Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ókeresztény Sírkamrák

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ókeresztény Sírkamrák"— Előadás másolata:

1 Ókeresztény Sírkamrák

2 Unesco Az UNESCO Világörökség Bizottsága 2008 júliusában a kanadai Québecben tartott 32. ülésszakán tárgyalta az Andrássy úti világörökségi helyszín, s védőzónája, a Belső- Erzsébetváros kérdését. Felkérte Magyarországot, mint Részes Államot, hogy február elsejéig tegyen részletes jelentést a terület városrendezési helyzetéről és az érvényben lévő megőrzési lépésekről. Jelentéstételi kötelezettségének Magyarország január 30-án eleget tett.

3 Péter Pál Sírkamra A római kori Sopiane - a mai Pécs - IV. századi ókeresztény temetőjét a Világörökség Bizottság 2000-ben vette fel a kultúrtörténeti kincsek listájára, mert e föld alatti sírkamrák és emlékkápolnák összetetten mutatják be a késő római kori Európában élt keresztény közösségek kultúrájának és civilizációjának gyökereit.

4 Korsós Sírkamra A II. számú, Korsós sírkamra és az ókeresztény mauzóleum a nyolcvanas évek közepétõl fogad látogatókat Az ókeresztény mauzóleum az egyik legismertebb pannóniai ókeresztény épület Ezért ezeket a sírkamrákat a nagyközönség már jól ismeri. Kissé feledésbe merültek az Apáca utcai sírkamrák, amelyeket az ötvenes és a hatvanas években történt feltárást követõen állítottak helyre. A temetõrész feltárására 1958-ban került sor. A feltárást dr. Fülep Ferenc, a magyar Nemzeti Múzeum néhai igazgatója vezette. Tekintettel az elõkerült leletek fontosságára, a feltárást mûemléki helyreállítás követte és a kiállítóhely kialakítására is sor került.

5 Cella Trichora A Püspöki palota és a Székesegyház nyugati homlokzata közötti jellegzetes ókeresztény sírépület - a cella trichora, azaz a három apszisos sírkápolna téglalap alakú középtérből, északi, keleti és nyugati apszisokból, valamint déli előcsarnokból (narthex) áll. A Kr.u. IV. század második felében épült kápolna falai a padlószinttől mért 130 cm magasságig maradtak meg. A eredeti padlószint 15 cm vastag, mészkővel és téglatörmelékkel kevert terrazzo. A keleti apszis padlószintje magasabb, ezen egy homokkő lap (feltehetően oltár része) került elő.

6 Ókeresztény Mauzóleum
Az 1975—76-ban folyt feltárást rekonstrukció és a falfestmények restaurálása követte, amelynek eredményeként ma látogatható ez a IV. század végén épült egyszerû, egyhajós, keletre tájolt kis ókeresztény templom és az alatta épült sírkamra. A romok közt talált — 350—375 között vert — pénzérmék határozzák meg a sírépítmény építési idejét.

7 Cella Septichora A római kori Pécs, Sopianae ókeresztény temetõje 2000 óta a világörökség része. A temetõ építészeti emlékei, festett és festetlen sírkamrák, kápolnák, épített sírok és sírboltok, átvészelve az eseményekkel teli évszázadokat, különösen a római kort követõ nehéz idõket, szerencsésen fennmaradtak napjainkig. Nem utolsósorban azért, mert az emlékcsoport tudományos értékelésén túl az emlékek megõrzése és bemutatása mindig természetes volt a városban élõ és dolgozó kiváló történész, régész és építész generációk számára. A Péter-Pál sírkamra jelentõségét már a XVIII. században felismerték és megmentésérõl gondoskodtak.

8 Vége Bővebb információt szerezhetnek a : www.pecsorokseg.hu
Weboldalon. Hermann Dávid 7.a


Letölteni ppt "Ókeresztény Sírkamrák"

Hasonló előadás


Google Hirdetések