Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Korszerű óvodapedagógiai módszerek, eljárások alkalmazása a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0098 projekt TEMATIKUS MÜHELYFOGLALKOZÁS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Korszerű óvodapedagógiai módszerek, eljárások alkalmazása a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0098 projekt TEMATIKUS MÜHELYFOGLALKOZÁS."— Előadás másolata:

1 Korszerű óvodapedagógiai módszerek, eljárások alkalmazása a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában TÁMOP / projekt TEMATIKUS MÜHELYFOGLALKOZÁS Készítette: Bartl Andrea ,Kremznerné André Ildikó 2012.május 8. Nemesapáti

2 „Tavasz”Komplex foglalkozás
„Maci „témahét a Maci Óvodában „Tavasz”Komplex foglalkozás a Vackor Óvodában

3 Korszerű nevelési módszerek, pedagógiai eljárások alkalmazásának fontossága
Az óvodánkba járó kisgyermekek Sajátosságai: nagyfokú heterogenitás egyéni fejlettségüket tekintve. Sok esetben jellemző: szegényes szókincs, érzelmi elhanyagoltság, szokásrendszer életkortól nagymértékben elmarad Legfőbb cél Minőségi munkával, anyagi erőforrások növelésével : a gyermekek sokoldalúbb fejlesztése, nevelési körülményeinek,eszközrendszerének javítása.

4 FEJLESZTÉS Fejlődésük elősegítése minden egyes gyermekek fejlődésének a biztosításával, elősegítésével történhet, nem pedig egy vezérelt, minden gyermek számára egyöntetű, egyszerre, azonos módon történő fejlesztéssel  Ebből adódik annak fontossága, hogy a különböző fejlődési sajátosságokkal rendelkező gyermekek, sajátosságaiknak megfelelően önmagukhoz képest fejlődni tudjanak.

5 FEJLESZTÉS a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése, és a kompetencia érzés kialakítása, fenntartása. az igazi ismeret az, amit a gyermek önmaga szerez meg. Alapja: hogy a gyermek érdeklődésére, és cselekvésére, előzetes tudására, tapasztalataira épüljön az ismeretanyagot is tartalmazó tevékenységrendszer

6 Fő feladatok Olyan fejlődési közeg biztosítása, ahol jelen kell lennie: a nevelői irányítás indirekt jellegének, a fejlődés lehetőségeinek biztosításának, az egyes gyermekek igényei szerinti személyi és tárgyi feltételek megteremtésének, a tevékenységekben való részvétel során a választás lehetőségének biztosításának. folyamatosan olyan társas közeg teremtése, melyben a gyermek tud beszélgetni, minden feltett kérdésére választ kapni.

7 Alkalmazott módszerek, foglalkoztatási formák Projekt módszer
A projektpedagógia módszerét, beépítjük gyakorlatunkba. A projekttémák szoros összefüggésben vannak a kompetencia alapú oktatás keretében kidolgozásra került innovációnkkal, „ jó gyakorlatunkkal”. Feldolgozásra kerülő projektjeink: Ősz kincsei Ádventtől karácsonyig Maci Farsang Húsvétvárás Várépítés A témák kibontása éves tervben kerülnek kidolgozásra.

8 Alkalmazott módszerek, foglalkoztatási formák Kooperatív tanulásszervezési módszert
A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve tudatosan alkalmazzuk az alábbiak miatt: A gyermekek kisebb csoportokban egymást tanítják, melyet a pedagógus indirekt módon irányít, A feladat megoldása során a gyermekek között munkamegosztás alakul ki, Pozitív hatása van a közösségi élet alakulására Folyamatosan fejlődik együttműködési ,kommunikációs készségük Folyamatos sikerélmény részesei a gyermekek Sokat segít az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.

9 Alkalmazott módszerek, foglalkoztatási formák
Nevelőmunkánk során a differenciálás, komplex tevékenykedtetési lehetőségek, szocializációs képesség,- ill. fantáziafejlesztő játékok folyamatos alkalmazása Konfliktus kezeléshez, módszerhez illő témához „ Persona Doll” módszer alkalmazása. -„Kedves Ház” pedagógia  „Mozgással az egészségért..” jó gyakorlat adaptációja helyi gyakorlatunkhoz.

10 Tárgyi feltételek, meglévő és szükséges eszközök
Természetes anyagból készült eszközök folyamatos bővítése, Babák, legók, autók, építőjátékok, szerepjátékokhoz szükséges eszközök, képességfejlesztő játékok, könyvek, sokszínű technikát biztosító ábrázolóeszközök és ritmushangszerek   Nyitott polcainkon a nap minden szakában elérhetőek a különböző konstrukciókészséget, figyelmet, finommotorikát, gondolkodást, szem-kéz koordinációt, logikai készséget stb. fejlesztő játékok. Óvónők által készített játékok, eszközök, amelyek az egyéni fejlesztés során fontos szerepet kapnak az óvodai tevékenységekben.

11 Dokumentálás Folyamatosan csoportnaplóba történik
Jó gyakorlat, egyéni innováció feltöltése a sikeres pályázatunk megvalósítása során az „Educatio” honlapjára feltöltöttük az előírásoknak megfelelően. Projekt terveink, kompetencia programcsomag egyéni adaptációja, utánkövetés dokumentációja, kooperatív módszernek megfelelő tanulásszervezés rögzítése éves tervben kerülnek kidolgozásra.

12 Intézményi innovációnk várható eredménye
Szemléletváltás - kompetencia fejlesztés Tanulásszervezési eljárások, technikák folyamatos fejlesztése, tevékenykedtetés Továbbképzési tapasztalatok gyermekcsoportban történő adaptálása Korszerű tanulásszervezési eljárások, módszerek nevelési gyakorlatba történő beépülése A kompetencia alapú óvodai nevelés helyi nevelési programba történő beépítése a meglévő értékeket megőrizve került továbbfejlesztésre

13 Fenntarthatóság biztosítása
A módosított helyi óvodai programnak megfelelő gyakorlat folytatása Folyamatos, kölcsönös hospitálások szervezése intézményegységen belül és kívül. Konzultációk, tapasztalatcserék más intézmények csoportjaival ( pl. IPR-t alkalmazó óvodában. Óvodai és intézményi munkacsoportok működtetése, közreműködés ( Részletesen a munkatervekben )

14 Életképek

15 Köszönöm a figyelmet! „ A gyermek világa nyitott lény,
A simogatásra simogatással, A jókedvre jókedvvel, A tevékenységre tevékenységgel felel „ ( Mérei Ferenc ) 92/


Letölteni ppt "Korszerű óvodapedagógiai módszerek, eljárások alkalmazása a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0098 projekt TEMATIKUS MÜHELYFOGLALKOZÁS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések