Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskola 9. évfolyamára Veszprémi Közgazdasági.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskola 9. évfolyamára Veszprémi Közgazdasági."— Előadás másolata:

1 1 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskola 9. évfolyamára Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola

2 2 Pályaválasztási rendezvények időpontjai 2011. november 10. csütörtök Nyílt nap 9.45-12.30, délután 15.30-kor tájékoztatás 2011. december 1. csütörtök Nyílt nap 9.45-12.30, délután 15.30-kor tájékoztatás

3 3

4 4 VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

5 5

6 6 11 4 évfolyamos angol központi magyar nyelvi feladatlapok matematika feladatlapok 4 évfolyamos ; a helyi tanterv alternatív iskolai kerettantervre épül; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv ; tizenegyedik (nyelvi előkészítő esetén a tizenkettedik) évfolyamtól kezdődően - az országos képzési jegyzék szerinti - elméleti és gyakorlati közgazdaság szakmacsoportos alapozó oktatás; Az elvégzett szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a szakképzés megkezdésekor hatályos OKJ-ben meghatározott körűek közül a pénzügyi-számviteli ügyintéző, idegen nyelvi titkár szakképesítés megszerzése; a tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeken kívül a központi lag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményeit is figyelembe veszik, mégpedig: az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített magyar nyelvi feladatlapok eredményeit az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített matematika feladatlapok eredményeit

7 7 12 4 évfolyamos német központi magyar nyelvi feladatlapok matematika feladatlapok 4 évfolyamos ; a helyi tanterv alternatív iskolai kerettantervre épül; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a német nyelv; tizenegyedik (nyelvi előkészítő esetén a tizenkettedik) évfolyamtól kezdődően - az országos képzési jegyzék szerinti - elméleti és gyakorlati közgazdaság szakmacsoportos alapozó oktatás; Az elvégzett szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a szakképzés megkezdésekor hatályos OKJ-ben meghatározott körűek közül a pénzügyi-számviteli ügyintéző, idegen nyelvi titkár szakképesítés megszerzése; a tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeken kívül a központi lag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményeit is figyelembe veszik, mégpedig: az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített magyar nyelvi feladatlapok eredményeit az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített matematika feladatlapok eredményeit

8 8 Tantárgy:Heti óraszám (évfolyam) 9.10.11.12. Magyar irodalom2333 Magyar nyelvtan 22 11 11 11 Történelem2223 Társadalomismeret.---1 Idegen nyelv 44 44 44 44 Matematika 33 33 44 44 Ének-zene-2-- Rajz-2-- Osztályfőnöki1111 Testnevelés3322 Fizika-22- Földrajz3--- Biológia22-- Kémia3--- Informatika2* 22 22 - Gépírás 22-- Gazdasági és jogi ismeretek 22-- Elméleti gazdaságtan --44 Üzleti gazdaságtan --44 gyakorlat -- 22 11 Tanulói heti óraszám összesen:31 28 A  -gal jelölt órákat csoportbontásban szervezzük.

9 9 21 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon angol és német nyelvből; a helyi tanterv alternatív iskolai kerettantervre épül; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv; a tizenkettedik évfolyamtól kezdődően - az országos képzési jegyzék szerinti - elméleti és gyakorlati közgazdaság szakmacsoportos alapozó oktatás; Az elvégzett szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a szakképzés megkezdésekor hatályos OKJ-ben meghatározott körűek közül az pénzügyi-számviteli ügyintéző, idegen nyelvi titkár szakképesítés megszerzése; a tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeken kívül a központi lag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményeit is figyelembe veszik, mégpedig: az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített magyar nyelvi feladatlapok eredményeitaz általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített matematika feladatlapok eredményeit.

10 10 22 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon német és angol nyelvből ; a helyi tanterv alternatív iskolai kerettantervre épül; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv; a tizenkettedik évfolyamtól kezdődően - az országos képzési jegyzék szerinti - elméleti és gyakorlati közgazdaság szakmacsoportos alapozó oktatás; Az elvégzett szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a szakképzés megkezdésekor hatályos OKJ-ben meghatározott körűek közül az pénzügyi- számviteli ügyintéző, idegen nyelvi titkár szakképesítés megszerzése; a tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeken kívül a központi lag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményeit is figyelembe veszik, mégpedig: az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített magyar nyelvi feladatlapok eredményeit az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített matematika feladatlapok eredményeit

11 11 Tantárgy:Heti óraszám (Évfolyam) 9.10.11.12.13. Magyar irodalom12333 Magyar nyelvtan 11 2(1  )11 11 11 Történelem22223 Társadalomismeret----1 ELSŐ Idegen nyelv 88 4* 44 44 33 MÁSODIK Idegen nyelv 4*2* - Matematika 2* 44 44 44 44 Ének-zene2---- Rajz----2 Osztályfőnöki11111 Testnevelés33222 Fizika--22- Földrajz--3-- Biológia-22-- Kémia-3--- Informatika 4(2  +2)22 22 -- Gépírás 22--- Gazdasági és jogi ismeretek -22-- Elméleti gazdaságtan ---44 Üzleti gazdaságtan ---44 Üzleti gazdaságtan gyakorlat --- 22 11 Tanulói heti óraszám összesen:3031303129 A  -gal jelölt órákat csoportbontásban szervezzük.

12 12 A felvételi eljárás rendje: Az iskolába a 8. évfolyam elvégzése után lehet jelentkezni. A jelentkezés az általános iskolákban kiadott jelentkezési lapon történik az általános felvételi eljárás szabályai szerint, 2012. február 17-ig. Az iskola a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. sz. mellékletében előírtak figyelembe vételével felvételi vizsgát tart. A tanulónak a központi, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgára való jelentkezését abba a középiskolába kell beadni legkésőbb 2011. december 10-ig az erre a célra szolgáló jelentkezési lapon, amelyben meg szeretné írni a felvételit.

13 13 A felvételi dolgozatokról A felvételi dolgozatok elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. Korábbi évek felvételi feladatsorai Tájékoztatás: www.oh.gov.huwww.oh.gov.hu Közoktatás/középfokú beiskolázás/Aktuális beiskolázási időszak (2011/2012. tanév)

14 14 A felvételi eljárás rendje: Az egységes felvételi vizsga időpontja 2012. január 21. szombat 10 óra. Helye Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola (8200 Veszprém, Csap u. 9.). A pótfelvételi időpontja. 2012. január 26- án 14 óra.

15 15 A felvételi eljárás rendje(SNI): A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 30.§ (9) bekezdésében meghatározott esetekben a tanulónak az írásbeli vizsgára jelentkezéssel együtt be kell nyújtania a felvételi vizsgával kapcsolatos kérését az iskola igazgatójához. A kérvényhez csatolni kell a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó szakértői véleményét, valamint a tanuló általános iskolájának az iskolai tanulmányok során a számonkéréssel kapcsolatos külön eljárási rendjéről szóló határozatát. Az intézmény igazgatója mindezek figyelembevételével dönt a felvételi eljárásban alkalmazható felmentésről, a szükséges segédeszközökről, hosszabb felkészülési időről. A döntésről a jelentkezőt és gondviselőjét a felvételi vizsgák megkezdése előtt legalább 15 nappal értesíti.

16 16 A jelentkezők rangsorolásának módja: A jelentkezőket a HOZOTT és a SZERZETT pontszámok összege alapján rangsorba rendezzük.

17 17 A jelentkezők rangsorolásának módja: A HOZOTT pontszám számításakor a magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika 7. év végi és 8. osztályban a félévi osztályzatot veszik figyelembe. Ez maximálisan 40 pont lehet.

18 18 A jelentkezők rangsorolásának módja: A SZERZETT pontszám az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskola 9. évfolyamára jelentkezők egységes írásbeli vizsgája központi felvételi dolgozat eredménye, maximum 100 pont lehet.  Anyanyelv maximum 50 pont  Matematika maximum 50 pont

19 19 A jelentkezők rangsorolásának módja: Ha azonos pontszámot ér el több tanuló, akkor a FELVÉTELI dolgozatok együttes pontszámát hasonlítjuk össze és a jobbat soroljuk előre. Az így kialakult sorrend adja egyben a felvételizők rangsorát.

20 20 A jelentkezők rangsorolásának módja: Amennyiben a rangsorban továbbra is azonos pontszámmal találkozunk, a diák végső rangsorban elfoglalt helyét a következőket sorban követve állapítjuk meg: 1. A matematika felvételi dolgozat pontszámát hasonlítjuk össze, és a jobbat soroljuk előre. 2. Azt a tanulót soroljuk előre, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Veszprém. 3. Azt a tanulót soroljuk előre, akinek testvére az iskolával jelenleg is tanulói jogviszonyban áll. 4. Azt a tanulót soroljuk előre, akinek testvére, szülője az iskolának diákja volt.

21 21 II. Szakmai képzés OKJ szerint Közgazdaság szakmacsoport Pénzügyi-számviteli ügyintéző (középfokú) OKJ 52 344 01 00 0000 00 1 éves képzés az előzetes tanulmányok beszámításával Ügyvitel szakmacsoport Idegen nyelvi titkár (emelt szintű) OKJ 54 346 01 0010 00 2 éves képzés nyári szakmai gyakorlattal

22 22 Kollégiumi elhelyezés Az iskolának saját kollégiuma nincsen, a tanulók a veszprémi Városi kollégiumban kapnak elhelyezést. 11-es, 6-os helyi járat

23 23 Köszönjük megtisztelő figyelmüket, reméljük, hamarosan új tanulóink között köszönthetjük Önöket!


Letölteni ppt "1 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskola 9. évfolyamára Veszprémi Közgazdasági."

Hasonló előadás


Google Hirdetések