Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AED Műveltségi vetélkedő UniJazz 2013. április 12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AED Műveltségi vetélkedő UniJazz 2013. április 12."— Előadás másolata:

1

2 AED Műveltségi vetélkedő UniJazz 2013. április 12.

3 T ÉMAKÖRÖK Prága Történelem Földrajz Irodalom Művészet és kultúra Zene és tánc Természettudományok Sport Mindennapok

4 P RÁGA

5 1. H ÁNYADIK SZÁZADTÓL NEVEZIK A K ÁROLY - HIDAT, K ÁROLY HÍDNAK ? a) 14. b) 16. c) 17. d) 19.

6 2. A FELSOROLTAK KÖZÜL MELYIK VÁROS TALÁLHATÓ LEGMESSZEBB P RÁGÁTÓL ? a) Berlin b) Strasbourg c) Budapest d) Varsó

7 3. M ELYIK ÉPÜLET NEM J OSEFOV VÁROSRÉSZBEN TALÁLHATÓ ? a) Zsidó Tanácsháza b) Szent Ágnes-kolostor c) Klausz-zsinagóga d) Nemzeti Galéria

8 4. M ELYIK FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYT ALAPÍTOTTÁK LEGKÉSŐBB ? a) Cseh Mezőgazdasági Egyetem (ČZU) b) Közgazdasági Egyetem (VŠE) c) Előadóművészeti Akadémia (AMU) d) Kémiai Technológia Intézet (VŠCHT)

9 5. A Z ALÁBBIAK KÖZÜL KI NEM P RÁGÁBAN SZÜLETETT ? a) Jiří Menzel b) Franz Kafka c) Miloš Forman d) Rainer Maria Rilke

10 6. 1957- TŐL HÁNY ELNÖKE VOLT AZ A DY E NDRE D IÁKKÖRNEK ? 35

11 7. H ÁNY KILOMÉTER HOSSZÚ P RÁGA VILLAMOSHÁLÓZATA ( TÍZESEKRE KEREKÍTVE )? 133

12 8. M ELYIK AZ A PRÁGAI NEVEZETES MŰEMLÉK, AMI 1410- BEN KÉSZÜLT EL ? O RLOJ

13 T ÖRTÉNELEM

14 1. M IT NEVEZTEK A RÉGI MAGYAROK H ADAK ÚTJÁNAK ? a) a honfoglalás útvonalát b) a Tejutat c) a Bécs felé vezető főutat d) a csatamezőre vezető utat

15 2. K I ALAKÍTOTT KORMÁNYT M AGYARORSZÁGON 1903. NOVEMBER 3- ÁN ? a) Bánffy Dezső b) Széll Kálmán c) Tisza István d) Wekerle Sándor

16 3. M ELYIK ESEMÉNY TÖRTÉNT 1900- BAN ? a) meggyilkolták McKinley amerikai elnököt b) Max Planck megalkotta a kvantumelméletet c) átadták az első Nobel-díjat d) kitört a japán-orosz háború

17 4. A Z ALÁBBIAK KÖZÜL KI VOLT KŐSZEG HÍRES VÁRKAPITÁNYA ? a) Jurisics Miklós b) Horváth Stancsics Márk c) Zrínyi Miklós d) Bornemissza Gergely

18 5. M ELYIK ÉVBEN ADTA KI II. A NDRÁS AZ ARANYBULLÁT ? a) 1212 b) 1222 c) 1232 d) 1242

19 6. M ELYIK ÉVBEN VOLT A HONFOGLALÁS ? 896

20 7. M ELYIK ÉVBEN KEZDŐDÖTT A HARMINCÉVES HÁBORÚ ? 1618

21 8. H ÁNYADIK AMERIKAI ELNÖK VOLT B ILL C LINTON ? 42

22 F ÖLDRAJZ

23 1. M ELYIK ORSZÁGOT NEVEZIK LATINUL H ELVÉCIÁNAK ? a) Görögországot b) Franciaországot c) Romániát d) Svájcot

24 2. M ELYIK ÁLLAM TERÜLETE A LEGNAGYOBB AZ ALÁBBIAK KÖZÜL ? a) Andorra b) Malta c) San Marino d) Liechtenstein

25 3. M ELYIK VÁROS JELZŐJE : „ A KIRÁLYNÉK VÁROSA “? a) Veszprém b) Székesfehérvár c) Debrecen d) Sopron

26 4. M I IGAZ A SZÉLESSÉGI KÖRÖKRE ? a) merőlegesek egymásra b) 1-től 18-ig számozzák őket c) egyforma hosszúak d) párhuzamosak egymással

27 5. M ELYIK HEGYSÉGBEN TALÁLHATÓ A R ÁM - SZAKADÉK ? a) Mátra b) Bükk c) Visegrádi-hegység d) Bakony

28 6. H ÁNY KILOMÉTER HOSSZÚ FOLYÓ A V OLGA ? 3690

29 7. M ELYIK ORSZÁG FŐVÁROSA O UAGADOUGOU ? B URKINA F ASO

30 8. H ÁNY MEGYÉVEL HATÁROS P EST MEGYE ? 6

31 I RODALOM

32 1. "F UT, ROBOG A KICSI KOCSI, RAJTA ÜL A H ARAGOSI, DIN DON DIRIDONGÓ." K INEK A VERSÉBŐL VALÓ A FENTI IDÉZET ? a) Petőfi Sándor b) Nemes Nagy Ágnes c) Arany János d) Weöres Sándor

33 2. A Z ALÁBBIAK KÖZÜL KI NEM KAPOTT IRODALMI N OBEL - DÍJAT ? a) Ivo Andrić b) Winston Churchill c) Honore de Balzac d) Albert Camus

34 3. H ÁNY ESZTENDEIG ÉLT A BIBLIAI M ATUZSÉLEM, AKIRŐL A T EREMTÉS KÖNYVÉBEN OLVASHATUNK A S ZENTÍRÁSBAN ? a) 103 b) 896 c) 969 d) 1000

35 4. H OGYAN FOLYTATÓDIK A DY E NDRE VERSÉNEK CÍME ? „H ÉJA - NÁSZ …“ a) a mezőn b) a fák alatt c) a csalitban d) az avaron

36 5. K I ÍRTA A V ADKACSA CÍMŰ MŰVET ? a) Henrik Ibsen b) Stendhal c) Samuel Taylor Coleridge d) Ludwig Tieck

37 6. H ÁNY ÉV TELT EL J ÓZSEF A TTILA ÉS R ADNÓTI M IKLÓS SZÜLETÉSE KÖZÖTT ? 4

38 7. H ÁNY NAPOT TÖLTÖTT J ÓNÁS A CETHAL GYOMRÁBAN ? 3

39 8.M ELYIK ÉVBEN ÍRÓDOTT A H IMNUSZ ? 1823

40 M ŰVÉSZET ÉS KULTÚRA

41 1. M ELYIK IRÁNYZAT KÉPVISELÖJE P IERRE A UGUSTE R ENOIRE ? a) impresszionizmus b) barokk c) reneszánsz d) romantika

42 2. M ELYIK SZÍNÉSZPÁR JÁTSZOTT A C ASABLANCA CÍMŰ HÍRES FILMBEN ? a) Audri Hepburn és Carry Grant b) Grace Kelly és Gari Cooper c) Ingrid Bergmann és Hamphry Bogart d) Jessica Lang és Jack Nicolson

43 3. M ELYIK HÍRES MÚZEUM VAN K ÖLNBEN ? a) Prentenkabinet b) British Museum c) Schönbrunn d) Ludwig Múzeum

44 4. M IT JELENT A „ FENG SUI ”? a) isteni béke b) szél és víz c) élettér d) a fény súlya

45 5. M ELYIK KÉT CSALÁD ÁLL FOLYTON HARCBAN A R ÓMEÓ ÉS J ÚLIÁBAN ? a) Montague és Verona b) Montague és Capulet c) Verona és Paris d) Paris és Capulet

46 6. L EGFELJEBB HÁNYAN VISELHETIK EGYSZERRE A N EMZET S ZÍNÉSZE CÍMET ? 12

47 7. M ELYIK ÉVBEN RENDEZTÉK AZ ELSŐ D IÁKSZIGETET, A MAI S ZIGET - FESZTIVÁL ELŐDJÉT ? 1993

48 8. H ÁNY MÉTER HOSSZÚ A F ESZTY - KÖRKÉP ? 120

49 Z ENE ÉS TÁNC

50 1. M ELYIK NEMZET NÉPI TÁNCA A MAZURKA ? a) görög b) spanyol c) cseh d) lengyel

51 2. A Z ALÁBBIAK KÖZÜL MI OPERA ? a) Hattyúk tava b) Négy évszak c) A császár új ruhája d) Rigoletto

52 3. A Z ALÁBBIAK KÖZÜL MELYIK A R OLLING S TONES EGYÜTTES DALA ? a) Michelle b) Susanna c) Angie d) Maria

53 4. H OGYAN KEZDŐDIK A BÉCSI KERINGŐ NŐI ALAPLÉPÉSE ? a) jobb láb hátra b) bal láb előre c) jobb láb előre d) bal láb hátra

54 5. M ILYEN NEMZETISÉGŰ AZ AC/DC EGYÜTTES ? a) angol b) ausztrál c) kanadai d) új-zélandi

55 6. M I JUT ESZÉBE ANNAK, AKI VÉGIGMEGY AZ „ AKÁCOS ÚTON ”? SOK RÉGI SZÉP REGÉNY

56 7. M ILYEN SZÁM SZEREPEL B RYAN A DAMS SLÁGERÉNEK CÍMÉBEN : „ S UMMER OF …”? 69

57 8. H ÁNY ÉVET ÉLT E LVIS P RESLEY ? 42

58 T ERMÉSZETTUDOMÁNYO K

59 1."A Z ÁTFOGÓ NÉGYZETE EGYENLŐ A BEFOGÓK NÉGYZETÉNEK ÖSSZEGÉVEL." E Z A ( Z ): a) Archimedesz törvénye b) Thálesz tétele c) Pitagorasz tétele d) Koszinusz-tétel

60 2. K I FEDEZTE FEL A PENICILINT ? a) Jan Fleming b) Christían Bamard c) Joseph Berger d) Alexander Fleming

61 3. M IT JELENT EGY SZÖG TANGENSE ? a) a derékszögű háromszögben a szöggel szemben levő befogónak a szög melletti befogóval alkotott aránya b) a szöggel szemben levő befogónak és az átfogónak az aránya c) a szög melletti befogónak és a szöggel szemben levő befogónak az aránya d) az átfogónak és a szög mellett levő befogónak az aránya

62 4. A VILÁG LEGNAGYOBB EMLŐSE A / AZ : a) elefánt b) gorilla c) bálna d) cápa

63 5. A Z ALÁBBI EGYENLETEK KÖZÜL MELYIK NEM TARTOZIK A M AXWELL - EGYENLETEK KÖZÉ ? a) divB = 0 b) rotE = - ∂B/ ∂t c) rotB = E/μ d) divE = ρ/ε 0

64 6. M ILYEN VIRÁG LÁTHATÓ A KÉPEN ? M OCSÁRI GÓLYAHÍR

65 7. H ÁNYFÉLEKÉPPEN ÜLHET EGYMÁS MELLÉ 4 EMBER EGY PADON ? 24

66 8. H ÁNY HÓNAPIG VEMHES A FEHÉR DELFIN ? 12

67 SPORT

68 1. M ILYEN SZÉLES EGY NORMÁL FOCIKAPU ? a) 3 méter b) 6,5 méter c) 7,32 méter d) 8 méter

69 2. M ELYIK F ORMA 1- ES CSAPATBAN VERSENYZETT B AUMGARTNER Z SOLT ? a) Minardi b) Ferrari c) Renault d) Jaguar

70 3. M ELYIK MAGYAR SPORTOLÓ NEM AZ ÚSZÁS SPORTÁGBAN NYERTE OLIMPIAI ARANYÁT ? a) Darnyi Tamás b) Székely Éva c) Szabó József d) Kőbán Rita

71 4. M IT JELKÉPEZNEK AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK KARIKÁI ? a) öt istenséget b) az öt földrészt c) öt csillagképet d) öt szentet

72 5. M ELYIK AZ A SZÁM, AMI AZ ÖTTUSÁBAN NINCS, DE A TRIATLONBAN VAN ? a) lovaglás b) futás c) úszás d) kerékpár

73 6. H ÁNY CENTIMÉTER MAGAS M ICHAEL J ORDAN ? 198

74 7. H ÁNY NÉGYZETMÉTER EGY RÖPLABDA PÁLYA ? 162

75 8. H ÁNY MÁSODPERC A TÁMADÓIDŐ A VÍZILABDÁBAN ? 30

76 MINDENNAPOK

77 1. M I A BORSEPRŐ ? a) hordótakarító eszköz b) a letisztult bor üledéke c) a szőlőprés alkatrésze d) a megecetesedett bor

78 2. M I VOLT M ARGARET T HATCHER KÖZÉPSŐ NEVE ? a) Maria b) Susanna c) Anne d) Hilda

79 3. M I A TRABANT SZÓ JELENTÉSE ? a) gyors b) kitartó c) csatlós, kísérő d) szolgálatkész

80 4. M ELYIK NEM ÖSSZETEVŐJE A B52 KOKTÉLNAK ? a) gin b) kávélikőr c) Cointreau d) ír krémlikőr

81 5. M ELYIK S ÜSÜ KEDVENC ELEDELE ? a) alma b) szilva c) vadkörte d) cseresznye

82 6. H ÁNYSZOR VAN 29- E EGY SZÖKŐÉVBEN ? 12

83 7. M ENNYI A RULETTKERÉKEN TALÁLHATÓ SZÁMOK ÖSSZEGE ? 666

84 8. H ÁNY MM SZÉLES AZ A4- ES MÉRETŰ PAPÍRÍV ? 210


Letölteni ppt "AED Műveltségi vetélkedő UniJazz 2013. április 12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések