Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tartózkodási jog megszerzése érdekében létesített családi kapcsolatok problematikája 2011. december Előadó: dr. Kozlik Andrea.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tartózkodási jog megszerzése érdekében létesített családi kapcsolatok problematikája 2011. december Előadó: dr. Kozlik Andrea."— Előadás másolata:

1 A tartózkodási jog megszerzése érdekében létesített családi kapcsolatok problematikája 2011. december Előadó: dr. Kozlik Andrea

2 Jogszabályok-személyi kör-okmányok Harmtv. Szmtv. Harmadik országbeli állampolgárok EGT-állampolgárok EGT-állampolgárok, és magyar állampolgárok harmadik országbeli családtagjai - vízum (C) - tartózkodási kártya - állandó tartózkodási kártya - állandó tartózkodási kártya - EK letelepedési engedély Harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy: a magyar állampolgár kivételével minden olyan személy, aki nem EGT-állampolgár, ideértve a hontalant is

3 A 2007. évi I. törvény (Szmtv.) alapján benyújtott és elbírált tartózkodási kérelmek száma (2009-2010.) Státusz megnevezése Benyújtott kérelmek száma Elbírált kérelmek száma EngedélyezettElutasított 2009.2010.2009.2010.2009.2010. Regisztr á ci ó s igazol á s 20 79418 55220 46417 277582 Á lland ó tart ó zkod á si k á rtya 4 6565 7411 5274 708117 EGT á llampolg á r harmadik orsz á g á llampolg á rs á g á val rendelkező csal á dtagja 1661802811812 Magyar á llampolg á r harmadik orsz á g á llampolg á rs á g á val rendelkező csal á dtagja 2 1102 2035651 38039105 Ö sszesen 27 72626 67622 58423 48399126

4 Családtag fogalma  Családtag fogalma: 2007. évi I. tv: »EGT (magyar) állampolgár harmadik országbeli házastársa; » saját vagy a házastárs 21. életévét be nem töltött, vagy eltartott leszármazója, »eltartott felmenője; » a kiskorú EGT (magyar) állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy; »akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi (kvázi családtag).

5 A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag beutazása  harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag érvényes úti okmánnyal és – amennyiben közvetlenül alkalmazandó európai közösségi jogi aktus vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik (539/2001/EK rendelet) – érvényes vízummal jogosult beutazni.  vízumköteles harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag vízum nélkül utazhat be a Magyar Köztársaság területére, ha rendelkezik a törvényben meghatározott tartózkodási jogot igazoló okmánnyal (tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya), illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam által az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott tartózkodási kártyával.

6 A magyar állampolgár harmadik országbeli családtagjának három hónapot meghaladó tartózkodása  magyar állampolgár családtagja jogosult:  ha a magyar állampolgár keresőtevékenységet folytat,  aki, vagy akire nézve a magyar állampolgár elegendő forrással rendelkezik ahhoz, hogy tartózkodása ne jelentsen indokolatlan terhet a Magyar Köztársaság szociális ellátó rendszerére,  és külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítási jogviszony keretében jogosult az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételére, vagy azok fedezetéről a jogszabályok szerint maga gondoskodik.

7 Tartózkodási jogot igazoló okmányok TARTÓZKODÁSI KÁRTYA a magyar állampolgár és az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja ÁLLANDÓ TARTÓZKODÁSI KÁRTYA EGT-állampolgár a magyar és az EGT-állampolgár harmadik országbeli családtagja

8 Harmadik országbeli családtag részére kiállítható tartózkodási kártya iránti eljárás I.  A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag három hónapot meghaladó tartózkodási jogát az eljáró hatóság által kiállított okmány (a továbbiakban: tartózkodási kártya) tanúsítja, amelynek kiadását legkésőbb a beutazástól vagy a tartózkodási jogot megalapozó tény keletkezésétől számított kilencvenharmadik napon kell kérelmezni.  A kérelem benyújtásakor be kell mutatni, illetve csatolni kell a tartózkodási feltételek fennállását igazoló - külön jogszabályban meghatározott – okiratokat pl.: családtagi jogállás, egészségügyi ellátások teljes körére való jogosultság vagy ahhoz szükséges anyagi fedezet, magyarországi lakóhely léte, érvényes úti okmány.

9 Harmadik országbeli családtag részére kiállítható tartózkodási kártya iránti eljárás II.  Az eljáró hatóság a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolást ad ki, amely tanúsítja a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag tartózkodási jogát. Kvázi családtag esetén az eljáró hatóság a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolást ad ki, amely tanúsítja, hogy a harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy tartózkodási jogot igazoló okmány kiállítása iránti kérelmet nyújtott be. Az igazolást három hónapos érvényességgel kell kiállítani, amely a kérelem jogerős elbírálásáig alkalmanként legfeljebb három hónappal meghosszabbítható.  A tartózkodási kártya iránti kérelem tárgyában indult eljárásban az eljáró hatóság az érdemi döntést a kérelem benyújtásától számított három hónapon belül hozza meg.

10 Tartózkodási kártya iránti eljárásban igazolandó feltételek  családtagi jogállás  megélhetés  egészségbiztosítás  lakóhely

11 Érdekházasság, visszaélések  okai  szabályozás  visszaélés esetei  érdekkapcsolatok kiszűrését célzó eljárásrend

12 Gyakorlatban előforduló visszaélések  Visszaélések formái, tapasztalatok  Új tendenciák

13 Tagállami gyakorlatok kérdése A Hivatal az Európai Migrációs Hálózaton keresztül kérdéseket intézett a tagállamokhoz a fenti kérdéskörben: –Milyen lehetőségek vannak arra, hogy egy harmadik országbeli állampolgár egy EGT állampolgárral fennálló házassága alapján három hónapot meghaladóan tartózkodjon egy EGT tagállamban? –Milyen módszereket használnak az adott országban az érdekházasságok kiszűrésére? –Alkalmaznak-e azokkal szemben büntetőjogi szankciót, akik visszaélnek a családegyesítés jogával? Ha igen, mit? –Amennyiben az idegenrendészeti eljárásban megállapításra kerül az érdekházasság ténye, a családjog biztosít-e bármilyen lehetőséget a házasság semmissé tételére?

14 Külföldi szabályozási modellek Lettország Litvánia Egyesült Királyság Olaszország Csehország Ausztria Franciaország Észtország

15 A tartózkodási jog megszűnése  Az EGT-állampolgár vagy a családtag tartózkodási joga megszűnik, ha - a tartózkodási jog gyakorlásának feltételeit már nem teljesíti, - a tartózkodási jogot igazoló okmány megszerzése érdekében olyan hamis adatot, valótlan tényt közölt, amelyre vonatkozóan a büntetőjogi felelősségét jogerős bírósági ítélet megállapította, vagy - beutazási és tartózkodási tilalom elrendelése esetén.  A harmadik országbeli állampolgár családtag tartózkodási joga megszűnik akkor is, ha a családi kapcsolat létesítése a tartózkodási jog megszerzése érdekében történt.  A harmadik ország állampolgárságával rendelkező, szülői felügyeleti joggal rendelkező személy tartózkodási joga megszűnik, ha a szülői felügyelet joga megszűnik, és más jogcímen e személy további tartózkodásra nem jogosult.

16 KÖSZÖNÖM FIGYELMET!


Letölteni ppt "A tartózkodási jog megszerzése érdekében létesített családi kapcsolatok problematikája 2011. december Előadó: dr. Kozlik Andrea."

Hasonló előadás


Google Hirdetések