Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EURÓPAI MIGRÁCIÓS HÁLÓZAT SZEMINÁRIUM 2011. december 13. LEGÁLIS MIGRÁCIÓ Készítette: dr. Ifi-Tar Szabina.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EURÓPAI MIGRÁCIÓS HÁLÓZAT SZEMINÁRIUM 2011. december 13. LEGÁLIS MIGRÁCIÓ Készítette: dr. Ifi-Tar Szabina."— Előadás másolata:

1

2 EURÓPAI MIGRÁCIÓS HÁLÓZAT SZEMINÁRIUM 2011. december 13. LEGÁLIS MIGRÁCIÓ Készítette: dr. Ifi-Tar Szabina

3 Nemzeti jogszabályi háttér 2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról (a továbbiakban: Szmtv.); 113/2007 (V.24.) Korm. rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Szmvhr.); 2007. é vi II. t ö rv é ny a harmadik orsz á gbeli á llampolg á rok beutaz á s á r ó l é s tart ó zkod á s á r ó l (a tov á bbiakban: Harmtv.); 114/2007. (V.24.) Korm. rendelet a harmadik orsz á gbeli á llampolg á rok beutaz á s á r ó l é s tart ó zkod á s á r ó l sz ó l ó 2007. é vi II. t ö rv é ny v é grehajt á s á r ó l (a tov á bbiakban: Harmvhr.);  25/2007. (V.31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról; 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról

4 Tartózkodás Magyarországon/Schengeni területen Hat hónapon belül három hónapot meg nem haladó Három hónapot meghaladó Harmtv. Szmtv. - Repülőtéri tranzitvízum(A)- D vízum - tartózkodási engedély - regisztrációs igazolás (ÚJ! EU Kék Kártya) (ÚJ! EU Kék Kártya) - bevándorlási engedély - tartózkodási kártya - bevándorlási engedély - tartózkodási kártya - Rövid időtartamú tartózkodásra - letelepedési engedély - állandó tartózkodási kártya jogosító vízum(C)- ideiglenes letelepedési engedély jogosító vízum(C)- ideiglenes letelepedési engedély - nemzeti letelepedési engedély - nemzeti letelepedési engedély - EK letelepedési engedély Harmtv. Szmtv. Harmtv. Szmtv.

5 Jogszabályok-személyi kör-okmányok Harmtv. Szmtv. Harmadik országbeli állampolgárok EGT-állampolgárok EGT-állampolgárok, és magyar állampolgárok harmadik országbeli családtagjai - vízum (A, C, D) - vízum (C) - regisztrációs igazolás - tartózkodási engedély - tartózkodási kártya - állandó tartózkodási kártya (Új! EU Kék Kártya) - állandó tartózkodási kártya (Új! EU Kék Kártya) - állandó tartózkodási kártya - bevándorlási engedély - EK letelepedési engedély - letelepedési engedély - ideiglenes letelepedési engedély - nemzeti letelepedési engedély - EK letelepedési engedély

6 Három hónapot meg nem haladó tartózkodás

7 A három hónapot meg nem haladó tartózkodás Rövid időtartamú beutazásra jogosító vízum:  Elutasítása  Megsemmisítése fellebbezés 2011. 04.05-től  Visszavonása  Hosszabbítás A további jogorvoslat kizárt!!! Az engedélyező döntés elleni fellebbezés kizárt! Indoka: jogharmonizáció, a Vízumkódexnek történő megfelelés

8 Vízum jogorvoslat I. Eljáró hatóságok:  Konzuli tisztviselő külügyminiszter (kiadás megtagadás,megsemmisítés, visszavonás elutasítása  BÁH (határon) belügyminiszter  Regionális Igazgatóság BÁH (megsemmisítés, visszavonás, vízumhosszabbítás elutasítása)  határrendészeti kirendeltségORFK (megsemmisítés, visszavonás)

9 Vízum jogorvoslat II. Eljárási határidők, eljárás Vízum elutasítása: fellebbezés: 8 nap elbírálás:15 nap A nemzeti konzultációt a jogorvoslati eljárásban meg kell ismételni: 7 nap Vízum elutasítása határon: fellebbezés: 3 nap elbírálás: 5 nap Vízum megsemmisítése, visszavonása: fellebbezés: 3 nap elbírálás: 5 nap Vízumhosszabbítás: fellebbezés: 3 nap elbírálás: 3 nap

10 Visszaélések elleni küzdelem a vízumeljárásban az Szmtv. hatálya alá tartozó kérelmezők esetében 2010. dec. 24-i jogszabályváltozás: a 2004/38/EK parlamenti és tanácsi irányelv preambuluma és 35. cikke alapján: Amennyiben a családi kapcsolat létesítése a beutazás engedélyezése érdekében történt, a kedvezmények (anyagi fedezet meglétének vélelmezése, többszöri 90 napos vízum) nem alkalmazhatóak! (A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó általános feltételek szerint utazhat be, amennyiben a Vízumkódexben meghatározott más célból történő beutazás feltételeit teljesíti.) Családi kapcsolat valódiságának ellenőrzése: Eljáró vízumkiadó hatóság feladata Iratok, helyszíni szemle, meghallgatás, szakértői vélemény

11 Három hónapot meghaladó tartózkodás szabályai

12 A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényt és végrehajtási rendeletét érintő változások

13 Visszaélések elleni küzdelem A tartózkodási jog megszűnése EGT-állampolgár és családtag: a feltételeket nem teljesíti, a tartózkodási jogot igazoló okmány megszerzése érdekében hamis adatot, valótlan tényt közölt, ezt bíróság is megállapította beutazási és tartózkodási tilalom elrendelése esetén Családtag: családi kapcsolat létesítése a jog megszerzése érdekében

14 Visszaélések elleni küzdelem Az állandó tartózkodási jog megszűnése EGT-állampolgár és családtagja: Két év folyamatos távolléttel Magyar állampolgár családtagja: Két év folyamatos távollét Beutazási és tartózkodási tilalom elrendelése esetén családi kapcsolat létesítése a jog megszerzése érdekében a tartózkodási jogot igazoló okmány megszerzése érdekében hamis adatot, valótlan tényt közölt, ezt bíróság is megállapította

15 A 2004/38/EK parlamenti és tanácsi irányelv átültetésének korrigálása  Családtag fogalmának változása  Tanulmányi célú tartózkodás esetén a feltételeket a tartózkodás során kell igazolni  A munkavállalói tartózkodási jog fennmaradásának szabályai  A keresőtevékenység időtartamának számítása állandó tartózkodási jog megszerzése esetén  A jog felhagyásának bejelentése nem kötelezettség  Állandó tartózkodási kártya érvényességi ideje változik  Állandó tartózkodási jog megállapítása során csak az időtartam igazoltatható

16 Biometrikus okmányok 2011.05.20-tól  Magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja részére kiadott tartózkodási kártya  Kishatárforgalmi engedély  ID1-es kártya, mely tároló elemet tartalmaz  arckép és két ujjnyomat rögzítése a kérelem benyújtásakor  adatkezelés: okmány kiadásig, jogerős és végrehajtható elutasításig  A regisztrációs igazolás, az EGT-állampolgár 3. országbeli családtagja részére kiadott tartózkodási kártya, és az állandó tartózkodási kártya nem lesz biometrikus okmány  országos aláírás hitelesítő, országos ellenőrző hitelesítő, nemzeti dokumentum ellenőrző hitelesítő hatóság a Hivatal

17 Jogalkalmazási tapasztalatok miatti módosítások  A kérelem benyújtásával egyidejűleg átadott igazolás: családtag esetén tanúsítja a tartózkodási jogot „kvázi családtag” esetén csak a kérelem benyújtását igazolja  magyar állampolgár házastársa kérelmezése esetén hazai anyakönyvezés után fogadható el az anyakönyvi kivonat  Bővül a „kvázi családtagkénti” engedélyezhetőség lehetősége:  Kiskorú esetén, ha Magyarországon született, ismeretlen állampolgárságúként anyakönyvezett, magyar állampolgár által eltartott, és vele egy háztartásban élő, szülői felügyeleti joggal rendelkező szülője nincsen  A gyámhatóság kezdeményezésére  Hivatalból kell kiállítani a tartózkodási kártyát  Társszervek közreműködése  Vízumeljárásban véleményt nyilváníthat AH mellett a TEK is nemzeti konzultációban az AH mellett a TEK is részt vesz Tartózkodási kártya kiadására irányuló eljárásban Az AH tartózkodási jog megszűnését megállapító határozat kezdeményezési jogköre megszűnik

18 A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényt és végrehajtási rendeletét érintő változások

19 Tartózkodási feltételek (Harmtv. 13. § (1) bekezdés a), valamint c)-i) pontja) érvényes úti okmány vissza- vagy továbbutazáshoz szükséges engedély tartózkodási cél szálláshely anyagi fedezet (lakhatás, megélhetés, kiutazás költsége) – tartózkodás teljes időtartamára egészségügyi ellátások teljes körére biztosított, vagy erre megfelelő anyagi fedezet nem áll kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt, illetve nem veszélyezteti a MK közbiztonságát, nemzetbiztonságát, közegészségügyi érdekét, nem áll SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt.

20 A tartózkodási célok A harmadik országbeli állampolgár a hatályos jogszabályok szerint jelenleg az alábbi célok valamelyikéből kérelmezhet tartózkodási engedélyt:  családi együttélés biztosítása,  keresőtevékenység folytatása,  tanulmányok folytatása,  kutatás,  hivatalos,  gyógykezelés,  látogatás,  önkéntes tevékenység,  nemzeti,  egyéb,  magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás: EU Kék Kártya.  humanitárius cél – kivétel: hivatalból kerül kiállításra

21 A tartózkodási engedély érvényessége A tartózkodási engedély - főszabály szerint - három hónapot meghaladó, de legfeljebb 2 év határozott időtartamú tartózkodásra jogosít a Magyar Köztársaság területén, mely 2 évvel meghosszabbítható. Kivételek:  Családi együttélés biztosítása célú, keresőtevékenység folytatása, hivatalos célú tartózkodás maximálisan 3 évre engedélyezhető, mely alkalmanként legfeljebb 3 évvel meghosszabbítható;  nemzeti, kutatás és egyéb célú tartózkodás maximálisan 5 évre engedélyezhető, mely alkalmanként 5 évvel meghosszabbítható;  látogatás és önkéntes tevékenység folytatása céljából a tartózkodás maximálisan egy évre engedélyezhető és nem hosszabbítható meg;  Munkavállalási engedélyhez kötött tevékenység esetén a tartózkodási engedély érvényességi ideje a munkavállalási engedély érvényességi időtartamához igazodik.

22 A tartózkodási engedély kiadása/meghosszabbítása Tartózkodási engedély kiadása Tartózkodási engedély meghosszabbítása benyújtás külképviseleten (+ kivételesen belföldön) döntés regionális igazgatóság Benyújtás + döntés regionális igazgatóság 30 nap 15 nap 8 nap Soron kívül

23 Biometrikus okmányok 2011.05.20-tól  Tartózkodási engedély  Kishatárforgalmi engedély  Letelepedési-,bevándorlási engedély, ideiglenes-, nemzeti-, EK letelepedési engedély  ID1-es kártya, mely tároló elemet tartalmaz  digitális arckép és két ujjnyomat rögzítése a kérelem benyújtásakor Regionális igazgatóság Konzuli tisztviselő által (kishatárforgalmi engedély, tartózkodási engedély kiadása során)  adatkezelés: okmány kiadásig, jogerős és végrehajtható elutasításig  az ITI és a „humanitárius tartózkodási engedély menedékjogot kérők részére” elnevezésű okmány nem lesz biometrikus okmány  országos aláírás hitelesítő, országos ellenőrző hitelesítő, nemzeti dokumentum ellenőrző hitelesítő hatóság a Hivatal

24 A tartózkodási engedély okmány 2011. május 20-tól bevezetett biometrikus okmány

25 Főbb módosítások 2010. dec. 24-től I. Jogharmonizáció  A 2004/114/EK tanácsi irányelv a tanulmányok folytatása céljából történő beutazás feltételeiről 7. cikk(1) bekezdés b) pontja alapján  A tanulmányi célú beutazás és tartózkodás feltételei bővültek:  A tanulmányok folytatásához szükséges nyelvismeretet igazolni kell külföldinek kell bizonyítani hivatalos irattal, okirattal, vagy egyéb hitelt érdemlő módon  Úti okmány érvényességi idejéig kell/lehet kiadni az engedélyt  Az önkéntes távozásról nyilatkozni kell (Visszatérési Irányelv)

26 II. Visszaélések elleni küzdelem  Tartózkodási engedély kiadása iránti eljárásban az elutasítási/visszavonási okok bővültek: a cél vonatkozásában a külföldi a hatóság megtévesztette  A tartózkodási engedély érvényességi ideje, és hosszabbításának időtartama nem kötött: a családi együttélés célú tartózkodási engedély, a nemzeti tartózkodási engedély, a humanitárius tartózkodási engedély, a ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás esetén.  oktatási intézmények bejelentési kötelezettsége Tanulmányok megkezdése, megszakítása, megszűnése, beiratkozási kötelezettség elmulasztása

27 III. Jogalkalmazási tapasztalatok miatti módosítások 1.  Három hónapot meg nem haladó tartózkodás esetén keresőtevékenység folytatása szabályozásra került  A tartózkodási feltételek igazolása változott:  Lakhatás: Minden lakhatásra alkalmas ingatlan elfogadható, és 6 nm lakószoba terület/fő Ettől a regionális igazgatóság kivételes méltányosságból eltekinthet  Anyagi fedezet:  Jogszerűen megszerzett jövedelem fogadható el

28 III. Jogalkalmazási tapasztalatok miatti módosítások 2.  Az egyes tartózkodási célok igazolása változott:  családegyesítés:  Oltalmazottak családegyesítése során a „6 hónapos kedvezmény” nem alkalmazható  Menekült és oltalmazott családegyesítése esetén a családi kapcsolat DNS vizsgálattal is igazolható Mintavétel az eljáró hatóság képviselőjének jelenlétében BSZKI szakértői véleményt ad a külföldön végzett vizsgálat elfogadhatósága tárgyában Költségét a kérelmező viseli  Keresőtevékenység folytatása:  Három alkalmazottat legalább hat hónapja kell folyamatosan és megszakítás nélkül kell foglalkoztatni  Üzleti tervet hitelt érdemlően alá kell támasztani  Tanulmányok folytatása:  Nyelvismeret igazolása

29 III. Jogalkalmazási tapasztalatok miatti módosítások 3.  A tartózkodási cél változását követően rövidebb érvényességi idejű engedély is kiadható  Változtak a tartózkodási engedély kérelmezés szabályai: a kérelem átvételére felhatalmazott egyéb hely definíciója, belföldi kérelmezés esetén a méltányossági és a tartózkodási engedély kiadására vonatkozó kérelmet egyidejűleg át kell venni, méltányosság hiányában a tartózkodási kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.  Tartózkodási engedély kiadását elutasító döntés elleni fellebbezést a konzuli tisztviselőnél is elő lehet terjeszteni  Tartózkodási ügyekben a fellebbezési határidő egységessé vált

30 Jogalkalmazási tapasztalatok miatti módosítások IV.  Ideiglenes-, nemzeti és EK letelepedési engedély kiadását kizáró okok bővülnek: A közbiztonságra jelentett veszélyeztetettséggel Az engedély megszerzése érdekében történő hamis adat-, valótlan tényközléssel  Nemzeti letelepedés miniszteri méltányosságból történő engedélyezésére az érvényes úti okmány hiányában is lehetőség lesz

31 Társszervek közreműködése  Vízumeljárásban véleményt nyilváníthat AH mellett a TEK is nemzeti konzultációban az AH mellett a TEK is részt vesz  Tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárásban véleményt nyilváníthat AH mellett a TEK is  Letelepedési engedély iránti eljárásokban szakhatóság lesz az AH mellett a TEK és a Rendőrség is a nemzetbiztonsági érdek sérelmét: I. fokon az AH és a TEK II. fokon a belügyminiszter vizsgálja a közbiztonsági érdek sérelmét I. fokon a lakóhely szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányságok II. fokon az ORFK vizsgálja

32 Eu Kék Kártya  Implementálás: az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi CV. törvénnyel  Az EU Kék Kártya olyan engedély, amely magas szintű képzettséggel rendelkező birtokosát valamely tagállam területén történő tartózkodásra és egyúttal magas szintű képzettséget igénylő, a jogszabályban foglalt feltételek szerinti munkavállalásra jogosítja.  A magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás olyan személy foglalkoztatása legalább a harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő minimális díjazás mértékének kiszámítási módjáról szóló jogszabályban meghatározott mértékű ellenérték fejében, aki rendelkezik a munkavégzéshez szükséges felsőfokú szakmai képesítéssel.  A felsőfokú szakmai képesítés: a felsőfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsító felsőfokú képesítés, amely a munkaszerződésben vagy a kötelező érvényű állásajánlatban meghatározott szakma vagy ágazat szempontjából szükséges felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakképzettséggel egyenértékű.  A módosítás következtében megvalósult az „egyablakos” ügyintézés

33 EU Kék Kártya iránti eljárás iránti eljárás Harmadik országbeli állampolgár, mint ügyfél EU Kék Kártya Kérelem érdemi elbírálása: BÁH regionális igazgatóság EU Kék Kártya kiadása EU Kék Kártya kérelem előterjesztése: Külképviseleten, vagy BÁH regionális igazgatóságain Feltétel magas szintű képzettség és munkáltatóval kötött előszerződés Szakhatósági eljárás: I.Fokon: megyei kormányhivatal munkaügyi központja II.Fokon: Foglalkoztatási Hivatal Diploma elismerésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv megkeresése

34  EU Kék Kártyát az a harmadik országbeli állampolgár kap, aki –rendelkezik érvényes útlevéllel, –igazolja a beutazása és tartózkodása célját, –foglalkoztatása jogszabályban meghatározott szempontok alapján, valamint hazai foglalkoztatáspolitikai érdekből támogatott, –az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy kérelmezte azt minden olyan időszakra vonatkozóan, amikor a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból eredően nem minősül biztosítottnak, –a Magyar Köztársaság területén valós lakcímadatot szálláshelyként bejelentett és –akivel szemben nem állnak fenn a törvényben meghatározott kizáró okok.  Az Európai Unió tagállama által magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár EU Kék Kártyát kaphat, ha –az EU Kék Kártyát kiállító tagállamban legalább tizennyolc hónapig jogszerűen tartózkodott és –rendelkezik az EU Kék Kártya kiadásának fent meghatározott feltételeivel. Feltételek

35 Kizáró okok I. Nem kaphat EU Kék Kártyát:  Menekültkénti elismerését kérő  Menekült, oltalmazott, befogadott  Kutatás célú tartózkodási engedéllyel rendelkező  Szabad mozgás jogával rendelkező  Huzamos tartózkodói jogállással rendelkező  Kereskedelem vagy befektetések terén nemzetközi kötelezettségvállalás alapján beutazó és tartózkodó  Szezonális munkavállalói vízummal rendelkező  Kiküldetésben tartózkodó

36 Kizáró okok II. Megtagadási és visszavonási okok  Amennyiben a kiadáshoz szükséges feltételeket nem tejesíti  Nem rendelkezik a munkakörhöz szükséges felsőfokú szakmai képesítéssel  Megélhetése nem biztosított, kivéve az átmeneti munkanélküliség időszakán belüli foglalkoztatási jogviszony hiányát,  Hamis adatot vagy valótlan tényt közölt, a hatóságot megtévesztette, a célja az engedélyezettől eltér  Átmeneti munkanélküliség:  legalább egymást követő 3 hónapon keresztül nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban,  Jogviszonya az EU Kék Kártya érvényességi ideje alatt legalább 2 alkalommal megszűnt  Az EU KÉK Kártya kiadását követő 2 évben előzetes írásbeli engedély nélkül végzett az engedélyezettől eltérő munkát  Általános kizáró okok: kiutasítás, BTT, SIS, Magyar Köztársaság érdekeinek sérelme

37 Csatolandó iratok  Érvényes úti okmány  Cél igazolása: legfeljebb 4 éves határozott idejű időtartamra szóló, foglalkoztatóval kötött előzetes megállapodás vagy munkaszerződés  Munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettséget igazoló okirat  szálláshely bejelentő-lap  Megélhetés igazolása: külön jogszabály szerinti minimális havi bruttó munkabér  Nem jelenthet terhet a szociális ellátó rendszerre, kivéve az átmeneti munkanélküliség időszaka  Egészségügyi ellátás az általános szabályok szerint

38 Eljárási határidők  Az EU Kék Kártya iránti kérelem elbírálása: 30 nap Szakhatósági eljárás: I. fokon 30 nap, II. fokon 15 nap –Diploma elismerésére jogosult szerv eljárása belföldi jogsegély keretében: 15+ 15 nap Kiállítása és érvényessége: legalább 1 évre  1 évnél rövidebb foglalkoztatás esetén: foglalkoztatás ideje + 3 hónap  érvényesség: max. 4 év, ami max. 4 évvel meghosszabbítható

39 Szakhatósági eljárás 168/2011. (VIII. 24.) Korm. rend  Munkaügyi központ: –a munkavállalás engedélyezését támogatja vagy nem támogatja –Illetékesség: foglalkoztatás helye szerint Ha a foglalkoztatás helye több megyében van: foglalkoztató székhelye szerint Ha a munkavégzés természetéből adódóan több megyére terjed ki: munkavégzés megkezdésének helye szerinti megye

40 KÉRDÉSEK

41 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! E-mail: tar.szabina@bah.b-m.hu tel: 463 – 91 – 52 fax: 463 – 91 – 53


Letölteni ppt "EURÓPAI MIGRÁCIÓS HÁLÓZAT SZEMINÁRIUM 2011. december 13. LEGÁLIS MIGRÁCIÓ Készítette: dr. Ifi-Tar Szabina."

Hasonló előadás


Google Hirdetések