Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az illúzió használata az építészetben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az illúzió használata az építészetben"— Előadás másolata:

1 Az illúzió használata az építészetben
What is Illusion? Experience - We experience a thing or event through one or more of our senses. We can think of it as the gathering of data, without interpretation or analysis. Cognition - Our mind deals with this raw information via the processes of cognition. Cognition is the complex and incompletely understood processes that includes the mental activity that organizes our experiential data. Cognition is shaped by millions of years of human evolution, along with the influences of our conditioning, knowledge, and memories acquired since birth. Perception - Perception is the product of cognition, generally for the purpose of helping us survive. Much of the time our perceptions correspond well enough to reality and help us function in the modern world. Important to our understanding of illusion is that sometimes our perceptions don’t correspond to reality. Subjectivity increases at each step and hence the opportunity for misperception also increases.

2 Mi az illúzió? Bevezetés Az építészet számos eszközt használ ahhoz, hogy elérje céljait. Jelen előadás az egyik ilyen eszközre koncentrál: az illúzióra Megismerjük az illúziót és annak különböző jótékony hatásait Introduction We will look at illusion as an architectural strategy (among many others) through historical and contemporary examples. Lastly, we will look at how illusion can be used to help bring the nourishing and healing properties of nature into architectural practice, and specifically into the design and construction of healing environments.

3 Mi az illúzió? Mi az illúzió? Az érzékcsalódás olyan formája, amikor egy valódi külvilágból jövő ingert lelki állapotunk hatására tévesen értelmezünk. Az emberek „fejében” akkor keletkezik illúzió, amikor a tükrözött tárgy nem azonos az agyi tükörképpel. Ahhoz, hogy megértsük mi az illúzió, meg kell értenünk, hogy miből áll az illúzió: Tapasztalás - a stimuláció fogadása érzékszerveinken keresztül Megismerés - komplex folyamat, amely a tapasztalatainkon alapuló adatokat rendszerezi Érzékelés - gondolatok és/vagy érzések, amelyek azonosítják az élményt. What is Illusion? Experience - We experience a thing or event through one or more of our senses. We can think of it as the gathering of data, without interpretation or analysis. Cognition - Our mind deals with this raw information via the processes of cognition. Cognition is the complex and incompletely understood processes that includes the mental activity that organizes our experiential data. Cognition is shaped by millions of years of human evolution, along with the influences of our conditioning, knowledge, and memories acquired since birth. Perception - Perception is the product of cognition, generally for the purpose of helping us survive. Much of the time our perceptions correspond well enough to reality and help us function in the modern world. Important to our understanding of illusion is that sometimes our perceptions don’t correspond to reality. Subjectivity increases at each step and hence the opportunity for misperception also increases.

4 Néhány példa Amikor az összetekeredett kerti slagot kígyónak látjuk
Mi az illúzió? Néhány példa Amikor az összetekeredett kerti slagot kígyónak látjuk A megfigyelő azt észleli, mintha egy igazi kígyót látna Example of Illusion The mind interprets the visual stimulus as something other than what it is. The key here is that the physiology of the observer will respond as if a real snake was present: breathing quickens, blood pressure rises, and the ‘fight or flight’ response kicks in. All of this amounts to the perception that one has happened upon a real snake. The illusion of the snake may only be momentary but, for that instant, the observer saw a snake – an illusory snake but as far as the body and psychology are concerned, for a moment it was absolutely real. Most of us have experienced something similar, mistaking some experience as something it is not.

5 Az észlelés Az illúzió alapja a valóság torz, hamis tükrözése.
Mi az illúzió? Az észlelés Az illúzió alapja a valóság torz, hamis tükrözése. Az agy az észlelésre vonatkozóan különböző rendező elvet használ, ezek közül kiemelendő: Gestalt elmélet (alaklélektan): lehetővé tette az észlelés bizonyos törvényszerűségeinek a felismerését Mozgásészlelés, mélységészlelés Perceptuális tanulás: a világról alkotott képünket befolyásolja a tapasztalat A fent felsoroltakat összefoglalóan észlelési szokásoknak nevezzük. Organizational Principles of Cognition Gestalt perception - taking something in as a ‘whole’ rather than as parts Depth perception and motion perception - cues help us to read and understand the environment; Perceptual constancy (which is what makes familiar colors appear the same regardless of the amount of light falling on them) is another way that we direct the vastly complex field of experience into intelligible chunks.

6 Mi az illúzió? Észlelési szokások Elfogadott és szokványos módja annak, ahogy tapasztalatainkat értelmezzük Az észlelési szokások „megszűrik” a világról alkotott képünket, és ezért ez kevesebb információt tartalmaz, mint az összes rendelkezésre álló információ A világról kialakított kép, amely részleges információn alapul néha hamis lehet. Habits of Perception Research suggests that our habits of perception are complex neuro-physiological pathways that become established patterns as we grow. These cognitive pathways help us to efficiently process the constant flow of sensory data. Many of these habits of perception are innate, so that we easily perceive what we need to know to survive. Because much of human experience is shared, we also develop common habits of perception. Our world is built by “sampling” the broad array of available stimuli. In a sense, the world we know is inferred from clues. The resulting picture depends on the recognition of what we experience, so that the remembered properties of things can be transferred to new experiences that they resemble. Recognition is what gives experience its “reality.” A world picture assembled on the basis of samples of partial information will sometimes be wrong. The mind will always try to match stimulus with knowledge and memory to create a perception. It will make what seems to be the most likely choice, and present that to consciousness. Illusion can be the result when the choice is incorrect.

7 Illúzió kontra Valóság
Mi az illúzió? Illúzió kontra Valóság IIllúzió esetében az ingert tévesen értelmezzük A vizuális észlelés gyakran túlsúlyban van a többi észleléshez képest Amikor egy hasbeszélőt nézünk, úgy látjuk, mintha egy bábú beszélne Illusion Versus Reality Phenomenologist, Merleau-Ponty, states, "Vision is the brain’s way of touching." For example, when watching a ventriloquist, we’ll perceive that the voice is coming from the dummy since we see the dummy mouth the words – we see the dummy speaking. Mahoney és a hasbeszélő Paul Winchell

8 Jelenségek Számos jelenség tekinthető illúziónak: optikai csalódások
varázslat bűvészmutatványok Pantomim (bábjáték) elrejtés vagy átváltoztatás szimuláció ábrázolás Introduction For the purposes of this presentation, we will focus on simulation and representation.

9 Szimuláció Miért használjuk a szimulációt?
Az illúzió jelensége Szimuláció Miért használjuk a szimulációt? Azért, hogy a dolgok valódi mivolta elől kitérjünk Azért, hogy különválasszunk/ kiemeljünk valamilyen szempontot (pl. centrifugálás) Azért, hogy egy lehetséges távoli tapasztaláshoz hozzáférjünk A szimulálás a dolgok pl. helyek, folyamatok újra alkotása, pl. Centrifugális G-erő sszimuláció Simulations Simulations are reproductions of things, places, or processes — not in their totality, but to a degree that makes them perceptible as the original. Astronauts practicing in Idaho’s Craters of the Moon lava beds

10 Ábrázolás Valós dolgok és események megjelenítése
Az illúzió jelensége Ábrázolás Valós dolgok és események megjelenítése A fénykép lett a valós dolgok megjelenítésének elfogadott módja A filmek meggyőzően és hitelesen jelenítenek meg valódi tapasztalatokat Representation Representation refers to images of actual things or events and relates primarily to the sense of sight. Following its invention in 1839 photography raised the bar, then came movies, then sound, and movies in color Research has established that people watching a filmed event can exhibit nearly the same psycho-physiological indicators as if they were watching the actual event.

11 Az illúzió jótékony hatásai
Az illúzió jelensége Az illúzió jótékony hatásai Az illúzió számos esetben lehet hasznos: Álcaként Tapasztalat megjelenítése gazdasági eszközként Az információ szelektív információ megjelenítése Álca Benefits of Illusion As camouflage – Camouflage refers to the concealment or disguising of something and is often useful to the survival of living things. The zebras’ stripes make it distinctive, but also make it difficult to distinguish the individual members of a herd. Another method of camouflage is to visually merge with the background (e.g., moths, butterflies, and lizards). Creating an illusion can be economical when it is impractical or impossible to have or create the actual event or experience. For example, flight simulation is a sophisticated process that provides a realistic total sensory experience of flying. Flight simulators are used as an economical and safe method of providing pilots with training in a wide range of flying conditions. As a selective presentation of information - Simulated reality can be selective in its representation, only showing the aspects that serve the purpose of the simulation’s creator. A movie set simulating the main street of an old west town is only finished on the face and sides that will be photographed; the rest is left unfinished because it is unnecessary to the illusion. Gazdasági eszköz Szelektív információ

12 Illúzió az építészetben
Illúzió: az építészetben bevett gyakorlat integráns része “Mindenfajta építészet az emberi gondolkodásra hat , nem csupán a fizikai létünket szolgálja.” John Ruskin Introduction Architecture employs an immense palette of materials, techniques, strategies, and innovations to satisfy its various goals. Illusion has been an integral aspect of architectural practice from ancient times. In this section, we will explore some of the techniques and materials used in architecture to create illusion.

13 IIllúzió az építészetben
A méret illúziója / Arányok befolyásolása A vizuális illúzió használata befolyásolja, hogy a szemlélődő hogyan érzékeli valamely épület méretét és arányait. Illusion of Size The ancient Roman Library of Celsus, built in Ephesus, (now Turkey) was built as a memorial and tomb for the Roman Governor of Asia Minor by his son. It is an excellent example of the use of visual illusions to manipulate viewers’ perceptions of the size of a building. The Library of Celsus was built on a narrow lot between existing buildings. Yet, the design of the library creates the effect of monumental size. At the entrance to the library is a 69 foot (21-meter) wide courtyard paved in marble. Nine wide marble steps lead up to a two-story gallery. Curved and triangular pediments are supported by a double-decker layer of paired columns. The center columns have larger capitals and rafters than those on the end. This gives the illusion that the columns are farther apart than they really are. Adding to the illusion, the center door is taller and wider than the other two, and the podium beneath the columns slopes slightly down at the edges. The result of all of this is it appears to project forward into space. Manipulating Proportion For millennia, designers have manipulated visible proportions and appearance of architectural elements to modify the viewers’ perception of structure and space. The classic example is the columns of the Greek Parthenon hose columns bulge slightly in the middle (entasis) to counteract the perception that straight, parallel-sided columns are more slender in the middle. Celsus Könyvtára (Ii.sz.135 )

14 Illúzió az építészetben
Súlytalanság illúziója / Finomság a függőleges vonalvezetésben Illusion of Weightlessness Other techniques utilized in architecture are the illusions of weightlessness and verticality. Because of the linkage of the human experience of space to spiritual experience, these structures were built to create spaces that would provoke an appropriate metaphysical experience for the benefit of those within. From within, the huge dome of Hagia Sophia appears to rest lightly on the lower structure of the building, soaring without effort, when in fact, it is supported by massive hidden piers. Perforation is one of the keys to the success of this illusion. The Gothic style emphasizes verticality and features skeletal-stone structures with expanses of glass, ribbed vaults, and clustered columns. To achieve these illusions of weightlessness and lightness, massive and complex external engineering was employed which, while every bit as remarkable as the experience within, exists solely to support the refinement of illusion. A Hagia Sophia hatalmas dómja nagyszerű példája annak a technikának, amely a súlytalanság illúzióját képes kelteni. A gótikus stílusban épült Coutances Katedrális a függőleges vonalvezetést hangsúlyozza. Photo: Eric Pouhier, 2005

15 Illúzió az építészetben
A tájkép utánzása / Optikai illúzió The Borrowed Landscape The ‘shakkei’ or ‘borrowed landscape’ technique incorporated skillfully manipulated views of distant landscape surrounding an outdoor garden to extend the sense of the garden’s domain. Carefully placed architectural elements, combined with visual foreshortening of the foreground, and the use of trees and shrubs to frame a distant landmark, all worked together to create an illusion of a continuous and expansive garden space. Optical Illusion to Dematerialize Planes Patterned optical illusions can be found in the tile and woodwork of floors in the Mediterranean, as well as Near and Far East cultures. The patterned floor tile in a Hindu temple in India (top right image) is similar to the pattern on a floor in ancient Pompeii (bottom right picture.) Designers in Pompeii, Italy, Persia, India, China, Japan, and in other regions, have all made use of these types of illusions to alter the perception of a floor plane’s flat surface. A ‘shakkei’ vagy a tájkép utánzása technikát hagyományos japán kertek kialakításához használták A parkettán és járólapon megjelenített mintát ábrázoló optikai illúziók átalakítják a sima járófelületről alkotott kétdimenziós képünket.

16 Illúzió az építészetben
Trompe-l’oeil Trompe-l’oeil (a szem trükkje) típusú festmény az illúzió legnyilvánvalóbb használatát mutatja be az építészetben. Arra használják, hogy a tár illúzióját keltse, különböző típusú építőanyagokat utánozzon és egyben élményt nyújtson. Trompe-l’oeil Trompe-l’oeil came into prominent use during the Renaissance, and culminated in the Baroque. According to art historian, Sandra Willard, “Illusions of columns and loggias and other architectural supports and details were painted on two-dimensional wall surfaces to enlarge existent interior space. Further, illusions of architectural structures served a practical purpose when lack of funds or expertise precluded placing an actual dome in the transept of a Renaissance church, or when plasterwork for a ceiling proved more expensive than a painted illusion of such decorative work.” Possibly apocryphal, George Washington was said to have once been fooled by a trompe-l’oeil painting when he visited someone’s home. Upon entering a room containing on its far wall a painting of someone descending a stair (apparently into the room), he is said to have bowed to the figure before he realized it was a painting. Trompe l’oeil became the dominant technology of realistic visual representation until the era of photography began. Andrea Mantegna. Ceiling of the Camera degli Sposi, Ducal Palace, Mantua, Italy

17 Illúzió az építészetben
Richard Haas – Falfestő művész A kortárs „trompe l’oeil” (szem trükkje) technikát alkalmazó művészt, Richard Haas-t tartják korunk legnagyobb falfestő művészének Richard Haas – Architectural Muralist Contemporary trompe l’oeil artist, Richard Haas, is considered the greatest architectural muralist of our time. His illusory images of architecture, celebrate and disguise the urban cityscape. As an AIA gold medal winner, he has radically transformed thousands of viewers’ experiences of their urban environment through his sophisticated use of illusion. An example of his work appears in the before and after images of the Prince St. project. Prince St. Project 1975 előtt Prince St. Project 1975 után

18 Illúzió az építészetben
A környezet utánzása A környezet utánzásának számos alkalmazási területe van: állatkertek tudományos központok vidámparkok szállodák Beltéri sípályák Simulated Environments Some advanced rainforest exhibits create simulations that are modeled on authentic elements, seamlessly interwoven with each other, and with real objects. It is the realism of the individual simulations and the total configuration; the physical and sensory immersion; as well as the ability to multiply details, which creates the illusion that visitors are in a natural environment. Designers and architects of theme parks and hotels expend tremendous efforts to create alternate worlds. These efforts may include simulations of times and places from historical, current, or imagined futures. These simulations create illusory worlds that resonate with ideas and memories that we may have and create associated recognition and perceptions. Ski Dubai, the world’s largest indoor ski facility in the desert city of Dubai, simulates a genuine ski run with real snow, lifts, instructors, and après ski lounges. Enough of the genuine elements of a real ski run have been recreated to make the experience compelling. Note: It takes approximately 3,500 barrels of oil a day to power the generators to maintain the 28-30° F (-1 to -2° C) temperatures. An equivalent of the Gothic cathedral’s flying buttress. Síelés Dubaiban: a világ legnagyobb beltéri sípályája

19 Kapcsolatunk a természettel
Az építészet közvetítő szerepe mindig kiemelkedő volt az emberek és a természet között Az építészet kiindulópontként szerepel az emberiség spirituális, intellektuális és művészi kifejezésében. Az építészetet akkor alkalmazzuk, amikor olyan megoldásokat kívánunk nyújtani, amelyek segítenek megteremteni a föld és az azt benépesítő emberek közötti szimbolikus kapcsolatot. Introduction The earliest dwellings served architecture’s most basic functions - to protect its inhabitants from the harsher aspects of the natural and human environment. From Stonehenge to Frank Gehry’s Guggenheim Museum at Bilbao, architecture has served purposes well beyond those of mere shelter. As humans work through the present crises of global warming, overpopulation, and health care, architecture will be called upon to provide solutions that will help establish a symbiotic and holistic relationship between the earth and its human passengers Initiative. For architecture to assume a healing role, we need to fully understand our relationship to nature and its profound influence on our quality of life. This section of the course explores the attraction, appreciation, and responses man has towards nature.

20 Kapcsolatunk a természettel
A természet meghatározása A számunkra gyakorlati szempontból fontos meghatározás a következőket foglalja magában: A természet: növényzet és állatvilág Házi állatok Parkok, kertek, szobanövények There is a nearly universal attraction to the elements of nature and an appreciation for periods of communion with nature and wilderness. This is a simple definition which we’ll expand later in our discussion

21 Kapcsolatunk a természettel
Biophilia és Öko pszichológia A „biophilia” ( az élet és élő dolgok szeretete) systems’) hipotézise azt sugallja, hogy ösztönös kapcsolat létezik az emberek és egyéb élő szervezetek között. Az Öko pszichológia a „biophilia” hipotézisére épülve azon alapszik, hogy az emberi gondolkodás nyitott arra, hogy gyorsan befogadja a természet világát, és megnyugodjon általa. Biophilia and Ecopsychology The biophilia hypothesis, was introduced and popularized by E. O. Wilson , a Harvard entomologist in Wilson describes biophilia as, "the connections that human beings subconsciously seek with the rest of life." He proposed that the deep affiliations humans have with nature are rooted in our biology and evolutionary history.

22 Kapcsolatunk a természettel
A természet közelségére szükségünk van A szabadban töltött idő segíti az embert abban, hogy ellensúlyozza az ember természettől való elszigeteltségét. Amikor be vagyunk zárva valahová, nem tudjuk kielégíteni a természet iránti vágyakozásunkat. Egészségügyi intézményekben tartózkodók szükségük van a természettel kapcsolatos élményekre. The Need For Experiences With Nature Nature, to varying degrees, is a constant of human life, and of significant value. Under normal circumstances we attempt to compensate for our normal isolation from nature by spending time outdoors – e.g., hiking in the woods, or visiting a park or the beach. Fortunately, healthcare and eldercare facilities are now coming to terms with the pervasive need to provide residents with experiences of nature. Businesses are becoming aware of the benefits of providing employees and customers with natural light, views to nature, and contact with elements of nature because people feel better, more vital, and more balanced when these experiences are available. But, despite the very best intentions and practices of owners, architects, planners, and builders, it is not always possible to incorporate those experiences in all built environments. This takes us back to where we started – illusion.

23 Kapcsolatunk a természettel
Az ellazulás reakciója A természet közelség élménye előidézhet egy olyan ellazulási reakciót, amelyet a következők jellemeznek: Az anyagcsere szintje csökken A szívverés lelassul és az izmok elernyednek A lélegzés lelassul A vérnyomás csökken A nitrogén monoxude - angolul Nitric Oxide) szintjét növeli (nagy szerepe van izom fiziológiában The Relaxation Response Relaxation response, coined by Dr. Herbert Benson a Harvard researcher, who with others identified the physiological correlates of different mental states. Physiological responses found in the state of relaxation are the opposite of those found in the ‘fight or flight’ response and include: Brain wave patterns of coherence, Galvanic skin response And now with fMRI studies, a host of yet more specific differentiations The key is that the relaxation response is a physical state of rest that changes the physical and emotional responses to stress.

24 A természet illúziója a gyógyító hatású építészetben
Roger Ulrich professzor kutatásai számszerűsítik, hogy milyen egészségügyi hatásai vannak annak, ha a természetet szemléljük. Azon páciensek, akiknek a szobájukban természetet ábrázoló képek voltak, sokkal hamarabb meggyógyultak, mint azok,akiknek nem voltak hasonló képek a szobájukban. Health Benefits of Nature In his landmark study, also in 1984, Ulrich showed that patients recovering from surgery recovered more quickly and required less pain medication if they had a view of trees outside their windows, rather than a view of a brick wall. In later studies he showed that patients with images of nature in their rooms recovered more quickly than those with no images, or those with abstract images. In a 2006 interview in Environmental Building News, Ulrich mentioned a number of ways in which biophilic design may alleviate pain: "Exposure to nature appears to reduce pain through different types of mechanisms, including distraction and stress reduction. Distraction theory holds that pain absorbs attention; the more attention devoted to pain, the greater the experienced intensity. If patients are diverted by or become engrossed in a pleasant nature view, they allocate less attention to pain, and accordingly the intensity is reduced," he says. Ulrich also explained that, ”a second mechanism is suggested by the well-documented finding that viewing nature effectively lowers stress. When stress is lessened, levels of stress hormones, such as norepinephrine, often are lowered as well, and this may alleviate the experienced intensity of pain.”

25 A természet illúziója a gyógyító hatású építészetben
2004-ben végzett Tudományos kutatás Egy széleskörű tudományos kutatásban Ulrich professzor és kollégái számos olyan stratégiát ír le, amelyek javíthatják az egészségügyben dolgozók és a páciensek közérzetét. „…Vizsgálatok következetesen azt mutatják, hogy a természet szemlélésének közérzetjavító és stressz-csökkentő hatása van, és ez pozitív érzelmi és pszichológiai változásokban jelenik meg.” 2004 Research Study In the extensive 2004 research study, The Role of the Physical Environment in the Hospital of the 21st Century: A Once-in-a-Lifetime Opportunity, Ulrich and colleagues delineated numerous strategies for improving the healthcare experience for patients and staff. A key recommendation deals with nature: “… many studies of populations other than hospital patients have produced strong evidence that even fairly brief encounters with real or simulated nature settings can elicit significant recovery from stress within three minutes to five minutes at most (Parsons & Hartig, 2000; Ulrich, 1999). Investigators have consistently reported that stress-reducing or restorative benefits of simply viewing nature are manifested as a constellation of positive emotional and physiological changes. Stressful or negative emotions such as fear or anger diminish while levels of pleasant feelings increase. Laboratory and clinical studies have shown that viewing nature produces stress recovery quickly evident in physiological changes, for instance, in blood pressure and heart activity (Ulrich, 1991). By comparison, considerable research has demonstrated that looking at built scenes lacking nature (rooms, buildings, parking lots) is significantly less effective in fostering restoration and may worsen stress…”

26 A természet illúziója a gyógyító hatású építészetben
Páciens központú mozgalom Az építészet által létrehozott terek adják azt a színteret, ahol az élet legkiemelkedőbb egészségügyi eseményei zajlanak A páciens központú mozgalom a páciensek egészségügyi ellátását a kényelem és a szükségletek kielégítése köré rendezi. A páciens központú mozgalom elméletét és irányelveit a Planetree Modell szabályozza. The Patient-Centered Movement As medicine has developed into an advanced science and technology, it has become more powerful, pervasive, and hopeful, as well as less personal and more alienating. Over $15 billion is now spent annually on new hospital construction in the United States. The patient-centered movement addresses processes within a healthcare setting, but also emphasizes the design of facilities as key to improving the patient, as well as the staff and visitor experience.

27 A természet illúziója a gyógyító hatású építészetben
A Planetree Modell A Planetree egy non-profit szervezet, amely kórházakkal és egészségügyi központokkal együttműködve segíti kialakítani a páciens- központú gyógyító környezetet. A Planetree Modell megszólítja a betegeket, a személyzetet, a családgondozás intézményeit, valamint azt a fajta építészeti tervezést, amely elősegíti az egészség megőrzését és a gyógyulást. Az egészségügyi létesítményeket úgy kell kialakítani, hogy azok megfelelő környezetet biztosítsanak a páciensek méltóságának és emberi mivoltának megőrzéséhez. The Planetree Model According to Planetree, facility design should include - Domestic aesthetics, art, and warm home-like, non-institutional designs. Architectural barriers — which inhibit patient control and privacy, as well as interfere with family participation, are removed. Awareness of the symbolic messages communicated by design is essential. Healing gardens, fountains, fish tanks, and waterfalls are provided to connect patients, families, and staff with the relaxing, healing, and meditative aspects of nature.

28 A természet illúziója a gyógyító hatású építészetben
Sentara Williamsburg Kórház A Sentara Williamsburg Kórház Hospital egy 139 ágyas létesítmény, amelyet a Nemzeti Plantree Szövetség támogatásával jött létre. Sentara Williamsburg Hospital Williamsburg, VA Sentara accommodates the Planetree Model’s guidelines for a comfortable and warm environment that allows for solitary and social activities, as well as providing clarity of layout, abundant light, fresh air, acoustical control, and plentiful views to the gardens outside. Nature, and illusions of nature, plays an essential role in the healing design of the facility. A való égbolt illúziója segíti a páciensek ellazulását az MRI vizsgálatok alatt.

29 A természet illúziója a gyógyító hatású építészetben
A természet illúziójának jótékony hatásai Csökken a páciensek gyógyulási ideje Csökken a gyógyszerek használata A Sky Factory Égi Álmennyezete ellazítja a pácienseket és ilyen állapotban kevesebb fájdalmat éreznek, valamint a gyógyulás is gyorsabb. Ezáltal hamarabb elhagyják az egészségügyi intézményt, melynek köszönhetően mind a személyi kiadások, mind a gyógyítás költségei csökkennek.” Nancy Jipp, sebészeti beavatkozásokat felügyelő igazgató, Mississippi Valley Surgery Center, Davenport, IA Benefits of Illusions of Nature Incorporating illusions of nature as positive distractions, or awareness engaging technologies is becoming increasingly common. (Discuss distraction & physiology?) Not only do healthcare providers see the concrete results in patient’s responses, but also in bottom-line factors, such as reduced patient recovery times and reduction in the use of medications.

30 A valós ég illúziója az egészségügyben
A kutatások alapján úgy véljük, hogy az égbolt a legkedvezőbb környezeti hatással bír: egybefüggő összetett titokzatos felfogható Az ég a legnagyobb egyetemes és mindenki számára elérhető természeti élmény. Why sky? We all love the sky. It is our largest, most universal, and most globally available experience of nature. Triggers the relaxation response in all of us. Why sky as an illusion of nature for interior spaces? It belongs above. The ceilings are free. It is powerful Coherence – in its uniformity and expanse. Complexity – in its ever-changing patterns of clouds and colors, from moment to moment, and from day to night. It is apparently simple, and yet infinitely complex. Mystery – in its unexpected and ever changing. Legibility –it provides a constant source of orientation and direction – up.

31 A természet illúziója a gyógyító hatású építészetben
Miért használjuk az égbolt illúzióját? Ha beépítünk egy Égi Mennyezetet egy olyan környezetbe, ahol az emberek ágyhoz kötöttek, természetes alternatívát adunk nekik a megszokott sima mennyezettel szemben, és ez egyben eltereli a figyelmüket betegségükről, problémáikról. Az Égi Mennyezet nemcsak az ágyhoz kötöttek számára bizonyul hasznosnak, hanem a létesítményben dolgozó személyzetnek, és a látogatóknak is. Az Égi Mennyeztek egészségügyi létesítményekben történő beépítésének végső célja az, hogy előidézze a mély ellazulás, és a szabadság- érzet pszichológiai és fiziológiai reakcióit. The Goal of Illusions of Sky The real goal is to provide the experience that an observer would automatically have when lying on the ground looking up into a beautiful sky. With its beauty and vastness, the sky is, at the very least, a symbolic antidote for the psychological and physiological boundaries that accompany disease.

32 A természet illúziója a gyógyító hatású építészetben
Az ábrázolás hitelessége A természet megjelenítését és utánzását mindig úgy kell érzékelnünk, mintha eredeti lenne. Az ibolyakék égbolt egy teljesen más élményt vált ki, mint egy sárgás-kék égbolt. Authenticity of Presentation Consider the buttressing system of the gothic cathedrals as the engineering requirement for producing an authentic illusion of verticality, light and the experience of elevation of space in the direction of God. How much did it take to accomplish that goal! We know the mind can be tricked by illusion but for illusions to be convincing, to work, they have to be thorough – the card can’t be hanging out of the magician’s sleeve. Without Genuineness and authenticity of representation ‘cheesiness’ will prevail and we are better off without the attempt. For representations or simulations of nature to be maximally effective as inducements to the psycho-physiological responses associated with actual experiences of nature, they must be perceived as genuine. In other words, the extent that a picture or simulation of nature is a compelling illusion, correlates to the extent it will be a beneficial aid to healing. With respect to authenticity and refinement of presentation, it is not trivial to create an illusory sky that has sufficient authenticity to trigger a genuine relaxation response. This is largely due to the fact that our eyes and minds are highly tuned to the tremendous amount of information that is present in a real sky. For example, because sky color is directly correlated with altitude, temperature, humidity, barometric pressure, and pollution - the color seen by the observer will convey considerable information. Specifically, a sky that has a violet-blue hue is characteristic of a high-pressure front (or high-altitude) and elicits a different experiential response than the high-humidity, yellowish-blue of a low-pressure front. Egyszerűen jobban érezzük magunkat egy magas légnyomású, alacsony páratartalmú közegben. Az ibolyakék égbolt különböző árnyalatai jó közérzetet váltanak ki.

33 A természet illúziója a gyógyító hatású építészetben
Felhők A színeket befolyásolják : A légköri viszonyok A nap állása napszak Az árnyékok összetettsége Clouds Clouds have no intrinsic color, so their apparent colors are imparted by the atmospheric qualities, as well as the angle of the sun, the time of day, and the complexities of internal shadowing. Their physical structures and patterns of formation are also built according to complex interactions governed by the basic laws of fluid dynamics and thermodynamics. As a result, considerable information about how the world works is embedded and available in something as apparently simple as the form, pattern, and color of clouds.

34 A természet illúziója a gyógyító hatású építészetben
Felhő formák Szinte minden felhő és annak transzformációja meghatározott sorrend szerint jelenik meg A felhők a világon mindenütt ugyan olyan formában jelennek meg. Cloud Patterns Virtually all clouds and their transformations occur in orderly arrangements. It should be no surprise that clouds exhibit the same patterns that can be observed elsewhere in the world. For example, a sky of rippling clouds is little different from the rippling patterns in a sandy river bottom, the eddies of blood in the aorta, or the centuries-old erosion patterns of the Southwest as seen from the air. The functional benefit of these beautiful patterns, is that they provide yet another view into the beautiful dynamics of nature's operation. They show us how nature works. This is one reason why good images of nature do not get boring.

35 A természet illúziója a gyógyító hatású építészetben
Megfelelő perspektíva I. A megfelelő perspektíva fontos tényező A teljesen egyenes kép nagyon különbözik egy ferde képtől. Egy „üres” kék ég sohasem egyöntetűen kép, hanem különböző árnyalatok tarkítják. Correct Perspective When we look up into clouds, we see only the bottom of clouds that are directly above and see increasingly more of the sides of clouds as our view moves from zenith to horizon. Therefore, the straight up view appears very different than an oblique view. Even when we look up into an ‘empty’ blue sky, it is never a uniform blue of constant luminosity, but is always graded in hue and value.

36 Az égbolt illúziója az egészségügyben
Megfelelő Perspektíva II. Az eget ábrázoló képen az ég legmagasabb pontja (zenit) éppen a szemlélődő feje felett helyezkedik el. Az égbolt a szemlélődő lábához képest 50° zár be a horizonttal. Correct Perspective, cont’d… Consider, for example, a sky ceiling that is six feet above a reclining observer and displays an image of sky that covers an area two feet wide and six feet long. One end of the sky ceiling is above the observer’s head and the other is above their feet. If the image zenith is directly above the observers head and the sky above the feet is about fifty degrees towards the horizon, then the observer in this situation will see exactly what would be observed if an identical hole were cut in the ceiling and a real sky passed overhead.

37 Az égbolt illúziója az egészségügyben
Nem hivatalos kísérlet- első szakasz Egy 5 cm x 15 cm nagyságú égi panel egy 2,4 m magas mennyezeten installálásra kerül A képen az égbolt legmagasabb pontja rosszul helyezkedik el, a szemlélődő lába felett található A szemlélődők visszajelzése alapján ez az élmény kellemes volt. An Informal Experiment – First Phase In an informal experiment, thirteen observers were placed beneath a 2’x 6’ sky image installed in an eight-foot high ceiling. At each end of the image, about two feet showed a portion of white cloud, while the middle two feet were open blue sky. The observers’ first viewings were with their feet beneath the zenith – in other words oriented incorrectly. All observers were pleased with the image, commented on its novelty, and indicated that it was a good idea.

38 Az égbolt illúziója az egészségügyben
Nem hivatalos kísérlet- második szakasz A képen az égbolt legmagasabb pontjának módon történő elhelyezésével (a szemlélődő feje felett helyezkedik el) az élmény sokkal jobb volt. A szemlélődő visszajelzése alapján nagyobb volt a térbeli és mélységbeli észlelés, a valóságérzet . An Informal Experiment – Second Phase In the second phase of the experiment, the image was installed correctly, though the change was not immediately obvious because of the symmetrical masses of white cloud at each end. In all thirteen cases, the experience was reported as being considerably different, with many of the observers puzzled by what had caused the change. Only two people noticed that the image had been rotated 180 degrees. All participants expressed their changed experience in terms of a greater perception of space or depth, and increased realism. Each observer indicated that something significant had changed in their subjective experience as well. They became quieter, were more absorbed in the experience, looked longer, and described a more prominent subjective inner experience. Most related this illusion to the childhood experience of lying on their back and looking up into the sky. In some cases, the experience was likened to the inner experience of expanded peacefulness that occurs in meditation. After the second viewing, the prevailing remarks shifted from discussion of the idea of a sky ceiling to that of the experience of a sky ceiling

39 Az égbolt illúziója az egészségügyben
Egyéb szempontok I. Egy széles spektrumú lencse által létrehozott görbület éberebbé teszi a gondolkodást és élesebbé teszi a látást, és ezáltal a szemlélődőt érzékeli, hogy képet és nem az égboltot látja. Egy visszatükröződő felület használta élesebbé teszi a látást és éberebbé teszi a gondolkodást, és rádöbbenti a szemlélődőt arra, hogy van egy lapos felület, amely a mennyezetben helyezkedik el, és ezáltal a mélység illúziójával ellentétesen hat. A hagyományos fénycsővilágítás vagy az izzólámpa általi világítás teljesen más információt közvetít, mint a 6500 Kelvin erejű „nappali fény” Other Considerations Aside from correct perspective, there are other factors related to our perceptual habits that must be considered when creating an illusory sky: Light, especially in the case of backlit ceiling installations, provides its own set of cues – conventional fluorescent or incandescent light delivers much different information than 6500K “daylight” – a synthetic, full spectrum light that is also used for the treatment of Seasonal Affective Disorder (SAD). The value of this light apart from any potential clinical value is that the mind does not distinguish it from real daylight. It would be very difficult to create an authentic illusion with incandescent or 3200K fluorescent light.

40 Az égbolt illúziója az egészségügyben
Egyéb szempontok II. 6500 Kelvin erősségű teljes spektrumú fénycsövet alkalmazzák többek között az évszakváltozás okozta hangulati zavarok, például téli depresszió kezelésére A Sky Factory azért ezt a megvilágítást alkalmazza, mert az agy nem tud különbséget tenni a mesterséges fény és a valós nappali fény között Ezen felül a LED fényforrások és a T5 fénycsövek egyformán és egyenletesen világítják meg a kép és a környezet színeit Other Considerations Aside from correct perspective, there are other factors related to our perceptual habits that must be considered when creating an illusory sky: Light, especially in the case of backlit ceiling installations, provides its own set of cues – conventional fluorescent or incandescent light delivers much different information than 6500K “daylight” – a synthetic, full spectrum light that is also used for the treatment of Seasonal Affective Disorder (SAD). The value of this light apart from any potential clinical value is that the mind does not distinguish it from real daylight. It would be very difficult to create an authentic illusion with incandescent or 3200K fluorescent light.

41 Az égbolt illúziója az egészségügyben
Egyéb szempontok III. A Sky Factory szabadalmazott távtartói szintén az illúzió létrejöttét segítik elő A távtartók olyan alumínium keretek, melyek a szabványos mennyezetrácsot egy olyan elemmé varázsolják, melyet az agy az észlelési szokások révén egy valódi tetőablaknak érzékel Az észlelési folyamat tehát félrevezeti az agyat, mely úgy érzékeli, hogy a mennyezetrács mögött a valós ég van. Other Considerations Aside from correct perspective, there are other factors related to our perceptual habits that must be considered when creating an illusory sky: Light, especially in the case of backlit ceiling installations, provides its own set of cues – conventional fluorescent or incandescent light delivers much different information than 6500K “daylight” – a synthetic, full spectrum light that is also used for the treatment of Seasonal Affective Disorder (SAD). The value of this light apart from any potential clinical value is that the mind does not distinguish it from real daylight. It would be very difficult to create an authentic illusion with incandescent or 3200K fluorescent light.

42 Az égbolt illúziója az egészségügyben
Egyéb szempontok Az eget ábrázoló kép mérete, elhelyezése Periferikus látás kontra frontális látás Tartórács használata, hogy a tér illúzióját növelje Other Considerations, cont’d… The size and placement of a sky ceiling (either fixed or mobile), with reference to the observer, bust be correct with respect to perspective Viewing from all sides vs a single perspective may or may not engage peripheral vision and the unique perceptual attributes associated with that mode of vision. The use of a grid (such as the extrusion that supports a true skylight or a ceiling grid system) might seem disruptive, but because of the perceptual habits developed by years of exposure to grids in windows and doors, they signal the eye and mind to read the space on either side as “beyond”. This actually enhances the illusion of space.

43 Az égbolt illúziója az egészségügyben
Következtetések I. Vajon egy valósághű égbolt többet csal ki a szemlélődőből, mint csupán az ellazulás élményét? Conclusion Can an illusory sky elicit more than just a relaxation response? A woman had just completed having a CT scan. She’s sitting in the clinic’s waiting room alone when an attending nurse comes by to remind her that she’s finished for the day. The waiting room is nondescript, has a few chairs, and over her chair is a sky ceiling. She tells the nurse that she’d like to sit under the sky for awhile, that it makes her feel so much better, better than she’s felt in a long time. She says that, “it gives the room a spiritual feel.”

44 Az égbolt illúziója az egészségügyben
Következtetések II. Hogyan lehetséges, hogy egy illúzió a szemlélődőt valóban összeköti a természettel? Conclusion, cont’d… How is it possible for an illusion to truly connect an observer to nature? The simple answer lies in the fact that, ultimately, we too are an expression of nature, and our minds and bodies operate in the same continuum of natural law as the sky and the entire universe. Therefore, reconnecting with nature is not a matter of connecting to something separate from, or outside of ourselves. It is a matter of giving attention, life, and spirit to the fundamental reality that permeates existence.

45 Az égbolt illúziója az egészségügyben
Következtetések III. Azon egészségügyi létesítmények, melyek a természet kifinomult illúzióját hasznosítják, bátor, költséghatékony és eltökélt lépést tesznek abba az irányba, hogy létrehozzanak egy olyan színteret, ahol holisztikus és sikeresebb gyógyítást tudnak végezni. Conclusion, cont’d… Hippocrates – healing is accomplished by nature Where else?

46 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Szervánszky Zoltán Virtual Sky KFT
Conclusion, cont’d… How is it possible for an illusion to truly connect an observer to nature? The simple answer lies in the fact that, ultimately, we too are an expression of nature, and our minds and bodies operate in the same continuum of natural law as the sky and the entire universe. Therefore, reconnecting with nature is not a matter of connecting to something separate from, or outside of ourselves. It is a matter of giving attention, life, and spirit to the fundamental reality that permeates existence.


Letölteni ppt "Az illúzió használata az építészetben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések