Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LEADER 2011 LEADER 2011 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LEADER 2011 LEADER 2011 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének."— Előadás másolata:

1

2 LEADER 2011 LEADER 2011 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

3 A pályázat benyújtása A pályázatokat 2011. szeptember 30. és október 31. között elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a pályázathoz.

4 A pályázat benyújtása A pályázathoz csatolni szükséges a Borsod-Torna-Gömör Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága (HBB) által kiállított támogató nyilatkozatot. A pályázathoz kötelezően benyújtandó a HBB támogató nyilatkozata, amely a pályázat nem hiánypótoltatható részét képezi. A pályázat benyújtásának másik alapfeltétele az előzetes MVH-s regisztráció, vagyis az, hogy az ügyfél az MVH által kibocsátott regisztrációs számmal rendelkezzen, vagy legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg (vele együtt) az ügyfél G001-es adatlapon igényelje a regisztrációs számot. A projekt javaslat elkészítésére, a HBB támogató nyilatkozat beszerzésére, a pályázat elkészítésére és az egyéb kötelező mellékletek beszerzésére a Felhívás megjelenésétől számítva 60 nap áll a pályázók rendelkezésére.

5 A pályázat benyújtása A projekt javaslat az IH által rendszeresített „Projekt adatlap” elnevezésű formanyomtatványon nyújtható be a LEADER HACS munkaszervezetéhez. A formanyomtatvány használata kötelező, a nem a formanyomtatványon benyújtott projekt javaslatokat a HBB vizsgálat nélkül elutasítja. A hiányosan, vagy hibásan benyújtott Projekt adatlap javítására, illetve kiegészítésére a LEADER HACS szólítja fel az ügyfelet postai vagy elektronikus úton a benyújtást követően három munkanapon belül. Az ügyfélnek 5 munkanap áll rendelkezésre a javításra és a javított űrlap kiegészítésére. Amennyiben az ügyfél nem kisértékű projektre tervez pályázatot benyújtani, a Projekt adatlapot legkésőbb a pályázat benyújtási időszak első napját megelőző napon (2011. Szeptember 29.) nyújthatják be.

6 A pályázat benyújtása Amennyiben az ügyfél a pályázat benyújtásához a területileg illetékes LEADER HACS munkaszervezetét kívánja igénybe venni technikai közreműködőként, köteles: a) az ilyen irányú igényt a pályázat benyújtására rendelkezésre álló időszak kezdő dátumát megelőzően legalább 20 nappal (2011. szeptember 10-ig) a technikai közreműködést végző BORSOD-TORNA-GÖMÖR EGYESÜLET (EDELÉNY, BELVÁROSI ÚT 1.) munkaszervezet felé írásban jelezni a pályázat benyújtásához időpont-egyeztetés céljából formanyomtatványon. b) a BORSOD-TORNA-GÖMÖR EGYESÜLET munkaszervezetének írásos visszaigazolása alapján, egyeztetett időpontban a pályázat benyújtása céljából a szervezet képviselőjének személyesen meg kell jelenni, valamint

7 A pályázat benyújtása c) a munkaszervezetet az egyeztetett időpontban beálló változásról a pályázat benyújtására egyeztetett időpontot megelőzően legkésőbb 5 nappal értesíteni, mely kötelezettsége elmulasztása esetén elveszti a jogot a LEADER HACS munkaszervezet a pályázat benyújtásához technikai közreműködőként való igénybevételére.

8 Alapinformációk Vállalkozási alapú fejlesztés JogcímCélterület megnevezése Keretösszeg (HUF) Minimális támogatási összeg (HUF) Maximális támogatási összeg (HUF) Intenzitás Vállalkozási alapú fejlesztés Helyi terméket feldolgozó üzem és/vagy helyi termékeket értékesítő hely kialakítása, létrehozása 200 MFt1 MFt30 MFt60-65 % Vállalkozási alapú fejlesztés Mintagyümölcsösök és/vagy gyógynövényes ligetek kialakítása 50 MFt1 MFt10 MFt60-65 % Vállalkozási alapú fejlesztés Mikrovállalkozások eszközbeszerzéseinek és marketingtevékenység ének támogatása 55 MFt0,25 MFt1 MFt60-65 %

9 Alapinformációk Közösségi célú fejlesztés JogcímCélterület megnevezéseKeretösszeg (HUF) Minimális támogatási összeg (HUF) Maximális támogatási összeg (HUF) Intenzitás Közösségi célú fejlesztés Helyi értékek bemutatására és hagyományőrző rendezvények tartására alkalmas helyiségek (Táj-szobák, Kultúr-pajták, História-termek, Bemutató- porták) kialakítása 50 MFt1 MFt10 MFt100 % Közösségi célú fejlesztés Sportlétesítmények fejlesztése és térségi sportrendezvények szervezése 55 MFt1 MFt3,5 MFt100 % Közösségi célú fejlesztés Civil szervezetek eszközbeszerzésének és megjelenésének támogatása 60 MFt0,25 MFt1 MFt100 %

10 Alapinformációk Térségen belüli együttműködés Rendezvény JogcímCélterület megnevezéseKeretösszeg (HUF) Minimális támogatási összeg (HUF) Maximális támogatási összeg (HUF) Intenzitás Térségen belüli együttműködés Helyi termékek és innovatív kezdeményezések bevezető marketingje 14 MFt7 MFt14 MFt100 % RendezvényInnovatív programok fiataloknak és felnőtteknek 30 MFt0,5 MFt3 MFt60-100 % RendezvényTérségi kulturális rendezvénysorozatokhoz (História-völgy, Gömör- Tornai Nyár, Kaláka Fesztivál) kapcsolódó kulturális rendezvények támogatása 34 MFt0,25 MFt1,5 MFt60-100 %

11 Célterület 1. Helyi termékek és innovatív kezdeményezések bevezető marketingje

12 Intenzitások Nem LHH településen (%) LHH településen (%) Önkormányzat, önkormányzati társulás 00 Non-profit szervezetek0100 Egyházak00 Mikro-kis-közép vállalkozás 00 Egyéni vállalkozó00 Őstermelő00 Magánszemély00

13 Támogatás vehető igénybe Támogatás vehető igénybe a BTG HACS minden kistáját érintő térségi arculat és védjegy kialakítására, bevezetésére, termelői hálózatok, együttműködések kialakítására, fejlesztésére valamint termelői fórumok szervezésére és lebonyolítására, a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó kiadványok elkészítésére. Az egységes térségi arculat kialakításához szükséges Arculati Kézikönyv kialakítása, amelynek fejezetei tartalmazzák az egységes arculati megjelenés, illetve a védjegyeztetés kritériumait.

14 Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Pályázó olyan vidék-, vagy térségfejlesztő szervezetekkel együttműködve valósítja meg a tervezett fejlesztést, amelyeknek működési hatóköre létesítő okirata szerint minimum öt HACS településre kiterjed.

15 Célterület 2. Innovatív programok fiataloknak és felnőtteknek

16 Intenzitások Nem LHH településen (%) LHH településen (%) Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 Non-profit szervezetek100 Egyházak100 Mikro-kis-közép vállalkozás 6065 Egyéni vállalkozó6065 Őstermelő00 Magánszemély6065

17 Támogatás vehető igénybe Támogatás vehető igénybe alkotó és életmód táborok, valamint térségi szinten a kreativitást erősítő, fejlesztő rendezvények szervezésére, lebonyolítására. Támogathatóak továbbá, olyan rendezvények, vetélkedők, kiállítások szervezése, lebonyolítása, amelyek elősegítik a HACS területének megismerését. A legalább 4 egymást követő napon megrendezett programok támogathatóak.

18 Célterület 3. Helyi értékek bemutatására és hagyományőrző rendezvények tartására alkalmas helyiségek kialakítása (Táj-szobák, Kultúr-pajták, História-termek, Bemutató-porták)

19 Intenzitások Nem LHH településen (%) LHH településen (%) Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 Non-profit szervezetek100 Egyházak100 Mikro-kis-közép vállalkozás 00 Egyéni vállalkozó00 Őstermelő00 Magánszemély00

20 Támogatás vehető igénybe Támogatás célja a térség turisztikai vonzerejének bővítése és a térségi, helyi civil közösségek megerősítése a helyi közösségek számára rendelkezésre álló infrastrukturális feltételek javításával. Támogatás vehető igénybe közösségi, kulturális célokat szolgáló épületek/építmények településkörnyezetbe illő korhű felújítására, amely hozzájárul a táj, a település arculatának javításához, növeli a turisztikai vonzerőt, ugyanakkor megfelelő környezetet biztosít a civil szervezetek működéséhez. Támogatható továbbá helytörténeti gyűjteményeknek, helyi kiállításoknak helyet adó épület, építmény felújítása. Támogatható tevékenységek: építési tevékenység, eszközbeszerzés, tradicionális eszközbeszerzés, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, marketing tevékenység.

21 Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek -História terem létrehozása esetén a berendezés és a kiállítás koncepcióját egyeztetni kell a História-völgy Program mellett működő szakmai bizottsággal. -A kultúr-pajták kialakításához a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tervtanács szakmai zsűrijének támogató nyilatkozata -História termek kialakításához a Csereháti Településszövetség támogató nyilatkozata -Táj szobák és Bemutató porták kialakításához a Tájház Szövetség támogató nyilatkozata szükséges.

22 Célterület 4. Helyi terméket feldolgozó üzem és/vagy helyi termékeket értékesítő hely kialakítása, létrehozása

23 Intenzitások Nem LHH településen (%) LHH településen (%) Önkormányzat, önkormányzati társulás 6065 Non-profit szervezetek6065 Egyházak6065 Mikro-kis-közép vállalkozás 6065 Egyéni vállalkozó6065 Őstermelő6065 Magánszemély6065

24 Támogatás vehető igénybe Támogatás vehető igénybe tradicionális helyi termékek előállítására és feldolgozására szolgáló üzem létrehozására, fejlesztésére, helyi termékek elsődleges feldolgozásának, értékesítésének ösztönzésére, a helyi gazdaság fejlesztése, jövedelemszerző képességének javítása céljából. Támogatható: - a helyi terméket előállító, feldolgozó üzemnek és környezetének, kiszolgáló helyiségeinek, létesítményeinek kialakítása és felújítása - az üzemhez kapcsolódó bemutató terem, raktár és értékesítési hely kialakítása, - ingatlanhoz kapcsolódó telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra fejlesztése, - feldolgozáshoz szükséges gép- és eszközbeszerzés, - minőség- és környezetirányítási, élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetése, - marketing tevékenység.

25 Támogatás vehető igénybe Támogatás vehető igénybe továbbá 4 EUME alatti kertészeti gazdaságok támogatására, meglévők fejlesztésére, a megtermelt termékek előállításához és feldolgozáshoz, mobil árusításhoz alkalmas eszközök és berendezések beszerzésére.

26 Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Az ügyfél köteles a fejlesztés eredményeként legalább egy kereskedelmi forgalomban értékesíthető terméket létrehozni, amelynek elnevezésében a Borsod-Torna-Gömör HACS térségére utalni kell. Amennyiben az ügyfél őstermelő, elegendő a létrehozott új termék piacon történő értékesítése.

27 Célterület 5. Mintagyümölcsösök és/vagy gyógynövényes ligetek kialakítása

28 Intenzitások Nem LHH településen (%) LHH településen (%) Önkormányzat, önkormányzati társulás 6065 Non-profit szervezetek6065 Egyházak6065 Mikro-kis-közép vállalkozás 6065 Egyéni vállalkozó6065 Őstermelő6065 Magánszemély6065

29 Támogatás vehető igénybe Támogatás vehető igénybe a térségre jellemző kultúrnövények, mint természeti kincsek megőrzése céljából a)Hagyományos művelésű gyümölcsösök rekonstrukciójára, telepítésére b)Gyógynövényes ligetek létrehozására

30 Támogatás vehető igénybe Támogatható tevékenységek: -a fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó kiszolgáló épületek, építmények felújítása, építése, -Kisléptékű infrastruktúra fejlesztés (telekhatáron belüli), -minőség-, és környezetirányítási rendszerek bevezetése, -tradicionális és új eszköz beszerzése, -marketing tevékenység.

31 Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Ha a pályázó projektje az a) és b) részterületet egyaránt érinti, akkor a legnagyobb telepítésbe bevonható terület maximális mérete 0,6 ha lehet. A hagyományos gyümölcsösök fenntartása esetén a pályázó által helyben - az ÖKIA szakértőjének felügyelete mellett - előállított szaporítóanyagok is elfogadhatóak, tekintettel arra, hogy éppen a helyi genetikai erőforrások megőrzésére irányul a célterület. Hagyományos gyümölcsösök, hagyományos formában történő fenntartásárára irányuló fejlesztés esetén a támogatható parcellaméret nem megszabott, de újratelepítés, telepítés legfeljebb 0,3 ha-on valósulhat meg.

32 Célterület 6. Térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó kulturális rendezvények támogatása (História-völgy, Gömör-Tornai Nyár, Kaláka Fesztivál)

33 Intenzitások Nem LHH településen (%) LHH településen (%) Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 Non-profit szervezetek100 Egyházak100 Mikro-kis-közép vállalkozás 6065 Egyéni vállalkozó6065 Őstermelő00 Magánszemély00

34 Támogatás vehető igénybe Kulturális rendezvény vagy rendezvénysorozat lebonyolításához szükséges eszközök, szolgáltatások és a kapcsolódó marketing tevékenység igénybevételére, amely a Borsod-Torna-Gömör HACS területén a helyi kulturális értékek újraélesztéséből másokkal történő megismertetéséből áll. Nagyobb léptékű, több település lakóit vonzó kulturális rendezvények, programok szervezésére, nemzetiségi hagyományok bemutatására az alábbi rendezvények vonatkozásában: História-völgy, Gömör-Tornai Nyár, Kaláka Fesztivál.

35 Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek - História völgy rendezvénysorozathoz a Csereháti Településszövetség támogató nyilatkozata, -Gömör-Tornai Nyár rendezvénysorozathoz a Aggteleki Turisztikai Közhasznú Egyesület támogató nyilatkozata, -Kaláka Fesztivál esetében a Kaláka Alapítvány támogató nyilatkozatának csatolása szükséges. A projektnek együttműködés keretében kell megvalósulnia.

36 Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Marketing tevékenység önállóan nem támogatható! A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással történő megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a HVS-sel kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, a jogerős támogatási határozat kézhezvételétől számított 12 hónapon belül.

37 Célterület 7. Sportlétesítmények fejlesztése és térségi sportrendezvények szervezése

38 Intenzitások Nem LHH településen (%) LHH településen (%) Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 Non-profit szervezetek100 Egyházak100 Mikro-kis-közép vállalkozás 00 Egyéni vállalkozó00 Őstermelő00 Magánszemély00

39 Támogatás vehető igénybe -Meglévő sportlétesítmény, sportpálya felújítására -Épület felújítás -kisléptékű infrastruktúra fejlesztés -sporttevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés. -Továbbá támogatás vehető igénybe tömegsport rendezvények lebonyolítására.

40 Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Azok a települési önkormányzatok támogathatók, ahol sportegyesület működik. A rendezvényt az önkormányzatnak a sportegyesülettel együttműködésben kell lebonyolítaniuk. Olyan egyesületek nyújthatnak be pályázatot, amelyek tevékenységi köre sporttevékenységre is kiterjed. Rendezvény csak a fejlesztéshez kapcsolódóan támogatható. A pályázónak vállalnia kell legalább egy rendezvény lebonyolítását. Rendezvényenként minimum 50 fő részvételével.

41 Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással történő megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a HVS-sel kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, a jogerős támogatási határozat kézhezvételétől számított 12 hónapon belül. A projektnek együttműködés keretében kell megvalósulnia. A rendezvényre maximum 500 000 Ft számolható el.

42 Célterület 8. Civil szervezetek eszközbeszerzésének és megjelenésének támogatása

43 Intenzitások Nem LHH településen (%) LHH településen (%) Önkormányzat, önkormányzati társulás 00 Non-profit szervezetek100 Egyházak00 Mikro-kis-közép vállalkozás 00 Egyéni vállalkozó00 Őstermelő00 Magánszemély00

44 Támogatás vehető igénybe A polgárőr szervezetek, településőrségek, önkéntes tűzoltó egyesületek feladatellátási technikai feltételeinek javítására, a bűnmegelőzésben betöltött szerepük erősítésére, valamint a LEADER HACS illetékességi területén működő egyéb civil szervezetek alapszabályában meghatározott tevékenységhez kötődő kisértékű eszközök beszerzésére, illetve a működésükhöz kapcsolódó marketingtevékenységhez.

45 Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással történő megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a HVS-sel kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, a jogerős támogatási határozat kézhezvételétől számított 12 hónapon belül.

46 Célterület 10. Mikrovállalkozások eszközbeszerzéseinek és marketingtevékenységének támogatása

47 Intenzitások Nem LHH településen (%) LHH településen (%) Önkormányzat, önkormányzati társulás 00 Non-profit szervezetek00 Egyházak00 Mikro-kis-közép vállalkozás 6065 Egyéni vállalkozó6065 Őstermelő00 Magánszemély00

48 Támogatás vehető igénybe 1.500.000 Ft-nál kisebb összegű gép- és eszközbeszerzésekre, technológiai fejlesztésekre, versenyképesség növelésére, kapcsolódó marketingtevékenységre.

49 Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek A pályázat keretében kis- és középvállalkozás nem támogatható. Mezőgazdasági célú eszközbeszerzés nem támogatható. Marketingtevékenység önállóan nem támogatható. A projekt csak együttműködés keretében valósítható meg. A pályázatot benyújtó vállalkozás székhelyének a LEADER HACS illetékességi területén kell lennie. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással történő megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a HVS-sel kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, a jogerős támogatási határozat kézhezvételétől számított 12 hónapon belül.

50 A pályázat kötelező részei 1. Pályázati adatlap 2. HBB támogató nyilatkozata 3. egyéb, a LEADER jogcímrendeletben meghatározott kötelező mellékletek, formanyomtatványok 4. a célterülethez kapcsolódóan előírt, formanyomtatványok, nyilatkozatok, dokumentumok.

51 A pályázathoz mellékelni kell: a) települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, illetve önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsának a támogatási kérelemben szereplő cél megvalósításáról szóló határozatának kivonatát; b) nonprofit szervezet ügyfél esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot; c) egyházi jogi személy ügyfél esetén a felettes egyházi szerv vagy az egyházi főhatóság által kiadott, az egyházi jogi személyiséget tanúsító okirat hiteles másolatát;

52 A pályázathoz mellékelni kell: e) a Vhr. 27. § (1) bekezdés i) pontjától eltérően, ha az ügyfél – ea) természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, pénzügyi és üzleti tervet, – eb) települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nonprofit szervezet, pénzügyi, valamint működtetési és fenntarthatósági tervet a LEADER vállalkozási alapú és a LEADER közösségi célú fejlesztés keretében benyújtott pályázathoz, ha a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot meghaladja; f) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetében az ügyfél által – fa) az adott pénzügyi évben, valamint – fb) az előző két pénzügyi évben igénybe vett de minimis támogatásról szóló nyilatkozatot;

53 A pályázathoz mellékelni kell: g) természetes személy ügyfél esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyszerű másolatát; h) az értékeléshez a pályázati felhívásban meghatározott egyéb igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat; i) a LEADER HACS HBB-je által kiállított, a pályázat HVS-hez való illeszkedését tanúsító nyilatkozatot; j) a LEADER HACS által a vonatkozó célterületben előírt csatolandó mellékleteket;

54 A pályázathoz mellékelni kell: k) vállalkozási alapú fejlesztés vonatkozásában mikro- kis- és középvállalkozás esetén nyilatkozat arról, hogy a megvalósítás helye szerint illetékes LEADER HACS területén a pályázati felhívás megjelenését legalább 3 hónappal – amennyiben az illetékes LEADER HACS a vonatkozó célterületben erről eltérően nem rendelkezik –megelőzően székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezett.

55 BORSOD-TORNA-G Ö M Ö R EGYES Ü LET 3780 Edel é ny, Belv á rosi ú t 1. sz. Tel.sz: 06-48/342-256 +36-30/773-8906 e-mail: btge@t-online.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "LEADER 2011 LEADER 2011 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének."

Hasonló előadás


Google Hirdetések