Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Magyarország Fejlesztési Terv"— Előadás másolata:

1 Új Magyarország Fejlesztési Terv
TÁMOP 3.1.4/08/ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázat részletes ismertetése 2009. szeptember 17. Projektindító szakmai nap

2 A pályázat célja: A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével. A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel.

3 Részcélok: a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a közoktatási intézmények minél szélesebb körében (ehhez szükséges újszerű tanulásszervezi eljárások bevezetése – pl. projektalapú oktatás, kompetenciaalapú tananyagok, taneszközök, egységes oktatási programok alkalmazásának meghonosítása)

4 Részcélok: a pályázó intézményekben szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása (oktatási integráció, befogadó pedagógiai kultúra támogatása, egyéni fejlesztési tervek, lemorzsolódás csökkentése, differenciálás) a digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása (a TIOP pályázatok keretében beszerzett eszközök pedagógiai, szakmai használatára való felkészítés, IKT-eszközökkel támogatott tanórák módszertani támogatása)

5 Kötelező feladatok: legalább egy tanulócsoportban, a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása

6 Kötelező feladatok: legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: legalább egy műveltségterületen (választott műveltségterület)

7 Kötelező feladatok: Az előző pontban szereplő, oktatási programok, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetését, alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia stb.). Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként Legalább egy témahét megszervezése tanévenként Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben) tanévenként

8 Kötelező feladatok: Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programba bevont tanulócsoportok implementációban érintett tanóráinak 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg. A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése fentiek intézményi implementációjára, megvalósítására, szaktanácsadói támogatás igénybevétele.

9 Kötelező feladatok: Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása: Az intézmények sajátosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja ("jó gyakorlatok átvétele"). Az intézmény saját innovációjának megvalósítása (Pl.: oktatási projektek, fejlesztő programok, átvezetési tervek, korszerű tanulásszervezési eljárások stb. kidolgozása, önálló programok, módszerek, azaz saját „jó gyakorlatok” létrehozása, alkalmazása.)

10 Kötelező feladatok: A fejlesztések eredményeinek az intézmény mindennapi gyakorlatába való beillesztése, a pedagógiai szemléletváltást segítő tevékenységek megvalósítása (Átfogó intézményfejlesztés): A projekt indításakor a feladatellátási helyen, az egész tantestületre kiterjedő projektindító napot kell tartani, amely lehetőséget biztosít minden pedagógus számára (függetlenül attól, hogy a pedagógus közvetlenül részt vesz-e a projekt megvalósításában) a pályázati innováció céljainak és eszközrendszerének, szakmai tevékenységeinek megismerésére, áttekintésére.

11 Kötelező feladatok: Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása (helyi tanterv, pedagógiai program). Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival

12 A projekt számokban Teljes támogatás összege: 21 476 135 Ft
Ez részletezve: Kompetencia alapú oktatási programokhoz szükséges taneszközök beszerzése: Ft Kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök: Ft Bérköltség: Ft+járulékai ( Ft) (pl. helyi tanterv módosítása; fejlesztési, innovációs tevékenység támogatása; pedagógusok helyettesítési díja)

13 A projekt számokban Pedagógusok útiköltsége: 440 000 Ft
Képzési szolgáltatás vásárlása: Ft Szaktanácsadói szolgáltatás vásárlása: Ft Szolgáltatások „Jó-gyakorlatok” átvételéhez: Ft Ft Nyilvánosság biztosítása: Ft (tábla)+újsághirdetés Reklám, propaganda tárgyak (pl. toll): Ft

14 A projekt számokban 1 db nyomtató: 50 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszközök: Ft 10 db laptop: Ft Anyagköltség, irodaszer: Ft Tantestületi nap dologi kiadásai: Ft

15 A pedagógusok projektben vállalt tevékenységei
Kompetencia alapú programcsomag bevezetése: Szövegértés-szövegalkotás: Keresztény J(9/4)., Traumné Németh E. E.(9/C), Világhy A.(9/B) Matematika: Grozdics L.-né(9/A), Landi A.(9/2), Tavi O.(9/1) Életpálya-építés: Bartha B.(9/4), Beregszászi M.(9/1), Szegedi E.(9/3), Traum L.(9/2)

16 A pedagógusok projektben vállalt tevékenységei
Tantárgytömbösített oktatás bevezetése: Bartha B., Beregszászi M., Szegedi E., Traum L. Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: Grozdics L.-né, Landi A., Tavi O., Traum L. Három hetet meghaladó projekt megszervezése: Mindenki

17 A pedagógusok projektben vállalt tevékenységei
Témahét megszervezése: Mindenki Moduláris program megszervezése: Landi A. Pedagógus részt vesz a tanulói laptop program megvalósításában: Mindenki

18 A pedagógusok projektben vállalt tevékenységei
A pedagógusok fejlesztési innovációs tevékenységének támogatása: Mindenki Helyi tanterv, pedagógiai program módosítása: Bartha B., Landi A., Világhy A.

19 Továbbképzések Kiírták a közbeszerzési eljárást, eredmény, azaz ami a számunkra lényeges, a képzések időpontja várhatóan: október - november

20 Továbbképzések: 1. Általános pedagógiai módszertani
továbbképzés 1. – Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása: (30 óra) Mindenki 2. Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 2. : 30 óra 2.1.Kooperatív tanulás: Bartha B., Beregszászi M. 2.2.Tanórai differenciálás heterogén csoportban: Grozdics L.-né, Tavi O.

21 Továbbképzések: 2. Általános pedagógiai módszertani
továbbképzés 2. : 30 óra 2.3. Hatékony tanuló-megismerési technikák: Landi A., Szegedi E. 2.4. Drámapedagógia: Keresztény J., Világhy A. 2.5. Tanulás tanulása (tanulásmódszertan): Traumné N.E.E., Traum L.

22 Továbbképzések: 3. A kompetencia alapú oktatási programok
alkalmazását támogató módszertani képzés: 30 óra Mindenki 4. Infokommunikációs technikák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés: 30 óra Mindenki

23 Továbbképzések: 5. IPR alkalmazása, a hatékony
együttnevelésre felkészítő tantestületi képzés: 30 óra Mindenki

24 Vezetők továbbképzései:
1. Menedzsmentképzés (Változás- menedzsment, projektmenedzsment): 30 óra Kapitány G., Végső P., Látschám J. 2. Menedzsmentképzés (Új oktatásszervezés az intézményekben): 30 óra Kapitány G., Végső P., Látschám J. 3. Az IPR alkalmazását támogató tantestületi módszertani képzés: 30 óra Kapitány G., Végső P., Látschám J.+7 fő

25 Egyéb továbbképzések:
Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés: 2 fő (Kapitány G., Jakab É.)

26 Projekt nyitókonferencia:
2009. Szeptember ANK

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Új Magyarország Fejlesztési Terv"

Hasonló előadás


Google Hirdetések