Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Vízirendészet szerepe a halőrzésben Tisza-tavi Horgászkonferencia Tiszafüred, 2011. július 8. Előadó: Horváth Róbert r. alezredes, kiemelt főreferens.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Vízirendészet szerepe a halőrzésben Tisza-tavi Horgászkonferencia Tiszafüred, 2011. július 8. Előadó: Horváth Róbert r. alezredes, kiemelt főreferens."— Előadás másolata:

1 A Vízirendészet szerepe a halőrzésben Tisza-tavi Horgászkonferencia Tiszafüred, 2011. július 8. Előadó: Horváth Róbert r. alezredes, kiemelt főreferens 2014. augusztus 7.

2 „… nagyon későn látták be úgy a halászok, mint azok a hatóságok, amelyek a nemzeti vagyonok gondozására hivatvák, hogy a halászat nem maradhat egyszerűen csak a halfogásra szorítkozó foglalkozás, hanem annak a vizek rendszeres s okszerű művelését is fel kell ölelnie.” RÉPÁSSY MIKLÓS Édesvízi halászat és halgazdaság – 1908.

3 Az első halászati törvény a XIX. század végén (1888. évi XIX. törvénycikk) került kiadásra. Ez nem csak a halfogást szabályozta – tilalmi idők, méretkorlátozások, tiltott eszközök, halászati őrzés, stb. –, hanem kötelezővé tette az ivadékgondozást és a halutánpótlást, illetve rendelkezett az esetleges „kihágásokért” járó büntetésekről is.

4 A fenti törvény szigorát mutatja, hogy: aki „a halászat gyakorlására jogositva nincs 200 forintig terjedhető pénzbüntetéssel súlytandó” aki „halászjegygyel bir, azt azonban az állami csend- és rendőrök, … a halászati jog tulajdonosai, haszonbérlői és alkalmazottjai felszólitására elő nem mutatja 5 forintig terjedhető pénzbüntetéssel súlytandó” illetve „aki két éven belül a halászatra jogositott engedélye nélkül üzött halászatért vagy tiltott eszközök használatáért két izben volt büntetve, attól a halászjegy megvonandó, illetőleg a halászjegy ujabb kiállitása 3 évig terjedhető időtartamra megtagadandó.” Érdekességként: 1900-ban 1 kg marhahús ára 45 krajcár körül volt, így a legsúlyosabb bírságból közel 445 kg marhahúst lehetet volna venni. (Napjainkban 1 kg marhalábszár 1500,- Ft környékén mozog, tehát az akkori bírsá g összege most 667.500,- Ft lenne.)

5 A halászati őrzést nem lehet elkülöníteni a természet- és környezetvédelemtől, az állat- és növényvilág, illetve az élőhelyek megóvásától. Ezek egymástól nem elválasztható fogalmak. Az élőhelyek radikális megváltoztatása jelentősen befolyásolja a környezet szárazföldi és vízi faunáját és flóráját. A túlhalászás, a halak tilal- mi időszakokban történő ki- fogása, ívás közbeni zava- rása, az orvhalászat és a környezetszennyezés hosszú távon beláthatatlan követ- kezményekkel járhat.

6 Éppen ezért a halászati őrzés során nem elegendő szigorúan csak a halászati- horgászati törvényben, illetve rendeletekben meghatározottak betartatása, hanem az egyéb, a természet- és környezetvédelmi normák betartatását is szem előtt kell tartanunk!

7 Napjainkban a halászati ellenőrzést meghatározó jogszabályok (a teljesség igénye nélkül) A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény, A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet A nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi időről szóló 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendelet, A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet

8 A Vízirendészeti Rendőrkapitányságok hatáskörét, illetékességét, hatósági fórumrendszerét, a vízirendészeti feladatokat és hatósági jogköröket a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet szabályozza. A BM rendelet alapján a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság állománya végzi a halászatra, a horgászatra, a vízen történő vadászatra, különös tekintettel a halgazdálkodásra, valamint a vízi növényzet kitermelésére, irtására vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának, a szabad vizek és annak mindenkori vízállásától függő parti sávja környezetvédelmére (vízminőség, állatvilág, természetvédelem) vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzését.

9 A halászattal, horgászattal kapcsolatos tevékenység rendőri ellenőrzéséről szóló, az Országos Rendőr-főkapitányság Közbiztonsági Főigazgatójának 7/1999. intézkedés 2. pontja alapján a Vízirendészeti Rendőrkapitányságok egyik feladata az illetékességi területén illetékes horgász szövetségekkel történő együttműködési megállapodás megkötése. Az együttműködés alapjai

10 Az együttműködés során a rendőr … t á j é koztat á st ad az illet é kess é gi ter ü let é n t ö rt é nő ellenőrz é sek tapasztalatair ó l, seg í ts é get ny ú jt a hal á szatra-, horg á szatra vonatkoz ó jogszab á lyokban foglaltak betartat á s á ban, k ö zreműk ö dik a hivat á sos é s t á rsadalmi halőr ö k kik é pz é s é ben, t á j é koztat á st ad az eltűnt, eltulajdon í tott v í zi j á rművekről, önállóan és a halőri szolgálattal közösen részt vesz a halász-, horgász szabályok betartásának ellenőrzésében.

11 Halász-, horgász jogsértés miatt kezdeményezett eljárások száma

12 Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kívánom, hogy a TVRK és az együttműködő, a halőrzésben és a természetvédelemben részt vevő szervezetek együttes tevékenysége, valamint a társadalom pozitív irányú szemléletváltozása következtében hamarosan újra elmondhatjuk azt, amit 1798-ban M. Schwandter jegyzett fel statisztikai kiadványában: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! „… de hát a lomha Tisza tudvalevőleg nemcsak Magyarország, hanem egyáltalán Európa leghaldúsabb folyói közé tartozik, …”

13 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Csernobil harcsái


Letölteni ppt "A Vízirendészet szerepe a halőrzésben Tisza-tavi Horgászkonferencia Tiszafüred, 2011. július 8. Előadó: Horváth Róbert r. alezredes, kiemelt főreferens."

Hasonló előadás


Google Hirdetések