Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vezeti: Szigetváriné Söjtöry Andrea Vezeti: Szigetváriné Söjtöry Andrea A differenciált rétegmunka, mint a hatékony tanulásszervezés formája.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vezeti: Szigetváriné Söjtöry Andrea Vezeti: Szigetváriné Söjtöry Andrea A differenciált rétegmunka, mint a hatékony tanulásszervezés formája."— Előadás másolata:

1 Vezeti: Szigetváriné Söjtöry Andrea Vezeti: Szigetváriné Söjtöry Andrea A differenciált rétegmunka, mint a hatékony tanulásszervezés formája

2 A pályázat céljai Intézményi,kistérségi és regionális szakmai műhelyekben az intézményünk és a partnerintézmények pedagógusai, képviselői olyan modell értékű fejlesztéseket dolgozzanak ki, melyek hozzájárulnak az esélyegyenlőség növeléséhez. A projekt eredményeként szolgáltató intézményként hozzájárulunk az integrált oktatást segítő módszertani kultúra elterjesztéséhez, az integrációs eszközrendszer továbbfejlesztéséhez a társadalmi környezet széleskörű bevonásával. TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában

3 Megvalósítandó tevékenységek egyik fő területe a szolgáltatói tevékenység, ezen belül is a kistérségi tematikus szakmai műhely működtetése 6 alkalommal. Műhelyek témái: - multikulturális tartalmak - NymE - kooperatív tanulásszervezés - egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés 2010. április 21. 2010. június 1. 2010. április 21. 2010. június 1. 2010. október 2010. december 2010. október 2010. december 2011. február 2011. április 2011. február 2011. április TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában

4 Az integrációt elősegítő módszertani elemek egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés kooperatív tanulásszervezés kooperatív tanulásszervezés projektmódszer projektmódszer drámapedagógia drámapedagógia multikulturális tartalmak megjelenítése a különböző tantárgyakban, projektekben multikulturális tartalmak megjelenítése a különböző tantárgyakban, projektekben TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában

5 TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában

6 Szükségessége „MÁS” gyerek Más a felkészültség Más a felkészültség Más családi közegből Más családi közegből Más a tanulási motiváció Más a tanulási motiváció Más a munkatempó Más a munkatempó Más a képesség Más a képesség TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában

7 A differenciálás pedagógiai értéke TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában Mindenkit elvezet a célhoz, mindenkinek sikere lehet. Sokszínűségével a képességek sokféleségét hozza mozgásba. Mentesít a stressz hatása alól, erősíti az önbizalmat. Ha választható, akkor önkéntes – motivál, kötelesség, felelősség. Hosszabb ideig fenntartható a motiváció. Lehetőség valamennyi tanuló bevonására az iskolai tevékenységbe, a tanulásba.

8 A tanuló megismerése: A tanulói személyiség működési jellemzői (készségek-képességek, attitűdök, a tanulói motiváció) A tanuló megismerése: A tanulói személyiség működési jellemzői (készségek-képességek, attitűdök, a tanulói motiváció) Előzetes tudás felmérése (diagnosztizáló mérések, megfigyelés) Előzetes tudás felmérése (diagnosztizáló mérések, megfigyelés) TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában Mi szükséges a differenciáláshoz?

9 A differenciált rétegmunka szervezése a tanulók bizonyos csoportjai azonos feladatokkal dolgoznak a tanulók bizonyos csoportjai azonos feladatokkal dolgoznak „mini” frontális tanulás (de hatékony- a csoport homogén) „mini” frontális tanulás (de hatékony- a csoport homogén) új rétegek (más szempont, más tanulási helyzet, más cél) új rétegek (más szempont, más tanulási helyzet, más cél) Pedagógus minden réteggel közvetlenül is tanul (odafigyelés, törődés) Pedagógus minden réteggel közvetlenül is tanul (odafigyelés, törődés) Optimális terhelés a tanulónak Optimális terhelés a tanulónak TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában

10 Hogyan differenciálunk? Mennyiségben Minőségben Időben Témában Tanulás módjában – tapasztalásra épülő, megfigyelésen, cselekvésen, alkotáson alapuló módszerrel Szóban, írásban Tanulás eszközeiben TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában

11 Feladat TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában

12 Köszönöm a figyelmet és az együttműködést! TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában

13 Referenciaintézménnyé válást segítő szakmai műhely működtetése 8 alkalommal: - Hospitációs lehetőség biztosítása Referenciaintézménnyé válást segítő szakmai műhely működtetése 8 alkalommal: - Hospitációs lehetőség biztosítása Kínálatunk: - kooperatív és differenciált tanulásszervezés - projektmódszertan, - multikulturális tartalmak - etnikai kisebbségi oktatás, nevelés - hatékony együttnevelés, - egyéni fejlesztés - SNI tanulók együttnevelése, - árnyalt értékelés - nem szakrendszerű oktatás - kompetencia alapú oktatás (matematika-logika 1-4., szövegértés-szövegalkotás 1-4., szociális és életviteli komp.1-6.) - tantárgytömbösítés, témahét 2010. április 9. 2010. május 11. 2010. október 2010. december 2010. október 2010. december 2011. február 2011. március 2011. április 2011. június TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában


Letölteni ppt "Vezeti: Szigetváriné Söjtöry Andrea Vezeti: Szigetváriné Söjtöry Andrea A differenciált rétegmunka, mint a hatékony tanulásszervezés formája."

Hasonló előadás


Google Hirdetések