Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bocsi Veronika DE GyFK. Az előadás vázlata Elméleti keretek felvázolása A kutatás rövid bemutatása Statisztikai eredmények ismertetése (Értékpreferenciák,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bocsi Veronika DE GyFK. Az előadás vázlata Elméleti keretek felvázolása A kutatás rövid bemutatása Statisztikai eredmények ismertetése (Értékpreferenciák,"— Előadás másolata:

1 Bocsi Veronika DE GyFK

2 Az előadás vázlata Elméleti keretek felvázolása A kutatás rövid bemutatása Statisztikai eredmények ismertetése (Értékpreferenciák, parciális korreláció, faktoranalízis) Összegzés, a hipotézisek vizsgálata

3 A szociológia közelítése az érték fogalmához Érték: Az érték a kívánatos explicit vagy implicit fogalma, amely megkülönböztető az egyénre, vagy jellemző a csoportra, és befolyásolja a cselekvés rendelkezésre álló módjainak, eszközeinek és céljainak a kiválasztását. (C. Kluckhohn) Az értékek szociológiai kutatása: közelebb visz minket a különböző társadalmi csoportok megértéséhez időbeli változások megragadására is alkalmasak nemzetközi összehasonlításra is alkalmasak

4 Az ifjúság értékpreferenciáinak elemzése során felhasznált kutatási eredmények Kamarás István, Hankiss Elemér, Tomka Miklós, Bauer Béla írásai, Inglehart materiális- és posztmateriális kategóriái A régióban élő tanulók értékpreferenciái kapcsán: Pusztai Gabriella A magyar társadalomban az 1970-es évektől egy felhalmozó, materialista javakra koncentráló gondolkodás jelent meg. A posztmaterialista értékrend hatása, jelenléte napjainkban is csekély, de az ezredforduló után valamelyest növekedett ezen értékek választása.

5 A világ ingleharti értéktérképe (World Values Surveys)

6 Bauer Béla elemzései az Ifjúság-kutatásokban

7 A Regionális Egyetem Kutatócsoport vizsgálatának legfontosabb jellemzői (2005) A lekérdezés helyszínei: Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Főiskola, DE Egészségügyi Kar, De Pedagógiai Főiskolai Kar, PKE, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, KFRTF N = 952 karokra reprezentatív, kvótás mintavétel lekérdezés időpontja: 2005 tavasza jelentős az elemzésbe bevonható változók száma: anyagi helyzet, egyetemi-főiskolai karok, nemek, tőkefajták, településtípus, tartózkodási hely stb. Értékpreferenciák felmérése tízes skálán: család, munka-tanulmány, szabadidő-kikapcsolódás, barátok, politika- közélet, kultúra-műveltség, hit-vallás, pénz, magyarság, milyen munkát végez, mennyi a szülők jövedelme, mennyire művelt, mennyire fontos számára, hogy hasznos tagja a társadalomnak és hogy megvalósuljanak a jövővel kapcsolatos tervei

8 Hipotéziseink Az egyetemi karok differenciáló hatása legalább olyan mértékű, mint a többi szocio-kulturális változó hatása (országhatár, településtípus, nem). A materialista és a posztmaterialista értékek alapvetően elkülönülnek a hallgatói értékvilágokban. A faktoranalízis alapján az elemzésbe bevont változók közül (településtípus, nem, országhatár) az országhatár képezi a legmélyebb választóvonalat.

9 A hallgatói minta értékpreferenciáinak feltérképezése

10 A hallgatói értékpreferenciák országok szerinti bontásban I. családmunka- tanulmányok szabadidőbarátokpolitika- közélet kultúrahitpénz Magyarország 9,68,58,18,64,26,94,97,7 Nagyvárad 9,99,08,58,74,27,68,98,3 Beregszász 9,98,67,88,45,77,88,27,8 Hallgatói minta 9,68,58,18,64,27,05,37,8

11 A hallgatói értékpreferenciák országok szerinti bontásban II. milyen munkát végez magyarságszülők jövedelme műveltséghasznosságjövőre vonatkozó tervek Magyarország 7,46,98,67,69,27,4 Nagyvárad 8,68,09,38,69,58,6 Beregszász 8,97,58,98,19,18,9 Hallgatói minta 8,47,57,08,67,79,2

12 A hallgatói értékpreferenciák karonkénti bontásban I. családmunka- tanulmányok szabadidőbarátokpolitika- közélet kultúrahitpénz Agrártud. 9,88,68,19,14,66,94,88,2 BTK 9,58,48,08,44,87,55,37,1 TTK 9,48,27,88,33,56,74,86,9 Közgazdaságtud. 9,17,67,48,24,15,64,17,1 Orvosi Kar 9,68,98,58,83,87,45,77,7 Jogi és Áll.tud Kar 9,78,78,18,24,37,45,57,4 Hallgatói minta9,68,58,18,64,27,05,37,8

13 A hallgatói értékpreferenciák karonkénti bontásban II. milyen munkát végez magyarságszülők jövedelme műveltséghasznosságjövőre vonatkozó tervek Agrártud. 8,98,67,59,07,99,6 BTK 8,27,36,68,47,59,2 TTK 8,06,76,18,17,18,8 Közgazdaságtud. 7,86,96,77,76,48,5 Orvosi Kar 8,87,87,18,88,29,2 Jogi és Áll.tud Kar 8,47,56,98,67,79,0 Hallgatói minta8,47,57,08,67,79,2

14 A nemek szerinti bontás eredményei: A hallgatói minta átlagától a fiúk értékei szinte minden esetben elmaradnak – kivételt ez alól a közélet-politika kategóriája (ahol az eltérés 0,1), valamint a szabadidő fontossága képez (az értékek megegyeznek mindkét nemnél). A legnagyobb eltérés a vallásos hit, valamint a hasznosság esetében tapasztalható. A településtípus szerinti bontás eredményei: hatása szintén elmarad az ország, valamint az egyetemi kar magyarázó erejétől. A falvakban élők az emberi kapcsolatokat, a munka- tanulmány kategóriát, a vallásos hitet, a pénzzel kapcsolatos értékeket, a hasznosságot, a műveltséget, a magyarságot és a politikát-közéletet értékelik magasabbra, míg a megyeszékhelyeken élő alminta esetében a szabadidő és a kultúra kap magasabb értékeket.

15 A leggyakrabban együttjáró öt értékpár a minta egészében és országok szerinti bontásban – korrelációs együtthatókkal Leggyak- rabban együttjáró értékpárok Minta egészeMagyarországNagyváradBeregszász Barátok - szabadidő (0,573) Barátok - szabadidő (0,586) ↑Barátok - szabadidő (0,553) ↓Milyen munkát végez – pénz (0,622) ↑ Hasznosság - műveltség (0,520) Hasznosság - műveltség (0,523) ↑Hasznosság - munka, tanulmányok (0,501) Milyen munkát végez - jövőbeni tervek (0,607) Szülők jövedelme - pénz (0,452) -Hasznosság - barátok (0,486) Milyen munkát végez – Szabadidő (0,536) Milyen munkát végez - pénz (0,441) Milyen munkát végez - pénz (0,446) ↑Művelt-e - műveltség (0,478) ↑Pénz – szabadidő (0,516) Művelt-e – műveltség (0,419) Jövőbeni tervek - milyen munkát végez (0,436) Műveltség – szabadidő (0,466) Hasznosság - műveltség (0,516) ↓

16 A hallgatói minta faktorai ÉrtékekFaktorok Hallgatói - altruista VallásosTársasági élettől elforduló Énközpontú anyagias Szabadidő,747-,596 Barátok,736-,672 Pénz,716-,525,406 Mennyi a szülei jövedelme,640-,334,320,381 Hasznos a társadalomban,627-,309 Kultúra,616,494 Művelt-e,598 Politika, közélet,596,492 Jövővel kapcsolatos tervek,557,608-,350 Hit,522,448 Milyen munkát végez,522-,330 Munkája, tanulmányai,456-,272 Magyar,440,319 Család

17 Faktorok a falvak almintájában ÉrtékekFaktorok Hallgatói - altruista VallásosKülvilágra nyitott Anyagias jelen- orientált Művelt-e,721 Munkája, a tanulmányai,693 Hasznos a társadalomban,692-,283 Szabadidő,635-,347,363 Kultúra,595,433 Milyen munkát végez,577-,294 Mennyi a szülei jövedelme,577-,316,432 Jövővel kapcsolatos tervei,568-,310-,446 Magyar,507,395 Barátok,473-,277,618-,284 Család,405 Pénz,398-,475,563 Hit,395,634 Politika,321,519,420

18 Faktorok a beregszászi almintában ÉrtékekFaktorok Hallgatói - altruista VallásosKonzervatív bezárkózó Altruista gyenge nemzeti identitással Milyen munkát végez,832 Művelt-e,700 Szabadidő,698-,313 Kultúra,679,425 Pénz,656-,469-,252 Jövővel kapcsolatos tervei,626-,346,274,350 Munkája, a tanulmányai,584,375-,390 Magyar,567,463-,482 Hasznos a társadalomban,566,606 Mennyi a szülei jövedelme,528-,448 Politika,385,484-,473 Barátok,385,547,-,358 Család,714 Hit,593,511

19 Faktorok a nagyváradi almintában ÉrtékekFaktorok Hallgatói - altruista Politikai felé orientálódó Közélettől elforduló gyenge magyarságtudattal Társasági élettől elforduló vallásos Műveltség- centrikus- jövőközpon tú Munkája, a tanulmányai,699-,327,298 Szabadidő,679-,438 Pénz,646 Hasznos a társadalomban,645-,346-,337 Barátok,641-,378-,490 Kultúra,610,297-,369,268 Mennyi a szülei jövedelme,596,260,492 Milyen munkát végez,567-,328 Művelt-e,531,266,619 Család,327-,449,442-,333 Hit, vallás,322-,251,587-,304 Magyar,483-,597 Politika,524-,476 Jövővel kapcsolatos tervek -,349,283,595

20 Összegzés Az elemzés rámutatott, hogy a térség hallgatóinak értékvilágaiban komoly törésvonalak találhatók, és ezek nem pusztán az egyes értékek megítélésében fogható meg, hanem az értékek keveredésében, valamint a faktorokban is. Hipotézisek: 1. Az egyetemi karok hatása kiemelkedő – az első hipotézis valószínűsíthető. 2. A posztmateriális és a materiális értékek keveredése megfogható a határon túli intézményekben és a falvakban – a hipotézist nem tudtuk megerősíteni. 3. A legmélyebb választóvonalat az országhatárok képezik – a hipotézis valószínűsíthető (ugyanakkor a kar változóját a többváltozós elemzésekbe már nem tudtuk beemelni).

21 Köszönöm a figyelmet! Bocsi Veronika bocsiveron@gmail.com


Letölteni ppt "Bocsi Veronika DE GyFK. Az előadás vázlata Elméleti keretek felvázolása A kutatás rövid bemutatása Statisztikai eredmények ismertetése (Értékpreferenciák,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések