Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Czékus Miklós OTH Közegészségügyi Főosztály, Kémiai biztonsági Osztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Czékus Miklós OTH Közegészségügyi Főosztály, Kémiai biztonsági Osztály"— Előadás másolata:

1 REACH és CLP tapasztalatok az ellenőrző hatóság szemszögéből, ellenőrzési prioritások
Czékus Miklós OTH Közegészségügyi Főosztály, Kémiai biztonsági Osztály /2620 .

2 Stratégia; megcélzott területek, elvárások
Ellenőrzések tapasztalatai Elektronikus bejelentő rendszer (OSZIR-KBIR)

3 A közegészségügyi hatóság működése 2011. 01. 01-től
EMMI Egészségügyért felelős államtitkárság től járási népegészségügyi intézetek! Módosul a 323/2010. (XII. 27.) Korm. r.

4 Stratégia/megcélzott területek
Munkatervek (jogszabályok által előírt hatáskörök alapján) Kiemelt munkatervek (munkatervek közül prioritások, mindig az aktualitások, ill. tapasztalatok, események szerint)

5 Kiemelt munkaterv 2013 CMR anyagok REACH rendelet szerinti regisztrációjának ellenőrzése (6. cikk, 1A, 1B) Biztonsági adatlapok ellenőrzése (453/2010. EK r.) (8.1., 15.) REACH XVII. m., Kadmium (PVC granulátumban, festékekben) Biocid: Közösségi Jegyzékbe felvett hatóanyago(ka)t tartalmazó termékek ellenőrzése A 1272/2008 EK (CLP) rendelet hatálya alá tartozó anyagok ellenőrzése A 689/2008/EK (PIC) rendelet szerinti bejelentési, előzetes tájékoztatási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése Mérgezési esetek bejelentésének ellenőrzése (eü. ellátók) Rendelkezésre álló információs eszközök és felületek rendszeres és komplex alkalmazása (OSZIR-KBIR, RIPE-token, vezetett nyilvántartások)

6 Ellenőrzési tevékenység szakmai támogatása
OTH Biocid kompetens hatóság Képzések szervezése és tartása Segítségnyújtás szakmai kérdésekben Éves munkaterv kialakítása, prioritások megfogalmazása Ellenőrzési segédletek kidolgozása Éves jelentési szempontok kialakítása Állásfoglalások

7 Ellenőrzési tevékenység szakmai támogatása
OKBI REACH-CLP-PIC Kompetens hatósági feladatok ellátása (pl.: Forum) Képzések tartása Helpdesk Kiadványok, FAQ fordítások, stb. Ellenőrzési segédletek kialakítása Állásfoglalások RIPE-Token

8 Stratégia, megközelítés
Gyártók/importőrök/OR teljes feltérképezése az illetékességi területen (pl.: szakhatósági eljárás, tevékenység bejelentés) Regisztrációt tett vállalkozók/CLP szempontok ellenőrzése (korábbi ismeretek, Token) Biocid termékek, hatóanyagok ellenőrzése Biztonsági adatlapok, bejelentési kötelezettségek ellenőrzése OSZIR-KBIR segítségével

9 Ellenőrzések típusai Szerep alapú: pl.: gyártók, továbbfelhasználók, forgalmazók ellenőrzése Szereplő adott kötelezettségének ellenőrzése Kötelezettség alapú: pl.: REACH XVII. melléklet

10 Elvárások

11 Érintettek felkészítése/felkészülése az ellenőrzésre
Előzetes időpont egyeztetés Ellenőrizni szándékozott dokumentumok bemutatása Felelős személyek jelenléte

12 Ellenőrzéskor kérhető dokumentumok
1991. évi XI. Tv. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 10. § (2) Az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzése során az ellenőrzött személy köteles az ellenőrzéshez szükséges munkaerőt ellenszolgáltatás nélkül az ellenőrző rendelkezésére bocsátani. 2004. évi CXL. Tv. Ket. 88. § (1) A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. (2) A hatósági ellenőrzés keretében a hatóság az ügyféltől jogszabályban, személyes adatok tekintetében törvényben meghatározott adatok szolgáltatását, iratok bemutatását kérheti, és egyéb tájékoztatást kérhet, vagy helyszíni ellenőrzést tart. az ügyféltől jogszabályban meghatározott adatok szolgáltatását kérheti (amennyiben az adatok személyes adatnak minősülnek, az adatszolgáltatás csak törvényben meghatározott adatok tekintetében kérhető); iratok bemutatását kérheti (például az áru beszerzését igazoló számlát, vagy a környezetvédelmi zöldkártya bemutatását); egyéb tájékoztatást kérhet (például az ellenőrzött szerv alkalmazásában álló munkavállaló meghallgatása); vagy helyszíni ellenőrzést tart.

13 Ellenőrzéskor kérhető dokumentumok
Elsődleges a hitelesség és bizonyítóérték Minden olyan dokumentum kérhető és elfogadható, mellyel az adott szereplő tájékoztatási/tájékozódási kötelezettségét és előírások szerinti kötelezettségteljesítését igazolja.

14 OKBI, ÁNTSZ bejelentés megléte Kémiai kockázatelemzés – anyaglista
Beszerzési folyamatok, azt alátámasztó dokumentumok, anyaglisták, beszállítók vizsgálata Biztonsági adatlap, címke Vevőnyilvántartás Raktári dokumentációk Regisztrációra vonatkozó adatok Regisztrációs szám Submission report/benyújtási jelentés (submission number/érkezési szám) ECHA decision a sikeres, elfogadott regisztrációról, tartalmazza a regisztrációs számot Egyéb: Tértivevényes levél Számla Szállítólevél Vámokmányok Maga a termék

15 Ellenőrzési tapasztalatok 2011
Kémia biztonsági ellenőrzések száma: db Utóellenőrzés: 1054 db Végzés: 1090 db Kötelező határozat: 529 db Kémiai terhelési bírság: 166 db ( Ft)

16 Ellenőrzési tapasztalatok 2011
(REACH) Ellenőrzött egységek száma: 2309 db Kémiai kockázatbecslés készült: 94% Kockázatbecslés tartalmilag megfelelt: 73% Anyagok tárolási körülményei megfeleltek: 87% Veszélyes a/k történő tevékenység bejelentés megtörtént: 97%

17 Ellenőrzési tapasztalatok 2011
Ellenőrzött anyagok száma: 1384 db Gyártott: 267 db Importált: 202 db Egyedüli képviselet: 1db Továbbfelhasználás: 261 db Forgalmazás: 653 db

18 Ellenőrzési tapasztalatok 2011
Gyártott mennyiség megoszlása: >1000 t: 67 db (25%) t: 56 db (21%) t: 69 db (26%) 1-10 t: 75 db (28%) Regisztrált: 115 db Késői előregisztrált: 19 db (CMR anyag: 29 db, R50/53: 9 db)

19 Ellenőrzési tapasztalatok 2011
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlapok „érték”vesztése Gyártó/importőr-Továbbfelhasználó-Forgalmazó(k)-Foglalkozásszerű (vég)felhasználó irányban megfigyelhető Rendelkezésre áll Dolgozók részére biztosított Formai követelményeknek megfelel Tartalmi követelményeknek megfelel Változások miatt aktualizált (CLP is) Vevőkör nyilvántartás Előírásszerűen továbbításra került

20 Ellenőrzési tapasztalatok 2011
(REACH) Végzés: 87 db Kötelező határozat: 66 db Illetékességből történő áttétel: 64 db Bírság határozat: 10 db

21 Ellenőrzési tapasztalatok
Hiányos dokumentáció előkészítés Hiányoznak/változnak a felelős személyek Biztonsági adatlapok nincsenek rendszerezve utáni forgalomba hozatal esetén adatlap módosításának elmaradása Biztonsági adatlap és címke közötti tartalmi eltérés Címke rossz olvashatósága (apró betű, magyar kiegészítő címke takar) Régi, de legyártott címkék felhasználása, régi és új osztályozású termék párhuzamosan forgalomban „Egyszerűsített” kockázatbecslés anyagokra/keverékekre, nem különbözik az adatlap tartalmától, munkahelyre nincs adaptálva

22 Ellenőrzési tapasztalatok
Kémiai kockázatbecslés „fióknak” készül Diklór-metán (DCM) tartalmú festékeltávolítók „első alkalommal történő forgalomba hozatala”, forgalmazás 2012-ben is volt. Grillgyújtók/lámpaolajok: még mindig előforduló tiltott csomagolás, hiányos feliratozás Mészoltóknál: előfordul régi besorolás, címkézés, feliratozás Svájci behozatal (import), szerepkörök tisztázatlansága Anyag vs. keverék (vizes oldatok) Vegyi anyag/keverék nyilvántartás elektronikusan

23 A magyar vegyipar nagy részét adó kis- és középvállalkozások körében a vizsgált egységek között, olyan cég nem volt, aki a REACH-ről ne tudott volna. A kis létszámú mikro-vállalkozásoknak a legnehezebb menedzselniük, és kigazdálkodniuk a REACH által támasztott – pénzügyi és bürokratikus, adminisztratív nehézséggel járó – követelményeket, kötelezettségek teljesítése érdekében vállalkozói megbízások. Az ellenőrzött cégeknél regisztrációval kapcsolatosan jelentős hiányosságok nem kerültek megállapításra. A hatékony intézkedés érdekében szükséges a Helpdesk, az országhatáron túlnyúló esetekben, a Nemzeti Kompetens Hatóság segítsége. A felügyelők minden esetben tájékoztatási feladatot is ellátnak.

24 A regisztrált cégek többsége SIEF-ekben betöltött szerepüket tekintve többnyire inaktív vagy passzív státuszt töltenek be. A nagyobb gyártók és forgalmazók az információkat a szállítói láncban a rendeletben előírtaknak megfelelően továbbítják, vevőiket nyilvántartják. Biztonsági adatlapjaik többségében megfelelőek és REACH szerintiek. A jogi státusz és a tulajdonviszonyok megállapítása bonyolult, sok esetben nehezebb, időigényesebb, mint az ellenőrzés érdemi lebonyolítása.

25 Ellenőrzési tapasztalatok
Továbbfelhasználóknak gyakran nincsenek információik az anyag (elő)regisztrációs állapotáról. Nehéz a szállítói láncban történő biztonsági adatlap átadás megfelelősségét ellenőrizni, mivel a pontos dokumentálás erről nem meghatározott. Külföldről (anyacég) biztosított biztonsági adatlap, címke hiányosságainak pótlása nehézkes Átfogó szakmai ellenőrzés szervezés és munkaidő igényes, helyszíni ellenőrzésen túlmutató feladat

26 Kihívások Ellenőrzés személyi feltételei
Képzés (alapképzés, továbbképzés) Ellenőrzés tárgyi feltételei

27 Országos Szakmai Információs Rendszer
AZ ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT GYORS REAGÁLÁSI KÉPESSÉGET NÖVELŐ KOMPLEX INFORMÁCIÓS RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A BELSŐ HATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA PROJEKT EKOP

28 Kémiai biztonsági Járványügyi Sugár-egészségügyi

29 Elvárt célok Hatékony, gyors ügyintézés
Bejelentések elektronikus megtétele ( veszélyes anyag/keverék, Biocid termék, veszélyes anyaggal/keverékkel történő tevékenység bejelentés, mérgezési esetbejelentés) Hatósági munka adminisztrálása Méregtérkép Egységes adatbázis Egyszerű adatszolgáltatás (pl.: éves jelentés, jelentési kötelezettség EU felé, kötelező nyilvántartás)

30 Böngészők, melyeken az OSZIR alkalmazható
Mozilla Firefox 3.6.x, és magasabb verziók Microsoft Internet Explorer 7.0, és magasabb verziók   Safari Opera

31

32

33

34

35

36

37

38


Letölteni ppt "Czékus Miklós OTH Közegészségügyi Főosztály, Kémiai biztonsági Osztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések