkek kiadása ingyenes nyomtatványok, tájékoztató füzetek kiadása folyószámla egyeztetés kezdeményezése folyószámla másolat kiadása 1+1 % ügyintézése ügyféltérben elhelyezett számítógépen elektronikus ügyintézés bankkártyás fizetés adóigazolás együttes adóigazolás (VP-APEH) bírósági eljárási illeték befizetésének igazolása jövedelemigazolás illetőségigazolás fészekrakó programmal kapcsolatos igazolások igazolás adóazonosító számról közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó kifizetéshez igazolás bevallások átvétele elektronikus bevallók ügyintézése hibás bevallások javítása bírósági eljárási illeték befizetésének igazolása illetékbélyeg értékének visszatérítése iránti kérelem (illetékbélyeggel együtt) átvétele illeték visszatérítéssel kapcsolatos kérelmek átvétele gépjármű forgalmazók illetékmentességi határozat kiadása visszterhes vagyonátruházási illetékmentességhez határozat kiadása Tóth Ferenc, január 13.

19 Tóth Ferenc, 2010 január 13.

20 2010. évi ellenőrzési feladatok fő irányai /tervezet/
Adóelkerülés különböző formáival szembeni fellépés. Az ellenőrzési módszerek megújítása. A feketegazdaság elleni további hatékony fellépés. A jogszabályváltozások betartásának vizsgálata. Társszervek – kiemelten az adóhatóság és a vámhatóság – közötti, valamint a nemzetközi információáramlás által nyúj-tott lehetőségek felhasználása. SZOLGÁLTATÓ ADÓHATÓSÁG Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Középtávú stratégiai terve A évekre Tóth Ferenc, január 13.

21 A kockázatkezelés irányai, az ellenőrzésre történő kiválasztás feladatai
2009 2010 a bevallások benyújtásának elmaradása; az áfa és jövedelemadók összhangjának hiánya; a többszörös székhelyváltók ellenőrzése; a több éven keresztül jelentős tagi kölcsönnel működő vállalkozások vizsgálata; nagy összegű adóhátralék felhalmozók; a kiegyenlített értékesítést és beszerzést folyamatosan produkálók; áfa-mentes termékimport bevallása; a jelentős VIES eltérésű ügyletek kontrollja; számlázási láncolatok felderítése. Tóth Ferenc, január 13.

22 Köszönöm a figyelmüket!
Tóth Ferenc, január 13.


Letölteni ppt "Az APEH KMRI aktuális szervezeti változásai és tevékenysége A 2010"

Hasonló előadás


Google Hirdetések